Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Ubezpieczenia

Doradzamy polskim i międzynarodowym ubezpieczycielom, a także podmiotom korzystającym z ochrony ubezpieczeniowej. W ramach naszych usług:

  • doradzamy przy zawieraniu umów ubezpieczenia, negocjujemy z ubezpieczycielami wprowadzenie dodatkowych klauzul do polis zabezpieczających interesy klientów, a także wyłączenie klauzul ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela lub zmiany do takich klauzul,
  • przeprowadzamy audyty ubezpieczeniowe – wskazujemy ryzyka prawne wynikające z postanowień zawartych umów ubezpieczenia i doradzamy jakie dodatkowe klauzule powinny zostać wprowadzone lub usunięte z polis, a także badamy, czy posiadane ubezpieczenia pokrywają w sposób optymalny ryzyka wynikające z działalności klientów,
  • doradzamy przy dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli, w tym analizujemy, w jakim zakresie ubezpieczenie pokrywa poniesione szkody, wspieramy klientów w zakresie wyboru optymalnej metody obliczenia odszkodowania i przy zgłaszaniu roszczeń ubezpieczycielowi,
  • doradzamy w sporach z ubezpieczycielami w razie odmowy wypłaty odszkodowania,
  • doradzamy przy transakcjach przejmowania, nabywania i sprzedaży spółek z sektora ubezpieczeniowego,
  • doradzamy przy tworzeniu i wprowadzaniu na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych, w tym przy opracowywaniu wzorów polis i ogólnych warunków ubezpieczeń, a także umów dystrybucyjnych dotyczących tych produktów,
  • compliance – wspieramy podmioty sektora ubezpieczeniowego w tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznego systemu monitorowania i zarządzania ryzykiem prawnym,
  • doradzamy pośrednikom ubezpieczeniowym w zakresie przygotowania projektów umów dla osób wykonujących czynności agencyjne, regulaminów i instrukcji oraz doradzamy przy opracowywaniu prowizyjnych systemów wynagradzania pośredników ubezpieczeniowych.

artykuły powiązane

Gazeta Ubezpieczeniowa: RODO i spółka

01.09.2017 Wielu administratorów danych założyło, że RODO jest jedynym nowym dokumentem regulującym przetwarzanie danych. Często zapominają, że rozporządzenie jest tylko ułamkiem przepisów, które ulegną zmianie.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

13.04.2017 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2016 rekomenduje DZP

13.04.2016 Ukazała się nowa edycja publikacji i rankingu Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Dispute Resolution i Insurance, a jako Leading Individuals zostali wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, i Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Bauer Media przejmuje największą porównywarkę ubezpieczeniową

03.08.2015 Doradzaliśmy Grupie Bauer Media przy zakupie 100% akcji spółki Rankomat.pl SA - właściciela największej w Polsce porównywarki specjalizującej się w ubezpieczeniach samochodowych.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2015 rekomenduje DZP

09.04.2015 Właśnie ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. Jak co roku, zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci, zostali wysoko ocenieni i rekomendowani.

cały tekst

Eksperci: dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne wzmocniłyby system publiczny

26.11.2013 26 listopada odbyła się konferencja prasowa połączona z debatą ekspercką pt. "Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne 2013". Uczestniczył w niej dr hab. Marcin Matczak, Szef Praktyki Life Sciences kancelarii DZP.

cały tekst

Pierwsza w Polsce kompleksowa usługa zabezpieczenia majątku

04.11.2013 Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów z sektora corporate private banking, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz Noble Bank wprowadzili na rynek nową usługę - Wealth Guard. To pierwsza, tak wielowymiarowa usługa na polskim rynku.

cały tekst

Raport "Cloud computing w ubezpieczeniach"

12.02.2013 12 lutego na konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń, odbyła się premiera publikacji "Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej" przygotowanej przez ekspertów z Praktyki IP&TMT kancelarii Domański Zakrzewski Palinka dla PIU.

cały tekst