Czy działasz zgodnie z RODO?

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie 25 maja 2018 r.

Ochrona danych osobowych

Kancelaria DZP jako jedna z nielicznych w Polsce posiada wyspecjalizowany Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych.

Eksperci z tego zespołu posiadają rozległe doświadczenie zdobyte na przestrzeni ponad 20 lat, czyli od wdrożenia regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce w 1997 roku. Szef zespołu, dr Bartosz Marcinkowski, zajmuje się również tematyką ochrony danych osobowych naukowo i uzyskał w tej dziedzinie stopień doktora.

Nasi prawnicy stale monitorują ustawodawstwo i rozwijającą się praktykę ochrony danych w Polsce, Unii Europejskiej i krajach spoza UE. Biorą też udział w tworzeniu dobrych praktyk w zakresie ochrony danych (współtworzyli m.in. kodeks dla branży medycznej, motoryzacyjnej i finansowej) oraz uczestniczą w debacie publicznej nad ochroną danych osobowych w Polsce.

Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych DZP jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoczął doradztwo w zakresie wdrożenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).

Zespół doradza wiodącym spółkom krajowym i zagranicznym działającym w sektorach:

 • bankowym i finansowym,
 • motoryzacyjnym,
 • farmaceutycznym,
 • sprzedaży wysyłkowej i marketingu bezpośredniego,
 • FMCG,
 • turystyki i hotelarstwa,
 • energetycznym i paliwowym.

Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych posiada doświadczenie w:

 • kompleksowym prowadzeniu projektów wdrożeniowych RODO (GDPR) – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym;
 • realizowaniu audytów przedwdrożeniowych (gap analysis) i powdrożeniowych w odniesieniu do administratorów danych osobowych i podmiotów przetwarzających dane osobowe;
 • kompleksowym doradztwie związanym z wdrożeniem rozwiązań związanych z tematyką ochrony danych osobowych (m.in. systemów rozpoznawania twarzy, biometrii oraz whistleblowing);
 • zapewnieniu prawnych podstaw transferu danych w grupach kapitałowych, w tym głównie poza EOG;
 • asyście i zastępstwie w trakcie postępowań (kontroli, postępowań administracyjnych);
 • realizowaniu zleceń typu data privacy compliance.

DZP współpracuje przy projektach RODO (GDPR) z liderami sektora IT/technologii zapewniając klientom kompleksową usługę wdrożeniową.

 

Dwa lata wdrożeń RODO (GDPR) przez nasz zespół można podsumować tak:

 • przeprowadziliśmy 200+ projektów
 • przygotowaliśmy 500+ zgód/obowiązków informacyjnych
 • przeprowadzliśmy 100+ szkoleń
 • przeprowadziliśmy 50+ DPIA (Data Protection Impact Assessment, ocena skutków dla ochrony danych)
 • pracujemy dla klientów z 45 branż
  • 26 klientów z branży zdrowie/farmacja
 • przeprowadziliśmy audyty w 32 instytucjach finansowych
 • pełnimy funkcję IOD dla 10+ firm

 

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP