Domański Zakrzewski Palinka

Konferencje

28 września odbędzie się XXX Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM. Tematem przewodnim spotkania będzie "Rok 2017 w branży farmaceutycznej – wpływ ostatnich zmian w prawie farmaceutycznym na funkcjonowanie branży". Podczas kongresu, Walery Arnaudow, Associate w Praktyce Life Sciences, poprowadzi wykład pt. "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi". Nasz ekspert poruszy kwestie związane m.in. z zagrożeniami dla przedsiębiorców wiążącymi się z wdrożeniem tego systemu.

W dniach 27-28 września odbędzie się 4. edycja Kongresu HR Summit. Zaangażowaliśmy się w to wydarzenie podwójnie - jesteśmy jego Partnerem, a Agata Mierzwa z Praktyki Prawa Pracy, wystąpi z tematem "Wielki Brat patrzy - kontrola pracowników w zgodzie z prawem".

W dniach 14-15 września zapraszamy na konferencję pt. "Praktyczne rozwiązania dla branży energetycznej w kontekście MIFID". Podczas spotkania Rafał Hajduk i Natalia Jankowska z naszego Zespołu Doradztwa dla Sektora Energetycznego, poprowadzi prezentację pt. "Zwolnienia z działalności pomocniczej w kontekście MIFID II, coroczne notyfikacje do KNF".

29 czerwca zapraszamy na warsztaty "DZP ITEO Knowledge Session", organizowane w ramach projektu DZP Future - platformy integrującej innowacyjne projekty polskich przedsiębiorców oraz prywatnych inwestorów z podmiotami zainteresowanymi zaangażowaniem technologicznym i finansowym w nowe przedsięwzięcia.

W dniach 28-29 czerwca zapraszamy na warsztaty pt. "Dyrektywa MIFID II i jej wpływ na rynek energii", które poprowadzą Rafał Hajduk i Natalia Jankowska, członkowie Zespołu Doradztwa dla Sektora Energetycznego naszej kancelarii.