TK – zniesienie limitu podstawy wymiaru składek ZUS niezgodne z Konstytucją

W dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny uznał, że nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, zakładająca zniesienie limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest niezgodna z art. 7 Konstytucji, tj. z zasadą działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa.

Oznacza to, że Prezydent ustawy nie podpisze, zaś limit podstawy wymiary składek (trzydziestokrotność prognozowanego średniego wynagrodzenia) będzie nadal obowiązywał w 2019 r.

Zdanie odrębne do orzeczenia zgłosili sędziowie TK – Julia Przyłębska, Michał Warciński i Zbigniew Jędrzejewski.

 

Angelika Makar

Angelika Makar


angelika.makar@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *