Julita Zimoch-Tuchołka

Partner

vcard +48 22 557 76 97     julita.zimoch-tucholka@dzp.pl
  • Doradza w procesach zawiązywania spółek oraz nabywania akcji i udziałów polskich spółek przez podmioty zagraniczne.
  • Jest doradcą w projektach restrukturyzacji i konsolidacji grup kapitałowych oraz w procesach łączenia i przekształcania spółek.
  • Doradca w transakcjach prywatyzacyjnych i transakcjach związanych z przejmowaniem spółek m.in. w branży chemicznej, energetycznej i wydawniczej.
  • Pełni rolę pełnomocnika procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.
  • Doradza polskim i międzynarodowych zakładów ubezpieczeń w transakcjach przejęć w sektorze ubezpieczeniowym.
  • Specjalizuje się w zakresie przepisów prawa ubezpieczeniowego, w tym prowadzenia transgranicznej działalności ubezpieczeniowej.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Legal 500 EMEA 2019 rekomenduje DZP

Aktualność | 11.04.2019

Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Dispute Resolution, Energy & Natural Resources, Public Law i Healthcare and Life Sciences. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

Aktualność | 13.04.2017

Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2016 rekomenduje DZP

Aktualność | 13.04.2016

Ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Dispute Resolution i Insurance, a jako indywidualnie zostali wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, i Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2015 rekomenduje DZP

Aktualność | 09.04.2015

Właśnie ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. Także w tym roku - zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci, zostali wysoko ocenieni i rekomendowani.

cały tekst

Aktualne trendy w kształtowaniu systemów zarządzania zgodnością

Konferencja | 17.03.2015

17-18 marca odbędą się warsztaty "Aktualne trendy w kształtowaniu systemów zarządzania zgodnością ze szczególnym uwzględnieniem ISO 19600 oraz ryzyka korupcji".

cały tekst

Ustawa o prawach konsumenta

Publikacja | 11.11.2014

Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązków określonych w art. 39 ust. 1-3 UoPK, konsument ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych przedsiębiorcy.

cały tekst

Raport "Cloud computing w ubezpieczeniach"

Aktualność | 12.02.2013

12 lutego na konferencji zorganizowanej przez PIU, odbyła się premiera publikacji "Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej" przygotowanej przez DZP dla Izby.

cały tekst

Ubezpieczenie szkód w środowisku cz. II

Publikacja | 25.01.2013

Niektóre firmy są bardziej od innych narażone na ryzyko wystąpienia szkód środowiskowych. Wpływ na to ma m.in. charakter ich działalności, ilość i rodzaj wykorzystywanych substancji oraz poziom zabezpieczeń.

cały tekst

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej

Publikacja | 15.01.2013

Prezentujemy Państwu nasza najnowszą publikację "Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej" przygotowany dla Polskiej Izby Ubezpieczeń.

cały tekst

Istotne elementy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w branży hotelarskiej

Publikacja | 08.10.2012

Prowadzenie hotelu jest nieuchronnie związane z ryzykiem wystąpienia roszczeń ze strony gości hotelowych zarówno z powodu zagubienia rzeczy ruchomych należących do gościa, kradzieży przedmiotów z pokoju hotelowego, jak i uszkodzenia samochodu na parkingu hotelowym lub nieszczęśliwego wypadku, efektem którego będzie uszkodzenie ciała.

cały tekst

Czteroletni spór arbitrażowy rozstrzygnięty na korzyść Rzeczypospolitej Polskiej

DZP doradza | 05.09.2012

5 września br. trybunał arbitrażowy ad hoc w postępowaniu administrowanym przez Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze oddalił w całości pozew spółki TRACO Deutsche Travertin Werke GmbH wytoczony przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa była prowadzona przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, a w postępowaniu arbitrażowym Rzeczpospolita Polska była reprezentowana przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka. Roszczenia niemieckiego inwestora dotyczyły prywatyzacji Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlanego w Radkowie.

cały tekst

International Insurance Law and Regulation

Publikacja | 15.03.2012

Supervision of the insurance sector is the responsibility of the Financial Supervision Commission. The competences and duties of the Financial Supervision Commission are set forth in the Act of 21 July 2006 on Financial Market Supervision.

cały tekst

Jeden przeciw państwu

Publikacja | 19.02.2010

Z Julitą Zimoch-Tuchołką, radcą prawnym, partnerem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, pełnomocnikiem strony polskiej w sporze arbitrażowym wytoczonym przez spółkę Nordzucker AG, rozmawiała Barbara Barysz

cały tekst

Czy doszło do naruszenia?

Publikacja | 09.02.2010

W "Raporcie z Kontroli Wzorców Umownych Ubezpieczeń na Życie" Prezes UOKiK po skontrolowaniu ponad 600 o.w.u., sformułował kilkanaście zarzutów wobec praktyk stosowanych przez ubezpieczycieli.

cały tekst

Wyrok końcowy w sporze z Nordzucker

DZP doradza | 11.12.2009

Międzynarodowy trybunał arbitrażowy, powołany na podstawie polsko-niemieckiego traktatu o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, wydał 23 listopada wyrok końcowy w sporze wytoczonym Polsce przez Nordzucker AG.

cały tekst