Czas pracy i urlopy

Jak ustalić wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego?

Coraz większymi krokami zbliża się sezon urlopowy. Aby móc skorzystać z zasłużonego wypoczynku w pierwszej kolejności warto ustalić ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi. To zaś w przypadku pracowników niepełnoetatowych niekiedy rodzi wątpliwości.

Urlop szkoleniowy dla byłego aplikanta

Czy pracodawca ma zawsze obowiązek wynagradzania czasu urlopu na przygotowanie do prawniczego egzaminu zawodowego? Czy ma obowiązek udzielenia pracownikowi takiego urlopu jeśli nie kierował pracownika na aplikację, nie wyrażał zgody na odbywanie aplikacji, ani nie zawierał z pracownikiem umowy regulującej zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych?

Kto pracuje w święta?

Jesteśmy w środku okresu świątecznego i największego w roku nagromadzenia dni wolnych. Zdecydowana większość z nas odpoczywa w tym czasie, choć trzeba pamiętać, że są i tacy pracownicy, którzy w święta pracują. Na co mogą liczyć w zamian?