Konkurencja

Rotacja pracowników – co oznacza i jak ją analizować?

Rotacja pracowników – co oznacza i jak ją analizować?

Rotacja pracowników jest zjawiskiem, z którym mierzy się każdy pracodawca. Choć w zatrudnieniu pojęcie to najczęściej wywołuje negatywne skojarzenia, takie jak dodatkowe obowiązki związane z koniecznością nowej rekrutacji oraz przede wszystkim koszty, pracodawcy mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające poznanie jej przyczyn i utrzymanie rotacji na względnie korzystnym poziomie.

Zakaz konkurencji a przejście zakładu pracy – ważne orzeczenie SN

Sąd Najwyższy wydał ostatnio bardzo ciekawe i ważne z punktu widzenia pracodawców orzeczenie – stwierdził, że przedsiębiorca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawartymi wcześniej z takimi pracownikami przez poprzedniego pracodawcę.