Dr Wojciech Hartung

Counsel

vcard +48 22 557 86 16     wojciech.hartung@dzp.pl
  • Doradza przy realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub przy zastosowaniu struktur partnerskich, tj. PPP, koncesji lub innych form współpracy partnerów z sektora publicznego i prywatnego.
  • Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących współpracy publiczno-publicznej ("zamówienia in-house").
  • Prowadzi projekty dotyczące wyłączeń spod obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, obejmujące zarówno kwestie wyłączeń podmiotowych jak i przedmiotowych.
  • Posiada szerokie doświadczenie w sektorach energetycznym, obronnym, odpadowym i transportowym.
  • Uczestnik prac legislacyjnych dotyczących implementacji przepisów unijnych w zakresie zamówień publicznych do krajowego porządku prawnego.
  • Do marca 2009 roku jako  Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych był przedstawicielem Polski w Grupie Roboczej ds. Zamówień Publicznych w ramach Rady Unii Europejskiej oraz w Komitecie Doradczym ds. Zamówień Publicznych ustanowionym przy Komisji Europejskiej.
  • Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
  • Wykładowca studiów podyplomowych z dziedziny zamówień publicznych i współpracy publiczno-prywatnej (m.in. w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika).
  • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Zamówienia in-house, czyli co i dlaczego wymaga zmiany

Publikacja | 02.04.2019

Przedstawiony pod koniec stycznia br. projekt nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych w zasadzie powiela dotychczasowe rozwiązania dotyczące zamówień in-house.

cały tekst

Wzrost cen uzasadnia waloryzację umów z wykonawcami inwestycji

Publikacja | 25.03.2019

Najważniejsze, aby obie strony usiadły do negocjacji – przekonują Katarzyna Kuźma i dr Wojciech Hartung w rozmowie o zagrożonych przerwaniem inwestycjach autostradowych i kolejowych.

cały tekst

Zamówienia publiczne versus niewypłacalność

Konferencja | 14.03.2019

Jak wygrać przetarg publiczny i wykonać umowę, gdy partner biznesowy stoi na krawędzi bankructwa? Na te pytanie odpowiemy podczas pierwszego z cyklu warsztatów organizowanych 14 marca.

cały tekst

Rewolucja w zamówieniach czy stare po nowemu? Relacja z debaty

Aktualność | 21.02.2019

Dr Wojciech Hartung z Praktyki Infrastruktury i Energetyki reprezentował DZP w debacie Rzeczpospolitej poświęconej nowemu Prawu zamówień publicznych.

cały tekst

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych - proponowane zmiany

Konferencja | 19.02.2019

Ze względu na duże zainteresowanie, 19 lutego zapraszamy na drugie spotkanie, na którym omówimy planowane przepisy.

cały tekst

Izba Koncyliacyjna, czyli rewolucjonizowanie rynku na siłę

Publikacja | 12.02.2019

Należałoby doprecyzować przepisy i jednoznacznie wskazać, że Krajowa Izba Odwoławcza orzeka również co do zgodności ewentualnych zmian w umowach z prawem zamówień publicznych.

cały tekst

Jak zmienią się zamówienia publiczne? Nowa ustawa PZP

Konferencja | 12.02.2019

12 lutego zapraszamy na spotkanie, którego celem jest omówienie kluczowych zagadnień i skutków planowanych przepisów.

cały tekst

Waloryzacja kontraktów budowlanych - strategie prawne oraz metodyka przygotowania roszczeń

Konferencja | 07.02.2019

7 lutego w Katowicach wraz z firmą CAS serdecznie zapraszamy na seminarium prawne.

cały tekst

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych

Alert | 30.01.2019

24 stycznia został opublikowany i przekazany do konsultacji publicznych projekt nowej ustawy ‑ Prawo zamówień publicznych. Które z proponowanych zmian są najistotniejsze dla wykonawców? Szczegóły w alercie DZP.

cały tekst

Wojciech Hartung szefem zespołu ds. zamówień publicznych RDS

Aktualność | 15.01.2019

Z przyjemnością informujemy, że Wojciech Hartung został nowym przewodniczącym doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego.

cały tekst

VIII Kongres Kolejowy

Konferencja | 07.11.2018

Jest to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie konferencyjne w branży transportu szynowego organizowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

cały tekst

In-house Procurement – How it is Implemented and Applied in Poland

Publikacja | 09.10.2018

This article discusses the issue of in-house procurement under Polish regulations and how they are applied by local authorities.

cały tekst

Wykluczenie wykonawcy z powodu nieprawdziwych informacji

Publikacja | 05.10.2018

W polskim systemie prawnym przewidziano instytucję przesłanek obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy.

cały tekst

Podpisanie umowy na wifi w Pendolino

DZP doradza | 28.08.2018

Nasza Kancelaria reprezentowała PKP IC w negocjacjach umowy na instalację bezprzewodowego internetu w pociągach Pendolino i utrzymanie systemu wifi przez okres pięciu lat.

cały tekst

Monografia: Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych

Aktualność | 24.07.2018

24 lipca na rynku wydawniczym ukazała się wyjątkowa monografia prawnicza Wojciecha Hartunga.

cały tekst

Czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzenia w już zawartej umowie?

Konferencja | 20.06.2018

20 czerwca zapraszamy na seminarium, w trakcie którego nasi specjaliści omówią zagadnienia związane z możliwością zmiany wynagrodzenia w już zawartej umowie.

cały tekst

Prawo konkurencji i zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu

Konferencja | 12.06.2018

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, którego wiceprezesem jest Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Seminarium Zrównoważone Miasta

Konferencja | 17.05.2018

17 maja zapraszamy na prelekcję na temat dobrych praktyk z punktu widzenia prawnego w sektorze infrastruktury w Polsce oraz budowania relacji z administracją publiczną.

cały tekst

Zamówienia in-house w praktyce po roku stosowania przepisów

Konferencja | 01.03.2018

1 marca zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego porozmawiamy o perspektywie przedsiębiorcy po roku stosowania nowych przepisów o zamówieniach in-house.

cały tekst

Wojciech Hartung członkiem zespołu ds. zamówień publicznych

Aktualność | 01.02.2018

Z przyjemnością informujemy, że dr Wojciech Hartung z ramienia Konfederacji Lewiatan będzie uczestniczył w pracach zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego.

cały tekst

Nowi członkowie Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan

Aktualność | 31.01.2018

Z przyjemnością informujemy, iż Katarzyna Kuźma oraz dr Wojciech Hartung zostali opiekunami merytorycznymi Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

cały tekst

Raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE"

Publikacja | 26.10.2017

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym funkcjonowania środków ochrony prawnej w krajach Unii Europejskiej, przygotowanym przez ekspertów Stowarzyszenia PZP.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Katowice

Konferencja | 26.10.2017

26 października w Katowicach odbędzie się seminarium "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt". Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i dr hab. prof. UŚ Michał Kania.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Warszawa

Konferencja | 12.10.2017

12 października wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa organizujemy śniadanie biznesowe pt. "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt".

cały tekst

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Aktualność | 11.10.2017

Eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi spotkali się na debacie poświęconej funkcjonowaniu środków ochrony prawnej z zakresu PZP w Polsce oraz innych krajach UE.

cały tekst

Debata Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Konferencja | 28.09.2017

W czasie debaty prezentowany będzie raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE", a w wydarzeniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Gdynia

Konferencja | 14.09.2017

14 września w Gdyni odbędzie seminarium dot. konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

cały tekst

Opportunities and threats for Chinese contractors

Konferencja | 12.09.2017

Together with the China Council for the Promotion of International Trade we are pleased to invite you to a business seminar on public procurement in Poland, which will be held on 12 September.

cały tekst

Konferencja "Kompleksowa Gospodarka Odpadami"

Konferencja | 05.09.2017

W dniach 5-7 września zapraszamy na XXI konferencję pt. "Kompleksowa Gospodarka Odpadami". Podczas spotkania Wojciech Hartung poprowadzi prezentację pt. "Zamówienia in-house"

cały tekst

Wina we wprowadzeniu w błąd - przesłana wykluczenia

Publikacja | 30.08.2017

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-387/14 Esaprojekt komentują Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

Udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie

Publikacja | 24.08.2017

Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doświadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział.

cały tekst

Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów

Publikacja | 28.07.2017

Punktem wyjścia do rozważań na temat wyroku\ w sprawie C-387/14 powinno byç przypomnienie, że Trybunał interpretował zapisy nieobowiązującej już dzisiaj dyrektywy 2004/18/WE.

cały tekst

Najpierw badania naukowe, potem zakup produktów

Publikacja | 28.07.2017

Tryb partnerstwa innowacyjnego został przewidziany w prawie unijnym w odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji zamawiających pochodzących ze wszystkich krajów UE.

cały tekst

Doświadczenie konsorcjum a członków konsorcjum

Publikacja | 27.06.2017

Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród wykonawców zamówień publicznych.

cały tekst

Warsztaty "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki"

Konferencja | 22.06.2017

22 czerwca zapraszamy Państwa na 2. warsztaty z dofinansowań projektów energetycznych ze środków krajowych i UE pt. "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki".

cały tekst

Unijny Trybunał może przemodelować polskie konsorcja

Publikacja | 16.06.2017

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej spółki Esaprojekt (C-387/14) może istotnie wpłynąć na praktykę udziału konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne.

cały tekst

Samorząd gospodarczy w zamówieniach publicznych

Publikacja | 19.05.2017

Ostatnio obserwujemy, że organizacje samorządu gospodarczego częściej korzystają z prawa do odwołania. Z drugiej strony KIO przez literalne stosowanie przepisów ogranicza taką możliwość.

cały tekst

Decyzję gminy o zamówieniu in-house należy uzasadnić

Publikacja | 15.05.2017

Prawo zamówień publicznych powinno być postrzegane jako narzędzie do realizacji zadań publicznych, dla których nadrzędnym celem powinno być efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

cały tekst

Sukces naukowy Wojciecha Hartunga

Aktualność | 11.04.2017

11 kwietnia 2017 r. Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Wojciech obronił pracę doktorską z wyróżnieniem.

cały tekst

Zamówienia in-house - brakuje definicji a interpretacje są różne

Publikacja | 27.03.2017

Rozmowa z Wojciechem Hartungiem, Counselem w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., nt. zamówień typu in-house.

cały tekst

Konferencja "Nowelizacja ustawy PZP"

Konferencja | 21.03.2017

21 marca w Warszawie odbędzie się konferencja "Nowelizacja ustawy Prawa Zamówień Publicznych - istotne zmiany i zastosowanie praktyczne przepisów w sektorze energetycznym".

cały tekst

Wojciech Hartung powołany do Rady Zamówień Publicznych

Aktualność | 06.03.2017

6 marca Wojciech Hartung otrzymał z rąk Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów, nominację na członka Rady Zamówień Publicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UZP.

cały tekst

Seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji"

Konferencja | 28.02.2017

28 lutego odbędzie się seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji - pierwsze doświadczenia z perspektywy wykonawców". W spotkaniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Debata "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy"

Konferencja | 28.02.2017

28 lutego w redakcji Dziennika Gazety Prawnej odbędzie się debata pt. "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy". W spotkaniu udział weźmie Wojciech Hartung.

cały tekst

Śniadanie Działu Badań i Rozwoju w Warszawie

Konferencja | 10.02.2017

10 lutego zapraszamy na śniadanie "Udzielanie zamówień w trybie partnerstwa innowacyjnego a prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców - case study".

cały tekst

Przetargi: zamówienia in-house a zasady konkurencji

Publikacja | 24.01.2017

Przyjęcie w Prawie zamówień publicznych rozwiązania, zgodnie z którym zamówienia in-house mogą być udzielane w trybie z wolnej ręki, nie oznacza całkowitej dowolności działania zamawiających.

cały tekst

Konferencja "Nowe Prawo ochrony środowiska"

Konferencja | 18.01.2017

W dniach 18-19 stycznia serdecznie zapraszamy na XI konferencję "Nowe Prawo ochrony środowiska". Pierwszego dnia wydarzenia prezentację wygłosi Wojciech Hartung.

cały tekst

Winning public tenders in Poland. It can be done!

Konferencja | 17.11.2016

On behalf of BPCC, the Trade and Investment Promotion Department of the Polish Embassy in London we invite you to a seminar about public procurement in Poland.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 3

Publikacja | 08.11.2016

Od czego zależy możliwość wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na popełnienie deliktu przeciwko środowisku? - 3 część naszej serii artykułów.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 1

Publikacja | 18.10.2016

Dzięki zmianom wprowadzonym nowelizacją ustawy PZP, która weszła w życie 28 lipca br., zamawiający uzyskał daleko idące uprawnienie do kształtowania warunków udziału w postępowaniu.

cały tekst

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Konferencja | 10.10.2016

W dniach 10-11 października odbędzie się XX Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. W wydarzeniu wezmą udział Wojciech Hartung i Katarzyna Kuźma.

cały tekst

"Zmiany w pzp z perspektywy kadry zarządzającej"

Konferencja | 04.10.2016

4 października zapraszamy Państwa na seminarium "Zmiany w prawie zamówień publicznych z perspektywy kadry zarządzającej”. Prelekcję tego dnia poprowadzi Wojciech Hartung.

cały tekst

Zmiana umowy o zamówienie pub. w toku realizacji zamówienia

Publikacja | 20.09.2016

Ugody zmieniające umowy o zamówienie publiczne są dopuszczalne, ale z uwzględnieniem zasad dotyczących zmian umowy - wskazuje Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Changes to public procurement - management staff perspective

Aktualność | 12.09.2016

We are pleased to invite you to a seminar on "Changes to public procurement - management staff perspective" which will be held on the 4th of October. The seminar will be led by Wojciech Hartung.

cały tekst

Kolejne śniadanie Działu Badań i Rozwoju

Konferencja | 08.09.2016

8 września zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz zamówienia publiczne w komercjalizacji oraz w programach NCBiR". 

cały tekst

Trybunał podważa automatyzm korekt

Publikacja | 31.08.2016

Beneficjenci, którzy nie zastosowali się do przepisów o zamówieniach pub., a wobec których prowadzona jest kontrola, powinni żądać zbadania i wykazania, jakie skutki ma ewentualne naruszenie prawa.

cały tekst

Samo prawo nie odmieni zamówień publicznych w budownictwie

Publikacja | 22.08.2016

Przepisy znowelizowanej ustawy zaczęły obowiązywać pod koniec lipca. Zmiany były konieczne ze względu na wdrożenie unijnych dyrektyw - ocenił Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Miało być mniej formalności. Będzie i JEDZ, i stos dokumentów.

Publikacja | 02.08.2016

28 lipca 2016 r. weszła w życie mała nowelizacja prawa zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1020). Wdrożyła ona unijne dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE z zakresu zamówień publicznych.

cały tekst

Eksperci DZP w grupie roboczej ds. polityki PPP

Aktualność | 18.07.2016

Magdalena Zabłocka i Wojciech Hartung zostali powołani na członków grupy roboczej utworzonej przez Min. Rozwoju w celu przeglądu prawa dot. PPP oraz opracowania polityki Rządu w tym zakresie.

cały tekst

PZP: kolejna rewolucja, ale czy dobre rozwiązania?

Publikacja | 15.07.2016

Dyskusję nad najnowszą, obszerną nowelizacją ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zdominowała kwestia in house.

cały tekst

PZP: In house to nie tylko prawo zamówień

Publikacja | 15.07.2016

Regulacje w ustawie dot. wyłącznie wyboru wykonawcy usługi. Nie tworzą zamkniętego i kompletnego zestawu przepisów regulujących kwestię powierzania określonych zadań spółkom pub.

cały tekst

Śniadanie DZP dla sektora obronnego

Konferencja | 05.07.2016

5 lipca zapraszamy na śniadanie! Porozmawiamy na temat offsetu i wyłączeń stosowania PZP. Prelekcje poprowadzą Katarzyna Kuźma, Małgorzata Darowska i Wojciech Hartung.

cały tekst

IV Międzynarodowy Kongres Morski

Konferencja | 08.06.2016

W dniach 8-10 czerwca w Szczecinie odbywać się będzie Międzynarodowy Kongres Morski, którego jesteśmy Partnerem Merytorycznym. W wydarzeniu wezmą udział nasi eksperci.

cały tekst

Spotkanie eksperckie dot. nowelizacji pzp

Konferencja | 31.05.2016

31 maja w Ambasadzie Brytyjskiej odbędzie się spotkanie eksperckie organizowane przez BPCC pt. "Dobre praktyki zakupowe w świetle nowelizacji prawa zamówień publicznych".

cały tekst

Śniadanie biznesowe dla sektora obronnego

Konferencja | 11.05.2016

11 maja odbędzie się kolejne śniadanie dla sektora obronnego. Porozmawiamy o zamówieniach publicznych w sektorze obronnym w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.

cały tekst

Zamówienia teleinformatyczne po nowelizacji

Konferencja | 10.05.2016

10 maja odbędzie się konferencja "Zamówienia teleinformatyczne po nowelizacji 2016". W wydarzeniu weźmie udział Wojciech Hartung, który wygłosi prelekcję nt. JEDZ.

cały tekst

Polish-Swiss Innovation Day 2016 w Warszawie

Konferencja | 20.04.2016

20 kwietnia odbędzie się Polish-Swiss Innovation Day 2016. Celem tego spotkania jest rozwijanie platformy dialogu na temat innowacyjności pomiędzy Szwajcarią a Polską.

cały tekst

Zamówienia publiczne 2016. Kierunki wprowadzania zmian

Konferencja | 14.04.2016

W dniach 14-15 kwietnia odbędą się warsztaty poświęcone ostatnim zmianom w zamówieniach publicznych. Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung poprowadzą sesję ćwiczeniową!

cały tekst

Benchmarking Public Procurement 2016

Publikacja | 30.03.2016

Assessing public procurement systems in 77 economies all over the world - the World Bank Report includes the Polish perspective with i.e. DZP law firm 's lawyers insight.

cały tekst

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Publikacja | 24.03.2016

Zmiany w prawie zamówień publicznych komentuje Wojciech Hartung w audycji "Raport Gospodarczy" Radia TOK FM, której gospodarzem jest Aleksandra Dziadykiewicz.

cały tekst

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016

Konferencja | 14.03.2016

14 marca odbędzie się konferencja pt. "Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016 - trudności i wątpliwości praktyki". W spotkaniu weźmie udział Wojciech Hartung.

cały tekst

Zmiany w zamówieniach publicznych - jak się przygotować?

Konferencja | 10.03.2016

Zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego omówimy najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przewidujemy trzy terminy spotkań - 10, 16 i 23 marca.

cały tekst

Konferencja "Infrastruktura w Polsce"

Konferencja | 19.02.2016

19 lutego odbędzie się konferencja "Infrastruktura w Polsce". W dyskusji panelowej weźmie udział Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki naszej kancelarii.

cały tekst

Pierwsze warsztaty w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne"

Aktualność | 16.02.2016

15 lutego w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyły się warsztaty "Co zmieni się w zamówieniach publicznych po 18.04.2016 r.?", które poprowadzili Wojciech Hartung i Michał Bagłaj.

cały tekst

Zamówienia publiczne: najpierw implemendacja, potem prace nad ustawą

Aktualność | 11.12.2015

11 grudnia odbyła się konferencja prasowa Lewiatana i DZP poświęcona m.in. kwestii implementacji dyrektyw UE dotyczących udzielania zamówień publicznych do polskiego porządku prawnego.

cały tekst

Już dziś można zmieniać umowy zgodnie z dyrektywami

Publikacja | 01.12.2015

Chociaż dyrektywy dotyczące zamówień publicznych nie zostały jeszcze implementowane do polskiego porządku prawnego, w pewnym zakresie można je stosować.

cały tekst

Zamówienia in-house wymagają porządnej analizy

Publikacja | 26.11.2015

Zasłaniając się prawem unijnym i tym, czego Unia od nas wymaga, zapominamy, co w kwestii zamówień publicznych rzeczywiście jest konieczne i potrzebne – pisze ekspert.

cały tekst

Co w zamówieniach publicznych zmienią unijne dyrektywy?

Publikacja | 23.11.2015

Co w zamówieniach publicznych zmienią unijne dyrektywy? wyjaśnia Wojciech Hartung w audycji Aleksandry Dziadykiewicz Raport Gospodarczy w Radiu TOK FM.

cały tekst

Blisko - nie znaczy w granicach administracyjnych

Publikacja | 04.11.2015

Wyznaczenie jako jednego z kryteriów zamówienia publicznego lokalizacji szpitala w określonej gminie jest niezgodne z unijnymi przepisami. Tak uznał TSUE.

cały tekst

Komentarz do Dyrektywy 2014/24/UE w spr. zamówień publicznych już w księgarniach

Aktualność | 30.10.2015

Książka naszych ekspertów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki - "Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz" już w księgarniach.

cały tekst

DZP z Bankiem Światowym analizują zamówienia publiczne

Aktualność | 23.10.2015

Informujemy, że 19 października Bank Światowy opublikował raport pt."Benchmarking Public Procurement 2016", którego współautorami są eksperci Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Proporcjonalne korekty dotyczą także samorządów

Publikacja | 21.10.2015

Czy samorządy, podobnie jak przedsiębiorcy, są zobligowane do proporcjonalnego zwrotu dotacji unijnej w razie niewykonania części zadań przewidzianych umową o wsparcie?

cały tekst

In house, czyli model organizacji rynku zadań publicznych

Publikacja | 26.09.2015

Wiele emocji wzbudzają tzw. zamówienia in house, będące elementem nowo przyjętych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych.

cały tekst

XIX Konferencja "Kompleksowa gospodarka odpadami"

Konferencja | 02.09.2015

2-4 września w Bydgoszczy odbędzie się konferencja z cyklu "Kompleksowa gospodarka odpadami". Drugiego dnia, prelekcję pt. "Konkurencja a rynek gospodarki odpadami" wygłosi Wojciech Hartung.

cały tekst

Nowe prawo o przetargach, czyli papier jest cierpliwy

Publikacja | 28.05.2015

Gdy nie definiujemy oczekiwań, łatwo mówić o ich zaspokojeniu. Pokazuje to projekt o zamówieniach publicznych- pisze ekspert Wojciech Hartung.

cały tekst

E-zamówienia coraz mniej wirtualne, coraz bardziej realne

Publikacja | 09.04.2015

Na rynku zamówień publicznych w Polsce króluje forma papierowa. Wkrótce, za sprawą unijnych przepisów, zastąpi ją procedura elektroniczna- piszą Wojciech Hartung i Michał Wojciechowski

cały tekst

Konferencja poświęcona pamięci prof. Michała Kuleszy

Aktualność | 08.01.2015

13 stycznia odbędzie się konferencja "Wspomnienie prof. Michała Kuleszy w drugą rocznicę śmierci. Reforma samorządu terytorialnego: ocena przeszłości i spojrzenie w przyszłość".

cały tekst

Co nowelizacja zmienia w przetargach

Publikacja | 01.10.2014

Sejm 29 sierpnia 2014 r. przyjął kolejną nowelizację ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy, stare nawyki. Przełomu nie będzie.

cały tekst

Solidarna odpowiedzialność może odstraszyć podwykonawców

Publikacja | 17.08.2014

Wielu generalnych wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, korzysta z doświadczenia podmiotów trzecich, co ułatwia im wygrywanie przetargów.

cały tekst

Wykluczanie wykonawców bardziej obiektywne

Publikacja | 15.08.2014

Dzięki zmianom w PZP zamawiający nie będzie mógł już wykluczać wykonawców na podstawie własnej, niekiedy subiektywnej oceny. Możliwość taką dawał artykuł 24 ust 1 pkt 1 i 1a ustawy PZP.

cały tekst

Solidarna odpowiedzialność może odstraszyć podwykonawców

Publikacja | 12.08.2014

Wielu generalnych wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, korzysta z doświadczenia podmiotów trzecich, co ułatwia im wygrywanie przetargów.

cały tekst

Kosmetyka w zamówieniach

Publikacja | 08.08.2014

Sejm przyjął 25 lipca kolejną nowelizację prawa zamówień publicznych (PZP). Ustawa porządkuje niektóre aspekty udzielania zamówień.

cały tekst

Dotacje unijne. Jak uniknąć korekty

Publikacja | 14.05.2014

Utrata europejskiego wsparcia nie musi być nieuchronna

cały tekst

Spirala zmian pułapką zamówień publicznych

Publikacja | 21.03.2014

Konieczna jest zmiana podejścia do zamówień – odejście od utartych schematów myślenia i interpretacji – postulują prawnicy.

cały tekst

DZP wygrywa postępowanie na zakup taboru tramwajowego

DZP doradza | 29.10.2013

Eksperci zespołu zamówień publicznych DZP (Praktyka Infrastruktury i Energetyki) z sukcesem reprezentowali MZK Toruń w postępowaniu przed KIO dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego. Oferta obejmowała także dostawę specjalistycznego wyposażenia obsługowego oraz pakietu eksploatacyjno – naprawczego i dostosowanie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskopodłogowego w ramach projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT City”.

cały tekst

Śmieciowa rewolucja: czy falstart jest nieunikniony

Publikacja | 15.05.2013

Z danych Ministerstwa Środowiska wynika, że wciąż bardzo duża grupa gmin nie rozstrzygnęła przetargów na odbiór odpadów, a wiele jest takich, które w ogóle nie ogłosiły postępowań.

cały tekst

DZP wygrywa postępowanie przed KIO dotyczące przetargu na przebudowę Mostu Grota-Roweckiego

DZP doradza | 22.04.2013

Krajowa Izba Odwoławcza uchyliła dokonany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wybór oferty konsorcjum Astaldi na przebudowę Mostu Grota-Roweckiego w Warszawie.

cały tekst

Sukces DZP w precedensowym sporze o korekty finansowe

DZP doradza | 18.04.2013

Eksperci kancelarii DZP z powodzeniem reprezentowali gminę Biskupiec przed NSA w precedensowej sprawie dotyczącej niezasadnego nałożenia korekt finansowych.

cały tekst

Obronność w (niełatwej) konfrontacji z rzeczywistością zamówień publicznych

Publikacja | 20.02.2013

Polska, zgodnie z planem modernizacji sił zbrojnych w latach 2013-2022, zamierza przeznaczyć 140 miliardów PLN na zakup nowego sprzętu i uzbrojenia oraz unowocześnienie posiadanych już zasobów. Plany są więc ambitne.

cały tekst

Angielskie tłumaczenie "Prawa zamówień publicznych" dostępne na rynku

Aktualność | 15.01.2013

Pojawiło się tłumaczenie Prawa zamówień publicznych przygotowane przez ekspertów z naszej kancelarii we współpracy z wydawnictwem C.H. Beck.

cały tekst

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cz. 2)

Publikacja | 19.12.2012

Mamy przyjemność przedstawić Państwu drugą część komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (pierwsza część ukazała się 28 listopada 2012).

cały tekst

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cz. 1)

Publikacja | 28.11.2012

Oddajemy w państwa ręce pierwszą część komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu wynikającym z ustawy wdrażającej tzw. rewolucję odpadową.

cały tekst

Wygrana przed WSA – rozstrzygnięcie ws. wiat przystankowych korzystne dla m.st. Warszawy

DZP doradza | 28.09.2012

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, reprezentująca m.st. Warszawę, uzyskała korzystne dla Miasta rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w postępowaniu o udzielenie koncesji na budowę oraz utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia w Warszawie (sprawa o sygnaturze VI SA/Wa 1332/12). WSA, do którego skargę wniósł jeden z podmiotów uczestniczących w postępowaniu, przychylił się do argumentacji Miasta i odrzucił skargę w całości. Dzięki temu postępowanie może bez przeszkód zmierzać do zakończenia – termin składania ofert upływa 15 października 2012 r.

cały tekst

Spalarnia odpadów w Poznaniu - wygrana DZP przed KIO

DZP doradza | 28.08.2012

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła dziś w całości odwołanie złożone przez jednego z partnerów prywatnych biorących udział w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Poznań w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie budowa i eksploatacja spalarni odpadów w Poznaniu.

cały tekst

Budowa i eksploatacja sieci telekomunikacyjnej

Publikacja | 06.08.2012

Zasadnicze cechy dotyczące opisu przedmiotu zadania, które determinują właściwą podstawę prawną realizacji inwestycji w szerokopasmowe sieci telekomunikacyjne w kontekście zamówienia publicznego oraz koncesji.

cały tekst

Kto ma status zamawiającego

Publikacja | 01.08.2012

Czy działające na terenie Polski podmioty prowadzące działalność sektorową, ale kontrolowane przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

cały tekst

Racjonalność wezwania do uzupełnienia

Publikacja | 27.11.2011

Domniemana zasada jednorazowości uzupełniania dokumentów ma jakoby czynić zadość równemu traktowaniu wykonawców. Zasady tej ustawodawca jednak wyraźnie w przepisach nie określił - jak się wydaje celowo.

cały tekst

Wolna ręka we Wrocławiu, czyli wyjątek możliwy do zastosowania

Publikacja | 25.07.2011

Mniej lub bardziej dramatyczna walka z czasem toczy się praktycznie na wszystkich placach budowy stadionów na EURO 2012, czego ostatnim przykładem PGE Arena Gdańsk. To jednak kłopoty we W rocławiu wywołały prawdziwe poruszenie nie tylko wśród miłośników piłki nożnej.

cały tekst

Korekty finansowe w projektach europejskich

Publikacja | 13.12.2010

Mechanizm korekt finansowych polega na wycofaniu finansowania w przypadku, gdy płatności na rzecz projektów wspieranych przez Unię Europejską (dalej: „UE”) zostały dokonane błędnie, tj. przy ich wydatkowaniu stwierdzono nieprawidłowości

cały tekst

Practice in Poland – utilities largely owned by the public

Publikacja | 05.11.2010

Has your country adopted a new separate law to implement the 17/2004/EC directive?

cały tekst