Rozwiązanie umowy o pracę

Jak skutecznie i zgodnie z prawem zdalnie zawrzeć porozumienie rozwiązujące umowę o pracę

Jak skutecznie i zgodnie z prawem zdalnie zawrzeć porozumienie rozwiązujące umowę o pracę

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o tym, jak bezpiecznie i skutecznie zdalnie wypowiedzieć umowę o pracę. Dziś chcielibyśmy zamknąć wątek zdalnego rozstania dzieląc się wskazówkami, jak zdalnie zawrzeć porozumienie rozwiązujące umowę o pracę. Tu sprawa – przynajmniej w teorii – jest dużo prostsza niż w przypadku wypowiedzenia. Jest tak dlatego, że […]

Istotny wyrok TSUE w sprawie umów na czas określony

Istotny wyrok TSUE w sprawie umów na czas określony

Pracownik zatrudniony na czas określony musi być poinformowany o przyczynach rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, analogicznie do pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony. Uregulowanie krajowe, które ograniczało to wymaganie tylko do pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, naruszało prawo pracownika, który zawarł umowę terminową, do skutecznego środka prawnego. W swoim wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie C 715/20 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że takie działanie jest niezgodne z prawem unijnym.

Utrata prawa jazdy na trzy miesiące przez pracownika

Utrata prawa jazdy na trzy miesiące przez pracownika

W zakładach pracy zatrudniających dużą liczbę kierowców tymczasowa utrata prawa jazdy przez pracownika jest zdarzeniem, z którym pracodawca już się zmierzył, bądź też najprawdopodobniej zmierzy się w przyszłości. Być może takie zdarzenie miało już miejsce, lecz pracodawca nie dowiedział się o tym, a pracownik przez kilka miesięcy jeździł bez uprawnień. […]

Jak przeprowadzić offboarding pracownika?

Jak przeprowadzić offboarding pracownika?

Czym jest offboarding? Offboarding jest pojęciem stosowanym w nomenklaturze HR dla określenia procesu rozstania pracownika z organizacją. Jest to zakres czynności koniecznych (jak też wskazanych) do podjęcia w związku z zakończeniem współpracy stron. O tym, jak dokładnie przebiega proces offboardingu pracownika decydują zasadniczo procedury obowiązujące w danym zakładzie pracy. Pracodawca […]

Roszczenie o przywrócenie do pracy

Roszczenie o przywrócenie do pracy

Możliwość wystąpienia przez pracownika do sądu z roszczeniem o przywrócenie do pracy jest istotnym gwarantem ochrony trwałości stosunku pracy. Znajomość tego instrumentu jest ważna dla obu stron stosunku pracy. Dla pracodawców – aby unikali potencjalnego ryzyka przy rozwiązywaniu umów o pracę – oraz dla pracowników – aby byli świadomi koniecznych […]

Rotacja pracowników – co oznacza i jak ją analizować?

Rotacja pracowników – co oznacza i jak ją analizować?

Rotacja pracowników jest zjawiskiem, z którym mierzy się każdy pracodawca. Choć w zatrudnieniu pojęcie to najczęściej wywołuje negatywne skojarzenia, takie jak dodatkowe obowiązki związane z koniecznością nowej rekrutacji oraz przede wszystkim koszty, pracodawcy mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające poznanie jej przyczyn i utrzymanie rotacji na względnie korzystnym poziomie.

Absconding, czyli kiedy pracownik porzuca pracę

Absconding, czyli kiedy pracownik porzuca pracę

Pracownik bez uprzedzenia nie przychodzi do pracy i nie ma z nim kontaktu? Może to świadczyć o tym, że zrezygnował z pracy nieformalnie, bez złożenia wypowiedzenia. Taka sytuacja to porzucenie pracy, czyli tzw. absconding. Zapewne większość pracodawców zetknęła się lub, prędzej czy później, zetknie się z porzuceniem pracy przez pracownika. […]

Bezkarne porzucenie pracy w trakcie okresu próbnego

Bezkarne porzucenie pracy w trakcie okresu próbnego

W naszej części świata, względna pewność stosunków z zakresu prawa pracy jest jedną z fundamentalnych wartości krajowych porządków prawnych. Każdy mieszkaniec Unii Europejskiej instynktownie zdaje sobie sprawę, że rozwiązanie umowy o pracę zazwyczaj wiąże się z zachowaniem okresu wypowiedzenia, które to rozwiązanie chroni przede wszystkim pracowników, ale także pracodawców. W […]

Całkowite zwolnienie pracowników z opłat sądowych od pozwów

Całkowite zwolnienie pracowników z opłat sądowych od pozwów

Od 28.09.2023 r. pracownicy będą całkowicie zwolnieni z opłat sądowych od pozwów w sprawach z zakresu prawa pracy i to niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Aktualnie pracownik jest zobowiązany uiścić opłatę stosunkową od pozwu w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych. Opłata ta wynosi 5% wartości przedmiotu sporu ponad kwotę 50 000 złotych.