Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Postępowania Sporne

Spory sądowe są nieuchronną konsekwencją prowadzenia działalności gospodarczej. Zdajemy sobie sprawę, że wynik postępowania sądowego czy arbitrażowego w bezpośredni sposób przekłada się na pozycję finansową firm, a długotrwałość procesu czy egzekucji jest bolączką wielu przedsiębiorców. Dlatego też dążymy do tego, aby efektem naszych usług były jak najczęstsze wygrane w sądzie, a świadczone przez nas usługi były jak najbardziej efektywne czasowo i kosztowo. Praktyka składa się z 20 specjalistów, pracujących pod kierunkiem 3 Partnerów i posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjacji, arbitrażu i reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi.

Prawnicy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka reprezentują polskich i zagranicznych klientów w sprawach spornych, występując w ich imieniu w negocjacjach z kontrahentami oraz przed polskimi i międzynarodowymi instytucjami. Nasi eksperci występują przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym, a także polskimi i międzynarodowymi Trybunałami Arbitrażowymi.

Każdej sprawie poświęcamy baczną uwagę, a naszych klientów na bieżąco informujemy o przebiegu postępowań. Naszą wiedzę wspomagamy wyczuciem rynku, które zyskaliśmy dzięki współpracy z podmiotami działającymi w różnych sektorach gospodarki.

Kancelaria prowadziła wiele znanych w Polsce postępowań spornych na rzecz klientów m.in. z branży budowlanej i infrastruktury, przemysłowej, transportowej i łączności, handlu, finansów i ubezpieczeń, a także z sektora obrotu nieruchomościami i administracji państwowej.

artykuły powiązane

Kompleksowa analiza postępowań karnych

04.08.2017 W maju, grupa ekspertów z Zakładu Postępowania Karnego na WPiA UW, przygotowała Raport z analizy postępowań karnych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające.

cały tekst

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym wpływa na NSA

24.07.2017 Nowa ustawa o SN, której projekt wywołuje w ostatnich dniach skrajne emocje, w niekontrolowany sposób wpływa na status NSA, jego Prezesa, sędziów i pracowników.

cały tekst

Rozwijamy w DZP Zespół Prawa Karnego

26.05.2017 W ramach Praktyki Postępowań Spornych wyodrębniliśmy Zespół Prawa Karnego. Pracami grupy, która zajmować się będzie m.in. przestępstwami białych kołnierzyków, kieruje dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

cały tekst

Józef Palinka o zmianach w procesie sądowym

04.05.2017 W czwartkowym programie #RZECZoPRAWIE gościem Ewy Usowicz był Józef Palinka, Szef Praktyki Postępowań Spornych, który opowiadał o zasadach, jakie rządzą procesem sądowym.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

13.04.2017 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Spór o wyłączenie środków pieniężnych z masy upadłości

11.04.2017 Nasza kancelaria reprezentowała OHL w precedensowym sporze, w którym spółka domagała się wyłączenia z masy upadłości Hydrobudowy Polska (HBP) środków pieniężnych przynależnych OHL.

cały tekst

Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych

30.03.2017 W dniach 30-31 marca odbędzie się konferencja pt. "Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych - prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych".

cały tekst

Europejskie Centrum Arbitrażu - Akademia Arbitrażu 2016/2017

14.03.2017 14 marca odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Akademii Arbitrażu, które organizowane jest przez European Centre of Arbitration (ECA) we współpracy z wiodącymi kancelariami i prawnikami.

cały tekst

Sędziowie powinni częściej zaglądać do konstytucji

07.02.2017 Bez wątpienia system rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw wymaga od sędziów wyjścia poza ramy codziennej praktyki orzeczniczej, a niekiedy odwagi. Czy ten model zda egzamin?

cały tekst

Debata o reformie sądownictwa: Szansa czy zagrożenie

31.01.2017 Sędziów do KRS będą wybierali posłowie – zakłada projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości. Skutki tego będą opłakane zarówno dla sądów, jak i zwykłych obywateli – ripostują sędziowie.

cały tekst

OHL odzyskuje środki ze zrealizowanej gwarancji

30.01.2017 OHL, przy naszym wsparciu, dowiódł, że spółka miejska zamawiająca u nich wykonanie projektu nie miała podstaw, aby zgłosić żądanie wypłaty środków z gwarancji bankowej.

cały tekst

Rekordowe odszkodowanie dla PKP Intercity od dostawcy Pendolino

12.12.2016 Reprezentowaliśmy PKP Intercity w sporze dot. zapłaty kary umownej przez Alstom z tytułu opóźnienia w dostawie pociągów Pendolino. Sąd zasądził na rzecz PKP Intercity 42,3 mln EUR z odsetkami.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 4

15.11.2016 Nawet nieumyślne podanie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia może skutkować wykluczeniem go z postępowania o zamówienie publiczne.

cały tekst

Wywiad RzP: Jak być nowoczesnym procesualistą

12.10.2016 W sądzie cenną umiejętnością prawnika jest dar skrótu, pozwalający lapidarnie i przekonująco przedstawić skomplikowaną sprawę – twierdzą partnerzy w kancelarii DZP.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

22.09.2016 Modyfikacja zakresu kognicji sądów administracyjnych to jedna z ważniejszych zmian w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie 15 sierpnia 2015 r.

cały tekst

Relacja z panelu: Sąd lepszy niż mediacja

09.09.2016 Nie tyle sądy, ile sędziowie ostatnio goszczą na medialnych czołówkach. Relacja z panelu "Polskie sądownictwo w oczach przedsiębiorców" na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

cały tekst

Przyspieszyć orzecznictwo - relacja z panelu na Forum w Krynicy

08.09.2016 Największą uciążliwością dla przedsiębiorców jest przewlekłość postępowania w polskich sądach i kłopoty z biegłymi. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada zmiany.

cały tekst

26. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zrój

08.08.2016 W dniach 6-8 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego, tym razem pod hasłem "Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?".

cały tekst

Final 5. Konkursu Arbitrażowego Lewiatan już za 2 tygodnie

01.06.2016 16 i 17 czerwca odbędą się finały Konkursu Arbitrażowego. Spotkanie organizuje Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Young Arbitration Practitioners in Poland, a DZP po raz trzeci wspiera to wydarzenie.

cały tekst

IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu

18.05.2016 18 maja odbędzie sie 4. edycja Polskiego Kongresu Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu. Organizatorem tego wydarzenia jest Instytut Allerhanda, a nasza kancelaria jest Partnerem.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje DZP i jej ekspertów w 16 specjalizacjach

26.04.2016 Ukazała się rozszerzona, czyli europejska, część rankingu Chambers and Partners. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria DZP, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2016 rekomenduje DZP

13.04.2016 Ukazała się nowa edycja publikacji i rankingu Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Dispute Resolution i Insurance, a jako Leading Individuals zostali wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, i Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Chambers Global 2016 wyróżnia DZP

18.03.2016 W opublikowanym 17 marca 2016 r. rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani. Jak co roku, kryteriami oceny były głównie zrealizowane projekty i profesjonalne podejście do klienta.

cały tekst

Ważne orzeczenie Sądu Najwyższego

24.02.2016 Zakończyliśmy z powodzeniem trwające ponad 6 lat postępowanie o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie wydanego w sprawie pomiędzy Taifun Real sp. z o.o. a Exatel SA.

cały tekst

Europejskie Centrum Arbitrażu - Akademia Arbitrażu 2015/2016

23.02.2016 23 lutego odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Akademii Arbitrażu, organizowanej przez ECA - niezależną organizację społeczną, prowadzącą działalność związaną z tematyką mediacji.

cały tekst

Ugoda w sprawie trasy tramwajowej w Poznaniu przy wsparciu DZP

29.01.2016 Doradzali Konsorcjum w składzie PORR Polska Infrastructure SA, ZUE SA oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w sporze z Miastem Poznań - ZTM oraz spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie.

cały tekst

Success fee dla spółek z grupy Uriel Inversiones

15.01.2016 Reprezentowaliśmy dwie spółki należące do hiszpańskiej grupy kapitałowej Uriel Inversiones w sporze dotyczącym zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Sprawa zakończyła się sukcesem naszego klienta.

cały tekst

Pociągi Flirt i Dart w barwach PKP IC

18.12.2015 Kompleksowa obsługa spółki PKP Intercity w zakresie 2 kontraktów na dostawę nowoczesnych pociągów. Dostawcami pociągów Flirt jest konsorcjum Stadler-Newag, a pociągi Dart dostarcza Pesa.

cały tekst

DZP z sukcesem reprezentowało Kompanię Piwowarską

30.11.2015 Reprezentowaliśmy KP w sporze z grupą Żywiec SA, która wcześniej uzyskała od Sądu Okręgowego zabezpieczenie roszczeń na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

cały tekst

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego z udziałem Bartosza Karolczyka

01.10.2015 Ukazała się Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego pod redakcją naukową dr hab. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej. Znalazł się w niej rozdział autorstwa Bartosza Karolczyka pt. "Potrzeba nowej kodyfikacji cywilnego prawa procesowego a struktura postępowania dowodowego de lege ferenda”.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

15.09.2015 Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi weszła w życie 15 sierpnia 2015 r., ale większość zmienionych przepisów stosuje się również do postępowań wszczętych wcześniej i pozostających w toku.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

08.09.2015 Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi weszła w życie 15 sierpnia 2015 r., ale większość zmienionych przepisów stosuje się również do postępowań wszczętych wcześniej i pozostających w toku.

cały tekst

Kolejne wydanie "Ius Commune Europaeum" - Evidence in Contemporary Civil Procedure

31.08.2015 W sierpniu ukazała się publikacja "Evidence in Contemporary Civil Procedure", w której znajdą Państwo artykuł "Preclusion of Late Allegations and Evidence as a Tool to Increase the Efficiency of Civil Proceedings In Poland" autorstwa dr. Bartosza Karolczyka.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

11.08.2015 Uproszczenie procedury i zapewnienie szybkości postępowania przed sądami administracyjnymi to cel nowelizacji ustawy. Wchodzi ona w życie 15 sierpnia 2015 r.

cały tekst

Chambers Global 2015 wyróżnia DZP

12.03.2015 W opublikowanym właśnie rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business kancelaria DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Paweł Paradowski dołącza do grona partnerów DZP

01.07.2014 Partnerzy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka mają przyjemność poinformować, że 1 lipca do ich grona dołączył Paweł Paradowski (Praktyka Postępowań Spornych).

cały tekst

Wyróżnienia Chambers Global 2014 dla DZP

13.03.2014 Informujemy, że w opublikowanym właśnie rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business kancelaria DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Chambers Europe nagradza kancelarię DZP

25.04.2013 W najnowszym rankingu firm prawniczych Chambers Europe 2013 trzeci raz z rzędu zostaliśmy uhonorowani nagrodą Poland Law Firm of the Year - National. Nagroda Chambers Europe Awards for Excellence trafia w nasze ręce po raz czwarty.

cały tekst

Chambers Europe ponownie wyróżnia DZP i jej ekspertów

25.04.2013 Pod koniec kwietnia opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2013. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 13 kategoriach.

cały tekst

Wyróżnienia Chambers Global dla DZP

14.03.2013 Z przyjemnością informujemy, że w opublikowanym dzisiaj rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business kancelaria DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

DZP ponownie rekomendowane przez Chambers Europe

09.05.2012 W maju 2012 roku opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2012. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 14 kategoriach.

cały tekst

DZP ponownie rekomendowane przez Chambers Europe

09.06.2011 W maju 2011 roku ukazała się nowa edycja publikacji Chambers Europe 2011. Miło nam poinformować, że tak jak w zeszłym roku, zarówno nasza kancelaria, jak i Partnerzy DZP zostali rekomendowani.

cały tekst

Chambers Global wyróżnia DZP

22.03.2011 Informujemy, że w marcu 2011 roku ukazała się nowa edycja publikacji Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business. Nasi eksperci również w tym roku zostali rekomendowani w kilku kategoriach. 

cały tekst