Czas pracy i urlopy

Delegowanie pracowników do Polski po zmianach

Delegowanie pracowników do Polski po zmianach

18 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ustawa nakłada na pracodawców delegujących pracowników do pracy na terytorium Polski szereg obowiązków, nadaje PIP dodatkowe uprawnienia w zakresie kontroli prawidłowości takiego delegowania, a także określa zasady współpracy transgranicznej pomiędzy właściwymi organami.

Nagła zmiana organizacji pracy

Choć największe upały w tym roku już (podobno) za nami, to przypomniały one o praktycznym problemie, z którym mierzy się biznes – konieczności nagłej, wymuszonej niezależnymi od firmy okolicznościami zmiany organizacji pracy. Dopiero co mieliśmy do czynienia z ograniczeniami w dostawie prądu dla przedsiębiorstw, które zmuszały firmy do ekspresowej zmiany harmonogramu pracy, np. przejścia na pracę w nocy, czy też na system zmianowy. W wielu wypadkach pracodawcy musieli iść na skróty. A to z tego powodu, że prawo pracy nie reguluje wprost kwestii zmiany rozkładu czasu pracy.