Koszty uzyskania przychodów

Minister Finansów o wydatkach na gastronomię

W dniu 25 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, w której odniósł się do wydatków na gastronomię i poczęstunek w trakcie spotkań z kontrahentami w kontekście wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację. W interpretacji ogólnej Minister Finansów poddał analizie orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące wydatków […]

Będzie uchwała NSA na temat reprezentacji

Po kilkunastu miesiącach rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny będzie musiał w końcu zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie: jak należy interpretować pojęcie „reprezentacji” z punktu widzenia ustawy o CIT?.

Koszty prowizji i opłat od kredytu kosztem pośrednim

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wnioskodawca wskazał, że zawiera on szereg kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Jednocześnie planuje on także wnioskować o nowy kredyt. Wskazał, że zawarcie nowej umowy kredytowej będzie związane z koniecznością zapłaty prowizji w momencie udzielenia kredytu. Każda umowa kredytowa obarczona jest koniecznością zapłaty […]

Odestki od pożyczki udzielonej przez Komplementariusza

Odsetki od pożyczki udzielonej spółce komandytowej przez spółkę z o.o. będącą komplementariuszem w spółce komandytowej nie stanowią kosztu uzyskania przychodów komplementariusza na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 13 ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w […]

Koszty w spółkach celowych

W spółkach celowych koszty związane z inwestycją, w tym wydatki ponoszone na marketing, reklamę i zarządzanie procesem realizacji projektu obciążają wynik podatkowy dopiero w momencie uzyskania przychodów ze sprzedaży. W wyroku z października br. WSA w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że w przypadku spółki zawiązanej dla realizacji jednego, […]