Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Ubezpieczenia

Doradzamy polskim i międzynarodowym ubezpieczycielom, a także podmiotom korzystającym z ochrony ubezpieczeniowej. W ramach naszych usług:

  • doradzamy przy zawieraniu umów ubezpieczenia, negocjujemy z ubezpieczycielami wprowadzenie dodatkowych klauzul do polis zabezpieczających interesy klientów, a także wyłączenie klauzul ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela lub zmiany do takich klauzul,
  • przeprowadzamy audyty ubezpieczeniowe – wskazujemy ryzyka prawne wynikające z postanowień zawartych umów ubezpieczenia i doradzamy jakie dodatkowe klauzule powinny zostać wprowadzone lub usunięte z polis, a także badamy, czy posiadane ubezpieczenia pokrywają w sposób optymalny ryzyka wynikające z działalności klientów,
  • doradzamy przy dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli, w tym analizujemy, w jakim zakresie ubezpieczenie pokrywa poniesione szkody, wspieramy klientów w zakresie wyboru optymalnej metody obliczenia odszkodowania i przy zgłaszaniu roszczeń ubezpieczycielowi,
  • doradzamy w sporach z ubezpieczycielami w razie odmowy wypłaty odszkodowania,
  • doradzamy przy transakcjach przejmowania, nabywania i sprzedaży spółek z sektora ubezpieczeniowego,
  • doradzamy przy tworzeniu i wprowadzaniu na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych, w tym przy opracowywaniu wzorów polis i ogólnych warunków ubezpieczeń, a także umów dystrybucyjnych dotyczących tych produktów,
  • compliance – wspieramy podmioty sektora ubezpieczeniowego w tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznego systemu monitorowania i zarządzania ryzykiem prawnym,
  • doradzamy pośrednikom ubezpieczeniowym w zakresie przygotowania projektów umów dla osób wykonujących czynności agencyjne, regulaminów i instrukcji oraz doradzamy przy opracowywaniu prowizyjnych systemów wynagradzania pośredników ubezpieczeniowych.

artykuły powiązane

Gazeta Ubezpieczeniowa: RODO i spółka

01.09.2017 Wielu administratorów danych założyło, że RODO jest jedynym nowym dokumentem regulującym przetwarzanie danych. Często zapominają, że rozporządzenie jest tylko ułamkiem przepisów, które ulegną zmianie.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

13.04.2017 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2016 rekomenduje DZP

13.04.2016 Ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Dispute Resolution i Insurance, a jako indywidualnie zostali wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, i Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Bauer Media przejmuje największą porównywarkę ubezpieczeniową

03.08.2015 Doradzaliśmy Grupie Bauer Media przy zakupie 100% akcji spółki Rankomat.pl SA - właściciela największej w Polsce porównywarki specjalizującej się w ubezpieczeniach samochodowych.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2015 rekomenduje DZP

09.04.2015 Właśnie ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. Także w tym roku - zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci, zostali wysoko ocenieni i rekomendowani.

cały tekst

Doradzajmy ubezpieczycielom przy przetwarzaniu w chmurze

28.02.2013 W ramach Praktyki IP&TMT utworzyliśmy zespół oferujący doradztwo w zakresie usług cloud computing, ze szczególnym uwzględnieniem sektora ubezpieczeniowego.

cały tekst

Raport "Cloud computing w ubezpieczeniach"

12.02.2013 12 lutego na konferencji zorganizowanej przez PIU, odbyła się premiera publikacji "Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej" przygotowanej przez DZP dla Izby.

cały tekst

Istotne elementy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w branży hotelarskiej

08.10.2012 Prowadzenie hotelu jest nieuchronnie związane z ryzykiem wystąpienia roszczeń ze strony gości hotelowych zarówno z powodu zagubienia rzeczy ruchomych należących do gościa, kradzieży przedmiotów z pokoju hotelowego, jak i uszkodzenia samochodu na parkingu hotelowym lub nieszczęśliwego wypadku, efektem którego będzie uszkodzenie ciała.

cały tekst