Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Ochrona zdrowia

Tworzymy największy i najbardziej wszechstronny zespół doradców dla sektora ochrony zdrowia w Polsce. Zapewniamy kompleksową obsługę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, organizacji zrzeszających pacjentów, osoby wykonujące zawody medyczne oraz świadczeniodawców, a także firm zewnętrznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w tą działalność.

W skład zespołu wchodzą prawnicy, ekonomiści, lekarze, a także eksperci z zakresu ekonomiki ochrony zdrowia.

Zrealizowaliśmy wiele innowacyjnych projektów:

 • doradztwo regulacyjne dla pomiotów leczniczych w zakresie wyceny świadczeń gwarantowanych w obszarze kardiologii,
 • założenie Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza,
 • doradztwo prawne dot. "pakietu onkologicznego", w tym opracowanie raportu regulacyjnego, przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, przygotowanie wniosku do RPO,
 • zainicjowanie prac nad kodeksem branżowym dla sektora ochrony zdrowia zgodnie z art. 40 RODO – DZP jest głównym partnerem prawnym przedsięwzięcia, 
 • doradztwo prawne dla międzynarodowej korporacji IT w zakresie wdrażania rozwiązań chmurowych w sektorze ochrony zdrowia (projekt na Europę Środkowo-Wschodnią),
 • wsparcie prawne w pracach nad projektem reformy służby zdrowia przy wprowadzeniu Dodatkowych Ubezpieczeń Zdrowotnych,
 • DZP jako inicjator powołania Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych,
 • doradztwo dla samorządu województwa w zakresie utworzenia platformy regionalnej platformy wymiany danych medycznych,
 • opinie i umowy dotyczące abonamentów medycznych dla jednej z największych grup kapitałowych w Polsce,
 • doradztwo dla Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia przy przygotowaniu projektów: ePUAP, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, system informacji o ochronie zdrowia, e-recepta, e-skierowanie, outsourcing medyczny, ochrona danych osobowych,
 • przygotowywanie procesów restrukturyzacji i komercjalizacji wielu podmiotów leczniczych na terenie całej Polski, w tym dotyczących projektowanej sieci szpitali,
 • doradztwo na rzecz jednego z największych operatorów telefonii komórkowej w zakresie telemedycyny.

Nasze doradztwo obejmuje:

Optymalizację i restrukruryzację jednostek leczniczych

 • doradztwo dotyczące zmian w finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej (leczenie szpitalne, AOS, POZ),
 • kompleksowe wdrożenia przepisów RODO w placówkach medycznych,
 • opracowywanie i wdrażanie scenariuszy restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych zadłużenia jednostek leczniczych,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • outsourcing procesów odbywających się w podmiotach leczniczych.

Bieżącą obsługę prawną podmiotów leczniczych

 • przygotowywanie regulaminów organizacyjnych,
 • opracowanie i przygotowanie wzorów dokumentów m.in. umów i formularzy zgód,
 • wsparcie z zakresu ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, prawa spółek, prawa umów oraz doradztwo prawno-pracownicze.

Compliance w ochronie zdrowia

 • audyty placówek medycznych,
 • przygotowanie standardowych procedur działania placówek medycznych - SOP’s,
 • szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek (m.in. błędy w sztuce, kontakty z pacjentami, zapobieganie korupcji, preskrypcja produktów refundowanych).

Doradztwo w zakresie informatyzacji w ochronie zdrowia

 • przygotowanie i wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • doradztwo w obszarze telemedycyny,
 • doradztwo w zakresie wdrażania innowacyjnych systemów wspierających ochronę zdrowia.

Postępowania przed organami administracyjnymi i sądowymi

 • pomoc w przypadku kontroli lub uzyskiwania decyzji administracyjnych,
 • prawna obsługa procesu kontraktowania z NFZ,
 • reprezentowanie w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP