Ochrona pracownika

Whistleblowing. Cykl publikacji DZP w Rzeczpospolitej #3

Whistleblowing. Cykl publikacji DZP w Rzeczpospolitej #3

Ustawa o ochronie sygnalistów opuściła już Sejm. Tymczasem w DZP w dalszym ciągu publikujemy w ramach cyklu o whistleblowing na łamach Rzeczpospolitej. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi publikacjami! Decyzja o przyjmowaniu zgłoszeń anonimowych należy od pracodawcy Zgodnie z projektowaną ustawą o ochronie sygnalistów, w procedurze zgłoszeń wewnętrznych należy […]

Whistleblowing. Cykl publikacji DZP w Rzeczpospolitej #2

Whistleblowing. Cykl publikacji DZP w Rzeczpospolitej #2

Ochrona sygnalistów już wkrótce stanie się elementem naszego biznesowego ekosystemu. Projekt ustawy o ochronie sygnalistów niedawno otrzymał sejmowy numer druku. Jeszcze w tym miesiącu pochyli się nad nim Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Tydzień temu Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł zaś, że Polska ma zapłacić 7 mln euro za niewdrożenie dyrektywy […]

Whistleblowing. Cykl publikacji DZP w Rzeczpospolitej #1

Whistleblowing. Cykl publikacji DZP w Rzeczpospolitej #1

Ochrona sygnalistów w naszych organizacjach to kwestia najbliższych miesięcy. W tym tygodniu projekt ustawy o ochronie sygnalistów został przyjęty przez Radę Ministrów. Oznacza to, że po ponad 2-letnim opóźnieniu w implementacji tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów w końcu trafi ona do Sejmu. Koniec procesu legislacyjnego będzie zaś oznaczać początek ustawowej […]

Urlop macierzyński w szpitalu – co dalej z uprawnieniami dla rodziców wcześniaków?

Urlop macierzyński w szpitalu – co dalej z uprawnieniami dla rodziców wcześniaków?

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej[1], 15 lutego b.r. prace rozpoczął zespół roboczy, którego celem jest opracowanie rozwiązań w zakresie uprawnień rodzicielskich dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. W niniejszym wpisie przedstawię, z jakim problemem, w związku z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi okresu trwania urlopu macierzyńskiego, mierzą się […]

Roszczenie o przywrócenie do pracy

Roszczenie o przywrócenie do pracy

Możliwość wystąpienia przez pracownika do sądu z roszczeniem o przywrócenie do pracy jest istotnym gwarantem ochrony trwałości stosunku pracy. Znajomość tego instrumentu jest ważna dla obu stron stosunku pracy. Dla pracodawców – aby unikali potencjalnego ryzyka przy rozwiązywaniu umów o pracę – oraz dla pracowników – aby byli świadomi koniecznych […]

Przejrzystość wynagrodzeń – rewolucja na rynku pracy?

Przejrzystość wynagrodzeń – rewolucja na rynku pracy?

Przejrzystość i jawność wynagrodzeń jest od lat aktualnym tematem w dyskursie rynku pracy. Zarówno pracownikom, jak i osobom starającym się o zatrudnienie zależy na sprawiedliwych i jasnych systemach wynagradzania, a w szczególności na zapewnieniu równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości, bez dyskryminacji ze względu […]

Dyskryminacja a nierówne traktowanie – na co uważać?

Dyskryminacja a nierówne traktowanie – na co uważać?

24 sierpnia 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął w uchwale o sygn. III PZP 1/23 zagadnienie prawne. Zagadnienie dotyczyło zadanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie pytania, czy do odszkodowania dochodzonego z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników (art. 112 k.p.) znajdują zastosowanie przepisy Rozdziału IIa Działu I Kodeksu pracy. W praktyce […]