Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Ubezpieczenia

Doradzamy polskim i międzynarodowym ubezpieczycielom, a także podmiotom korzystającym z ochrony ubezpieczeniowej. W ramach naszych usług:

 • doradzamy przy zawieraniu umów ubezpieczenia, negocjujemy z ubezpieczycielami wprowadzenie dodatkowych klauzul do polis zabezpieczających interesy klientów, a także wyłączenie klauzul ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela lub zmiany do takich klauzul,
 • przeprowadzamy audyty ubezpieczeniowe – wskazujemy ryzyka prawne wynikające z postanowień zawartych umów ubezpieczenia i doradzamy jakie dodatkowe klauzule powinny zostać wprowadzone lub usunięte z polis, a także badamy, czy posiadane ubezpieczenia pokrywają w sposób optymalny ryzyka wynikające z działalności klientów,
 • doradzamy przy dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli, w tym analizujemy, w jakim zakresie ubezpieczenie pokrywa poniesione szkody, wspieramy klientów w zakresie wyboru optymalnej metody obliczenia odszkodowania i przy zgłaszaniu roszczeń ubezpieczycielowi,
 • doradzamy w sporach z ubezpieczycielami w razie odmowy wypłaty odszkodowania,
 • doradzamy przy transakcjach przejmowania, nabywania i sprzedaży spółek z sektora ubezpieczeniowego,
 • doradzamy przy tworzeniu i wprowadzaniu na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych, w tym przy opracowywaniu wzorów polis i ogólnych warunków ubezpieczeń, a także umów dystrybucyjnych dotyczących tych produktów,
 • compliance – wspieramy podmioty sektora ubezpieczeniowego w tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznego systemu monitorowania i zarządzania ryzykiem prawnym,
 • doradzamy pośrednikom ubezpieczeniowym w zakresie przygotowania projektów umów dla osób wykonujących czynności agencyjne, regulaminów i instrukcji oraz doradzamy przy opracowywaniu prowizyjnych systemów wynagradzania pośredników ubezpieczeniowych.

artykuły powiązane

 • Jak przygotować się do PPK?

  Konferencja | 07.11.2018 7 listopada serdecznie zapraszamy do siedziby naszej kancelarii na śniadanie z prawem pracy. Podczas wydarzenia nasi eksperci opowiedzą jak przygotować się do pracowniczych planów kapitałowych.

  cały tekst

 • PPK już niemal pewne

  Alert | 25.10.2018 4 października 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), a w najbliższych dniach planowane jest jej przyjęcie przez Senat. Wejście w życie ustawy planowane jest na 1 stycznia 2019 roku.

  cały tekst

 • Legal 500 EMEA 2018 rekomenduje DZP

  Aktualność | 12.04.2018 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Energy&natural resources i Dispute Resolution. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

  cały tekst

 • Enea Wytwarzanie otwiera nowy blok energetyczny

  DZP doradza | 20.12.2017 19 grudnia został podpisany protokół przejęcia do eksploatacji bloku energetycznego 1075 MW zbudowanego w Elektrowni Kozienice należącej do spółki Enea Wytwarzanie.

  cały tekst

 • Gazeta Ubezpieczeniowa: RODO i spółka

  Publikacja | 01.09.2017 Wielu administratorów danych założyło, że RODO jest jedynym nowym dokumentem regulującym przetwarzanie danych. Często zapominają, że rozporządzenie jest tylko ułamkiem przepisów, które ulegną zmianie.

  cały tekst

 • Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

  Aktualność | 13.04.2017 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

  cały tekst

 • Legal 500 EMEA 2016 rekomenduje DZP

  Aktualność | 13.04.2016 Ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Dispute Resolution i Insurance, a jako indywidualnie zostali wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, i Paweł Grzejszczak.

  cały tekst

 • Bauer Media przejmuje największą porównywarkę ubezpieczeniową

  DZP doradza | 03.08.2015 Doradzaliśmy Grupie Bauer Media przy zakupie 100% akcji spółki Rankomat.pl SA - właściciela największej w Polsce porównywarki specjalizującej się w ubezpieczeniach samochodowych.

  cały tekst

 • Legal 500 EMEA 2015 rekomenduje DZP

  Aktualność | 09.04.2015 Właśnie ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. Także w tym roku - zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci, zostali wysoko ocenieni i rekomendowani.

  cały tekst

 • Raport "Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne"

  Publikacja | 15.04.2013 Polska stoi u progu ważnego przełomu. W perspektywie 20 najbliższych lat musimy zreformować system ochrony zdrowia tak, by sprostał demograficznym, ekonomicznym i technologicznym wyzwaniom przyszłości.

  cały tekst

 • Doradzajmy ubezpieczycielom przy przetwarzaniu w chmurze

  Aktualność | 28.02.2013 W ramach Praktyki IP&TMT utworzyliśmy zespół oferujący doradztwo w zakresie usług cloud computing, ze szczególnym uwzględnieniem sektora ubezpieczeniowego.

  cały tekst

 • Raport "Cloud computing w ubezpieczeniach"

  Aktualność | 12.02.2013 12 lutego na konferencji zorganizowanej przez PIU, odbyła się premiera publikacji "Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej" przygotowanej przez DZP dla Izby.

  cały tekst

 • Ubezpieczenie szkód w środowisku cz. II

  Publikacja | 25.01.2013 Niektóre firmy są bardziej od innych narażone na ryzyko wystąpienia szkód środowiskowych. Wpływ na to ma m.in. charakter ich działalności, ilość i rodzaj wykorzystywanych substancji oraz poziom zabezpieczeń.

  cały tekst

 • Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej

  Publikacja | 15.01.2013 Prezentujemy Państwu nasza najnowszą publikację "Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej" przygotowany dla Polskiej Izby Ubezpieczeń.

  cały tekst

 • Istotne elementy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w branży hotelarskiej

  Publikacja | 08.10.2012 Prowadzenie hotelu jest nieuchronnie związane z ryzykiem wystąpienia roszczeń ze strony gości hotelowych zarówno z powodu zagubienia rzeczy ruchomych należących do gościa, kradzieży przedmiotów z pokoju hotelowego, jak i uszkodzenia samochodu na parkingu hotelowym lub nieszczęśliwego wypadku, efektem którego będzie uszkodzenie ciała.

  cały tekst

 • International Insurance Law and Regulation

  Publikacja | 15.03.2012 Supervision of the insurance sector is the responsibility of the Financial Supervision Commission. The competences and duties of the Financial Supervision Commission are set forth in the Act of 21 July 2006 on Financial Market Supervision.

  cały tekst

 • Opłacanie składek na ubezpieczenie grupowe nie jest wydatkiem publicznym

  Publikacja | 03.11.2010 Zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego przez pracodawcę samorządowego na rzecz urzędników nie narusza ustawy o finansach publicznych.

  cały tekst

 • Czy doszło do naruszenia?

  Publikacja | 09.02.2010 W "Raporcie z Kontroli Wzorców Umownych Ubezpieczeń na Życie" Prezes UOKiK po skontrolowaniu ponad 600 o.w.u., sformułował kilkanaście zarzutów wobec praktyk stosowanych przez ubezpieczycieli.

  cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP