Obowiązujące od 2022 r. zmiany dotyczące składki zdrowotnej członków zarządu i prokurentów – stanowisko ZUS

W związku z Polskim Ładem ZUS prowadzi szereg szkoleń i webinarów, podczas których odpowiada na pytania i wątpliwości ubezpieczonych. Na szczególną uwagę zasługują trzy stanowiska ZUS, które bezpośrednio dotyczą obliczania i odprowadzania składki zdrowotnej od wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu i prokurentom z tytułu pełnienia przez nich funkcji.

Otóż zdaniem ZUS:

 1. Członek zarządu pełniący funkcje zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie powołania, pobierający z tych dwóch tytułów wynagrodzenie, powinien zostać zgłoszony do ZUS z dwoma odrębnymi kodami tytułu ubezpieczenia – „01 10” i „22 50”, bowiem składka powinna być obliczona i odprowadzona odrębnie od każdej formy opodatkowania.
 2. Od wynagrodzenia członka zarządu otrzymywanego z tytułu powołania (na podstawie uchwały), należnego za grudzień (lub wcześniejsze miesiące 2021 r.), lecz wypłaconego już w styczniu 2022 r., nie będzie obowiązku odprowadzenia składki zdrowotnej. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej będą dopiero wynagrodzenia należne od stycznia 2022 r.
 3. Wynagrodzenia prokurentów wypłacane w związku z pełnioną funkcją nie podlegają oskładkowaniu składką zdrowotną. Z tego tytułu prokurent w ogóle nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

ZUS zapowiedział też, że w związku z wieloma pytaniami, na swoje stronie internetowej otworzy specjalną zakładką Q&A poświęconą nowym zasadom obliczania składki zdrowotnej. Wprawdzie wykładnia ZUS nie tworzy obowiązującego prawa, niemniej jednak wskazuje kierunek interpretacji przepisów, więc zawsze jest jakąś wskazówką dla przedsiębiorców.

Zuzanna Gaczyńska

Zuzanna Gaczyńska
Associate

zuzanna.gaczynska@dzp.pl

komentarze 3

 1. Arkadiusz

  Jak powyższa opinia się ma do treści informacji zamieszczonej przez ZUS na stronie internetowej: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./faq, zgodnie z którą: „Jeśli przychody prokurenta dla celów przepisów ustawy o PIT są zaliczane do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, to takie osoby powinny być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoby powołane do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem”. Widzę tutaj zasadniczą rozbieżność….

  • mm
   Zuzanna Gaczyńska

   Bardzo dziękuje za komentarz.

   W przytoczonej przez Pana wypowiedzi ZUS wskazał, że prokurent płaci składkę zdrowotną, jeżeli jego przychody są zaliczane do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Należy wyjaśnić, że powołany przepis dotyczy przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.
   Zatem istotą w tym przypadku jest kwalifikacja przychodu prokurenta.

   Nie rozstrzygając ostatecznie kwestii budzącej spór zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie, jaką jest dopuszczalność łączenia funkcji prokurenta z innymi wskazanymi w ww. przepisie wyjaśniam, że wpis dotyczy jedynie wynagrodzenia prokurentów wypłacanego w związku z pełnioną przez nich funkcją prokurentów (zakładając, że nie są równocześnie członkami innych organów stanowiących spółki). W takiej właśnie sytuacji ZUS uznaje, że prokurent uzyskuje przychody z innych źródeł (art 10 ust 1 pkt 9 ustawy o PIT) i nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

   Przy czym, raz jeszcze należy podkreślić, że wykładnia ZUS nie stanowi źródła obowiązującego prawa, a w obecnej sytuacji związanej z wejściem w życie Polskiego Ładu, dopiero ulega kształtowaniu. Oczywiście o wszelkich nowościach i zmianach w tym zakresie będziemy informować w kolejnych wpisach.

  • Chyba ta informacja została już zmieniona przez zus, na:
   „Zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego powinny być osoby powołane do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem na podstawie aktu powołania. Przez wynagrodzenie należy rozumieć przychody otrzymywane przez te osoby w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od źródła przychodu. Dotyczy to także prokurentów.”

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *