Julita Zimoch-Tuchołka

Partner

vcard +48 22 557 76 97     julita.zimoch-tucholka@dzp.pl
 • Doradza w procesach zawiązywania spółek oraz nabywania akcji i udziałów polskich spółek przez podmioty zagraniczne.
 • Jest doradcą w projektach restrukturyzacji i konsolidacji grup kapitałowych oraz w procesach łączenia i przekształcania spółek.
 • Doradca w transakcjach prywatyzacyjnych i transakcjach związanych z przejmowaniem spółek m.in. w branży chemicznej, energetycznej i wydawniczej.
 • Pełni rolę pełnomocnika procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.
 • Doradza polskim i międzynarodowych zakładów ubezpieczeń w transakcjach przejęć w sektorze ubezpieczeniowym.
 • Specjalizuje się w zakresie przepisów prawa ubezpieczeniowego, w tym prowadzenia transgranicznej działalności ubezpieczeniowej.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

 • Legal 500 EMEA 2019 rekomenduje DZP

  Aktualność | 11.04.2019

  Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Dispute Resolution, Energy & Natural Resources, Public Law i Healthcare and Life Sciences. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

  cały tekst

 • Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

  Aktualność | 13.04.2017

  Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

  cały tekst

 • SSE Holding przejmuje producenta materiałów wybuchowych

  DZP doradza | 30.09.2016

  Szwajcarski SSE Holding Ltd. przejął część cywilnych przedsiębiorstw należących do multikorporacji Orica Limited. Kupione zakłady znajdują się w Niemczech, Polsce, Czechach oraz na Słowacji.

  cały tekst

 • Arbitraż inwestycyjny wygrany przed sądem w Hadze

  DZP doradza | 01.07.2016

  Wraz z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa reprezentowaliśmy Rzeczpospolitą Polską przed Stałym Trybunałem Arbitrażowym w Hadze w sprawie z powództwa inwestorów norweskich.

  cały tekst

 • Legal 500 EMEA 2016 rekomenduje DZP

  Aktualność | 13.04.2016

  Ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Dispute Resolution i Insurance, a jako indywidualnie zostali wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, i Paweł Grzejszczak.

  cały tekst

 • Sfinalizowaliśmy kolejne przejęcie dla Bauer Media

  DZP doradza | 13.08.2015

  Doradzaliśmy Grupie Bauer Media przy zakupie 100% udziałów w Mediasoft Polska sp. z o.o., spółce działającej pod nazwą Grupa eBroker, która dołączy do Grupy Interia.pl.

  cały tekst

 • Bauer Media przejmuje największą porównywarkę ubezpieczeniową

  DZP doradza | 03.08.2015

  Doradzaliśmy Grupie Bauer Media przy zakupie 100% akcji spółki Rankomat.pl SA - właściciela największej w Polsce porównywarki specjalizującej się w ubezpieczeniach samochodowych.

  cały tekst

 • Legal 500 EMEA 2015 rekomenduje DZP

  Aktualność | 09.04.2015

  Właśnie ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. Także w tym roku - zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci, zostali wysoko ocenieni i rekomendowani.

  cały tekst

 • Aktualne trendy w kształtowaniu systemów zarządzania zgodnością

  Konferencja | 17.03.2015

  17-18 marca odbędą się warsztaty "Aktualne trendy w kształtowaniu systemów zarządzania zgodnością ze szczególnym uwzględnieniem ISO 19600 oraz ryzyka korupcji".

  cały tekst

 • Ustawa o prawach konsumenta

  Publikacja | 11.11.2014

  Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązków określonych w art. 39 ust. 1-3 UoPK, konsument ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych przedsiębiorcy.

  cały tekst

 • Raport "Cloud computing w ubezpieczeniach"

  Aktualność | 12.02.2013

  12 lutego na konferencji zorganizowanej przez PIU, odbyła się premiera publikacji "Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej" przygotowanej przez DZP dla Izby.

  cały tekst

 • Ubezpieczenie szkód w środowisku cz. II

  Publikacja | 25.01.2013

  Niektóre firmy są bardziej od innych narażone na ryzyko wystąpienia szkód środowiskowych. Wpływ na to ma m.in. charakter ich działalności, ilość i rodzaj wykorzystywanych substancji oraz poziom zabezpieczeń.

  cały tekst

 • Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej

  Publikacja | 15.01.2013

  Prezentujemy Państwu nasza najnowszą publikację "Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej" przygotowany dla Polskiej Izby Ubezpieczeń.

  cały tekst

 • Istotne elementy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w branży hotelarskiej

  Publikacja | 08.10.2012

  Prowadzenie hotelu jest nieuchronnie związane z ryzykiem wystąpienia roszczeń ze strony gości hotelowych zarówno z powodu zagubienia rzeczy ruchomych należących do gościa, kradzieży przedmiotów z pokoju hotelowego, jak i uszkodzenia samochodu na parkingu hotelowym lub nieszczęśliwego wypadku, efektem którego będzie uszkodzenie ciała.

  cały tekst

 • Czteroletni spór arbitrażowy rozstrzygnięty na korzyść Rzeczypospolitej Polskiej

  DZP doradza | 05.09.2012

  5 września br. trybunał arbitrażowy ad hoc w postępowaniu administrowanym przez Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze oddalił w całości pozew spółki TRACO Deutsche Travertin Werke GmbH wytoczony przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa była prowadzona przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, a w postępowaniu arbitrażowym Rzeczpospolita Polska była reprezentowana przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka. Roszczenia niemieckiego inwestora dotyczyły prywatyzacji Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlanego w Radkowie.

  cały tekst

 • International Insurance Law and Regulation

  Publikacja | 15.03.2012

  Supervision of the insurance sector is the responsibility of the Financial Supervision Commission. The competences and duties of the Financial Supervision Commission are set forth in the Act of 21 July 2006 on Financial Market Supervision.

  cały tekst

 • Jeden przeciw państwu

  Publikacja | 19.02.2010

  Z Julitą Zimoch-Tuchołką, radcą prawnym, partnerem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, pełnomocnikiem strony polskiej w sporze arbitrażowym wytoczonym przez spółkę Nordzucker AG, rozmawiała Barbara Barysz

  cały tekst

 • Czy doszło do naruszenia?

  Publikacja | 09.02.2010

  W "Raporcie z Kontroli Wzorców Umownych Ubezpieczeń na Życie" Prezes UOKiK po skontrolowaniu ponad 600 o.w.u., sformułował kilkanaście zarzutów wobec praktyk stosowanych przez ubezpieczycieli.

  cały tekst

 • Wyrok końcowy w sporze z Nordzucker

  DZP doradza | 11.12.2009

  Międzynarodowy trybunał arbitrażowy, powołany na podstawie polsko-niemieckiego traktatu o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, wydał 23 listopada wyrok końcowy w sporze wytoczonym Polsce przez Nordzucker AG.

  cały tekst