Czas pracy i urlopy

Zmiana przepisów o czasie pracy – podsumowanie

23 sierpnia wejdą w życie nowe zasady dotyczące czasu pracy. Przepis przejściowy mówi, że jeśli w tym dniu biegnie przedłużony okres rozliczeniowy (a to dotyczy pewnie wszystkich zainteresowanych pracodawców, bo to w końcu środek miesiąca), to nowe zasady można stosować po upływie i rozliczeniu tego bieżącego okresu. Warto ten szczegół mieć na uwadze.

Umowa na czas określony, czyli jaki…?

W praktyce często pada pytanie o maksymalny, dopuszczalny czas trwania umowy o pracę na czas określony. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie określają ani minimalnych, ani też maksymalnych okresów długości takiej umowy… Generalnie kwestia ta została pozostawiona swobodnemu uznaniu stron stosunku pracy i tylko wyjątkowo można spotkać ustawowe „ograniczenia” w długości trwania umowy o pracę na czas określony. Ot chociażby w odniesieniu do pracowników wykonujących czynności kontrolne na gruncie przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która ogranicza czas trwania takiego terminowego zatrudnienia do trzech lat.

Związkowo-urlopowy zawrót głowy

W ostatnim czasie ma miejsce zaostrzenie stosunków na linii rząd – związki zawodowe. W odpowiedzi na nowelizację przepisów dotyczących czasu pracy, związkowcy zerwali obrady Komisji Trójstronnej. Po drugiej stronie „barykady” parlamentarny zespół składający się głównie z posłów PO przygotowuje raport na temat kosztów funkcjonowania związków zawodowych. Z kolei związkowcy opracowują sprawozdanie dotyczące rozrostu biurokracji w urzędach centralnych oraz postulują wprowadzenie jawności wynagrodzeń wszystkich pracowników.