Tomasz Darowski

Partner

+48 22 557 76 81     tomasz.darowski@dzp.pl
  • Specjalizuje się w inwestycjach infrastrukturalnych, kontraktach zawieranych w związku z takimi inwestycjami i prowadzeniu sporów wynikających z tych kontraktów (claim management).
  • Doradza przy projektach realizowanych w sektorze drogowym, kolejowym, gospodarowania odpadami, wodociągowo-kanalizacyjnym i w energetyce, w tym przy projektach typu koncesyjnego i PPP.
  • Specjalista z zakresu transakcji fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji.
  • Reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych.
  • Doradzał w licznych procesach połączeń, połączeń transgranicznych, podziałów i przekształceń spółek handlowych.
  • Przewodniczący Komitetu ds. prawnych, celnych i podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej.
  • Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (Polska Krajowa Organizacja Członkowska FIDIC).
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP