Julita Zimoch-Tuchołka

Partner

+48 22 557 76 97     julita.zimoch-tucholka@dzp.pl
  • Doradza w procesach zawiązywania spółek oraz nabywania akcji i udziałów polskich spółek przez podmioty zagraniczne.
  • Jest doradcą w projektach restrukturyzacji i konsolidacji grup kapitałowych oraz w procesach łączenia i przekształcania spółek.
  • Doradca w transakcjach prywatyzacyjnych i transakcjach związanych z przejmowaniem spółek m.in. w branży chemicznej, energetycznej i wydawniczej.
  • Pełni rolę pełnomocnika procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.
  • Doradza polskim i międzynarodowym zakładom ubezpieczeń w transakcjach przejęć w sektorze ubezpieczeniowym.
  • Specjalizuje się w zakresie przepisów prawa ubezpieczeniowego, w tym prowadzenia transgranicznej działalności ubezpieczeniowej.
  • Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP