Grzegorz Filipowicz

Senior Associate

vcard +48 22 557 76 33     grzegorz.filipowicz@dzp.pl
  • Specjalista z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i regulacji procesów inwestycyjnych.
  • Specjalizuje się w szczególności na zagadnieniach prawnych projektów z perspektywy regulacji energetycznych procesu budowlanego (postępowanie administracyjne) i procedurach oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
  • Doradza także w zakresie przepisów prawa geologicznego i górniczego, jak również w kwestii gospodarki odpadami i ściekami oraz odpowiedzialności za szkody w środowisku naturalnym.
  • Jest adwokatem.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Wsparcie dla kogeneracji w Polsce

Konferencja | 11.03.2019

11 marca odbędzie się szkolenie, którego celem jest omówienie nowej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

cały tekst

Relacje OSD i spółek obrotu w świetle nowelizacji Prawa energetycznego

Konferencja | 25.02.2019

Min. Energii opracowało nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”. W imieniu organizatora, MMC Polska, zapraszamy w dniach 25-26 lutego na konferencję poświęconą nadchodzącym zmianom.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o OZE - zmiany w systemie aukcyjnym, biomasa, zmiany w zakresie pomoc publicznej

Konferencja | 23.10.2018

15.10 w Katowicach i 23.10 w Warszawie odbędzie się szkolenie, które poprowadzi Grzegorz Filipowicz.

cały tekst

Stacje ładowania pojazdów – bardziej elastyczne prawo

Publikacja | 24.04.2018

11 kwietnia do pierwszego czytania w Sejmie skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

cały tekst

Ustawa o promowaniu kogeneracji to szansa na pozytywny impuls inwestycyjny

Publikacja | 17.04.2018

Certyfikaty nie motywowały do angażowania środków w rozwój nowych instalacji. Mają to zmienić przepisy gwarantujące niezmienność wsparcia w określonym przedziale czasu.

cały tekst

Final draft amending the RES Act approved by the Polish government

Publikacja | 20.03.2018

Rafał Hajduk and Grzegorz Filipowicz comment the final draft act amending the Renewable Energy Sources Act which was approved by the Polish government.

cały tekst

Ustawa o elektromobilności – udogodnienia dla pojazdów

Publikacja | 23.02.2018

22 lutego wchodzi w życie ustawa, której celem jest określenie zasad rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej wykorzystaniu paliw alternatywnych w transporcie.

cały tekst

Prace nad nowym systemem wsparcia kogeneracji

Publikacja | 27.12.2017

W końcu sierpnia 2017 r. Departament Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii opublikował dokument prezentujący "Nowy Mechanizm wsparcia wysokosprawnej kogeneracji".

cały tekst

DZP colabora con la Warsaw Latin Convention

Konferencja | 18.12.2017

El Spanish desk de DZP recibió a más de 15 de alumnos de Derecho y Economía procedente de Chile y de Polonia, fruto de un intercambio estudiantil organizado por la Warsaw Latin Convention.

cały tekst

Revised draft act on electromobility & alternative fuels

Publikacja | 15.12.2017

In September 2016, the Ministry of Energy announced a plan for the development of electromobility, with an initial draft act on electromobility and alternative fuels being announced on 27 April 2017.

cały tekst

Relacja: Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Konferencja | 14.12.2017

Grzegorz Filipowicz, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki był prelegentam podczas konferencji "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne", która odbyła się 11 grudnia.

cały tekst

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Konferencja | 11.12.2017

11 grudnia odbędzie się konferencja "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2017". W regulacyjno-prawnej części konferencji wystąpi Grzegorz Filipowicz.

cały tekst

Zmiany w energetyce 2017 - relacja z konferencji

Konferencja | 01.12.2017

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji "Zmiany w energetyce 2017- wyzwania sektora regulacyjno-prawne sektora energetycznego", która odbyła się 29 listopada.

cały tekst

Wyzwania regulacyjno-prawne sektora energetycznego

Konferencja | 29.11.2017

29 listopada zapraszamy na "Zmiany w energetyce 2017. Wyzwania regulacyjno-prawne sektora energetycznego". Wystąpią Daniel Chojnacki, Grzegorz Filipowicz i Maciej Białek.

cały tekst

Jednostkowe opłaty zastępcze OZE będą wyliczać sami przedsiębiorcy

Publikacja | 28.08.2017

Nowelizacja ustawy OZE nie zawiera żadnych dodatkowych przepisów wskazujących podmiot zobowiązany do obliczania i ogłaszania kwoty jednostkowej opłaty zastępczej.

cały tekst

Zmiany w nowelizacji do ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu

Publikacja | 20.06.2017

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu

Publikacja | 20.06.2017

Podczas obrad Rady Ministrów w dniu 6 czerwca 2017 r., polski rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.

cały tekst

Konferencja "Utrzymanie klienta w energetyce 2017"

Konferencja | 08.06.2017

8-9 czerwca zapraszamy na konferencję "Utrzymanie klienta w energetyce 2017". Grzegorz Filipowicz poruszy temat "Prawa klienta odbiorcy końcowego w świetle najnowszych regulacji".

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Przyszłość OZE w Polsce"

Konferencja | 31.05.2017

31 maja zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Przyszłość OZE w Polsce w świetle nowych regulacji". Spotkanie poprowadzą Rafał Hajduk, Grzegorz Filipowicz i Daniel Chojnacki.

cały tekst

Dostęp do ogólnodostępnych punktów ładowania

Publikacja | 18.05.2017

ME publikując 27 kwietnia projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych rozpoczęło proces konsultacji społecznych, zachęcając podmioty do składania uwag.

cały tekst

Propozycje regulacji dotyczących magazynowania energii

Publikacja | 04.05.2017

W dniu 27 kwietnia br. Ministerstwo Energii ogłosiło projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: "Projekt") i rozpoczęło etap konsultacji społecznych.

cały tekst

Wzmacniamy zespół doradztwa dla sektora energetycznego

Aktualność | 02.04.2017

Do grona Partnerów DZP dołączył Rafał Hajduk, który będzie kierował zespołem prawa energetycznego, w ramach Praktyki Infrastruktury i Energetyki. Wraz z Rafałem dołączyło do nas 4 prawników.

cały tekst