Grzegorz Filipowicz

Senior Associate

vcard +48 22 557 76 33     grzegorz.filipowicz@dzp.pl
  • Specjalista z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i regulacji procesów inwestycyjnych.
  • Specjalizuje się w szczególności na zagadnieniach prawnych projektów z perspektywy regulacji energetycznych procesu budowlanego (postępowanie administracyjne) i procedurach oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
  • Doradza także w zakresie przepisów prawa geologicznego i górniczego, jak również w kwestii gospodarki odpadami i ściekami oraz odpowiedzialności za szkody w środowisku naturalnym.
  • Jest adwokatem.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP