Ochrona pracownika

Odprawa także dla zwalniającego się pracownika

Sąd Najwyższy uznał, że odprawa wynikająca z ustawy o zwolnieniach grupowych przysługuje także pracownikowi, który zwolnił się z pracy bez wypowiedzenia, z uwagi na naruszenie przez pracodawcę jego obowiązków. Warunkiem jest, aby przyczyny niedotyczące pracownika, były wyłącznym powodem odejścia pracownika z pracy.

Jak ustalić wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego?

Coraz większymi krokami zbliża się sezon urlopowy. Aby móc skorzystać z zasłużonego wypoczynku w pierwszej kolejności warto ustalić ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi. To zaś w przypadku pracowników niepełnoetatowych niekiedy rodzi wątpliwości.