Domański Zakrzewski Palinka

Konferencje

W dniach 24-25 października w Brukseli odbędzie się VII edycja prestiżowej konferencji "EU Public Procurement 2017". W pierwszym dniu spotkania Wojciech Hartung z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, wygłosi prezentację pt. "In-House Procurement – Efficient or Anti-Competitive”. 

28 września odbędzie się XXX Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM. Tematem przewodnim spotkania będzie "Rok 2017 w branży farmaceutycznej – wpływ ostatnich zmian w prawie farmaceutycznym na funkcjonowanie branży". Podczas kongresu, Walery Arnaudow, Associate w Praktyce Life Sciences, poprowadzi wykład pt. "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi". Nasz ekspert poruszy kwestie związane m.in. z zagrożeniami dla przedsiębiorców wiążącymi się z wdrożeniem tego systemu.

28 września obędzie się VIII Polsko-Niemieckie Forum Compliance pod hasłem "Compliance w aktualnej praktyce". Moderatorem panelu "Idziemy za dobrym przykładem - czego możemy nauczyć się od branży regulowanej w kontekście postulowanej w Polsce ustawowej ochrony sygnalistów", będzie Anna Partyka-Opiela, nasza ekspertka od zagadnień compliance. 

W dniach 27-28 września odbędzie się 4. edycja Kongresu HR Summit. Zaangażowaliśmy się w to wydarzenie podwójnie - jesteśmy jego Partnerem, a Agata Mierzwa z Praktyki Prawa Pracy, wystąpi z tematem "Wielki Brat patrzy - kontrola pracowników w zgodzie z prawem".

W dniach 27-28 września w Sheraton Warsaw Hotel odbędzie się warsztat pt. "Nowe Zasady Kontroli GIODO - wyzwania prawne i organizacyjne", podczas którego Michał Kluska i Agnieszka Kaczmarek, eksperci z zakresu danych osobowych, poprowadzą prelekcję zatytułowaną "Nowe zasady przeprowadzania kontroli".

27 września w hotelu Mariott w Warszawie odbędzie się Konferencja Techniczna POWERPOL UTILITIES - "Polityka środowiskowa a rozwój przemysłu i energetyki". Na konferencji swoje prelekcje wygłoszą eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: Rafał Hajduk zaprezentuje temat "Nowa ustawa o OZE – implikacje dla przedsiębiorstw", Grzegorz Filipowicz przybliży temat "Białe certyfikaty – praktyczny wymiar efektywności energetycznej", a Daniel Chojnacki skoncentruje uwagę słuchaczy na zagadnieniu pt. "Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)".

21 września we współpracy z Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą organizujemy w naszej kancelarii Śniadanie biznesowe pt. "Przygotowanie przedsiębiorstwa do RODO - praktyka". Spotkanie poprowadzą Bartosz Marcinkowski, Sylwia Kuca, Agnieszka Kaczmarek i Michał Kluska. Nasi prawnicy podzielą się swoim doświadczeniem w zarządzaniu projektami RODO, pokażą jak zmiany prawne wpływają konkretnie na dane przedsiębiorstwo oraz jaki jest aktualny stan legislacyjny (przepisy sektorowe i kodeksy branżowe).

20 września zapraszamy do siedziby DZP na śniadanie biznesowe "Działalność badawczo-rozwojowa (R&D) w branży gier wideo". Spotkanie jest przeznaczone dla przedstawicieli firm z branży oprogramowania rozrywkowego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową (R&D), poszukujących źródeł finansowania lub oszczędności w związku z tą działalnością.

14 września w hotelu Courtyard Gdynia Waterfront przy ul. Jerzego Waszyngtona 19 w Gdyni odbędzie seminarium pt. "Prawo zamówień publicznych - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt". Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

W dniach 14-15 września zapraszamy na konferencję pt. "Praktyczne rozwiązania dla branży energetycznej w kontekście MIFID". Podczas spotkania Rafał Hajduk i Natalia Jankowska z naszego Zespołu Doradztwa dla Sektora Energetycznego, poprowadzi prezentację pt. "Zwolnienia z działalności pomocniczej w kontekście MIFID II, coroczne notyfikacje do KNF".

W dniach 5-7 września zapraszamy na XXI konferencję pt. "Kompleksowa Gospodarka Odpadami". Podczas spotkania Wojciech Hartung z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, poprowadzi prezentację pt. "Zamówienia in-house - pierwsze doświadczenia praktyczne na przykładzie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej". Organizatorem spotkania jest Abrys.

W dniach 5-7 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego, tym razem pod hasłem "Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?". Tak jak w latach ubiegłych, DZP jest Partnerem Forum oraz organizuje i współtworzy kilka paneli. 

31 sierpnia zapraszamy do siedziby DZP na śniadanie B+R organizowane przez naszą kancelarię i KIGEIT dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Spotkanie otworzy Stefan Kamiński, Prezes KIGEiT, a z ramienia DZP prelekcje poprowadzą Wojciech Dziomdziora, Małgorzata Wilińska i Grzegorz Sprawka