Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Ochrona zdrowia

Tworzymy największy i najbardziej wszechstronny zespół doradców dla sektora ochrony zdrowia w Polsce. Zapewniamy kompleksową obsługę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, organizacji zrzeszających pacjentów, osoby wykonujące zawody medyczne oraz świadczeniodawców, a także firm zewnętrznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w tą działalność.

W skład zespołu wchodzą prawnicy, ekonomiści, lekarze, a także eksperci z zakresu ekonomiki ochrony zdrowia.

Zrealizowaliśmy wiele innowacyjnych projektów:

 • doradztwo regulacyjne dla pomiotów leczniczych w zakresie wyceny świadczeń gwarantowanych w obszarze kardiologii,
 • założenie Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza,
 • doradztwo prawne dot. "pakietu onkologicznego", w tym opracowanie raportu regulacyjnego, przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, przygotowanie wniosku do RPO,
 • zainicjowanie prac nad kodeksem branżowym dla sektora ochrony zdrowia zgodnie z art. 40 RODO – DZP jest głównym partnerem prawnym przedsięwzięcia, 
 • doradztwo prawne dla międzynarodowej korporacji IT w zakresie wdrażania rozwiązań chmurowych w sektorze ochrony zdrowia (projekt na Europę Środkowo-Wschodnią),
 • wsparcie prawne w pracach nad projektem reformy służby zdrowia przy wprowadzeniu Dodatkowych Ubezpieczeń Zdrowotnych,
 • DZP jako inicjator powołania Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych,
 • doradztwo dla samorządu województwa w zakresie utworzenia platformy regionalnej platformy wymiany danych medycznych,
 • opinie i umowy dotyczące abonamentów medycznych dla jednej z największych grup kapitałowych w Polsce,
 • doradztwo dla Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia przy przygotowaniu projektów: ePUAP, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, system informacji o ochronie zdrowia, e-recepta, e-skierowanie, outsourcing medyczny, ochrona danych osobowych,
 • przygotowywanie procesów restrukturyzacji i komercjalizacji wielu podmiotów leczniczych na terenie całej Polski, w tym dotyczących projektowanej sieci szpitali,
 • doradztwo na rzecz jednego z największych operatorów telefonii komórkowej w zakresie telemedycyny.

Nasze doradztwo obejmuje:

Optymalizację i restrukruryzację jednostek leczniczych

 • doradztwo dotyczące zmian w finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej (leczenie szpitalne, AOS, POZ),
 • kompleksowe wdrożenia przepisów RODO w placówkach medycznych,
 • opracowywanie i wdrażanie scenariuszy restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych zadłużenia jednostek leczniczych,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • outsourcing procesów odbywających się w podmiotach leczniczych.

Bieżącą obsługę prawną podmiotów leczniczych

 • przygotowywanie regulaminów organizacyjnych,
 • opracowanie i przygotowanie wzorów dokumentów m.in. umów i formularzy zgód,
 • wsparcie z zakresu ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, prawa spółek, prawa umów oraz doradztwo prawno-pracownicze.

Compliance w ochronie zdrowia

 • audyty placówek medycznych,
 • przygotowanie standardowych procedur działania placówek medycznych - SOP’s,
 • szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek (m.in. błędy w sztuce, kontakty z pacjentami, zapobieganie korupcji, preskrypcja produktów refundowanych).

Doradztwo w zakresie informatyzacji w ochronie zdrowia

 • przygotowanie i wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • doradztwo w obszarze telemedycyny,
 • doradztwo w zakresie wdrażania innowacyjnych systemów wspierających ochronę zdrowia.

Postępowania przed organami administracyjnymi i sądowymi

 • pomoc w przypadku kontroli lub uzyskiwania decyzji administracyjnych,
 • prawna obsługa procesu kontraktowania z NFZ,
 • reprezentowanie w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych.

artykuły powiązane

13 edycja Forum Rynku Zdrowia 2017

23.10.2017 Zapraszamy na Forum Rynku Zdrowia. DZP ponownie jest Partnerem jednej z najbardziej prestiżowych, publicznych i wielowątkowych debat o systemie ochrony zdrowia w Polsce.

cały tekst

Webinarium | ZSMOPL a SAP: zagadnienia prawne, wyzwania IT

12.10.2017 Zapraszamy na webinarium, które poprowadzą: Walery Arnaudow (Associate w kancelarii DZP) oraz Grzegorz Kęstowicz (architekt rozwiązania "BCC Integracja SAP i ZSMOPL").

cały tekst

Dolnośląskie Centrum Onkologii z certyfikatem ISO 37001:2016

11.10.2017 Doradzaliśmy Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu, które jako pierwszy szpital w Polsce, zdecydowało się wdrożyć nową normę antykorupcyjną ISO 37001:2016

cały tekst

Market Access - istniejące ograniczenia i nowe możliwości

10.10.2017 Wspólnie z PEX PharmaSequence zapraszamy 10 października na konferencję refundacyjną "Market Access - istniejące ograniczenia i nowe możliwości. Wyzwania dla rynku farmaceutycznego w 2018 roku".

cały tekst

XXX Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

28.09.2017 28 września odbędzie się Ogólnopolski Kongres POLFARM, podczas którego Walery Arnaudow, poprowadzi wykład i poruszy kwestie związane m.in. z zagrożeniami dla przedsiębiorców.

cały tekst

Powstaje kodeks ochrony danych osobowych w branży medycznej

20.09.2017 Celem kodeksu jest budowa świadomości podmiotów administrujących i przetwarzających dane osobowe, oraz poprawa systemów zarządzania, które pozwolą minimalizować zagrożenia.

cały tekst

Inauguracja Think-Tank-u "Innowacje dla Zdrowia"

05.09.2017 Wczoraj w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki odbyła się inauguracja Think-Tank-u "Innowacje dla Zdrowia", Fundacji powołanej przez 6 instytutów badawczych działających w ochronie zdrowia.

cały tekst

27. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

05.09.2017 W dniach 5-7 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego. Tak jak w latach ubiegłych, DZP jest Partnerem Forum oraz organizuje i współtworzy kilka paneli.

cały tekst

Branża medyczna już pisze własny kodeks ochrony danych osobowych

18.08.2017 Podmioty zajmujące się ochroną zdrowia będą świecić przykładem? Wiele wskazuje na to, że tak. Bo nie czekając na wejście unijnego rozporządzenia RODO, branża przygotowuje własne przepisy.

cały tekst

Kodeks branżowy dla sektora ochrony zdrowia a sprawa RODO

28.07.2017 26 lipca współorganizowaliśmy spotkanie inaugurujące współpracę administracji publicznej z organizacjami branżowymi nad stworzeniem kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych.

cały tekst

Wspólnie z Uczelnią Łazarskiego tworzymy studia podyplomowe

27.07.2017 We współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego stworzyliśmy nowy program "Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym". Pierwsza edycja już tej jesieni!

cały tekst

Medicinal product regulation and product liability in Poland

01.07.2017 The Q&A gives a high level overview of key issues including pricing and state funding, manufacturing, marketing, clinical trials, advertising, labelling, and product recall and liability.

cały tekst

Kontrola zadłużenia wymaga szanowania wszystkich praw

28.06.2017 Czy handel długami powinien być nadzorowany przez organy założycielskie, czy pozostawać w gestii zarządzających? O sytuacji fin. lecznic i otoczeniu prawnym rozmawiali uczestnicy debaty DGP.

cały tekst

Zapobiegać czy leczyć? Compliance w branży farmaceutycznej

26.06.2017 Tam, gdzie chodzi o zdrowie i życie ludzkie, nie ma miejsca na kompromisy. Chociaż brzmi to banalnie, to ze stwierdzenia tego wynika wiele poważnych konsekwencji. Szczególnie w branży farmaceutycznej.

cały tekst

1. wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do sieci szpitali

16.06.2017 Do 27.06.2017 dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ powinni sporządzić i ogłosić pierwszy wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.

cały tekst

Suplementy diety – realia i wyzwania

29.05.2017 Ostatnie wydarzenia na kanwie suplementów diety odbiły się szerokim echem zarówno na poziomie rządowym, czyli w Ministerstwie Zdrowia i organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

cały tekst

Dysfunkcyjny mech. ograniczenia finansowania zadłużenia SPZOZ

29.05.2017 Uregulowane w ustawie o działalności leczniczej ograniczenie zmiany wierzyciela SPZOZ, jest zakazem restrukturyzacji długu szpitala za pomocą środków pochodzących z kapitału prywatnego.

cały tekst

Jaki będzie wpływ nowelizacji procedury admn. na refundację?

22.05.2017 1 czerwca 2017 wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego, która wprowadza do procedury administracyjnej wiele nowych mechanizmów.

cały tekst

Warsztaty Refundacyjne DZP oraz PEX PharmaSequence

18.05.2017 Zapraszamy firmy i ich przedstawicieli odpowiedzialnych za pricing, market access i strategię refundacyjną, do udziału w kolejnym wydarzeniu poświęconym refundacji.

cały tekst

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

13.04.2017 Wyroby chemiczne przed dopuszczeniem ich na rynek muszą spełnić wiele wymogów. Jednak ryzyka powstania szkód w związku z ich użytkowaniem nie można całkowicie wykluczyć.

cały tekst

Najważniejsze instytucje prawa farmaceutycznego w Polsce

13.04.2017 Rynek farmaceutyczny w Polsce jest ściśle regulowany przez liczne przepisy prawa, w celu zapewnienia wysokiego profilu bezpieczeństwa prowadzenia obrotu i stosowania produktów leczniczych.

cały tekst

Potrzebna lekcja legislacji: Apteka pod ściętym kasztanem

11.04.2017 Na posiedzeniu sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji 23 marca 2017 r. wprowadzono zmiany w projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego, określanego jako „Apteka dla aptekarza".

cały tekst

Seminarium "Dobre Praktyki Reklamy Kosmetyków"

11.04.2017 11 kwietnia odbędzie się seminarium pt. "Dobre Praktyki Reklamy Kosmetyków" organizowane przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. W wydarzeniu weźmie udział Michał Tracz.

cały tekst

Mała nowelizacja ustawy o refundacji na kolejnym etapie

04.04.2017 6 kwietnia 2017 r. odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

cały tekst

Procedura "compassionate use" / "aktu miłosierdzia"

31.03.2017 W porządku prawnym UE obowiązuje zasada, że żaden produkt leczniczy nie może być wprowadzony do obrotu w państwie członkowskim, bez uzyskania w tym zakresie odpowiedniego pozwolenia.

cały tekst

Sądowa kontrola decyzji wydawanych przez IS oraz IH

27.03.2017 Złożenie skargi na decyzję inspekcji jest ostatnim polem, na którym podmiot kontrolowany może podjąć polemikę z inspekcją. Oto próbka rozstrzygnięć sądów kontrolujących legalność tych decyzji.

cały tekst

III Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

27.03.2017 W dniach 27-28 marca odbędzie się Europejski Kongres Samorządów, którego jesteśmy Partnerem. Nasi eksperci, Michał Czarnuch, Piotr Najbuk i Anna Partyka-Opiela, wystąpią w 3 panelach.

cały tekst

Warsztaty "RODO konsekwencje dla branży farmaceutycznej"

21.03.2017 21 marca w Warszawie odbędą się warsztaty prawne "RODO konsekwencje dla branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych". Szkolenie poprowadzą Michał Kluska i Jędrzej Stępniowski.

cały tekst

Prowadzenie działalności B+R w programie InnoNeuroPharm

20.03.2017 W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w sektorowym programie InnoNeuroPharm, 20 marca zapraszamy na śniadanie organizowane przez Dział B+R.

cały tekst

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji - aktualizacja

19.03.2017 W nawiązaniu do poprzedniego alertu chcielibyśmy przedstawić zmiany, które pojawiły się w nowym projekcie tzw. Dużej nowelizacji ustawy o refundacji tj. projekcie z dnia 8 marca 2017 r.

cały tekst

Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress

09.03.2017 W dniach 9-11 marca odbędzie się 2. edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress. To największa debata o ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej.

cały tekst

Siły, środki i przepisy. Bez telemedycyny reforma POZ się nie uda

24.02.2017 Projekt ustawy o POZ zakłada zwiększenie obowiązków lekarzy pierwszego kontaktu. Dyskusji towarzyszy obawa, że w obecnym kształcie i składzie POZ sobie nie poradzi.

cały tekst

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – co czeka nas w 2017?

09.02.2017 08.02.2017 do dalszej fazy uzgodnień przekazany został projekt tzw. Dużej nowelizacji ustawy o refundacji. Projekt jest bardzo podobny do propozycji analizowanej we wcześniejszych alertach.

cały tekst

Kardiolodzy oczekują korekty wyceny opieki kompleksowej

05.02.2017 Brak odpowiedniej opieki kardiologicznej zagraża życiu pacjentów – śmiertelnie – zgodzili się uczestnicy „Debaty o polskiej kardiologii" organizowanej przez Rzeczpospolitą oraz ISW.

cały tekst

KIO: Przetarg na szczepionki przeciwko pneumokokom

30.01.2017 KIO oddaliła odwołanie wniesione przez PGF Urtica od wyniku przetargu na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom, ogłoszonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

cały tekst

Min. Zdrowia odmawia leczenia śmiertelnie choremu dziecku

19.01.2017 Mimo przegranej przed NSA Ministerstwo Zdrowia wydało dzisiaj decyzję, którą odmówiło wydania zgody na refundację leku Translarna dla cierpiącego na postępującą chorobę genetyczną Pawła.

cały tekst

Dzierżawa operatorska, czyli dać szpital i mieć szpital

13.01.2017 Dzierżawa operatorska umożliwia współpracę pub. placówek ochrony zdrowia z prywatnymi inwestorami. Rozwiązanie to może być nadal wykorzystywane w obecnym stanie prawnym.

cały tekst

System obsługi list refundacyjnych (SOLR)

03.01.2017 01.01.2017 w życie weszły przepisy dotyczące Systemu Obsługi List Refundacyjnych, czyli systemu, w którym przetwarzane są dane niezbędne do wydania decyzji o objęciu refundacją.

cały tekst

Zmiany w RSS - noworoczny alert prawny

30.12.2016 Instrumenty dzielenia ryzyka są jednym z najważniejszych elementów wprowadzania leków na wykaz refundacyjny, ponieważ pozwalają na zaproponowanie płatnikowi publicznemu warunków refundacji.

cały tekst

Jak i co kontroluje inspekcja (m.in. IH i PIS)?

22.12.2016 Prawidłowe informowanie konsumenta o jakości, składzie czy też bezpieczeństwie danego produktu weryfikowane jest m.in. podczas kontroli podejmowanych przez organy administracji publicznej.

cały tekst

Obowiązki producentów kosmetyków

22.12.2016 Ze względu na rozbieżności pomiędzy obecnymi regulacjami odnoszącymi się do produktów kosmetycznych, ustawodawca pracuje nad nową ustawą, która miałaby te niespójności wyeliminować.

cały tekst

Przemysł kosmetyczny: Czy kosmetyki znikną z aptek?

21.12.2016 Apteki kojarzą się przede wszystkim jako punkt zakupów produktów leczniczych. Jednak w świetle obowiązujących regulacji, w aptekach znaleźć można także inne produkty, np. kosmetyki i suplementy.

cały tekst

Debata Rzeczpospolitej: Kardiolodzy biją na alarm

20.12.2016 Przyszły rok może być najgorszym od ćwierć wieku dla polskiej służby zdrowia – ostrzegają lekarze. Nikłe są szanse, by od 1 stycznia ruszył program kompleksowej opieki kardiologicznej.

cały tekst

Mała nowelizacja ustawy o refundacji

16.12.2016 4 grudnia projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany na Stały Komitet Rady Ministrów.

cały tekst

Apteka ma być tylko dla aptekarza. A co zostanie dla pacjenta?

02.12.2016 Czy planowane przez posłów ograniczenia zakładania nowych placówek mogą wpłynąć na ceny leków? Czy sprzedaż leków to misja, czy biznes? Jak projektowane zmiany przełożą się na sytuację farmaceutów?

cały tekst

Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

28.11.2016 W dniu 25 lipca br. zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu nowelizacji ustawy o refundacji, która wprowadza szeroki zakres refundacji wyrobów medycznych.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o refundacji dla wyrobów medycznych

23.11.2016 17.11.2016 opublikowany został zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Nowela wyrobowa wprowadza istotne zmiany również dla leków

13.11.2016 17.11.2016 Resort Zdrowia opublikował zaktualizowany, po opiniowaniu i konsultacjach publicznych, projekt nowelizacji ustawy o refundacji w zakresie finansowania wyrobów medycznych.

cały tekst

Distribution and marketing of drugs in Poland: overview

01.11.2016 Overview of distribution and marketing of drugs law (pre-conditions for distribution, licensing, wholesale distribution, marketing to consumers and professionals and engagement with patient organisations).

cały tekst

Commercialisation of healthcare in Poland: overview

01.11.2016 Overview of the regulatory framework for the commercialisation of medical products in Poland (requirements for drugs, medical devices, biological products and natural health products).

cały tekst

Standardy Medyczne: Błąd w sztuce lekarskiej

31.10.2016 Skarg dotyczących uchybień ze strony lekarzy jest coraz więcej. Wskazanemu trendowi towarzyszą również zmiany prawne, których celem jest sprawne rozstrzyganie spraw.

cały tekst

XII Forum Rynku Zdrowia w Warszawie

26.10.2016 W dniach 26-27 października odbędzie się XII Forum Rynku Zdrowia, którego Partnerem ponownie jest nasza kancelaria. W wydarzeniu aktywnie uczestniczył będzie Michał Czarnuch!

cały tekst

DZP i Microsoft: Wsparcie dla start-upów medycznych

21.10.2016 20 października 2016 r. nasza kancelaria podpisała porozumienie z firmą Microsoft. Celem naszej współpracy jest zapewnienie kompleksowego wsparcia start-upom z sektora ochrony zdrowia.

cały tekst

Komentarze do Ustawy o zmianie ust. o działalności leczniczej cz. 3

19.10.2016 Ustawa z 10.06.2016 o zmianie ust. o działalności leczniczej, której przepisy weszły w życie 15.07.2016, wprowadziła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia.

cały tekst

Kurs "Certyfikowany Market Access Manager"

12.10.2016 W dniach 12-14 października serdecznie zapraszamy Państwa na kurs "Certyfikowany Market Access Manager". W wydarzeniu aktywny udział wezmą Marcin Pieklak i Piotr Najbuk.

cały tekst

Sukces DZP w przełamaniu niekorzystnej dla pacjentów linii orzeczniczej NSA

06.10.2016 5 października 2016 r. NSA wydał wyrok, którym udało się doprowadzić do korzystnej dla pacjentów, prokonstytucyjnej wykładni ustawy refundacyjnej a tym samym przełamać dotychczasową linię orzeczniczą NSA w tego typu sprawach. Wyrok jest prawomocny.

cały tekst

PharmLab 2016: I Ogólnopolskie Forum Pacjent-Lekarz-Farmaceuta

06.10.2016 6 października odbędzie się PharmLab 2016: I Ogólnopolskie Forum Pacjent-Lekarz-Farmaceuta, w którym udział weźmie Tomasz Kaczyński. DZP jest także Partnerem wydarzenia.

cały tekst

Tomasz Zalasiński współprzewodniczącym Komisji Ekspertów ds. Zdrowia

05.10.2016 Rzecznik Praw Obywatelskich powołał Komisję Ekspertów ds. Zdrowia i zaprosił do udziału w jej pracach lekarzy i specjalistów zajmujących się tematyką funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Dr Tomasz Zalasiński, Counsel w Praktyce Life Sciences DZP, został współprzewodniczącym Komisji.

cały tekst

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP w Warszawie

29.09.2016 W dniach 29-30 września obędzie się I Kongres Zdrowia poświęcony kondycji polskiej służby zdrowia. Celem Kongresu jest m.in. wypracowanie konkretnych rozwiązań systemowych.

cały tekst

Komentarze do Ustawy o zmianie ust. o działalności leczniczej cz. 2

28.09.2016 Ustawa z 10.06.2016 o zmianie ust. o działalności leczniczej, której przepisy weszły w życie 15.07.2016, wprowadziła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia.

cały tekst

XXVIII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

19.09.2016 19 września odbędzie się XXVIII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM. W wydarzeniu po raz kolejny udział wezmą nasi eksperci z Praktyki Life Sciences.

cały tekst

Rewolucja w refundacji - co nas czeka w 2017 roku?

12.09.2016 Zapraszamy na konferencję "Rewolucja w refundacji co nas czeka w 2017 roku?", która odbędzie się 12 września. Szczegóły spotkania znajdą Państwo w poniższym zaproszeniu!

cały tekst

Ustawa o refundacji – projekt przekazany do konsultacji

10.09.2016 23 września do konsultacji społecznych przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – co nas czeka?

26.08.2016 Na początku sierpnia do konsultacji został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Komentarze do Ustawy o zmianie ust. o działalności leczniczej cz. 1

24.08.2016 Ustawa z 10.06.2016 o zmianie ust. o działalności leczniczej, której przepisy weszły w życie 15.07.2016, wprowadziła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia.

cały tekst

26. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zrój

08.08.2016 W dniach 6-8 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego, tym razem pod hasłem "Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?".

cały tekst

Minister nie zaingerował w preferencje pacjentów

03.08.2016 Oceniając zakres produktów objętych opublikowanym w poniedziałek projektem listy „S”, należy wskazać, iż minister zdrowia zaproponował z jednej strony wykaz nieco zachowawczy.

cały tekst

Rewolucja w refundacji wyrobów medycznych

03.08.2016 15 czerwca 2016 r. światło dzienne ujrzał istotny projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Dane pacjenta w chmurze - o czym należy pamiętać?

27.07.2016 Przetwarzanie danych medycznych z wykorzystaniem technologii chmurowych jest skutecznym sposobem zarządzania informacją - zaznacza Michał Czarnuch, partner w DZP.

cały tekst

Analiza: Więcej wiary w telemedycynę

12.07.2016 Znowelizowane pod koniec zeszłego roku przepisy prawa medycznego wyraźnie dopuściły możliwość zdalnego leczenia - stanowisko Telemedycznej Grupy Roboczej.

cały tekst

Compliance na rynku wyrobów medycznych

20.06.2016 Lekarze najczęściej decydują o zastosowaniu odpowiednich wyrobów w napotykanych przypadkach. To powoduje, że branża medyczna jest jedną z najbardziej podatnych na korupcję.

cały tekst

Refundacja wyrobów medycznych - alert prawny

17.06.2016 15 czerwca został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

DZP | EKG 2016 | Kolejna udana edycja już za nami

30.05.2016 Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach była dla DZP bardzo satysfakcjonująca. Ponownie mieliśmy okazję współtworzyć wydarzenie istotne dla rozwoju polskiej gospodarki.

cały tekst

Klimat sprzyja publicznym placówkom

24.05.2016 Przygotowywane zmiany zasad finansowania lecznictwa szpitalnego zdominowały dyskusję o polityce zdrowotnej podczas katowickiego EKG.

cały tekst

VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

18.05.2016 W dniach 18-20 maja odbędzie się VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem gości z Polski, krajów Europy oraz z Azji i Afryki.

cały tekst

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości - kontrowersyjne 10% opłaty

17.05.2016 Na pytania Redakcji dotyczące 10% opłaty w ustawie o wychowaniu w trzeźwości odpowiada dr hab. prof. UW, Radca Prawny, Partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka – Marcin Matczak.

cały tekst

Projekt "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa"

29.04.2016 1 marca 2016 r. DZP wraz z partnerami rozpoczęło realizację projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje DZP i jej ekspertów w 16 specjalizacjach

26.04.2016 Ukazała się rozszerzona, czyli europejska, część rankingu Chambers and Partners. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria DZP, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Nowe Ministerstwo Zdrowia - nowe przepisy o refundacji leków

20.04.2016 20 kwietnia zapraszamy Państwa na śniadanie pt. "Nowe Ministerstwo Zdrowia - nowe przepisy o refundacji leków. Jak wprowadzane zmiany wpłyną na rynek - pierwsze oceny".

cały tekst

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej - alert prawny

11.04.2016 Na przełomie roku pojawiły się liczne doniesienia medialne o możliwych zmianach w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które stały się przedmiotem publicznej debaty.

cały tekst

Rozliczanie świadczeń ponadlimitowych

06.04.2016 Świadczenia ponadlimitowe to świadczenia opieki zdrowotnej udzielone pacjentom przez świadczeniodawcę, które przekroczyły limit ustalony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

cały tekst

Produkty lecznicze bez ceny jednostkowej

05.04.2016 Jak prawidłowo należy przedstawić informację o cenie oraz cenie jednostkowej produktów sprzedawanych w aptekach? Czy po ostatnich zmianach konieczne jest metkowanie?

cały tekst

Duże zmiany w refundacji - alert prawny

30.03.2016 Niezależnie od planów wprowadzenia dużej nowelizacji przepisów Ustawy o refundacji w zapowiedziach Resortu pojawiały się informacje o mniejszych, wynikających z potrzeby chwili, modyfikacjach.

cały tekst

Wesprzeć branżę kosmetyczną

30.03.2016 Program promocji branży przemysłu kosmetycznego zakończył się 31 marca 2015 r.– czy będzie kontynuowany? Przedstawiamy dokonania programu, perspektywy kontynuacji i plany ministerstwa.

cały tekst

Jakich kontroli mogą się obawiać firmy kosmetyczne i detergentowe?

20.03.2016 Każdy firma, niezależnie od profilu prowadzonej działalności, może zostać skontrolowana przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2014 r. lub w ustawach szczególnych.

cały tekst

Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress

18.02.2016 W dniach 18-20 lutego w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, odbędzie się pierwsza edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress.

cały tekst

Wygrana DZP w walce o innowacyjne terapie dla pacjentów

15.02.2016 Wyrok WSA w Warszawie może doprowadzić do korzystnej dla pacjentów zmiany interpretacji przepisów refundacyjnych. Sąd podzielił stanowisko DZP zaprezentowane w skardze na decyzję Ministra Zdrowia.

cały tekst

Czy można rozpisać przetarg na program lekowy, którego jeszcze nie ma?

03.02.2016 W przypadku, gdy publiczne podmioty, w szczególności szpitale, potrzebują skorzystać z niezbędnych im usług lub uzupełnić zapasy towarów, bardzo często podlegają przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

cały tekst

2016: Nowe przepisy prawa dotyczące ochrony zdrowia

20.01.2016 W 2016 roku wchodzi w życie wiele przepisów prawa związanych z sektorem ochrony zdrowia. Poniżej wskazujemy najważniejsze akty prawne, które wejdą w życie lub ulegną zmianę w pierwszych dniach stycznia.

cały tekst

XXVII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

18.01.2016 18 stycznia odbędzie się XXVII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM. Temat przewodni tegorocznej edycji to "Rok 2016 w branży farmaceutycznej - szanse i zagrożenia".

cały tekst

Dyskusja o priorytetach w zakresie ochrony zdrowia w Polsce - zaproszenie na konferencję

01.12.2015 10 grudnia zapraszamy Państwa na konferencję "Finansowanie świadczeń zdrowotnych i refundacja leków - diagnoza potrzeb priorytetowych", organizowaną wspólnie z firmą Sequence.

cały tekst

NFZ szuka nieprawidłowości w ordynacji produktów leczniczych

25.11.2015 Refundacja produktów leczniczych i wyrobów medycznych jest procesem, w którym państwo uczestniczy w kosztach określonych terapii, aby zwiększyć ich dostępność dla pacjentów.

cały tekst

Jak reagować, gdy pacjent nagrywa lekarza

04.11.2015 Coraz częściej zdarza się, iż pacjent postanawia nagrać swoją wizytę u lekarza. Ten najczęściej jest zaskoczony sytuacją i nie wie, jak ma zareagować lub zabezpieczyć się przed pacjentem.

cały tekst

Zapraszamy na konferencję "Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych"

02.11.2015 24 listopada w hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się konferencja dla branży medycznej i farmaceutycznej organizowana przez DZP o temacie "Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych w świetle nowelizacji obowiązujących przepisów oraz praktyki właściwych organów".

cały tekst

Przychodzi cudzoziemiec do lekarza...

21.10.2015 Trwa duży napływ cudzoziemców do państw UE. Którym z nich i w jakich sytuacjach lekarz jest uprawniony udzielić świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych?

cały tekst

Kiedy kosmetyk przestaje być bezpieczny?

14.10.2015 Produkty kosmetyczne są zasadniczo postrzegane jako towary bezpieczne – ich nadmierne stosowanie nie powinno mieć negatywnego wpływu na organizm. Czy tak jest zawsze?

cały tekst

Ograniczenia w zakresie konserwantów stosowanych w kosmetykach

27.09.2015 Rynek produktów kosmetycznych zaczyna upodabniać się do rynku produktów leczniczych, gdzie nadzór organów publicznych i ograniczenia ustawowe są bardzo odczuwalne.

cały tekst

Prawo blokuje rozwój e-medycyny

10.09.2015 Na rozwój nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia w tej perspektywie unijnej Polska otrzyma 12 mld zł. Jednym z beneficjentów będzie telemedycyna.

cały tekst

Life sciences w publikacji Thomson Reuters - aktualny stan prawny

08.09.2015 Właśnie ukazała się publikacja "Distribution and marketing of drugs in Poland: overview" przygotowana przez ekspertów Praktyki Life Sciences: Marcina Matczaka, Tomasza Kaczyńskiego i Krzysztofa Kumalę.

cały tekst

Raport "Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce"

03.09.2015 Rewolucja technologiczna w ochronie zdrowia w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych jest faktem. Interesującym obszarem w ramach szeroko rozumianego e-zdrowia jest telemedycyna, czyli udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na odległość.

cały tekst

DZP na Forum Ekonomicznym w Krynicy

28.08.2015 Jak co roku kancelaria DZP jest Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Weźmiemy udział w czterech panelach, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.

cały tekst

Czy od stycznia 2016 znów zabraknie leków dla polskich pacjentów?

01.08.2015 Delisting produktów objętych refundacją – czy Minister Zdrowia może swobodnie decydować o odmowie kontynuacji refundacji dla finansowanych dotychczas technologii?

cały tekst

Największa transakcja na rynku opieki zdrowotnej

23.07.2015 Nasza kancelaria doradzała panu Maciejowi Sadowskiemu, właścicielowi spółki Magodent posiadającej dwa szpitale onkologiczne, przy sprzedaży pakietu 80% udziałów na rzecz Grupy LUX MED.

cały tekst

Aptekarz łatwiej straci zezwolenie, a trudniej odzyska

14.07.2015 Najnowsza nowelizacja prawa farmaceutycznego ma ograniczyć wywóz leków z kraju. Przy okazji zwiększy także obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców

cały tekst

Compliance w branży farmaceutycznej

20.06.2015 Biznes farmaceutyczny nalezy do tzw. sektora regulowanego. Rygoryzm jakim jest objety ten sektor wynika po pierwsze z tego, iż przedmiotem jego działalnosci jest ochrona zdrowia i zycia ludzkiego.

cały tekst

Raport DZP dot. tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego

02.04.2015 W lutym został opublikowany raport regulacyjny sporządzony pod przewodnictwem ekspertów z Praktyki Life Sciences na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej.

cały tekst

Raport regulacyjny dot. pakietu onkologicznego i kolejkowego

02.03.2015 Raport regulacyjny w sprawie oceny konstytucyjności ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

cały tekst

Raport na temat ustawy refundacyjnej – ocena skutków regulacji

08.10.2014 Kancelaria DZP wspólnie z Sequence HC Partners Sp. z o.o. przygotowała raport dla Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA pt. "Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną”.

cały tekst

Fundacja finansuje zakup systemu informatycznego dla CZD

11.08.2014 8 sierpnia podpisano umowę na wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego pracę Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego. Tadeusz Piątek kierował pracami zw. z negocjacjami treści umowy.

cały tekst

Relacja z konferencji "Ustawa refundacyjna – teraźniejszość i przyszłość"

16.06.2014 12 czerwca w hotelu Westin w Warszawie nasza kancelaria zorganizowała konferencję "Ustawa refundacyjna – teraźniejszość i przyszłość. Dyskusja środowisk", poświęconą ustawie refundacyjnej i jej wpływowi na uczestników systemu refundacyjnego.

cały tekst

Dyskusja środowisk nt. Ustawy refundacyjnej – zaproszenie na konferencję

13.05.2014 Już 12 czerwca zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. "Ustawa refundacyjna – teraźniejszość i przyszłość. Dyskusja środowisk", która odbędzie się w Hotelu Westin w Warszawie i jest organizowana przez Praktykę Life Sciences kancelarii DZP.

cały tekst

Eksperci: dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne wzmocniłyby system publiczny

26.11.2013 26 listopada odbyła się konferencja prasowa połączona z debatą ekspercką pt. "Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne 2013". Uczestniczył w niej dr hab. Marcin Matczak, Szef Praktyki Life Sciences kancelarii DZP.

cały tekst

Kancelaria DZP partnerem prawnym konkursu "Zwyczajni Aktywni"

01.07.2013 Informujemy, że kancelaria DZP w ramach działań pro bono została Partnerem Prawnym konkursu o grant "Zwyczajnie Aktywni". W ramach partnerstwa nasza kancelaria oferuje wsparcie merytoryczne w opracowaniu Regulaminu oraz Formularza Konkursu, weryfikacji pod względem prawnym finałowych zgłoszeń oraz dokumentacji werdyktu Kapituły Konkursu. 

cały tekst

Eksperci o pharmacovigilance i planowanych zmianach w prawie farmaceutycznym

14.05.2013 11 czerwca w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Pharmacovigilance i planowane zmiany w prawie farmaceutycznym". DZP jest organizatorem tego wydarzenia, a swój udział w gronie prelegentów potwierdzili przedstawiciele administracji publicznej.

cały tekst

Chambers Europe nagradza kancelarię DZP

25.04.2013 W najnowszym rankingu firm prawniczych Chambers Europe 2013 trzeci raz z rzędu zostaliśmy uhonorowani nagrodą Poland Law Firm of the Year - National. Nagroda Chambers Europe Awards for Excellence trafia w nasze ręce po raz czwarty.

cały tekst

Life Sciences Law Blog w konkursie "Blog Roku 2012”

24.01.2013 Nasz blog o prawie farmaceutycznym i biotechnologii bierze udział w konkursie „Blog Roku 2012” w kategorii „Blogi Firmowe i Profesjonalne”.

cały tekst