Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Doradztwo Regulacyjne, Legislacja i Compliance

 

W ramach Praktyki Doradztwa Regulacyjnego, Legislacji i Compliance reprezentujemy interesy naszych klientów w procesie tworzenia prawa. W tym celu:

 • aktywnie włączamy się w proces legislacyjny oraz w debatę publiczną wokół nowych regulacji,
 • monitorujemy zmiany w przepisach, oceniamy ich wpływ na biznes, konstytucyjność, zgodność z prawem UE i ze standardami prawidłowej legislacji,
 • opracowujemy projekty nowych regulacji i propozycje zmian w przepisach, które wspierają rozwój biznesu,
 • doradzamy przy tworzeniu kodeksów branżowych i samoregulacji,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • doradzamy jednostkom samorządu terytorialnego (JST) w sprawach ustrojowych, a także w sprawach dotyczących finansowania zadań JST i przy tworzeniu aktów prawa miejscowego.

Niezależnie od działań w procesie stanowienia prawa, zespół doradza również przy stosowaniu regulacji:

 • tytoniowych,
 • alkoholowych,
 • o obrocie napojami energetycznymi,
 • o grach hazardowych.

W zakresie compliance wspieramy klientów w procesie zarządzania ryzykiem prawnym, zapewniania zgodności z obowiązującymi przepisami i przy wdrażaniu systemów kontroli wewnętrznej. W tym celu:

 • wdrażamy systemy compliance,
 • opracowujemy procedury, polityki, regulaminy i kodeksy etyczne - w tym procedury antykorupcyjne, procedury zgłaszania nieprawidłowości, weryfikacji kontrahentów i procedury z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
 • upraszczamy język regulacji wewnętrznych i komunikacji stosowanej przez klientów – w tym metodą Legal Design,
 • mapujemy ryzyka prawne związane z działalnością naszych klientów i opracowujemy rozwiązania, które pomagają minimalizować te ryzyka,
 • prowadzimy szkolenia – w tym z zakresu przeciwdziałania korupcji, etyki w biznesie, whistleblowingu, sankcji międzynarodowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
 • prowadzimy wewnętrzne postępowania wyjaśniające w celu wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom, a także audyty korespondencji i działania z zakresu OSINT (biały wywiad).

 

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP