Znaczna liberalizacja ceł w obrocie handlowym pomiędzy Unią Europejską a Wietnamem

W celu liberalizacji i ułatwienia handlu i inwestycji między UE i Wietnamem, Unia Europejska podpisała z Wietnamem umowę o wolnym handlu. Umowa weszła w życie 1 sierpnia 2020 r. i ma zapewnić przedsiębiorstwom z Unii możliwie najlepsze warunki dostępu do wietnamskiego rynku. Zniesiono większość ceł na towary importowane zarówno do Unii Europejskiej jak i do Wietnamu, a pozostałe mają zostać zniesione w ciągu najbliższych lat (7-10 lat w zależności od rodzaju towarów). W Umowie przewidziano także ujednolicenie standardów sanitarnych i fitosanitarnych, aby ułatwić handel produktami roślinnymi i zwierzęcymi.

Co istotne Wietnam zgodził się na uznanie regionalizacji w kontekście chorób zwierzęcych, co powinno umożliwić import produktów zwierzęcych i pochodzenia zwierzęcego z tych regionów, które zostaną uznane za wolne od danego zagrożenia chorobowego. Ponadto w przypadku uznania danej kategorii żywności za bezpieczną, a także uznania poziomu kontroli urzędowej w danym państwie za adekwatny, wszystkie zgłoszone zakłady z danego kraju będą mogły eksportować wskazany rodzaj produktu, bez konieczności uzyskiwania zatwierdzeń osobno przez poszczególne zakłady (system ‘pre-listing’).

Wietnam zagwarantował również ochronę wielu produktów rolnych i środków spożywczych, win i napojów spirytusowych (169 produktów, z czego 3 pochodzą z Polski: Polska Wódka, Wódka „Żubrówka” i Polish Cherry), chronionych w UE jako oznaczenia geograficzne, zgodnie z art. 23 porozumienia WTO w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS).

Zgodnie z umową zniesiono cła na m.in. następujące produkty pochodzące z Unii:

  • wina i napoje spirytusowe – po 7 latach;
  • mrożona wieprzowina – po 7 latach, wołowina – po 3 latach;
  • produkty mleczarskie – po maksymalnie 5 latach, a przetwory spożywcze – po maksymalnie 7 latach;
  • cła na mięso drobiowe będą stopniowo zmniejszane w ciągu kolejnych 10 lat;
  •  około połowa produktów farmaceutycznych z UE, a reszta – po 7 latach;
  • blisko 70 proc. unijnego eksportu chemikaliów, a pozostałe produkty – po 3, 5 lub 7 latach;
  • wszystkie tekstylia.

Jednakże, w przypadku wrażliwych produktów rolnych – produkty wietnamskie importowane do UE nie będą całkowicie pozbawione cła. Dla tych produktów określone zostały kontyngenty bezcłowe – dotyczą one ryżu, kukurydzy, czosnku, grzybów, jaj, cukru i produktów o wysokiej zawartości cukru, skrobi z manioku, innych rodzajów zmodyfikowanej skrobi, etanolu, surimi i tuńczyka w puszkach.

Ponadto, Wietnam zapowiedział zniesienie ceł eksportowych obowiązujących w handlu dwustronnym z UE oraz zgodził się nie podnosić stawek tych ceł, które w drodze wyjątku zostaną utrzymane.

Wietnam jest drugim co do wielkości (po Singapurze) partnerem handlowym Unii Europejskiej w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Wartość wymiany towarowej między UE a Wietnamem sięga niemal 50 mld EUR rocznie. Umowa handlowa z Wietnamem otwiera dla unijnych przedsiębiorców nowe możliwości w zakresie ekspansji działalności gospodarczej na rynki światowe. Zniesienie ograniczeń w zakresie ceł towarów importowanych i eksportowanych z pewnością przyczyni się do rozwoju współpracy na rynku UE-Wietnam.

Jowita Prokop

Jowita Prokop
Adwokat, Associate

jowita.prokop@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *