Podatki i ubezpieczenia społeczne

Uchwała 7 sędziów SN – cios w członków zarządów spółek?

17 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę w sprawie podstawy wymiaru składek ZUS dla członków zarządu, którzy są zatrudnieni w spółce na podstawie umowy o świadczenie usług (kontraktu menedżerskiego) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Decyzja SN jest zaskakująca i spowoduje podwyższenie składek ZUS dla tych osób.

ZUS nieprawidłowo podwyższa składki

W przypadku rażącego naruszania przez pracodawcę zasad bhp ZUS może wyjątkowo podwyższyć wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników. W dużych firmach produkcyjnych kwota podwyższenia może być bardzo wysoka. W praktyce zdarza się niestety, że ZUS sięga po tę możliwość „na skróty”.