Katarzyna Kuźma

Partner

"Praca z doświadczonym i zaangażowanym zespołem to wielka przyjemność. To także możliwość rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów i proponowania klientom skutecznych rozwiązań prawnych."

+48 22 557 94 25     katarzyna.kuzma@dzp.pl
 • Kieruje pracami zespołu zamówień publicznych, specjalizując się w prawie polskim i unijnym. 
 • Doradza w skomplikowanych projektach inwestycyjnych realizowanych przy zastosowaniu struktur partnerskich (PPP, koncesje) lub innych modeli współpracy publiczno-prywatnej, w szczególności z udziałem podmiotów zagranicznych.
 • Doradza podmiotom prywatnym i publicznym na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej oraz w obszarze realizacji umów o zamówienie publiczne.
 • Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektorów m.in. budowlanego, energetycznego, obronnego, IT, medycznego i gospodarki odpadami.
 • Wspiera przedsiębiorców zarówno na etapie analiz prawnych skutków projektowanych zmian legislacyjnych w obszarze zamówień publicznych, jak i w trakcie samych prac.
 • Doradza w zakresie prawa konkurencji w zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmów przetargowych.
 • Od wielu lat strategicznie doradza przedsiębiorcom zagranicznym wchodzącym na rynek polski, jak również przedsiębiorcom polskim zainteresowanym rozwojem za granicą.
 • Jest jednym z partnerów odpowiedzialnych za rozwój relacji międzynarodowych w DZP.
 • Prelegentka na wielu seminariach i konferencjach dotyczących problematyki związanej m.in. z zamówieniami publicznymi oraz inwestycjami infrastrukturalnymi
 • Współautorka cenionych publikacji krajowych i międzynarodowych, m.in. „European Public Procurement. Commentary on Directive 2014/24/EU”, “Combating Collusion in Public Procurement: Legal Limitations on Joint Bidding” czy “Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz.”
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.
 • Członek International Bar Association (IBA), International Association of Young Lawyers (AIJA) i Inter-Pacific Bar Association (IPBA).
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Izby Adwokackiej w Barcelonie.
 • Języki: polski, angielski, hiszpański, niemiecki.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP