Od 1 grudnia tylko e-zwolnienia lekarskie

Od 1 grudnia tylko e-zwolnienia lekarskie

Chociaż już od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać zwolnienia w formie elektronicznej, to od soboty (1 grudnia) będzie to jedyna i obligatoryjna forma zwolnień lekarskich.

Wprowadzenie takiej zmiany stanowi spore ułatwienie zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Pracodawcy nie będą musieli czekać na dostarczenie zwolnienia przez pracownika, ponieważ wiadomość o wystawieniu zwolnienia lekarskiego otrzymają niemal natychmiast po tym jak lekarz wprowadzi e-ZLA do systemu. To z całą pewnością ułatwi kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień. E-zwolnienia lekarskie to także ułatwienie dla pracowników. Dzięki tej formie nie będą musieli osobiście dostarczać zwolnienia swojemu pracodawcy – system informatyczny ZUS zrobi to za nich.

Wyjątek od obowiązku wystawiania zwolnień elektronicznych

Mimo wprowadzenia obligatoryjnej elektronicznej formy zwolnień lekarskich, po 1 grudnia nadal będą obowiązywały wyjątki od tej zasady. Po pierwsze, gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie elektronicznej nie będzie możliwe, w szczególności z uwagi na brak dostępu do Internetu (np. podczas wizyty domowej u pacjenta), wówczas lekarz wystawi zaświadczenie w tradycyjnej papierowej formie, na udostępnionym przez ZUS formularzu. Następnie, lekarz będzie zobowiązany przesłać zaświadczenie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS w terminie 3 dni roboczych od dnia jego wystawienia.

Po drugie, zwolnienia lekarskie w papierowej formie będą mogły być nadal wystawiane pracownikom zatrudnionym w podmiotach, które zatrudniają nie więcej niż 5 osób i nie posiadają profilu elektronicznego PUE. Jest tak ponieważ pracodawcy rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób nie są objęci obowiązkiem utworzenia profilu PUE (art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zw. z art. 47a ust.2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie papierowej będzie możliwe także na żądanie pracownika.

E-ZLA, a pracownik zatrudniony u kilku pracodawców

Wśród pracodawców pojawiły się wątpliwości co do tego jak będzie wyglądała procedura wystawiania zwolnień elektronicznych w przypadku pracownika zatrudnionego w kilku zakładach pracy. Odpowiedź na to pytanie przedstawił ZUS. Na swojej stronie internetowej ZUS wyjaśnił, że w takiej sytuacji, lekarz będzie zobowiązany wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie odrębnie dla każdego pracodawcy. Zatem każdy pracodawca zobaczy na swoim profilu PUE informację o zwolnieniu pracownika.

 

Angelika Makar

Angelika Makar


angelika.makar@dzp.pl

komentarze 2

  1. Jedna z najlepszych zmian wprowadzona w tym roku. Wzrost wygody i ułatwienie dostępu do dokumentu przy jednoczesnym zmniejszeniu niepotrzebnej biurokracji.

  2. Zgodzę się z przedrozmówcą, rozwiązanie świetnie się sprawdziło. Za niedługo kolejne ułatwienie – elektroniczne recepty.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *