Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Ubezpieczenia

Doradzamy polskim i międzynarodowym ubezpieczycielom, a także podmiotom korzystającym z ochrony ubezpieczeniowej. W ramach naszych usług:

  • doradzamy przy zawieraniu umów ubezpieczenia, negocjujemy z ubezpieczycielami wprowadzenie dodatkowych klauzul do polis zabezpieczających interesy klientów, a także wyłączenie klauzul ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela lub zmiany do takich klauzul,
  • przeprowadzamy audyty ubezpieczeniowe – wskazujemy ryzyka prawne wynikające z postanowień zawartych umów ubezpieczenia i doradzamy jakie dodatkowe klauzule powinny zostać wprowadzone lub usunięte z polis, a także badamy, czy posiadane ubezpieczenia pokrywają w sposób optymalny ryzyka wynikające z działalności klientów,
  • doradzamy przy dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli, w tym analizujemy, w jakim zakresie ubezpieczenie pokrywa poniesione szkody, wspieramy klientów w zakresie wyboru optymalnej metody obliczenia odszkodowania i przy zgłaszaniu roszczeń ubezpieczycielowi,
  • doradzamy w sporach z ubezpieczycielami w razie odmowy wypłaty odszkodowania,
  • doradzamy przy transakcjach przejmowania, nabywania i sprzedaży spółek z sektora ubezpieczeniowego,
  • doradzamy przy tworzeniu i wprowadzaniu na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych, w tym przy opracowywaniu wzorów polis i ogólnych warunków ubezpieczeń, a także umów dystrybucyjnych dotyczących tych produktów,
  • compliance – wspieramy podmioty sektora ubezpieczeniowego w tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznego systemu monitorowania i zarządzania ryzykiem prawnym,
  • doradzamy pośrednikom ubezpieczeniowym w zakresie przygotowania projektów umów dla osób wykonujących czynności agencyjne, regulaminów i instrukcji oraz doradzamy przy opracowywaniu prowizyjnych systemów wynagradzania pośredników ubezpieczeniowych.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP