Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Postępowania Sporne

Spory sądowe są nieuchronną konsekwencją prowadzenia działalności gospodarczej. Zdajemy sobie sprawę, że wynik postępowania sądowego czy arbitrażowego w bezpośredni sposób przekłada się na pozycję finansową firm, a długotrwałość procesu czy egzekucji jest bolączką wielu przedsiębiorców. Dlatego też dążymy do tego, aby efektem naszych usług były jak najczęstsze wygrane w sądzie, a świadczone przez nas usługi były jak najbardziej efektywne czasowo i kosztowo. Praktyka składa się z prawie 20 specjalistów, pracujących pod kierunkiem 5 Partnerów i posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjacji, arbitrażu i reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi.

Prawnicy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka reprezentują polskich i zagranicznych klientów w sprawach spornych, występując w ich imieniu w negocjacjach z kontrahentami oraz przed polskimi i międzynarodowymi instytucjami. Nasi eksperci występują przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym, a także polskimi i międzynarodowymi Trybunałami Arbitrażowymi.

Każdej sprawie poświęcamy baczną uwagę, a naszych klientów na bieżąco informujemy o przebiegu postępowań. Naszą wiedzę wspomagamy wyczuciem rynku, które zyskaliśmy dzięki współpracy z podmiotami działającymi w różnych sektorach gospodarki.

Kancelaria prowadziła wiele znanych w Polsce postępowań spornych na rzecz klientów m.in. z branży budowlanej i infrastruktury, przemysłowej, transportowej i łączności, handlu, finansów i ubezpieczeń, a także z sektora obrotu nieruchomościami i administracji państwowej.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP