Sejmowa dyskusja w sprawie nowelizacji kodeksu pracy – praca zdalna i kontrola trzeźwości

Dziś, 13 września 2022 r., odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Dyskutowano nad projektem ustawy dotyczącej pracy zdalnej oraz prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub innych, podobnie działających środków (narkotyków).

Podczas posiedzenia debatowano m.in. nad:

  • okresem wejścia w życie regulacji: reprezentanci pracodawców dążą do wydłużenia vacatio legis (np. do 3 miesięcy) lub podzielenia wdrożenia ustawy na etapy. W ich zamyśle, w pierwszej kolejności miałyby zacząć obowiązywać przepisy dotyczące kontroli trzeźwości, a następnie nowe regulacje dot. pracy zdalnej;
  • wydłużeniem okazjonalnej pracy zdalnej: z 24 na 36 dni w roku kalendarzowym;
  • doprecyzowaniem zasad obliczania ryczałtu: tak aby pracodawcy mieli możliwość przyjęcia kwot dla określonych grup pracowników w oparciu np. o dane statystyczne, zamiast sporządzania indywidualnych obliczeń dla każdego pracownika;
  • dopuszczalnym możliwym poziomem alkoholu we krwi: którego poziom nie skutkowałby odmową dopuszczenia do wykonywania pracy.

Ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej padła deklaracja otwartości na wszelkie propozycje wydłużenia vacatio legis, zamiast proponowanych dotychczas 14 dni.

Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącej, na kolejnym posiedzeniu zaplanowanym za 2 tygodnie  Podkomisja ma przystąpić do rozpatrzenia projektu ustawy. Oznacza to, że planowo 27 września Podkomisja ustali swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy (w tym ewentualne propozycje poprawek), i przedstawi je w formie sprawozdania. Kolejnym etapem prac nad projektem będzie II czytanie w Sejmie.

O wszelkich postępach będziemy informować na bieżąco.

Zuzanna Gaczyńska

Zuzanna Gaczyńska
Associate

zuzanna.gaczynska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *