Tag: czas pracy

Zmiana przepisów o czasie pracy – podsumowanie

23 sierpnia wejdą w życie nowe zasady dotyczące czasu pracy. Przepis przejściowy mówi, że jeśli w tym dniu biegnie przedłużony okres rozliczeniowy (a to dotyczy pewnie wszystkich zainteresowanych pracodawców, bo to w końcu środek miesiąca), to nowe zasady można stosować po upływie i rozliczeniu tego bieżącego okresu. Warto ten szczegół mieć na uwadze.

Umowa na czas określony, czyli jaki…?

W praktyce często pada pytanie o maksymalny, dopuszczalny czas trwania umowy o pracę na czas określony. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie określają ani minimalnych, ani też maksymalnych okresów długości takiej umowy… Generalnie kwestia ta została pozostawiona swobodnemu uznaniu stron stosunku pracy i tylko wyjątkowo można spotkać ustawowe „ograniczenia” w długości trwania umowy o pracę na czas określony. Ot chociażby w odniesieniu do pracowników wykonujących czynności kontrolne na gruncie przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która ogranicza czas trwania takiego terminowego zatrudnienia do trzech lat.

Przy śniadaniu o zmianach czasu pracy

12 marca w godz. 9:00 – 11:00 w naszej kancelarii odbyło się pierwsze w tym roku Śniadanie z Prawem Pracy. Tematem spotkania było planowane uelastycznienie przepisów o czasie pracy. W trakcie spotkania omówiliśmy aktualne projekty zmiany przepisów o czasie pracy – projekt Rady Ministrów przygotowywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki […]