Dr Wojciech Hartung

Counsel

+48 22 557 86 16     wojciech.hartung@dzp.pl
  • Doradza przy realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub przy zastosowaniu struktur partnerskich, tj. PPP, koncesji lub innych form współpracy partnerów z sektora publicznego i prywatnego.
  • Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących współpracy publiczno-publicznej ("zamówienia in-house"), , czemu poświęcił pracę doktorską pt. "Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych z perspektywy prawa europejskiego oraz krajowego porządku prawnego". 
  • Prowadzi projekty dotyczące wyłączeń spod obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, obejmujące zarówno kwestie wyłączeń podmiotowych jak i przedmiotowych.
  • Posiada szerokie doświadczenie w sektorach energetycznym, obronnym, odpadowym i transportowym.
  • Uczestnik prac legislacyjnych dotyczących implementacji przepisów unijnych w zakresie zamówień publicznych do krajowego porządku prawnego.
  • Do marca 2009 roku jako  Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych był przedstawicielem Polski w Grupie Roboczej ds. Zamówień Publicznych w ramach Rady Unii Europejskiej oraz w Komitecie Doradczym ds. Zamówień Publicznych ustanowionym przy Komisji Europejskiej.
  • Wykładowca studiów podyplomowych z dziedziny zamówień publicznych i współpracy publiczno-prywatnej (m.in. w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika).
  • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP