Podatki i ubezpieczenia społeczne

Wspólnik posiadający 99% udziałów w spółce z o.o. a składki na ZUS

Wspólnik posiadający 99% udziałów w spółce z o.o. a składki na ZUS

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych przewiduje obowiązek podlegania pod system ubezpieczeń społecznych osób, które są jedynymi wspólnikami spółki z o.o., czyli posiadają 100 % udziałów w tej spółce. Wielu wspólników, aby uniknąć składek, do spółki angażuje drugiego wspólnika, który posiada niewielką część udziałów, np. 1 %. Wówczas spółka przestaje być jednoosobowa […]

Przegląd orzecznictwa TSUE

Przegląd orzecznictwa TSUE

W ostatnim czasie prężnie działający Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się kilkoma sprawami z zakresu prawa pracy. Dzisiejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć Państwu dwa najciekawsze orzeczenia, zatem nie przedłużając, zapraszam do lektury. ZUS kontra A1 Sprawa dotyczyła głośnego ostatnio zaświadczenia A1, o którym pisaliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Dla […]

Kontrola ZUS w firmie. Cz. 2. Zakres kontroli, protokół kontroli, zastrzeżenia oraz rozstrzygnięcia pokontrolne

Kontrola ZUS w firmie. Cz. 2. Zakres kontroli, protokół kontroli, zastrzeżenia oraz rozstrzygnięcia pokontrolne

Zakres kontroli Zgodnie z przepisami prawa, kontrola może obejmować w szczególności: zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego […]

Kontrola ZUS w firmie. Cz. 1. Upoważnienie, długość trwania kontroli i jej przebieg

Kontrola ZUS w firmie. Cz. 1. Upoważnienie, długość trwania kontroli i jej przebieg

W październikowym cyklu o kontrolach ZUS dziś odsłona druga – omówienie dalszych kwestii formalnych i opis przebiegu kontroli. Upoważnienie i legitymacja Datą rozpoczęcia kontroli jest dzień, w którym inspektor kontroli ZUS doręcza płatnikowi składek bądź wyznaczonej przez niego osobie upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Wtedy także, inspektor kontroli ZUS zobowiązany jest […]

Zawiadomienie ZUS o kontroli – jakie elementy powinno mieć i co zrobić, jeśli ich nie ma?

Zawiadomienie ZUS o kontroli – jakie elementy powinno mieć i co zrobić, jeśli ich nie ma?

Każda kontrola rozpoczyna się formalnie od doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o wszczęciu kontroli. Jeśli tak, to i nasz październikowy cykl o kontrolach ZUS nie może zacząć się inaczej. Zawiadomienie to zazwyczaj taka formalność, na którą kontrolowani płatnicy nie zwracają większej uwagi, traktując dokument jako, właśnie, li tylko wypełnienie formalności. Niesłusznie. Zawiadomienie […]

Transgraniczna praca zdalna łatwiejsza…. Ale tylko dla niektórych

Transgraniczna praca zdalna łatwiejsza…. Ale tylko dla niektórych

Podstawą ustalania, który system ubezpieczenia społecznego stosuje się do pracownika w ramach UE są przepisy Rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z Rozporządzeniem, pracownik może podlegać wyłącznie pod jeden system ubezpieczeń społecznych, a to, który system jest właściwy, ustala się na podstawie miejsca, w którym pracownik […]

Rolled Polish Zloty Banknotes. Hundred Zlotys Bills Closeup.

PPK z DZP. Bilans otwarcia pierwszego etapu wdrażania PPK | #7 #PPKzDZP

W drugim półroczu 2019 roku PPK obejmie dokładnie 4.034 firmy wśród ponad 5,5 tys. firm zatrudniających co najmniej 250 osób (ok. 1,5 tys. firm jest już objętych PPE). Teoretycznie, na przełomie najbliższego października i listopada uczestnikami PPK będzie mogło zostać ok. 3,2 milionów osób zatrudnionych przez największych pracodawców w Polsce, […]

Alert legislacyjny. PPK mogą czekać zmiany jeszcze przed wejściem ustawy w życie

Alert legislacyjny. PPK mogą czekać zmiany jeszcze przed wejściem ustawy w życie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw – mający na celu usprawnienie współpracy między tzw. instytucjami rozwoju. Zmiany w dużej mierze będą dotyczyć instytucji tworzących tzw. Grupę PFR, czyli podmiotu zajmującego się m.in. administrowaniem PPK. Zniesienie limitu 30-krotności […]