Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Obszar doradztwa Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych obejmuje pełne spectrum tematyki prawnopracowniczej, czyli:

  • reprezentacja przed sądem pracy,
  • ubezpieczenia społeczne,
  • szkolenia,
  • doradztwo w sytuacjach kryzysowych,
  • white-collar crime,
  • rozwiązywanie umów z pracownikami,
  • układy zbiorowe i inne porozumienia pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników,
  • regulaminy, zasady etyki biznesu oraz polityki firmowe,
  • spory zbiorowe
  • negocjacje ze związkami zawodowymi,
  • przejęcia zakładów pracy
  • zwolnienia grupowe i restrukturyzacja w zakresie HR,
  • integracja zespołów pracowniczych po połączeniu / przejęciu firm,
  • plany emerytalne,
  • plany opcyjnie,
  • umowy o pracę i kontrakty menedżerskie,
  • umowy o zakazie konkurencji,
  • imigracja biznesowa,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • organizacja i czas pracy,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym mobbingowi,
  • doradztwo podatkowe w zakresie świadczeń pracowniczych.

Stale jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami, reagując natychmiast na ich potrzeby, informując o nadchodzących zmianach w przepisach, organizując szkolenia i spotkania dyskusyjne dla współpracowników działów kadr i płac. 

Nasz zespół składa się w prawników z wieloletnim doświadczeniem w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Działamy w całej Polsce poprzez nasze lokalizacje w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu.

Prowadzimy bloga, na którym komentujemy newralgiczne zagadnienia pracownicze.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP