Najnowsze teksty

Czy w składzie produktu spożywczego należy podawać formę chemiczną witamin?

Czy w składzie produktu spożywczego należy podawać formę chemiczną witamin?

Podmioty wprowadzające żywność do obrotu niejednokrotnie mają problem z oznaczeniem składników na etykiecie produktu. W szczególności sposób oznaczenia witamin sprawiał trudności nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Z uwagi na spór pomiędzy węgierskim przedsiębiorcą a organem administracji, węgierski Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości […]

Kwietniowe zmiany Prezesa NFZ w RDTL

Kwietniowe zmiany Prezesa NFZ w RDTL

10 marca 2022 r. Prezes NFZ opublikował zarządzenie nr 27/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotne. Ma ono na celu uproszczenie, skrócenie i usprawnienie składania i procedowania niezbędnych dokumentów w ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych. Kluczowa zmiana sprowadza się do wprowadzenia obowiązku procedowania dokumentacji związanej z RDTL z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Przyjrzymy się wprowadzonym zmianom, które zaczną obowiązywać świadczeniodawców od dnia 1 kwietnia br.

Pierwsza wypłata z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

Pierwsza wypłata z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

25 marca 2022 r. Rzecznik Praw Pacjenta poinformował o przyznaniu pierwszego świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Pacjent, u którego zdiagnozowano zespół Guillaina-Barrégo (GBS), otrzyma 45 tysięcy złotych.
Zespół GBS jest bardzo rzadkim zaburzeniem powodującym postępujące osłabienie lub porażenie mięśni. Zaburzenie to jest uwzględnione w charakterystyce szczepionek Vaccine Janssen oraz Vaxzevria. Zespół do spraw Świadczeń działający przy Rzeczniku Praw Pacjenta potwierdził, że zaburzenie występujące u pacjenta, któremu przyznano świadczenie, wynikało z działania niepożądanego szczepionki.

Pomoc humanitarna dla Ukrainy – perspektywa firm oraz hurtowni farmaceutycznych

Pomoc humanitarna dla Ukrainy – perspektywa firm oraz hurtowni farmaceutycznych

Trwający konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy spowodował niespotykane jak dotąd zaangażowanie podmiotów prywatnych w niesienie pomocy humanitarnej. Działania na rzecz wsparcia Ukrainy i jej mieszkańców obserwujemy niemal we wszystkich aspektach życia publicznego. Istotną rolę odgrywają w nich również firmy oraz hurtownie farmaceutyczne, które coraz częściej decydują się na przekazanie produktów na tereny najbardziej dotknięte inwazją .
Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aspektów prawnych, istotnych z perspektywy podmiotów zaangażowanych w udzielanie pomocy rzeczowej Ukrainie.

Rynek hurtowy i detaliczny w obliczu wojny w Ukrainie

Rynek hurtowy i detaliczny w obliczu wojny w Ukrainie

W imieniu całego zespołu Life Sciences DZP serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom naszych czwartkowych spotkań, w ramach których pochyliliśmy się nad tematyką wyzwań oraz obowiązków podmiotów zajmujących się obrotem produktami leczniczymi oraz związanych z nimi uprawnień pacjentów, w kontekście obecnych wydarzeń. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas informacje oraz rekomendacje okażą się pomocne. W ramach podsumowania zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótkim streszczeniem najważniejszych zagadnień poruszonych w trakcie webinariów.

Projekt polskiej ustawy dotyczącej unijnych sankcji – najważniejsze założenia

Projekt polskiej ustawy dotyczącej unijnych sankcji – najważniejsze założenia

Do prac sejmowych został skierowany dziś projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ustawa ta stanowi realizację obowiązków jakie nałożył na kraje członkowskie ustawodawca unijny w rozporządzeniach dotyczących sankcji. Dotyka tematu odpowiedzialności za naruszenie przepisów sankcyjnych, ustanawia krajowe organy odpowiedzialne za realizację . Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze założenia projektu.

DZP wyróżnione w XVI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych

DZP wyróżnione w XVI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych

Z przyjemnością informujemy, że DZP zostało kilkukrotnie wyróżnione w XVI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych przygotowywanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. W kategorii „spory podatkowe” nasza Praktyka Podatkowa zajęła ex aequo trzecie miejsce. Ponadto w zestawieniu „największych firm doradztwa podatkowego” nasza kancelaria zajęła trzecie miejsce w kategorii „firmy średniej wielkości” […]

OMS – nowe obowiązki weryfikacyjne

OMS – nowe obowiązki weryfikacyjne

Od 28 stycznia 2022 r. na dużą część przedsiębiorców działających w sektorze farmaceutycznym nałożone zostały nowe obowiązki weryfikacyjne związane z integracją bazy EudraGMDP oraz Organisation Management Service (dalej jako: „OMS”). Obecnie przed złożeniem wniosku o nowe zezwolenie lub o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych przedsiębiorca powinien sprawdzić czy jego dane dotyczące nazwy i adresu są prawidłowo ujawnione w bazie OMS. Dane te zostały bowiem przeniesione w sposób automatyczny pomiędzy systemami, co mogło skutkować błędami.

Rusza drugi etap pilotażu przeglądów lekowych

Rusza drugi etap pilotażu przeglądów lekowych

Zgodnie z zakładanym harmonogramem wyłonieni zostali realizatorzy pilotażu przeglądów lekowych w aptekach. Już 1 kwietnia w Polsce rozpocznie się więc drugi etap realizacji projektu. Rozwiewając wątpliwości dotyczące oznaczania aptek uczestniczących w programie, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał w tej sprawie istotny komunikat.