Wynagrodzenia

Wzrost wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca

Wzrost wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca

Od 1 lipca czeka nas już druga w tym roku podwyżka wynagrodzenia minimalnego: wynagrodzenie minimalne za pracę wzrośnie z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto; a stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych zostanie podniesiona z 27,70 zł do 28,10 zł. Zgodnie z szacunkami rządu liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego […]

Zmiana czasu zimowego na czas letni a świadczenie pracy

Zmiana czasu zimowego na czas letni a świadczenie pracy

Pracodawcy zatrudniający pracowników w porze nocnej, w związku ze zmianą czasu zimowego na czas letni, muszą mieć świadomość jak rozliczyć ten specyficzny dzień. Zaledwie 5 miesięcy temu pisałem o tym, jak rozliczyć dniówkę w związku z pracą w porze nocnej przy zmianie czasu letniego na czas zimowy. Zmiana czasu zimowego […]

Imprezy integracyjne dla pracowników – czy udział w nich jest obowiązkowy?

Imprezy integracyjne dla pracowników – czy udział w nich jest obowiązkowy?

Okres świąteczno-noworoczny stanowi idealny czas do wspólnych spotkań w gronie pracowniczym. W wielu zakładach pracy organizacja wigilii oraz imprez noworocznych jest coroczną tradycją. Takie wydarzenia niewątpliwie sprzyjają lepszej integracji załogi oraz jej związania z firmą. Są również formą wynagradzania pracowników, a ponadto budują ich motywację i zaangażowanie w pracę. Co […]

Przejrzystość wynagrodzeń – rewolucja na rynku pracy?

Przejrzystość wynagrodzeń – rewolucja na rynku pracy?

Przejrzystość i jawność wynagrodzeń jest od lat aktualnym tematem w dyskursie rynku pracy. Zarówno pracownikom, jak i osobom starającym się o zatrudnienie zależy na sprawiedliwych i jasnych systemach wynagradzania, a w szczególności na zapewnieniu równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości, bez dyskryminacji ze względu […]

Dyskryminacja a nierówne traktowanie – na co uważać?

Dyskryminacja a nierówne traktowanie – na co uważać?

24 sierpnia 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął w uchwale o sygn. III PZP 1/23 zagadnienie prawne. Zagadnienie dotyczyło zadanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie pytania, czy do odszkodowania dochodzonego z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników (art. 112 k.p.) znajdują zastosowanie przepisy Rozdziału IIa Działu I Kodeksu pracy. W praktyce […]

Nowy wyrok TSUE w sprawie nadgodzin dla pracowników niepełnoetatowych

Nowy wyrok TSUE w sprawie nadgodzin dla pracowników niepełnoetatowych

W ubiegły czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-660/20. Rozstrzygnięcie może mieć znaczący wpływ na polskie prawo. Sprawa toczyła się w Niemczech, a dotyczyła pilota linii Lufthansa zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z obowiązującymi układami zbiorowymi, poza wynagrodzeniem podstawowym pilot otrzymywał wynagrodzenie za dodatkowe godziny […]

Zmiana czasu letniego na czas zimowy a świadczenie pracy

Zmiana czasu letniego na czas zimowy a świadczenie pracy

Jak co roku, pracodawcy zatrudniający pracowników w porze nocnej muszą stawić czoła problemom wynikającym ze zmiany czasu letniego na czas zimowy. W szczególności, konieczne będzie rzetelne zaplanowane i rozliczenie przez pracodawców czasu pracy pracowników, którzy będą świadczyć pracę w nocy z soboty na niedzielę, w ostatnim tygodniu października. W roku […]

Obowiązujące od 2022 r. zmiany dotyczące składki zdrowotnej członków zarządu i prokurentów – stanowisko ZUS

Obowiązujące od 2022 r. zmiany dotyczące składki zdrowotnej członków zarządu i prokurentów – stanowisko ZUS

W związku z Polskim Ładem ZUS prowadzi szereg szkoleń i webinarów, podczas których odpowiada na pytania i wątpliwości ubezpieczonych. Na szczególną uwagę zasługują trzy stanowiska ZUS, które bezpośrednio dotyczą obliczania i odprowadzania składki zdrowotnej od wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu i prokurentom z tytułu pełnienia przez nich funkcji. Otóż zdaniem ZUS: […]

Rolled Polish Zloty Banknotes. Hundred Zlotys Bills Closeup.

PPK z DZP. Bilans otwarcia pierwszego etapu wdrażania PPK | #7 #PPKzDZP

W drugim półroczu 2019 roku PPK obejmie dokładnie 4.034 firmy wśród ponad 5,5 tys. firm zatrudniających co najmniej 250 osób (ok. 1,5 tys. firm jest już objętych PPE). Teoretycznie, na przełomie najbliższego października i listopada uczestnikami PPK będzie mogło zostać ok. 3,2 milionów osób zatrudnionych przez największych pracodawców w Polsce, […]