Rekonstrukcja rządu utopi wodne taryfy

Zachęcam do zapoznania się z dzisiejszym artykułem pt. Rekonstrukcja rządu utopi wodne taryfy w Pulsie Biznesu, gdzie komentuje sprawę organu właściwego dla wydania rozporządzania dotyczącego zasady naliczania opłat za wodę i ścieki. Cały artykuł można znaleźć w wydaniu papierowym nr 15 z dnia 22 stycznia 2018 oraz online https://www.pb.pl/rekonstrukcja-rzad-utopi-wodne-taryfy-903629. 

Zasady naliczania stawek za wodę budzą coraz więcej wątpliwości. To m.in. efekt rządowych zmian i kompetencji ministrów.

Firmy oraz organizacje biznesowe przesłały do Ministerstwa Środowiska opinie dotyczące projektu określającego zasady naliczania opłat za wodę i ścieki. Mają wiele zastrzeżeń. Na domiar złego, zdaniem prawników, resort w ogóle nie ma prawa wydać tego dokumentu.

— Akt powinien wydać „minister właściwy do spraw gospodarki wodnej”. Na mocy dwóch rozporządzeń prezesa Rady Ministrów z 10 stycznia 2018 r. dział administracji rządowej „gospodarka wodna” został przesunięty pomiędzy dwoma ministerstwami. W takiej sytuacji sprawa wydaje się dosyć jednoznaczna i rozporządzenie powinno zostać wydane już przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (MGMiŻŚ) — twierdzi Maciej Białek, adwokat w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Zamieszanie jest efektem rekonstrukcji rządu, podczas której nadzór nad gospodarką wodną przeszedł z resortu środowiska do gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szefem Wód Polskich, które mają zatwierdzać wodne taryfy, został nawet Przemysław Daca, dotychczasowy dyrektor odpowiedzialny za żeglugę śródlądową, mimo że jeszcze kilkanaście dni temu typowany był Mariusz Gajda, dotychczasowy wiceminister środowiska.

 

Więcej na stronie Pulsu Biznesu, Autor: Katarzyna Kapczyńska

Maciej Białek

Maciej Białek
Aplikant Adwokacki, Associate

maciej.bialek@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *