Gdzie będę za dziesięć lat?

Kariera w DZP.

II edycja Investment Banking Academy 2014

18.03.2014

IBA-1

W marcu tego roku odbyła się II edycja projektu Investment Banking Academy organizowanego przez studentów SGH i mającego na celu popularyzację wiedzy z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz przygotowanie studentów do pracy w tej branży. DZP uczestniczyła w projekcie w charakterze partnera strategicznego.

Program edukacyjny IBA obejmował dwie ścieżki – aspekty prawnicze i finansowe transakcji investment banking. W dniach 18-28 marca odbył się cykl 11 warsztatów przeznaczonych dla 80 studentów i absolwentów kierunków prawniczych i ekonomicznych wyłonionych spośród 400 kandydatów na podstawie testu wstępnego i oceny CV.

DZP czynnie uczestniczyła w tworzeniu IBA. 20 marca w budynku SGH odbyła się prelekcja Przemysława Furmagi, radcy prawnego z Praktyki Prawa Spółek Fuzji i Przejęć DZP. Prezentacja dotyczyła problematyki przygotowania spółki do efektywnej sprzedaży.

IBA2

Po zakończeniu cyklu wykładów uczestnicy IBA przystąpili do egzaminu końcowego sprawdzającego nowo nabytą wiedzę. Na tej podstawie wyłoniono 25 finalistów, którzy zostali nagrodzeni ofertami praktyk u partnerów projektu oraz nagrodami rzeczowymi.

Uwieńczeniem IBA była Konferencja na Giełdzie Papierów Wartościowych 28 marca 2014.

IBA-3

Na część oficjalną złożyły się liczne panele dyskusyjne oraz odczytanie listy laureatów tegorocznego IBA. Konferencja zakończyła się bankietem dla uczestników i partnerów projektu oraz wspólnym zdjęciem.

IBA-4 

IBA-5

Mamy nadzieję, że projekt z każdym rokiem będzie zyskiwał na popularności.

Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznym IBA.

aktualności

Bądź na bieżąco z DZP