Katarzyna Kuźma

Partner

"Praca z doświadczonym i zaangażowanym zespołem to wielka przyjemność. To także możliwość rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów i proponowania klientom skutecznych rozwiązań prawnych."

vcard +48 22 557 86 16     katarzyna.kuzma@dzp.pl
 • Kieruje pracami wieloosobowych zespołów zamówień publicznych oraz ochrony środowiska specjalizując się w prawie polskim i unijnym. 
 • Doradza w skomplikowanych projektach inwestycyjnych realizowanych przy zastosowaniu struktur partnerskich (PPP, koncesje) lub innych modeli współpracy publiczno-prywatnej, w szczególności z udziałem podmiotów zagranicznych.
 • Doradza podmiotom prywatnym i publicznym na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej oraz w obszarze realizacji umów o zamówienie publiczne.
 • Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektorów budowlanego, energetycznego i gospodarki odpadami, m.in. w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, jak również sektora usług komunalnych.
 • Wspiera przedsiębiorców zarówno na etapie analiz prawnych skutków projektowanych zmian legislacyjnych w obszarze zamówień publicznych i ochrony środowiska, jak i w trakcie samych prac.
 • Od wielu lat strategicznie doradza przedsiębiorcom zagranicznym wchodzącym na rynek polski, jak również przedsiębiorcom polskim zainteresowanym rozwojem za granicą.
 • Kieruje pracami zespołu zajmującego się obsługą klientów hiszpańskojęzycznych (przez sześć lat pracowała w renomowanych kancelariach hiszpańskich).
 • Prelegentka na wielu seminariach i konferencjach dotyczących problematyki związanej z inwestycjami infrastrukturalnymi i polsko-hiszpańską wymianą gospodarczą.
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.
 • Wiceprezes Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.
 • Członek w International Association of Young Lawyers.
 • Członek Izby Adwokackiej w Barcelonie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 • Języki: polski, hiszpański, angielski, niemiecki.

artykuły powiązane

IFLR1000 rekomenduje 13 naszych ekspertów

Aktualność | 08.11.2018

Miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu opublikowanym przez wydawnictwo IFLR1000 nasza kancelaria oraz eksperci ponownie znaleźli się w czołówce.

cały tekst

In-house Procurement – How it is Implemented and Applied in Poland

Publikacja | 09.10.2018

This article discusses the issue of in-house procurement under Polish regulations and how they are applied by local authorities.

cały tekst

Infrastructure projects in the Baltics: Lithuania, Latvia, Estonia

Konferencja | 26.09.2018

26 września zapraszamy na śniadanie biznesowe organizowane wspólnie z kancelarią Cobalt. Udział w spotkaniu weźmie Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Podpisanie umowy na wifi w Pendolino

DZP doradza | 28.08.2018

Nasza Kancelaria reprezentowała PKP IC w negocjacjach umowy na instalację bezprzewodowego internetu w pociągach Pendolino i utrzymanie systemu wifi przez okres pięciu lat.

cały tekst

Seminario Grow with Poland

Aktualność | 21.06.2018

Lo scorso 21 di giugno, si e' tenuto seminario Grow with Poland, in cui istituzioni e consulenti hanno analizzato l'attuale situazione e delineato profili di reciproche collaborazioni future.

cały tekst

Prawo konkurencji i zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu

Konferencja | 12.06.2018

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, którego wiceprezesem jest Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Przetargi: koncepcja rodzi nadzieję, czekamy na przepisy

Publikacja | 08.06.2018

Jeżeli hasła zawarte w koncepcji nowego prawa zamówień publicznych uda się przekuć w zapisy ustawowe, to sytuację na rynku powinna się poprawić - uważa Katarzyna Kuźma.

cały tekst

In-house „regionalny”- świadczenie usług w trybie in-house dla samorządów ościennych

Konferencja | 04.06.2018

W dniach 4-5 czerwca w Gdańsku odbędzie się Forum Gospodarki Odpadami, podczas którego wystąpią nasi eksperci - Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

International Association of Young Lawyers - AIJA

Konferencja | 23.05.2018

W dniach 23-26 maja 2018 w Warszawie zapraszamy na półroczną konferencję International Association of Young Lawyers–AIJA, podczas której wystąpi Katarzyna Kuźma.

cały tekst

International Association of Young Lawyers – AIJA- relacja

Aktualność | 23.05.2018

W dniach 23-26 maja 2018 w Warszawie odbyła się półroczna konferencja International Association of Young Lawyers–AIJA. Od środy do soboty gościła w Warszawie ponad 250 osób.

cały tekst

Zamówienia in-house w praktyce po roku stosowania przepisów

Konferencja | 01.03.2018

1 marca zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego porozmawiamy o perspektywie przedsiębiorcy po roku stosowania nowych przepisów o zamówieniach in-house.

cały tekst

Musimy patrzeć na odpady w perspektywie szerszej niż krajowa

Publikacja | 28.02.2018

Najpoważniejsze zmiany w prawie odpadowym wprowadzono na początku dziesięciolecia, w ramach reformy systemu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz przyjęcia ustawy o odpadach.

cały tekst

Raport Stowarzyszenia doceniony przez Komisję Europejską

Aktualność | 22.02.2018

Stowarzyszenie Zamówień Publicznych otrzymało podziękowanie za przygotowanie i udostępnienie raportu „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski”.

cały tekst

Nowi członkowie Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan

Aktualność | 31.01.2018

Z przyjemnością informujemy, iż Katarzyna Kuźma oraz dr Wojciech Hartung zostali opiekunami merytorycznymi Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

cały tekst

Środki ochrony prawnej w krajach UE

Publikacja | 29.01.2018

Skuteczny system środków ochrony prawnej w sprawach z zakresu zamówień publicznych powinien stanowić dopełnienie przepisów dotyczących procedur ich udzielania.

cały tekst

Ocena zmiany przepisów w sprawie śmieci

Publikacja | 18.01.2018

Katarzyna Kuźma, radca prawny, partner w kancelarii DZP opowiada o zamówieniach in-house. Czy gminy mogą zlecać i zlecają swoim spółkom odbieranie odpadów bez przetargów?

cały tekst

Przetargowe kontrowersje w ustawie antykorupcyjnej

Publikacja | 05.11.2017

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza dodatkową, nieznaną obecnie Prawu zamówień publicznych przesłankę wykluczenia z przetargów - komentuje Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Wykluczenie z przetargu bez realnych zarzutów

Publikacja | 30.10.2017

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, w zakresie, w jakim ingeruje w zamówienia publiczne, wydaje się sprzeczny z prawem unijnym – pisze Katarzyna Kuźma.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Katowice

Konferencja | 26.10.2017

26 października w Katowicach odbędzie się seminarium "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt". Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i dr hab. prof. UŚ Michał Kania.

cały tekst

Ku nowoczesnej i innowacyjnej ekonomii - seminarium w Madrycie

Konferencja | 17.10.2017

17 października w Madrycie odbędzie się seminarium poświęcone możliwościom inwestycyjnym w Polsce. Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane inwestycjami na polskim rynku.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Warszawa

Konferencja | 12.10.2017

12 października wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa organizujemy śniadanie biznesowe pt. "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt".

cały tekst

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Aktualność | 11.10.2017

Eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi spotkali się na debacie poświęconej funkcjonowaniu środków ochrony prawnej z zakresu PZP w Polsce oraz innych krajach UE.

cały tekst

Debata Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Konferencja | 28.09.2017

W czasie debaty prezentowany będzie raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE", a w wydarzeniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Gdynia

Konferencja | 14.09.2017

14 września w Gdyni odbędzie seminarium dot. konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

cały tekst

Opportunities and threats for Chinese contractors

Konferencja | 12.09.2017

Together with the China Council for the Promotion of International Trade we are pleased to invite you to a business seminar on public procurement in Poland, which will be held on 12 September.

cały tekst

Wina we wprowadzeniu w błąd - przesłana wykluczenia

Publikacja | 30.08.2017

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-387/14 Esaprojekt komentują Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

Udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie

Publikacja | 24.08.2017

Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doświadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział.

cały tekst

Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów

Publikacja | 28.07.2017

Punktem wyjścia do rozważań na temat wyroku\ w sprawie C-387/14 powinno byç przypomnienie, że Trybunał interpretował zapisy nieobowiązującej już dzisiaj dyrektywy 2004/18/WE.

cały tekst

Doświadczenie konsorcjum a członków konsorcjum

Publikacja | 27.06.2017

Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród wykonawców zamówień publicznych.

cały tekst

Unijny Trybunał może przemodelować polskie konsorcja

Publikacja | 16.06.2017

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej spółki Esaprojekt (C-387/14) może istotnie wpłynąć na praktykę udziału konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne.

cały tekst

Prawnicy chcą pomóc w zmianach systemu zamówień publicznych

Publikacja | 29.05.2017

Nowelizacja prawa zamówień publicznych miała dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Czas zmienić system zamówień publicznych z uwzględnieniem polskiej specyfiki.

cały tekst

Samorząd gospodarczy w zamówieniach publicznych

Publikacja | 19.05.2017

Ostatnio obserwujemy, że organizacje samorządu gospodarczego częściej korzystają z prawa do odwołania. Z drugiej strony KIO przez literalne stosowanie przepisów ogranicza taką możliwość.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Konsorcjum - razem lepiej?"

Konferencja | 26.04.2017

26 kwietnia zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Konsorcjum - razem lepiej?". Spotkają się z Państwem: Katarzyna Kuźma, Tomasz Darowski, Paweł Lewandowski i Krzysztof Dyba.

cały tekst

Seminarium "Jak przeprowadzić procedurę zakupu taboru?"

Konferencja | 20.04.2017

W dniach 20 i 25 kwietnia organizujemy seminarium pt. "Jak skutecznie przeprowadzić procedurę zakupu taboru?", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Konferencja | 29.03.2017

29 marca odbędzie się Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych. W spotkaniu udział weźmie Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Konferencja "Nowelizacja ustawy PZP"

Konferencja | 21.03.2017

21 marca w Warszawie odbędzie się konferencja "Nowelizacja ustawy Prawa Zamówień Publicznych - istotne zmiany i zastosowanie praktyczne przepisów w sektorze energetycznym".

cały tekst

Poszukiwanie nowych kryteriów pozacenowych

Publikacja | 15.03.2017

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca, obserwujemy wśród zamawiających wzmożone poszukiwania pomysłów na pozacenowe kryteria oceny ofert.

cały tekst

Seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji"

Konferencja | 28.02.2017

28 lutego odbędzie się seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji - pierwsze doświadczenia z perspektywy wykonawców". W spotkaniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Katarzyna Kuźma jedną z założycielek Stowarzyszenia PZP

Aktualność | 08.02.2017

3 lutego powstało Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkiem założycielem jest m.in. Katarzyna Kuźma, która została także Wiceprezesem Stowarzyszenia.

cały tekst

DZP dołącza do Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

Aktualność | 09.01.2017

Nasza kancelaria została przyjęta w poczet członków IGEiOŚ. Wierzymy w korzystną dla obu stron współpracę w działaniu na rzecz stabilnego rozwoju energetyki oraz ochrony środowiska.

cały tekst

Spanish Desk de DZP celebra su 10° aniversario

Aktualność | 10.12.2016

Muchas gracias por su asistencia a la celebración del décimo aniversario de nuestro Spanish desk. Fue un placer contar con la agradable presencia de amigos y clientes.

cały tekst

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2016

Konferencja | 05.12.2016

5 grudnia odbędzie się 2. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2016, którego DZP jest Partnerem. W spotkaniu wezmą też udział nasi eksperci.

cały tekst

"Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanego PZP"

Konferencja | 14.11.2016

14 listopada zapraszamy na kolejne warsztaty organizowane w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

Spanish Desk w kancelarii DZP ma już 10 lat!

Aktualność | 10.11.2016

10 lat temu z myślą o klientach hiszpańskojęzycznych rozwijających biznes w Polsce oraz o rodzimych firmach inwestujących w Hiszpanii i w krajach Ameryki Łacińskiej, powstał Spanish Desk.

cały tekst

Konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych"

Konferencja | 28.10.2016

28 października odbędzie się konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Praktyka stosowania przepisów". W spotkaniu udział weźmie nasza ekspertka, Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Jornada Polonia y su nueva estrategia económica

Konferencja | 27.10.2016

Tenemos el agrado de anunciarles que DZP organiza junto con Syrena Invest y la Cámara de Comercio de Madrid una jornada para las empresas españolas centrada en las oportunidades en Polonia.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz.2

Publikacja | 25.10.2016

Fakultatywne przesłanki wykluczenia w zakresie prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym zostały wprowadzone do PZP bez pogłębionej weryfikacji stosownych przepisów.

cały tekst

Firmy zainteresowane startem w przetargach zmieną swoją strategię

Publikacja | 24.10.2016

Znowelizowana w lipcu ustawa PZP modyfikuje m.in. zasady udzielania zamówień oraz sposób przygotowania i prowadzenia postępowań, promuje też pozaekonomiczne cele zamówień.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 1

Publikacja | 18.10.2016

Dzięki zmianom wprowadzonym nowelizacją ustawy PZP, która weszła w życie 28 lipca br., zamawiający uzyskał daleko idące uprawnienie do kształtowania warunków udziału w postępowaniu.

cały tekst

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Konferencja | 10.10.2016

W dniach 10-11 października odbędzie się XX Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. W wydarzeniu wezmą udział Wojciech Hartung i Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Nowe przesłanki wykluczenia

Publikacja | 19.08.2016

O kontrakty finansowane ze środków publicznych mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy, którzy dają gwarancję należytego wykonania umowy z podmiotem publicznym.

cały tekst

Śniadanie DZP dla sektora obronnego

Konferencja | 05.07.2016

5 lipca zapraszamy na śniadanie! Porozmawiamy na temat offsetu i wyłączeń stosowania PZP. Prelekcje poprowadzą Katarzyna Kuźma, Małgorzata Darowska i Wojciech Hartung.

cały tekst

Wrocławskie Seminarium dla sektora przemysłowego

Konferencja | 09.06.2016

Zapraszamy 9 czerwca seminarium dla sektora przemysłowego. Nasi eksperci poruszą kwestię pozwoleń środowiskowych, awarii przemysłowych czy szkód w środowisku.

cały tekst

Spotkanie eksperckie dot. nowelizacji pzp

Konferencja | 31.05.2016

31 maja w Ambasadzie Brytyjskiej odbędzie się spotkanie eksperckie organizowane przez BPCC pt. "Dobre praktyki zakupowe w świetle nowelizacji prawa zamówień publicznych".

cały tekst

DZP | EKG 2016 | Kolejna udana edycja już za nami

Aktualność | 30.05.2016

Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach była dla DZP bardzo satysfakcjonująca. Ponownie mieliśmy okazję współtworzyć wydarzenie istotne dla rozwoju polskiej gospodarki.

cały tekst

VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Konferencja | 18.05.2016

W dniach 18-20 maja odbędzie się VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, którego ponownie jesteśmy partnerem.

cały tekst

Śniadanie biznesowe dla sektora obronnego

Konferencja | 11.05.2016

11 maja odbędzie się kolejne śniadanie dla sektora obronnego. Porozmawiamy o zamówieniach publicznych w sektorze obronnym w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.

cały tekst

Katarzyna Kuźma ponownie wybrana na wiceprezesa PHIG

Aktualność | 15.04.2016

Miło nam poinformować, że Katarzyna Kuźma, Szefowa Spanish Desk w naszej kancelarii, ponownie została wybrana na 2-letnią kadencję wiceprezesa Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.

cały tekst

Zamówienia publiczne 2016. Kierunki wprowadzania zmian

Konferencja | 14.04.2016

W dniach 14-15 kwietnia odbędą się warsztaty poświęcone ostatnim zmianom w zamówieniach publicznych. Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung poprowadzą sesję ćwiczeniową!

cały tekst

Benchmarking Public Procurement 2016

Publikacja | 30.03.2016

Assessing public procurement systems in 77 economies all over the world - the World Bank Report includes the Polish perspective with i.e. DZP law firm 's lawyers insight.

cały tekst

Co się zmieni w zamówieniach publicznych?

Publikacja | 15.03.2016

Przedstawiciele samorządów w przeważającej mierze sprowadzają dyskusję na temat nowego Prawa zamówień publicznych do zagadnień związanych z in house.

cały tekst

Zmiany w zamówieniach publicznych - jak się przygotować?

Konferencja | 10.03.2016

Zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego omówimy najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przewidujemy trzy terminy spotkań - 10, 16 i 23 marca.

cały tekst

Polski Kongres Gospodarczy w Warszawie

Konferencja | 27.01.2016

27 stycznia w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Polskiego Kongresu Gospodarczego, który w tym roku będzie przebiegał pod hasłem "Stop biurokratyzmowi!".

cały tekst

Zamówienia publiczne: najpierw implemendacja, potem prace nad ustawą

Aktualność | 11.12.2015

11 grudnia odbyła się konferencja prasowa Lewiatana i DZP poświęcona m.in. kwestii implementacji dyrektyw UE dotyczących udzielania zamówień publicznych do polskiego porządku prawnego.

cały tekst

MSP chcą prostszych zamówień publicznych

Publikacja | 20.11.2015

Podstawową przeszkodą zniechęcającą sektor MSP do większego zaangażowania się w kontrakty publiczne jest nadmierna biurokratyzacja i wysoce sformalizowane procedury.

cały tekst

Komentarz do Dyrektywy 2014/24/UE w spr. zamówień publicznych już w księgarniach

Aktualność | 30.10.2015

Książka naszych ekspertów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki - "Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz" już w księgarniach.

cały tekst

Odpowiedzialność kadry menadżerskiej oraz samej spółki

Konferencja | 29.10.2015

Już 29 października zapraszamy Państwa do udziału w śniadaniu biznesowym "Odpowiedzialność kadry menadżerskiej oraz samej spółki - aktualna sytuacja, wyzwania i możliwości ochrony".

cały tekst

DZP z Bankiem Światowym analizują zamówienia publiczne

Aktualność | 23.10.2015

Informujemy, że 19 października Bank Światowy opublikował raport pt."Benchmarking Public Procurement 2016", którego współautorami są eksperci Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Lepszy mądry wykonawca niż tania bylejakość

Publikacja | 22.04.2015

Kryterium najniższej ceny w przetargach powoduje coraz poważniejsze problemy ekonomiczne i inwestycyjne. Wykazał to choćby niedawny raport NIK. A zgodnie z wyrokiem TSUE warto promować m.in. kompetencje.

cały tekst

Katarzyna Kuźma uhonorowana Złotą Odznaką KIG

Aktualność | 20.04.2015

16 kwietnia Katarzyna Kuźma podczas uroczystości w Ambasadzie RP w Madrycie, odebrała Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego.

cały tekst

Spalarnie śmieci będą zyskiwać na znaczeniu?

Publikacja | 06.02.2015

Od 6 lutego 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o odpadach. Wprowadza ona zmiany bardzo istotne i kontrowersyjne dla rynku przetwarzania odpadów komunalnych, związane m.in. ze spalarniami oraz innymi instalacjami przetwarzania odpadów

cały tekst

Co nowelizacja zmienia w przetargach

Publikacja | 01.10.2014

Sejm 29 sierpnia 2014 r. przyjął kolejną nowelizację ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy, stare nawyki. Przełomu nie będzie.

cały tekst

BAT, czyli Bardzo Aktualny Temat z dziedziny emisji przemysłowych

Publikacja | 19.09.2014

5 września 2014 r. weszła w życie ustawa istotnie zmieniająca przepisy dotyczące ochrony środowiska. Z perspektywy polskiego przemysłu duże znaczenie będą miały zmiany w idei najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques – BAT).

cały tekst

DZP law firm distinguished in prestigious global ranking

Publikacja | 30.06.2014

The Spanish Desk of the DZP has recently been distinguished in the Corporate/M&A – Foreign Desks category of the prestigious Chambers Global 2014 ranking.

cały tekst

Dotacje unijne. Jak uniknąć korekty

Publikacja | 14.05.2014

Utrata europejskiego wsparcia nie musi być nieuchronna

cały tekst

Spirala zmian pułapką zamówień publicznych

Publikacja | 21.03.2014

Konieczna jest zmiana podejścia do zamówień – odejście od utartych schematów myślenia i interpretacji – postulują prawnicy.

cały tekst

Konferencja "Ekspansja zagraniczna polskich firm 2014. Kierunki inwestycji i strategiczne rynki eksportowe"

Konferencja | 05.12.2013

5 grudnia Ministerstwo Gospodarki, ośrodek analityczny THINKTANK oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na konferencję "Ekspansja zagraniczna polskich firm 2014. Kierunki inwestycji i strategiczne rynki eksportowe".

cały tekst

Zaokrąglać, czy nie zaokrąglać? Oto jest pytanie

Publikacja | 22.07.2013

Opłata za gospodarowanie odpadami budzi kontrowersje. W związku z rozpoczęciem uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości pojawiły się wątpliwości co do konieczności zaokrąglania opłaty do pełnego złotego.

cały tekst

Śmieciowa rewolucja: czy falstart jest nieunikniony

Publikacja | 15.05.2013

Z danych Ministerstwa Środowiska wynika, że wciąż bardzo duża grupa gmin nie rozstrzygnęła przetargów na odbiór odpadów, a wiele jest takich, które w ogóle nie ogłosiły postępowań.

cały tekst

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cz. 4)

Publikacja | 27.02.2013

W tej części komentujemy przepisy od art. 9n do art. 10 włącznie. Przedmiotem naszych rozważań są więc zagadnienia związane z obowiązkami sprawozdawczymi, kontrolą oraz odpowiedzialnością administracyjną i karną.

cały tekst

Obronność w (niełatwej) konfrontacji z rzeczywistością zamówień publicznych

Publikacja | 20.02.2013

Polska, zgodnie z planem modernizacji sił zbrojnych w latach 2013-2022, zamierza przeznaczyć 140 miliardów PLN na zakup nowego sprzętu i uzbrojenia oraz unowocześnienie posiadanych już zasobów. Plany są więc ambitne.

cały tekst

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cz. 3)

Publikacja | 30.01.2013

W tej części komentujemy przepisy od art. 7 do art. 9m włącznie. Przedmiotem naszych rozważań są więc wymagania formalne związane z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

cały tekst

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cz. 2)

Publikacja | 19.12.2012

Mamy przyjemność przedstawić Państwu drugą część komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (pierwsza część ukazała się 28 listopada 2012).

cały tekst

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cz. 1)

Publikacja | 28.11.2012

Oddajemy w państwa ręce pierwszą część komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu wynikającym z ustawy wdrażającej tzw. rewolucję odpadową.

cały tekst

Od kiedy ma obowiązywać wymóg kierowania odpadów komunalnych do instalacji regionalnych

Publikacja | 22.08.2012

Przepisy nie pozwalają określić jednego terminu, od którego firmy wywożące śmieci od mieszkańców muszą przewozić je do wyznaczonego zakładu. Sejmiki mogą to ustalić w swoich uchwałach.

cały tekst

Piroliza, zgazowanie lub plazma jako RIPOK

Publikacja | 01.06.2012

Podstawą sprawnego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi mają być, z założenia, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 15c Ustawy z 27 kwietnia 2001 r.

cały tekst

Definicja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

Publikacja | 28.03.2012

Definicja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wprowadzona do ustawy o odpadach przez nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Poniższy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na niektóre z nich.

cały tekst

W jakiej formule prowadzić ITPOK, czyli wybór optymalnej formy organizacyjno-prawnej przedsięwzięcia

Publikacja | 02.03.2012

Jednym z głównych celów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”) było stworzenie warunków do budowy nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

cały tekst

Katarzyna Kuźma dołączyła do grona Partnerów DZP

Aktualność | 01.01.2012

Partnerzy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka mają przyjemność poinformować, że z dniem 1 stycznia 2012 roku do ich grona dołączyła mec. Katarzyna Kuźma (Praktyka Infrastruktury i Energetyki).

cały tekst

Nieudany lifting zamówień publicznych

Publikacja | 24.02.2011

System zamówień publicznych powinien bazować na zasadach proporcjonalności i przejrzystości. Poselski projekt tym zasadom przeczy – twierdzą Senior Associate i Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

cały tekst

Contratos en Polonia

Publikacja | 29.07.2010

Gracias a la gran inversión en infraestructuras y equipamientos realizada hasta la fecha, principalmente por el sistema tradicional de adjudicación de contratos públicos, Polonia atrae a contratistas de todo el mundo que compiten en numerosos concursos y licitaciones, normalmente formando parte de los llamados consorcios de empresas o bien ofertando sus servicios como subcontratistas.

cały tekst

Nuevas oportunidades de contratación con el sector público

Konferencja | 24.03.2009

Confederación Nacional de la Construcción en colaboración con DZP, Broseta Abogados y la Cámara de Comercio Polaco Española organiza el día 24 de marzo una Jornada sobre las oportunidades de negocio.

cały tekst