Fot. Enea Wytwarzanie

19 grudnia został podpisany protokół przejęcia do eksploatacji bloku energetycznego 1075 MW zbudowanego w Elektrowni Kozienice należącej do spółki Enea Wytwarzanie.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka doradzała Enei Wytwarzanie sp. z o.o. przy realizacji tego najnowocześniejszego w Europie węglowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW brutto. Blok opalany węglem kamiennym powstał w Świerżach Górnych k. Kozienic, a inwestycja jest warta 6,4 mld PLN. Nasze doradztwo polegało na pełnej obsłudze prawnej inwestora na końcowym etapie realizacji inwestycji, tj. w trakcie ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego nowego bloku.

Wspieraliśmy inwestora w formalno-prawnych aspektach współpracy z wykonawcą inwestycji od 2013 r. Na ostatnim etapie braliśmy udział w pracach zmierzających do weryfikacji należytego spełnienia warunków odbioru Bloku nr 11 oraz ustalaniu tekstu protokołu odbioru eksploatacyjnego.

komentuje Tomasz Darowski, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla polskiej energetyki bo dzięki wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej oraz dużej dyspozycyjności będzie to największa i jednocześnie najsprawniejsza jednostka wytwórcza opalana węglem kamiennym w historii krajowej energetyki

dodaje Tomasz Darowski, kierujący pracami zespołu.

Projekt realizowany był przez multidyscyplinarny zespół DZP składający z ekspertów z zakresu prawa budowlanego: Tomasza Darowskiego, Jerzego Sawickiego i Tatyany Koryakiny, prawa zamówień publicznych: Katarzyny Kuźmy i dr Wojciecha Hartunga, prawa energetycznego: Rafała Hajduka i Grzegorza Filipowicza oraz eksperta z zakresu prawa podatkowego Krzysztofa Dyby i eksperta z zakresu prawa ubezpieczeń Julity Zimoch – Tuchołki.

Prace koncepcyjne nad projektem budowy bloku 11 rozpoczęły się w 2008 roku. W 2012 roku został podpisany kontrakt z Wykonawcą projektu – konsorcjum z udziałem Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz Polimex-Mostostal.

Marcin Krakowiak

Marcin Krakowiak
Radca Prawny, Partner

marcin.krakowiak@dzp.pl

komentarze 2

  1. Dobrze, że sektor energetyczny w Polsce się rozwija. Warto jednak jak by powstawała większa liczba elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii.

  2. Jako firma często proponujemy specjalistyczne wyroby, również dla energetyki. Jednak zauważamy, że w wielu przypadkach nie bierze się w wystarczającym stopniu pod uwagę bezpieczeństwa.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *