Dalsze prace nad nowelizacją Kodeksu pracy – końca nie widać

Na wczorajszym posiedzeniu podkomisji sejmowej nie udało się rozpatrzyć w całości projektu ustawy dotyczącej pracy zdalnej oraz prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.

W zakresie regulacji dotyczącej prewencyjnej kontroli trzeźwości kwestią budzącą najwięcej wątpliwości w dalszym ciągu pozostaje definicja „stanu po spożyciu alkoholu”. Przedstawiciele pracodawców podnosili, że obecny projekt ustawy nie daje podstaw by nie dopuścić do pracy pracownika, u którego wprawdzie stwierdzono obecność alkoholu w organizmie, jednak jego zawartość nie przekroczyła 0,2‰. Pracodawcy postulują obniżenie dopuszczalnego progu do 0‰. Projekt pozostał jednak bez zmian w tym zakresie.

Prace nad pracą zdalną tylko rozpoczęto. Przyjęto poprawkę umożliwiającą pracodawcy cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej, z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem. Takie cofnięcie polecenia będzie mogło nastąpić w każdym czasie. Zmiana jest wynikiem kompromisu pomiędzy postulatem pracodawców domagających się jednodniowego wyprzedzenia, a postulatem pracowników, którzy proponowali trzy dni.

Do rozpatrzenia przez podkomisję pozostaje jeszcze wiele zagadnień m.in. doprecyzowanie zasad obliczania ryczałtu z tytułu pokrycia kosztów pracy zdalnej, wydłużenie okazjonalnej pracy zdalnej, czy kluczowa dla wszystkich kwestia vacatio legis ustawy.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 4 października 2022 r.

Zuzanna Gaczyńska

Zuzanna Gaczyńska
Associate

zuzanna.gaczynska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *