Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Polityka prywatności i cookies

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W związku z tym pragniemy przekazać kilka szczegółów na temat tego, w jaki sposób DZP przetwarza dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. („DZP”; adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa). Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o zmianach przepisów i praktyk organów, oraz o innych kwestiach, w tym wydarzeniach dotyczących bieżących zagadnień prawnych, gospodarczych i kulturalnych, m.in. poprzez wysyłkę newsletterów DZP. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DZP, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których DZP realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych - przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w DZP można kierować do Inspektora Ochrony Danych DZP, Macieja Maciejewskiego, na adres: iod@dzp.pl.

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) strony https://www.dzp.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) jest skierowana do użytkowników Strony internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby wykorzystywania plików cookie na Stronie internetowej oraz prawa i obowiązki użytkownika.

II. Zbierane informacje

1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony internetowej przez użytkownika.

2. Informacje (w tym dane osobowe) pozyskane w związku z wykorzystywaniem plików cookie na Stronie przetwarzane są przez DZP w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DZP, opisanych poniżej. W związku z powyższym użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Na Stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:

a) pliki cookie niezbędne - te pliki cookie są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, możliwości poruszania się po Stronie, korzystania z jej podstawowych funkcji, zapamiętania wyborów dokonywanych przez użytkownika oraz bezpieczeństwa. Są one niezbędne do działania Strony i nie można ich wyłączyć, gdyż ich wyłączenie uniemożliwiłoby działanie Strony oraz

b) pliki cookie analityczne - te pliki cookie są wykorzystywane w celu w celu poprawy wydajności Strony, zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, ulepszania Strony, dostosowywania działania Strony do preferencji użytkowników oraz tworzenia analiz i statystyk wyświetleń Strony.

4. Rodzaje plików cookie ze względu na okres przechowywania w przeglądarce:

a) pliki cookie sesyjne (session cookies) - przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;

b) pliki cookie trwałe (persistent cookies) - przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

5. Rodzaje plików cookie ze względu na pochodzenie:

a) pliki cookie własne (first-party cookies) - ustawiane przez serwery internetowe Strony internetowej.

b) pliki cookie podmiotów trzecich (third-party cookies) - ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Strona internetowa.

6. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat plików cookie wykorzystywanych na Stronie internetowej:

Nazwa pliku cookie Rodzaj pliku cookie ze względu na cel Okres przechowywania Pochodzenie pliku cookie
cookie_modal_closed Niezbędny 1 rok Plik cookie własny
cookies_analytics_accepted Niezbędny 1 rok Plik cookie własny
cookies_obligatory_accepted Niezbędny 1 rok Plik cookie własny
dzp_session Niezbędny 2 godziny Plik cookie własny
XSRF-TOKEN Niezbędny 2 godziny Plik cookie własny
_ga Analityczny 2 lata Google Analytics
_gid Analityczny 24 godziny Google Analytics
_gat_gtag_UA_3901492_1 Analityczny 1 minuta Google Analytics

III. Ustawienia plików cookie

1. Na Stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookie niezbędne, które są niezbędne do prawidłowego działania Strony internetowej i nie można ich wyłączyć, gdyż ich wyłączenie uniemożliwiłoby działanie Strony internetowej. Pliki cookie analityczne są wykorzystywane na Stronie internetowej na podstawie zgody użytkownika wyrażanej poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas pierwszego odwiedzenia Strony internetowej, dostosowanie wyborów dotyczących plików cookie za pośrednictwem panelu Ustawienia plików cookie lub poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki użytkownika. Udzielenie zgody na wykorzystywanie plików cookie analitycznych na Stronie internetowej jest dobrowolne.

2. Przed udzieleniem zgody na wykorzystywanie plików cookie analitycznych użytkownik jest informowany o celach wykorzystywania plików cookie analitycznych na Stronie internetowej oraz o możliwości dokonania zmiany ustawień dotyczących plików cookie w każdej chwili.

3. Użytkownik może wycofać udzieloną wcześniej zgodę na wykorzystywanie plików cookie analitycznych i dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie w każdej chwili za pośrednictwem panelu Ustawienia plików cookie, jak również usunąć pliki cookie z pamięci urządzenia użytkownika.

4. Ponadto, Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:

a) Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

b) Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

c) Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

d) Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;

e) Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

IV. Kontakt

1. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować na adres e-mail DZP: it@dzp.pl

V. Postanowienia końcowe

1. Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.

Bądź na bieżąco z DZP