Wyroby medyczne

Projekty ustaw zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia

Portal RynekZdrowia.pl opublikował przygotowane jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu w Ministerstwie Zdrowia projekty ustaw regulujących system opieki zdrowotnej. Dostępne są następujące projekty ustaw: Ustawa o jakości w ochronie zdrowia Ustawa o badaniach klinicznych Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych Ustawa o zdrowiu publicznym Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Ustawa […]

Opłaty za wnioski refundacyjne

W dniu 2 listopada 2011 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia umieszczono – w ramach uzgodnień zewnętrznych – projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie.

Wniosek refundacyjny można zmieniać

Zarówno wniosek, jak i wszelkie informacje podane we wniosku mogą być przez wnioskodawcę modyfikowane i aktualizowane w toku postępowania refundacyjnego. Minister Zdrowia, wydając decyzję refundacyjną, będzie zobowiązany uwzględnić wszelkie nowe dane lub okoliczności oraz formułowane przez wnioskodawcę oczekiwania.

Aktor zamiast lekarza to wprowadzanie w błąd w reklamie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował wczoraj o nałożeniu na Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o. kary w wysokości ponad 80 tys. zł za wskazywanie, „że osoba rekomendująca suplement diety NeoMag Cardio w reklamie telewizyjnej posiada tytuł naukowy profesora i równocześnie jest ekspertem do spraw kondycji serca”. Przykład ten pokazuje, […]

Okres przejściowy. Część II

Szczegółowe zasady, na jakich prowadzone będą negocjacje zostaną ustanowione dopiero w rozporządzeniu. Już obecenie można jednak określić podstawowe prawa i obowiązki wnioskodawców oraz organów administracji w postępowaniu refundacyjnym.

Okres przejściowy. Część I

Wiele spośród pytań kierowanych do Ministra Zdrowia odnosiło się do przebiegu negocjacji refundacyjnych. Istotne wątpliwości przedsiębiorców rodzą zagadnienia związane z rozpoczęciem postępowania. Uczestnicy szkolenia nie mieli pewności co do tego, czy w okresie przejściowym Ministerstwo zdrowia będzie wzywać ich do negocjacji, czy też wnioskodawcy sami będą musieli wykazać inicjatywę w […]

Ustawa refundacyjna w odpowiedziach

Pragniemy niniejszym zainicjować serię artykułów, w których spróbujemy udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania podniesione podczas szkolenia zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia . W ciągu najbliższych tygodni, cyklicznie: w każdy wtorek oraz piątek publikować będziemy nowe teksty omawiające istotne zagadnienia ustawy refundacyjnej.

Poselskie poprawki do ustawy refundacyjnej

Na wtorkowym (8 lutego 2011 r.) posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, posłowie zgłosili szereg poprawek do projektu ustawy refundacyjnej. Poprawki, za wyjątkiem zmian w art. 23 projektu ustawy (patrz poniżej: Poprawka 3), zostały już przez Komisję przyjęte, stanowić więc będą podstawę dla dalszych prac legislacyjnych. Poprawki zostały zgłoszone przez posłów Platformy […]

Wysokie koszty prawne na rynku leków

Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że z działalnością na rynku farmaceutycznym wiążą się ryzyka prawne. Dotyczy to każdego szczebla obrotu, jednak szczególnie „widowiskowe” są problemy dotykające producentów leków. Mogą to być np. kwestie odpowiedzialności za wady produktów, czy konsekwencje naruszenia regulacji marketingu leków. O tym jaki może być wpływ takich […]