Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Life Sciences

W skład Praktyki Life Sciences wchodzi 30 specjalistów z zakresu prawa farmaceutycznego i biotechnologii, prawa żywnościowego, antymonopolowego, ochrony zdrowia i prawa konstytucyjnego.

Doradzamy polskim i zagranicznym podmiotom z branży farmaceutycznej, ochrony zdrowia, spożywczej i chemicznej, a także przedsiębiorcom z branży alkoholowej i tytoniowej.

Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym w obszarze legislacji, refundacji, dystrybucji, rozwiązań telemedycznych i compliance.

Naszymi klientami są również samorządy, którym doradzamy w procesie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia.

Współpracujemy z organizacjami branżowymi w procesie konsultacji projektów legislacyjnych, przygotowując m.in. opinie na temat zgodności projektów aktów prawnych z konstytucją i regulacjami prawa międzynarodowego. Bierzemy także udział w tworzeniu takich regulacji.

Znajomość praktyki rynkowej pozwala nam świadczyć doradztwo, które zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego i jednocześnie jest efektywne biznesowo. Identyfikujemy ryzyka prawne, staramy się zaproponować takie rozwiązania, które pozwolą na ich minimalizację, a jednocześnie umożliwią osiągnięcie celów zgodnych z zamierzeniami klienta.

Tworzymy blog prawniczy, na którym na bieżąco komentujemy zmiany prawne mające wpływ na działalność naszych klientów.

artykuły powiązane

X Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2017

06.11.2017 6-7 listopada w Hotelu Sheraton w Warszawie, odbędzie się 10. edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2017. Nasza kancelaria ponownie jest Partnerem tego prestiżowego wydarzenia.

cały tekst

13 edycja Forum Rynku Zdrowia 2017

23.10.2017 Zapraszamy na Forum Rynku Zdrowia. DZP ponownie jest Partnerem jednej z najbardziej prestiżowych, publicznych i wielowątkowych debat o systemie ochrony zdrowia w Polsce.

cały tekst

III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

19.10.2017 W dniach 19-20 października odbędzie się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, gdzie tematem przewodnim będzie "Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości".

cały tekst

Webinarium | ZSMOPL a SAP: zagadnienia prawne, wyzwania IT

12.10.2017 Zapraszamy na webinarium, które poprowadzą: Walery Arnaudow (Associate w kancelarii DZP) oraz Grzegorz Kęstowicz (architekt rozwiązania "BCC Integracja SAP i ZSMOPL").

cały tekst

Dolnośląskie Centrum Onkologii z certyfikatem ISO 37001:2016

11.10.2017 Doradzaliśmy Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu, które jako pierwszy szpital w Polsce, zdecydowało się wdrożyć nową normę antykorupcyjną ISO 37001:2016

cały tekst

Market Access - istniejące ograniczenia i nowe możliwości

10.10.2017 Wspólnie z PEX PharmaSequence zapraszamy 10 października na konferencję refundacyjną "Market Access - istniejące ograniczenia i nowe możliwości. Wyzwania dla rynku farmaceutycznego w 2018 roku".

cały tekst

XXX Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

28.09.2017 28 września odbędzie się Ogólnopolski Kongres POLFARM, podczas którego Walery Arnaudow, poprowadzi wykład i poruszy kwestie związane m.in. z zagrożeniami dla przedsiębiorców.

cały tekst

Polsko-Niemieckie Forum Compliance

28.09.2017 Zapraszamy na 8. Polsko-Niemieckie Forum Compliance. Moderatorem panelu dot. branży regulowanej w kontekście ustawowej ochrony sygnalistów będzie Anna Hlebicka-Józefowicz.

cały tekst

Mediacje między konsumentem a przedsiębiorcą

27.09.2017 Sytuacje, w których zakupiony towar lub usługa nie spełniają oczekiwań konsumenta są niezwykle powszechne i mogą przytrafić się każdemu. Dziś o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów.

cały tekst

Powstaje kodeks ochrony danych osobowych w branży medycznej

20.09.2017 Celem kodeksu jest budowa świadomości podmiotów administrujących i przetwarzających dane osobowe, oraz poprawa systemów zarządzania, które pozwolą minimalizować zagrożenia.

cały tekst

Inauguracja Think-Tank-u "Innowacje dla Zdrowia"

05.09.2017 Wczoraj w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki odbyła się inauguracja Think-Tank-u "Innowacje dla Zdrowia", Fundacji powołanej przez 6 instytutów badawczych działających w ochronie zdrowia.

cały tekst

27. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

05.09.2017 W dniach 5-7 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego. Tak jak w latach ubiegłych, DZP jest Partnerem Forum oraz organizuje i współtworzy kilka paneli.

cały tekst

Branża medyczna już pisze własny kodeks ochrony danych osobowych

18.08.2017 Podmioty zajmujące się ochroną zdrowia będą świecić przykładem? Wiele wskazuje na to, że tak. Bo nie czekając na wejście unijnego rozporządzenia RODO, branża przygotowuje własne przepisy.

cały tekst

W programach lekowych potrzeba przyspieszenia

03.08.2017 Programy lekowe są coraz istotniejszą formę zapewnienia dostępu do terapii. Liczba chorych włączanych do nich znacznie rośnie w stosunku do innych dwóch kanałów dostępności leków.

cały tekst

Kodeks branżowy dla sektora ochrony zdrowia a sprawa RODO

28.07.2017 26 lipca współorganizowaliśmy spotkanie inaugurujące współpracę administracji publicznej z organizacjami branżowymi nad stworzeniem kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych.

cały tekst

Wspólnie z Uczelnią Łazarskiego tworzymy studia podyplomowe

27.07.2017 We współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego stworzyliśmy nowy program "Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym". Pierwsza edycja już tej jesieni!

cały tekst

Jak UOKiK będzie interpretował pojęcie przewagi kontraktowej?

24.07.2017 Kluczowym pojęciem dla praktyki stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej będzie zdefiniowanie przez UOKiK dwóch pojęć w ustawie.

cały tekst

Medicinal product regulation and product liability in Poland

01.07.2017 The Q&A gives a high level overview of key issues including pricing and state funding, manufacturing, marketing, clinical trials, advertising, labelling, and product recall and liability.

cały tekst

Pharmaceutical IP and competition law in Poland: overview

01.07.2017 The Q&A gives a high level overview of key issues including patents, trade marks, competition law, patent licensing, generic entry, abuse of dominance and parallel imports.

cały tekst

Kontrola zadłużenia wymaga szanowania wszystkich praw

28.06.2017 Czy handel długami powinien być nadzorowany przez organy założycielskie, czy pozostawać w gestii zarządzających? O sytuacji fin. lecznic i otoczeniu prawnym rozmawiali uczestnicy debaty DGP.

cały tekst

Zapobiegać czy leczyć? Compliance w branży farmaceutycznej

26.06.2017 Tam, gdzie chodzi o zdrowie i życie ludzkie, nie ma miejsca na kompromisy. Chociaż brzmi to banalnie, to ze stwierdzenia tego wynika wiele poważnych konsekwencji. Szczególnie w branży farmaceutycznej.

cały tekst

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

21.06.2017 Do wejścia w życie ustawy z 15.12.2016 o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi zostały tylko 3 tygodnie.

cały tekst

1. wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do sieci szpitali

16.06.2017 Do 27.06.2017 dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ powinni sporządzić i ogłosić pierwszy wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.

cały tekst

Nowy projekt ustawy o produktach kosmetycznych

15.06.2017 Celem opublikowanego na początku lutego br. projektu ustawy o produktach kosmetycznych jest wykonanie niektórych postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

cały tekst

Kontrole od A do Z: Odwołanie od wyników kontroli

15.06.2017 Przedsiębiorcy oferujący produkty kosmetyczne lub detergenty muszą liczyć się z kontrolami organów państwowych badających, czy wszystkie wymogi bezpieczeństwa są respektowane.

cały tekst

Suplementy diety – realia i wyzwania

29.05.2017 Ostatnie wydarzenia na kanwie suplementów diety odbiły się szerokim echem zarówno na poziomie rządowym, czyli w Ministerstwie Zdrowia i organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

cały tekst

Dysfunkcyjny mech. ograniczenia finansowania zadłużenia SPZOZ

29.05.2017 Uregulowane w ustawie o działalności leczniczej ograniczenie zmiany wierzyciela SPZOZ, jest zakazem restrukturyzacji długu szpitala za pomocą środków pochodzących z kapitału prywatnego.

cały tekst

10. edycja Kongresu Rynku FMCG w Warszawie

23.05.2017 23 maja odbędzie się Kongres Rynku FMCG - kluczowe dla branży spożywczej, drogeryjnej i aptecznej spotkanie gromadzące przedstawicieli rynku polskiego oraz rynków europejskich.

cały tekst

Jaki będzie wpływ nowelizacji procedury admn. na refundację?

22.05.2017 1 czerwca 2017 wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego, która wprowadza do procedury administracyjnej wiele nowych mechanizmów.

cały tekst

Warsztaty Refundacyjne DZP oraz PEX PharmaSequence

18.05.2017 Zapraszamy firmy i ich przedstawicieli odpowiedzialnych za pricing, market access i strategię refundacyjną, do udziału w kolejnym wydarzeniu poświęconym refundacji.

cały tekst

DZP powiększa Zespół Prawa Żywnościowego

08.05.2017 Do Zespołu Prawa Żywnościowego dołączyła Monika Zagrajek - specjalistka w zakresie prawa żywnościowego w tym m.in. suplementów diety, żywności wzbogacanej oraz żywności specjalnego przeznaczenia.

cały tekst

Reforma regulacji wyrobów medycznych na poziomie UE

18.04.2017 05.04.2017 Parlament UE przyjął tekst rozporządzenia o wyrobach medycznych. Nowa regulacja zakłada gruntowną reformę zasad wprowadzania na rynek i obrotu wyrobami medycznymi.

cały tekst

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

13.04.2017 Wyroby chemiczne przed dopuszczeniem ich na rynek muszą spełnić wiele wymogów. Jednak ryzyka powstania szkód w związku z ich użytkowaniem nie można całkowicie wykluczyć.

cały tekst

Najważniejsze instytucje prawa farmaceutycznego w Polsce

13.04.2017 Rynek farmaceutyczny w Polsce jest ściśle regulowany przez liczne przepisy prawa, w celu zapewnienia wysokiego profilu bezpieczeństwa prowadzenia obrotu i stosowania produktów leczniczych.

cały tekst

Seminarium "Dobre Praktyki Reklamy Kosmetyków"

11.04.2017 11 kwietnia odbędzie się seminarium pt. "Dobre Praktyki Reklamy Kosmetyków" organizowane przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. W wydarzeniu weźmie udział Michał Tracz.

cały tekst

Potrzebna lekcja legislacji: Apteka pod ściętym kasztanem

11.04.2017 Na posiedzeniu sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji 23 marca 2017 r. wprowadzono zmiany w projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego, określanego jako „Apteka dla aptekarza".

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje: 24 ekspertów w 15 specjalizacjach

10.04.2017 Ukazała się rozszerzona część rankingu Ch&P. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Mała nowelizacja ustawy o refundacji na kolejnym etapie

04.04.2017 6 kwietnia 2017 r. odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

cały tekst

Procedura "compassionate use" / "aktu miłosierdzia"

31.03.2017 W porządku prawnym UE obowiązuje zasada, że żaden produkt leczniczy nie może być wprowadzony do obrotu w państwie członkowskim, bez uzyskania w tym zakresie odpowiedniego pozwolenia.

cały tekst

III Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

27.03.2017 W dniach 27-28 marca odbędzie się Europejski Kongres Samorządów, którego jesteśmy Partnerem. Nasi eksperci, Michał Czarnuch, Piotr Najbuk i Anna Partyka-Opiela, wystąpią w 3 panelach.

cały tekst

"Zapewnienie zgodności w aspekcie zmian w prawie konkurencji"

27.03.2017 W dniach 27-28 marca zapraszamy na warsztaty pt. "Zapewnienie zgodności w aspekcie najnowszych zmian w prawie konkurencji". W wydarzeniu wezmą udział Maciej Żelewski i Marta Balcerowska.

cały tekst

Sądowa kontrola decyzji wydawanych przez IS oraz IH

27.03.2017 Złożenie skargi na decyzję inspekcji jest ostatnim polem, na którym podmiot kontrolowany może podjąć polemikę z inspekcją. Oto próbka rozstrzygnięć sądów kontrolujących legalność tych decyzji.

cały tekst

Ranking kancelarii regulacyjnych z 5 wyróżnieniami dla DZP

24.03.2017 23 marca 2017 r. Polityka Insight ogłosiła wyniki drugiej edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2017. Miło nam poinformować, że nasza kancelaria została wyróżnia w 5 spośród 6 kategorii.

cały tekst

Warsztaty "RODO konsekwencje dla branży farmaceutycznej"

21.03.2017 21 marca w Warszawie odbędą się warsztaty prawne "RODO konsekwencje dla branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych". Szkolenie poprowadzą Michał Kluska i Jędrzej Stępniowski.

cały tekst

Prowadzenie działalności B+R w programie InnoNeuroPharm

20.03.2017 W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w sektorowym programie InnoNeuroPharm, 20 marca zapraszamy na śniadanie organizowane przez Dział B+R.

cały tekst

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji - aktualizacja

19.03.2017 W nawiązaniu do poprzedniego alertu chcielibyśmy przedstawić zmiany, które pojawiły się w nowym projekcie tzw. Dużej nowelizacji ustawy o refundacji tj. projekcie z dnia 8 marca 2017 r.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "ISO 37001 - szansa czy zagrożenie?"

16.03.2017 Przygotowaliśmy dla Państwa 2. edycję śniadania biznesowego dotyczącego normy antykorupcyjnej ISO 37001. 16 marca spotkają się z Państwem specjaliści z Zespołu Compliance.

cały tekst

Perspektywy współpracy polskich i białoruskich firm przemysłu spożywczego

15.03.2017 15 marca serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Perspektywy współpracy polskich i białoruskich firm przemysłu spożywczego".

cały tekst

HCC 2017 | Kolejna edycja już za nami

12.03.2017 Za nami 2. edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Ponownie mogliśmy merytorycznie wspierać największą debatę o ochronie zdrowia w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

cały tekst

Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress

09.03.2017 W dniach 9-11 marca odbędzie się 2. edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress. To największa debata o ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej.

cały tekst

Żywność i suplementy diety. Aktualne problemy rynku

07.03.2017 7 marca serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne śniadanie biznesowe! Spotykamy się w naszym biurze pod hasłem "Żywność i suplementy diety. Aktualne problemy rynku".

cały tekst

Nie zakładaliśmym że będziemy musieli wycofać nasze wnioski

07.03.2017 Stanowisko Sejmu RP otrzymaliśmy dopiero na dwa dni robocze przed rozprawą, a kluczowe dla sprawy stanowisko Rady Ministrów – popołudniem w przeddzień rozprawy.

cały tekst

Siły, środki i przepisy. Bez telemedycyny reforma POZ się nie uda

24.02.2017 Projekt ustawy o POZ zakłada zwiększenie obowiązków lekarzy pierwszego kontaktu. Dyskusji towarzyszy obawa, że w obecnym kształcie i składzie POZ sobie nie poradzi.

cały tekst

Nowa ustawa o refundacji oznacza więcej uprawnień dla pacjentów

22.02.2017 Ministerstwo Zdrowia planuje kompleksową zmianę zasad finansowania leków. Najbardziej zaawansowany wydaje się projekt zawierający ratunkowy dostęp do technologii lekowych.

cały tekst

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – co czeka nas w 2017?

09.02.2017 08.02.2017 do dalszej fazy uzgodnień przekazany został projekt tzw. Dużej nowelizacji ustawy o refundacji. Projekt jest bardzo podobny do propozycji analizowanej we wcześniejszych alertach.

cały tekst

Kardiolodzy oczekują korekty wyceny opieki kompleksowej

05.02.2017 Brak odpowiedniej opieki kardiologicznej zagraża życiu pacjentów – śmiertelnie – zgodzili się uczestnicy „Debaty o polskiej kardiologii" organizowanej przez Rzeczpospolitą oraz ISW.

cały tekst

KIO: Przetarg na szczepionki przeciwko pneumokokom

30.01.2017 KIO oddaliła odwołanie wniesione przez PGF Urtica od wyniku przetargu na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom, ogłoszonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

cały tekst

Praktyki handlowe – nowe uprawnienia prezesa UOKiK

26.01.2017 11 stycznia 2017 roku została opublikowana ustawa z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

cały tekst

Min. Zdrowia odmawia leczenia śmiertelnie choremu dziecku

19.01.2017 Mimo przegranej przed NSA Ministerstwo Zdrowia wydało dzisiaj decyzję, którą odmówiło wydania zgody na refundację leku Translarna dla cierpiącego na postępującą chorobę genetyczną Pawła.

cały tekst

Dzierżawa operatorska, czyli dać szpital i mieć szpital

13.01.2017 Dzierżawa operatorska umożliwia współpracę pub. placówek ochrony zdrowia z prywatnymi inwestorami. Rozwiązanie to może być nadal wykorzystywane w obecnym stanie prawnym.

cały tekst

System obsługi list refundacyjnych (SOLR)

03.01.2017 01.01.2017 w życie weszły przepisy dotyczące Systemu Obsługi List Refundacyjnych, czyli systemu, w którym przetwarzane są dane niezbędne do wydania decyzji o objęciu refundacją.

cały tekst

Zmiany w RSS - noworoczny alert prawny

30.12.2016 Instrumenty dzielenia ryzyka są jednym z najważniejszych elementów wprowadzania leków na wykaz refundacyjny, ponieważ pozwalają na zaproponowanie płatnikowi publicznemu warunków refundacji.

cały tekst

Czy nowy znak powie prawdę o polskości produktu

27.12.2016 Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy mogą oznaczać przetworzone i nieprzetworzone artykuły rolno-spożywcze informacją „Produkt polski” tylko wtedy, gdy spełnią ustawowe wymogi.

cały tekst

Jak i co kontroluje inspekcja (m.in. IH i PIS)?

22.12.2016 Prawidłowe informowanie konsumenta o jakości, składzie czy też bezpieczeństwie danego produktu weryfikowane jest m.in. podczas kontroli podejmowanych przez organy administracji publicznej.

cały tekst

Obowiązki producentów kosmetyków

22.12.2016 Ze względu na rozbieżności pomiędzy obecnymi regulacjami odnoszącymi się do produktów kosmetycznych, ustawodawca pracuje nad nową ustawą, która miałaby te niespójności wyeliminować.

cały tekst

Przemysł kosmetyczny: Czy kosmetyki znikną z aptek?

21.12.2016 Apteki kojarzą się przede wszystkim jako punkt zakupów produktów leczniczych. Jednak w świetle obowiązujących regulacji, w aptekach znaleźć można także inne produkty, np. kosmetyki i suplementy.

cały tekst

Debata Rzeczpospolitej: Kardiolodzy biją na alarm

20.12.2016 Przyszły rok może być najgorszym od ćwierć wieku dla polskiej służby zdrowia – ostrzegają lekarze. Nikłe są szanse, by od 1 stycznia ruszył program kompleksowej opieki kardiologicznej.

cały tekst

Mała nowelizacja ustawy o refundacji

16.12.2016 4 grudnia projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany na Stały Komitet Rady Ministrów.

cały tekst

Orzeczenie TK w sprawie tzw. "małej ustawy medialnej"

12.12.2016 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre przepisy tzw. "małej ustawy medialnej" są niezgodne z Konstytucją RP. Wnioskodawcę reprezentował dr Tomasz Zalasiński, uznany konstytucjonalista.

cały tekst

Apteka ma być tylko dla aptekarza. A co zostanie dla pacjenta?

02.12.2016 Czy planowane przez posłów ograniczenia zakładania nowych placówek mogą wpłynąć na ceny leków? Czy sprzedaż leków to misja, czy biznes? Jak projektowane zmiany przełożą się na sytuację farmaceutów?

cały tekst

Czy rządowi uda się ochronić drobnych polskich producentów?

30.11.2016 Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi jest już po drugim czytaniu w Sejmie.

cały tekst

Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

28.11.2016 W dniu 25 lipca br. zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu nowelizacji ustawy o refundacji, która wprowadza szeroki zakres refundacji wyrobów medycznych.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o refundacji dla wyrobów medycznych

23.11.2016 17.11.2016 opublikowany został zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Konferencja "Trusted Cloud Day 2016"

16.11.2016 16 listopada Michał Czarnuch i Piotr Najbuk wezmą udział w dyskusjach dotyczących rozwiązań chmurowych, podczas konferencji Trusted Cloud Day organizowanej przez firmę Microsoft. 

cały tekst

Nowela wyrobowa wprowadza istotne zmiany również dla leków

13.11.2016 17.11.2016 Resort Zdrowia opublikował zaktualizowany, po opiniowaniu i konsultacjach publicznych, projekt nowelizacji ustawy o refundacji w zakresie finansowania wyrobów medycznych.

cały tekst

Distribution and marketing of drugs in Poland: overview

01.11.2016 Overview of distribution and marketing of drugs law (pre-conditions for distribution, licensing, wholesale distribution, marketing to consumers and professionals and engagement with patient organisations).

cały tekst

Commercialisation of healthcare in Poland: overview

01.11.2016 Overview of the regulatory framework for the commercialisation of medical products in Poland (requirements for drugs, medical devices, biological products and natural health products).

cały tekst

Standardy Medyczne: Błąd w sztuce lekarskiej

31.10.2016 Skarg dotyczących uchybień ze strony lekarzy jest coraz więcej. Wskazanemu trendowi towarzyszą również zmiany prawne, których celem jest sprawne rozstrzyganie spraw.

cały tekst

XII Forum Rynku Zdrowia w Warszawie

26.10.2016 W dniach 26-27 października odbędzie się XII Forum Rynku Zdrowia, którego Partnerem ponownie jest nasza kancelaria. W wydarzeniu aktywnie uczestniczył będzie Michał Czarnuch!

cały tekst

DZP i Microsoft: Wsparcie dla start-upów medycznych

21.10.2016 20 października 2016 r. nasza kancelaria podpisała porozumienie z firmą Microsoft. Celem naszej współpracy jest zapewnienie kompleksowego wsparcia start-upom z sektora ochrony zdrowia.

cały tekst

Komentarze do Ustawy o zmianie ust. o działalności leczniczej cz. 3

19.10.2016 Ustawa z 10.06.2016 o zmianie ust. o działalności leczniczej, której przepisy weszły w życie 15.07.2016, wprowadziła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia.

cały tekst

Zmiany legislacyjne powinny być gruntownie przedyskutowane

18.10.2016 Zmiany legislacyjne są potrzebne, ale ich wprowadzenie powinno być przeprowadzone z dogłębnym dialogiem społecznym – powiedział Tomasz Kaczyński, partner w kancelarii DZP.

cały tekst

IX Forum Rynku Spożywczego i Handlu

17.10.2016 W dniach 17-18 października odbędzie się IX Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Ponownie jesteśmy Partnerem tego wydarzenia, a w sesjach tematycznych wezmą udział nasi eksperci.

cały tekst

Kurs "Certyfikowany Market Access Manager"

12.10.2016 W dniach 12-14 października serdecznie zapraszamy Państwa na kurs "Certyfikowany Market Access Manager". W wydarzeniu aktywny udział wezmą Marcin Pieklak i Piotr Najbuk.

cały tekst

Sukces DZP w przełamaniu niekorzystnej dla pacjentów linii orzeczniczej NSA

06.10.2016 5 października 2016 r. NSA wydał wyrok, którym udało się doprowadzić do korzystnej dla pacjentów, prokonstytucyjnej wykładni ustawy refundacyjnej a tym samym przełamać dotychczasową linię orzeczniczą NSA w tego typu sprawach. Wyrok jest prawomocny.

cały tekst

PharmLab 2016: I Ogólnopolskie Forum Pacjent-Lekarz-Farmaceuta

06.10.2016 6 października odbędzie się PharmLab 2016: I Ogólnopolskie Forum Pacjent-Lekarz-Farmaceuta, w którym udział weźmie Tomasz Kaczyński. DZP jest także Partnerem wydarzenia.

cały tekst

Tomasz Zalasiński współprzewodniczącym Komisji Ekspertów ds. Zdrowia

05.10.2016 Rzecznik Praw Obywatelskich powołał Komisję Ekspertów ds. Zdrowia i zaprosił do udziału w jej pracach lekarzy i specjalistów zajmujących się tematyką funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Dr Tomasz Zalasiński, Counsel w Praktyce Life Sciences DZP, został współprzewodniczącym Komisji.

cały tekst

Kontrola inspekcji - wpływ przedsiębiorcy na decyzję

03.10.2016 Dopuszczalny zakres poszczególnych kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego są określone we właściwych przepisach, a ich znajomość może zaoszczędzić przedsiębiorcy wielu zmartwień.

cały tekst

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

03.10.2016 6 października 2016 w Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk sejmowy nr 870, dalej: „Projekt”).

cały tekst

Cienka granica - kosmetyk upiększający a dermokosmetyk

02.10.2016 Przyglądamy się polskim oraz europejskim regulacjom dotyczącym kosmetyków, a przede wszystkim ich sprzedaży w aptekach. W jaki sposób prowadzić aptekę, by nie łamać obowiązujących przepisów?

cały tekst

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP w Warszawie

29.09.2016 W dniach 29-30 września obędzie się I Kongres Zdrowia poświęcony kondycji polskiej służby zdrowia. Celem Kongresu jest m.in. wypracowanie konkretnych rozwiązań systemowych.

cały tekst

Komentarze do Ustawy o zmianie ust. o działalności leczniczej cz. 2

28.09.2016 Ustawa z 10.06.2016 o zmianie ust. o działalności leczniczej, której przepisy weszły w życie 15.07.2016, wprowadziła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia.

cały tekst

XXVIII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

19.09.2016 19 września odbędzie się XXVIII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM. W wydarzeniu po raz kolejny udział wezmą nasi eksperci z Praktyki Life Sciences.

cały tekst

Większy nadzór i surowsze kary – propozycje Zespołu ds. reklamy

13.09.2016 Zespół ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych, 1 września 2016 r. opracował końcowy raport zawierający projekt założeń zmian prawa.

cały tekst

Rewolucja w refundacji - co nas czeka w 2017 roku?

12.09.2016 Zapraszamy na konferencję "Rewolucja w refundacji co nas czeka w 2017 roku?", która odbędzie się 12 września. Szczegóły spotkania znajdą Państwo w poniższym zaproszeniu!

cały tekst

Krynica przeciwna suplementom diety

12.09.2016 W ostatnim czasie na rynku suplementów diety widoczna jest tendencja mająca na celu ograniczenie zakresu reklam tej kategorii produktów. Akcja informacyjna tzw. 12 instytucji.

cały tekst

Ustawa o refundacji – projekt przekazany do konsultacji

10.09.2016 23 września do konsultacji społecznych przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – co nas czeka?

26.08.2016 Na początku sierpnia do konsultacji został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Komentarze do Ustawy o zmianie ust. o działalności leczniczej cz. 1

24.08.2016 Ustawa z 10.06.2016 o zmianie ust. o działalności leczniczej, której przepisy weszły w życie 15.07.2016, wprowadziła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia.

cały tekst

26. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zrój

08.08.2016 W dniach 6-8 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego, tym razem pod hasłem "Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?".

cały tekst

Minister nie zaingerował w preferencje pacjentów

03.08.2016 Oceniając zakres produktów objętych opublikowanym w poniedziałek projektem listy „S”, należy wskazać, iż minister zdrowia zaproponował z jednej strony wykaz nieco zachowawczy.

cały tekst

Rewolucja w refundacji wyrobów medycznych

03.08.2016 15 czerwca 2016 r. światło dzienne ujrzał istotny projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Dane pacjenta w chmurze - o czym należy pamiętać?

27.07.2016 Przetwarzanie danych medycznych z wykorzystaniem technologii chmurowych jest skutecznym sposobem zarządzania informacją - zaznacza Michał Czarnuch, partner w DZP.

cały tekst

USP Zdrowie kupiło polsko-szwedzką Grupę Naturell

18.07.2016 Grupa USP Zdrowie przejęła 100% akcji Grupy Naturell. Byliśmy głównym doradcą i podmiotem koordynującym polsko-szwedzki zespół prawników, doradców podatkowych i finansowych.

cały tekst

Analiza: Więcej wiary w telemedycynę

12.07.2016 Znowelizowane pod koniec zeszłego roku przepisy prawa medycznego wyraźnie dopuściły możliwość zdalnego leczenia - stanowisko Telemedycznej Grupy Roboczej.

cały tekst

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne

05.07.2016 5 lipca w BIP Rady Ministrów zostały opublikowane założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. Treść projektu nowelizacji nie jest jeszcze dostępna publicznie.

cały tekst

Michał Czarnuch i Tomasz Kaczyński dołączają do grona partnerów DZP

01.07.2016 1 lipca 2016 r. do grona Partnerów kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, dołączyli Michał Czarnuch i Tomasz Kaczyński, od lat związani z Praktyką Life Sciences.

cały tekst

Nowe wyzwania w zakresie refundacji wyrobów medycznych

29.06.2016 W imieniu kancelarii DZP zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Nowe wyzwania w zakresie refundacji wyrobów medycznych". Spotkanie odbędzie się 29 czerwca w Warszawie.

cały tekst

Compliance na rynku wyrobów medycznych

20.06.2016 Lekarze najczęściej decydują o zastosowaniu odpowiednich wyrobów w napotykanych przypadkach. To powoduje, że branża medyczna jest jedną z najbardziej podatnych na korupcję.

cały tekst

Refundacja wyrobów medycznych - alert prawny

17.06.2016 15 czerwca został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Tajemnice firm chronione lepiej i jednakowo w całej Unii

07.06.2016 Nowa dyrektywa powinna się okazać wyjątkowo korzystna dla biznesu. Przyznają to sami przedsiębiorcy. Zmian w polskim prawie powinniśmy się spodziewać około połowy 2018.

cały tekst

Zakres kontroli prowadzonej przez Inspekcję Handlową i Państwową Inspekcję Sanitarną

05.06.2016 Przedsiębiorcy posiadający w swojej ofercie produkty kosmetyczne lub detergentowe mogą spodziewać się kontroli przeprowadzanej przez Inspekcję Handlową (IH) lub Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS).

cały tekst

Ochrona prawna sygnalistów: rząd umywa ręce

03.06.2016 Problem ochrony sygnalistów porusza najnowsza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych.

cały tekst

DZP | EKG 2016 | Kolejna udana edycja już za nami

30.05.2016 Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach była dla DZP bardzo satysfakcjonująca. Ponownie mieliśmy okazję współtworzyć wydarzenie istotne dla rozwoju polskiej gospodarki.

cały tekst

Klimat sprzyja publicznym placówkom

24.05.2016 Przygotowywane zmiany zasad finansowania lecznictwa szpitalnego zdominowały dyskusję o polityce zdrowotnej podczas katowickiego EKG.

cały tekst

Nowy lepszy blog DZP

20.05.2016 Wystartował odświeżony blog DZP tworzony przez naszych prawników. Zachęcamy do odwiedzenia go pod adresem http://blog.dzp.pl/ i, jak zwykle, do czytania, komentowania, udostępniania naszych wpisów.

cały tekst

VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

18.05.2016 W dniach 18-20 maja odbędzie się VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem gości z Polski, krajów Europy oraz z Azji i Afryki.

cały tekst

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości - kontrowersyjne 10% opłaty

17.05.2016 Na pytania Redakcji dotyczące 10% opłaty w ustawie o wychowaniu w trzeźwości odpowiada dr hab. prof. UW, Radca Prawny, Partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka – Marcin Matczak.

cały tekst

Projekt "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa"

29.04.2016 1 marca 2016 r. DZP wraz z partnerami rozpoczęło realizację projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

cały tekst

Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016

28.04.2016 28 kwietnia zapraszamy na Kongres "Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016", który poświęcony będzie compliance w branży medycznej i transparentność procesu refundacji.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje DZP i jej ekspertów w 16 specjalizacjach

26.04.2016 Ukazała się rozszerzona, czyli europejska, część rankingu Chambers and Partners. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria DZP, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Nowe Ministerstwo Zdrowia - nowe przepisy o refundacji leków

20.04.2016 20 kwietnia zapraszamy Państwa na śniadanie pt. "Nowe Ministerstwo Zdrowia - nowe przepisy o refundacji leków. Jak wprowadzane zmiany wpłyną na rynek - pierwsze oceny".

cały tekst

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej - alert prawny

11.04.2016 Na przełomie roku pojawiły się liczne doniesienia medialne o możliwych zmianach w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które stały się przedmiotem publicznej debaty.

cały tekst

Rozliczanie świadczeń ponadlimitowych

06.04.2016 Świadczenia ponadlimitowe to świadczenia opieki zdrowotnej udzielone pacjentom przez świadczeniodawcę, które przekroczyły limit ustalony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

cały tekst

Odpowiedzialność podmiotów eksploatujących zakłady chemiczne

06.04.2016 Eksploatacja zakładu chemicznego wiąże się z wieloma obowiązkami. Istotna ich część wynika z przepisów środowiskowych.

cały tekst

Produkty lecznicze bez ceny jednostkowej

05.04.2016 Jak prawidłowo należy przedstawić informację o cenie oraz cenie jednostkowej produktów sprzedawanych w aptekach? Czy po ostatnich zmianach konieczne jest metkowanie?

cały tekst

Duże zmiany w refundacji - alert prawny

30.03.2016 Niezależnie od planów wprowadzenia dużej nowelizacji przepisów Ustawy o refundacji w zapowiedziach Resortu pojawiały się informacje o mniejszych, wynikających z potrzeby chwili, modyfikacjach.

cały tekst

Wesprzeć branżę kosmetyczną

30.03.2016 Program promocji branży przemysłu kosmetycznego zakończył się 31 marca 2015 r.– czy będzie kontynuowany? Przedstawiamy dokonania programu, perspektywy kontynuacji i plany ministerstwa.

cały tekst

Jakich kontroli mogą się obawiać firmy kosmetyczne i detergentowe?

20.03.2016 Każdy firma, niezależnie od profilu prowadzonej działalności, może zostać skontrolowana przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2014 r. lub w ustawach szczególnych.

cały tekst

Właściciel baru nie reklamuje alkoholu

16.03.2016 Za rozszerzaniem na właścicieli lokali gastronomicznych opłaty za reklamę napojów alkoholowych wydaje się stać dbałość o zabezpieczenie interesów fiskalnych państwa.

cały tekst

Ochrona praw przedsiębiorców w prawie konkurencji

07.03.2016 W dniach 7-8 marca zapraszamy Państwa na warsztaty "Ochrona praw przedsiębiorców w prawie konkurencji". W wydarzeniu wezmą udział Marta Balcerowska i Daria Zygmunt.

cały tekst

Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress

18.02.2016 W dniach 18-20 lutego w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, odbędzie się pierwsza edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress.

cały tekst

Praktyki antykonkurencyjne na rynku chemii budowlanej

16.02.2016 Przemysł chemiczny narażony jest na ryzyko nieuczciwej konkurencji, głownie nielegalnych porozumień cenowych zawieranych przez aktorów działających na rynku. Przegląd praktyki decyzyjnej UOKiK wskazuje na istnienie szeregu takich spraw.

cały tekst

Wygrana DZP w walce o innowacyjne terapie dla pacjentów

15.02.2016 Wyrok WSA w Warszawie może doprowadzić do korzystnej dla pacjentów zmiany interpretacji przepisów refundacyjnych. Sąd podzielił stanowisko DZP zaprezentowane w skardze na decyzję Ministra Zdrowia.

cały tekst

Czy można rozpisać przetarg na program lekowy, którego jeszcze nie ma?

03.02.2016 W przypadku, gdy publiczne podmioty, w szczególności szpitale, potrzebują skorzystać z niezbędnych im usług lub uzupełnić zapasy towarów, bardzo często podlegają przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

cały tekst

DZP wyróżnione w I edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2016

29.01.2016 28 stycznia 2016 r. Polityka Insight ogłosiła wyniki pierwszej edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2016. DZP zostało wyróżnione w 3 spośród 5 kategorii: Farmaceutyce, Bankowości i Energetyce.

cały tekst

Reklama wyrobów medycznych – wolność całkowita czy ograniczona?

22.01.2016 Reklama wyrobów medycznych jest tematem poruszanym dość rzadko. Wynika to z faktu, iż w porównaniu do produktów leczniczych czy suplementów diety, reklama wyrobów medycznych została uregulowana znacznie mniej szczegółowo.

cały tekst

Kiedy dopuszczalne jest przyjmowanie korzyści

20.01.2016 Zagadnienie przekazywania korzyści osobom uprawnionym do preskrypcji lub prowadzącym obrót produktami budzi leczniczymi budzi od długiego czasu wiele emocji i często utożsamiane z praktykami wątpliwymi etycznie.

cały tekst

2016: Nowe przepisy prawa dotyczące ochrony zdrowia

20.01.2016 W 2016 roku wchodzi w życie wiele przepisów prawa związanych z sektorem ochrony zdrowia. Poniżej wskazujemy najważniejsze akty prawne, które wejdą w życie lub ulegną zmianę w pierwszych dniach stycznia.

cały tekst

XXVII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

18.01.2016 18 stycznia odbędzie się XXVII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM. Temat przewodni tegorocznej edycji to "Rok 2016 w branży farmaceutycznej - szanse i zagrożenia".

cały tekst

Finansowanie świadczeń zdrowotnych i refundacja leków

10.12.2015 10 grudnia zapraszamy Państwa na konferencję "Finansowanie świadczeń zdrowotnych i refundacja leków - diagnoza potrzeb priorytetowych", którą organizujemy wspólnie z firmą Sequence.

cały tekst

Dyskusja o priorytetach w zakresie ochrony zdrowia w Polsce - zaproszenie na konferencję

01.12.2015 10 grudnia zapraszamy Państwa na konferencję "Finansowanie świadczeń zdrowotnych i refundacja leków - diagnoza potrzeb priorytetowych", organizowaną wspólnie z firmą Sequence.

cały tekst

Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych

27.11.2015 24 listopada odbyła się konferencja „Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych w świetle nowelizacji obowiązujących przepisów oraz praktyki właściwych organów”.

cały tekst

NFZ szuka nieprawidłowości w ordynacji produktów leczniczych

25.11.2015 Refundacja produktów leczniczych i wyrobów medycznych jest procesem, w którym państwo uczestniczy w kosztach określonych terapii, aby zwiększyć ich dostępność dla pacjentów.

cały tekst

Branża spożywcza potrzebuje dialogu społecznego

24.11.2015 Można spotkać się ze stwierdzeniem, że polska branża rolno-spożywcza nie wymaga od rządu, żeby pomagał a jedynie tego, żeby nie przeszkadzał. W ocenie Tomasza Kaczyńskiego to wręcz kluczowe.

cały tekst

Rękojmię prowadzenia apteki zapewnia zespół cech jej kierownika

12.11.2015 Kierownikiem apteki może być jedynie farmaceuta posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece i specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

cały tekst

Sąd niweczy cele postępowania refundacyjnego

12.11.2015 Uchwały KE dot. refundacji leków nie wymagają uzasadnienia. Czy wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie stoi w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem?

cały tekst

Jak reagować, gdy pacjent nagrywa lekarza

04.11.2015 Coraz częściej zdarza się, iż pacjent postanawia nagrać swoją wizytę u lekarza. Ten najczęściej jest zaskoczony sytuacją i nie wie, jak ma zareagować lub zabezpieczyć się przed pacjentem.

cały tekst

Leki weterynaryjne – harmonizacja przepisów na poziomie europejskim

04.11.2015 We wrześniu 2014 roku Komisja Europejska skierowała do Parlamentu i Rady wniosek zawierający projekt rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych.

cały tekst

Zapraszamy na konferencję "Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych"

02.11.2015 24 listopada w hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się konferencja dla branży medycznej i farmaceutycznej organizowana przez DZP o temacie "Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych w świetle nowelizacji obowiązujących przepisów oraz praktyki właściwych organów".

cały tekst

Właściciele firmy farmaceutycznej łączą się z liderem na rynku FMCG

23.10.2015 Grupa Maspex Wadowice kupiła udziały Sequoia sp. z o.o. sprzedawane przez mniejszościowego udziałowca - fundusz inwestycyjny Sorabot. Reprezentowaliśmy wspólników większościowych Sequoia.

cały tekst

Przychodzi cudzoziemiec do lekarza...

21.10.2015 Trwa duży napływ cudzoziemców do państw UE. Którym z nich i w jakich sytuacjach lekarz jest uprawniony udzielić świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych?

cały tekst

Kiedy kosmetyk przestaje być bezpieczny?

14.10.2015 Produkty kosmetyczne są zasadniczo postrzegane jako towary bezpieczne – ich nadmierne stosowanie nie powinno mieć negatywnego wpływu na organizm. Czy tak jest zawsze?

cały tekst

Ograniczenia w zakresie konserwantów stosowanych w kosmetykach

27.09.2015 Rynek produktów kosmetycznych zaczyna upodabniać się do rynku produktów leczniczych, gdzie nadzór organów publicznych i ograniczenia ustawowe są bardzo odczuwalne.

cały tekst

Prawo blokuje rozwój e-medycyny

10.09.2015 Na rozwój nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia w tej perspektywie unijnej Polska otrzyma 12 mld zł. Jednym z beneficjentów będzie telemedycyna.

cały tekst

Life sciences w publikacji Thomson Reuters - aktualny stan prawny

08.09.2015 Właśnie ukazała się publikacja "Distribution and marketing of drugs in Poland: overview" przygotowana przez ekspertów Praktyki Life Sciences: Marcina Matczaka, Tomasza Kaczyńskiego i Krzysztofa Kumalę.

cały tekst

Raport "Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce"

03.09.2015 Rewolucja technologiczna w ochronie zdrowia w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych jest faktem. Interesującym obszarem w ramach szeroko rozumianego e-zdrowia jest telemedycyna, czyli udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na odległość.

cały tekst

Reklama chipsów w szkole zabroniona, ale przed wejściem do niej już nie

01.09.2015 Niektórych produktów nie będzie można promować i dystrybuować na terenie samej placówki. Jednak przepisy nie zabraniają robić tego na billboardach albo w okolicznych sklepach

cały tekst

DZP na Forum Ekonomicznym w Krynicy

28.08.2015 Jak co roku kancelaria DZP jest Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Weźmiemy udział w czterech panelach, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.

cały tekst

Michał Tracz Przewodniczącym Komisji Etycznej KRSiO

14.08.2015 Ogłaszamy, że Michał Tracz z Praktyki Life Sciences został wybrany Przewodniczącym Komisji Etycznej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.

cały tekst

Czy od stycznia 2016 znów zabraknie leków dla polskich pacjentów?

01.08.2015 Delisting produktów objętych refundacją – czy Minister Zdrowia może swobodnie decydować o odmowie kontynuacji refundacji dla finansowanych dotychczas technologii?

cały tekst

Największa transakcja na rynku opieki zdrowotnej

23.07.2015 Nasza kancelaria doradzała panu Maciejowi Sadowskiemu, właścicielowi spółki Magodent posiadającej dwa szpitale onkologiczne, przy sprzedaży pakietu 80% udziałów na rzecz Grupy LUX MED.

cały tekst

Aptekarz łatwiej straci zezwolenie, a trudniej odzyska

14.07.2015 Najnowsza nowelizacja prawa farmaceutycznego ma ograniczyć wywóz leków z kraju. Przy okazji zwiększy także obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców

cały tekst

Compliance w branży farmaceutycznej

20.06.2015 Biznes farmaceutyczny nalezy do tzw. sektora regulowanego. Rygoryzm jakim jest objety ten sektor wynika po pierwsze z tego, iż przedmiotem jego działalnosci jest ochrona zdrowia i zycia ludzkiego.

cały tekst

Michał Tracz w Komisji Etycznej KRSiO

01.06.2015 Informujemy, że Michał Tracz z Praktyki Life Sciences, został członkiem Komisji Etycznej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Komisja czuwa nad przestrzeganiem realizacji Kodeksu Etycznego KRSIO oraz jest pionierem w zakresie autoregulacji branży suplementów diety.

cały tekst

DZP koordynuje trzyczęściową transakcję GSK i Novartis

26.05.2015 Doradzaliśmy GlaxoSmithKline przy przeprowadzeniu trzyczęściowej transakcji warunkowej z firmą Novartis AG, obejmującą środki ochrony zdrowia, szczepionki i leki onkologiczne.

cały tekst

Chambers Europe 2015 po raz kolejny rekomenduje DZP i jej ekspertów

27.04.2015 Ukazała się rozszerzona wersja rankingu Chambers & Partners - Chambers Europe. Informormujemy że zarówno kancelaria DZP jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 10 kategoriach.

cały tekst

Raport DZP dot. tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego

02.04.2015 W lutym został opublikowany raport regulacyjny sporządzony pod przewodnictwem ekspertów z Praktyki Life Sciences na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej.

cały tekst

Raport regulacyjny dot. pakietu onkologicznego i kolejkowego

02.03.2015 Raport regulacyjny w sprawie oceny konstytucyjności ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

cały tekst

Raport na temat ustawy refundacyjnej – ocena skutków regulacji

08.10.2014 Kancelaria DZP wspólnie z Sequence HC Partners Sp. z o.o. przygotowała raport dla Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA pt. "Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną”.

cały tekst

Ch&P podsumowuje sytuację na rynku life sciences

03.10.2014 Wydawnictwo Chambers & Partners właśnie wydało najnowszą edycję publikacji "Legal Practice Guides - Life Sciences". Rozdział dotyczący rynku polskiego opracowali eksperci z Praktyki Life Sciences kancelarii DZP.

cały tekst

Relacja z konferencji "Ustawa refundacyjna – teraźniejszość i przyszłość"

16.06.2014 12 czerwca w hotelu Westin w Warszawie nasza kancelaria zorganizowała konferencję "Ustawa refundacyjna – teraźniejszość i przyszłość. Dyskusja środowisk", poświęconą ustawie refundacyjnej i jej wpływowi na uczestników systemu refundacyjnego.

cały tekst

Dyskusja środowisk nt. Ustawy refundacyjnej – zaproszenie na konferencję

13.05.2014 Już 12 czerwca zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. "Ustawa refundacyjna – teraźniejszość i przyszłość. Dyskusja środowisk", która odbędzie się w Hotelu Westin w Warszawie i jest organizowana przez Praktykę Life Sciences kancelarii DZP.

cały tekst

Chambers Europe po raz kolejny rekomenduje DZP i jej ekspertów

25.04.2014 Wczoraj ukazała się rozszerzona wersja rankingu Chambers & Partners: Chambers Europe. Mamy przyjemność poinformować, że zarówno kancelaria DZP jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 7 kategoriach.

cały tekst

DZP członkiem Krajowej Rady Suplementów i Odżywek

10.03.2014 Informujemy, że nasza kancelaria została członkiem wspierającym Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. DZP będzie reprezentował Tomasz Kaczyński, Senior Associate w Praktyce Life Sciences.

cały tekst

Eksperci: dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne wzmocniłyby system publiczny

26.11.2013 26 listopada odbyła się konferencja prasowa połączona z debatą ekspercką pt. "Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne 2013". Uczestniczył w niej dr hab. Marcin Matczak, Szef Praktyki Life Sciences kancelarii DZP.

cały tekst

Pharmacovigilance - kolejna konferencja już w listopadzie

28.10.2013 20 listopada zapraszamy Państwa do Hotelu Westin na konferencję "Pharmacovigilance. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej?". DZP jest wraz z firmą Pharma Solutions Group, organizatorem tego wydarzenia.

cały tekst

Angielskie tłumaczenie "Prawa farmaceutycznego" dostępne na rynku

28.10.2013 Pojawiło się tłumaczenie Prawa farmaceutycznego i ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, przygotowane przez ekspertów z DZP we współpracy z wydawnictwem C.H. Beck.

cały tekst

Chambers Europe nagradza kancelarię DZP

25.04.2013 W najnowszym rankingu firm prawniczych Chambers Europe 2013 trzeci raz z rzędu zostaliśmy uhonorowani nagrodą Poland Law Firm of the Year - National. Nagroda Chambers Europe Awards for Excellence trafia w nasze ręce po raz czwarty.

cały tekst

Chambers Europe ponownie wyróżnia DZP i jej ekspertów

25.04.2013 Pod koniec kwietnia opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2013. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 13 kategoriach.

cały tekst

DZP kolejny raz laureatem rankingu Rzeczpospolitej

18.04.2013 17 kwietnia dziennik Rzeczpospolita po raz kolejny nagrodziła największe i najlepsze kancelarie prawnicze. Zajęliśmy 2. miejsce pod względem liczby adwokatów i radców prawnych oraz 3. miejsce w kategorii ogólnej liczby prawników pracujących w firmie.

cały tekst

Life Sciences Law Blog w kolejnym etapie konkursu na Blog Roku

31.01.2013 Blog o prawie farmaceutycznym i biotechnologii prowadzony przez ekspertów z Praktyki Life Sciences w naszej kancelarii przeszedł do kolejnego etapu konkursu „Blog Roku 2012” w kategorii „Blogi Firmowe i Profesjonalne”.

cały tekst

Life Sciences Law Blog w konkursie "Blog Roku 2012”

24.01.2013 Nasz blog o prawie farmaceutycznym i biotechnologii bierze udział w konkursie „Blog Roku 2012” w kategorii „Blogi Firmowe i Profesjonalne”.

cały tekst

Marcin Matczak w gronie ekspertów Sądu Dyscyplinarnego INFARMY

16.11.2012 16 listopada dr hab. Marcin Matczak został wpisany przez Zarząd Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA na listę ekspertów Sądu Dyscyplinarnego.

cały tekst

Przy śniadaniu o kosmetykach

24.10.2012 24 października w godz. 8:30 - 11:00 w siedzibie naszej kancelarii odbyło się Śniadanie Kosmetyczne, którego tematem przewodnim były zmiany regulacyjne na europejskim rynku kosmetycznym wprowadzane przez Rozporządzenie UE.

cały tekst

DZP ponownie rekomendowane przez Chambers Europe

09.05.2012 W maju 2012 roku opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2012. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 14 kategoriach.

cały tekst

DZP ponownie rekomendowane przez Chambers Europe

09.06.2011 W maju 2011 roku ukazała się nowa edycja publikacji Chambers Europe 2011. Miło nam poinformować, że tak jak w zeszłym roku, zarówno nasza kancelaria, jak i Partnerzy DZP zostali rekomendowani.

cały tekst

Dr Tomasz Zalasiński doradcą Minister Barbary Kudryckiej

03.01.2011 3 stycznia minister Barbara Kudrycka w skład utworzonego przez siebie Komitetu Polityki Naukowej powołała dr. Tomasza Zalasińskiego, Associate w kancelarii DZP.

cały tekst

DZP po raz kolejny liderem rankingu Rzeczpospolitej

11.05.2010 Informujemy Państwa, że nasza Kancelaria po raz ósmy z rzędu zajęła pierwsze miejsce w czołowym rankingu firm prawniczych opublikowanym 11 maja br. w dzienniku Rzeczpospolita.

cały tekst

Pierwszy w Polsce Life Sciences Law Blog

23.03.2010 Pod koniec lutego kancelaria DZP jako pierwsza spośród największych kancelarii w Polsce uruchomiła specjalistyczny blog prawniczy - Life Sciences Law Blog, prowadzony przez prawników z Zespołu Doradztwa dla Branży Medycznej i Biotechnologii.  

cały tekst