Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Finanse publiczne i gospodarka komunalna

Doradzamy podmiotom związanym z sektorem finansów publicznych w kwestiach dotyczących realizacji zadań publicznych, w szczególności związanych z:

  • wyborem formy realizacji zadania, w tym zasadami powierzenia go przedsiębiorcom prywatnym lub podmiotom wewnętrznym zgodnie z doktryną "in-house" (zakład budżetowy, spółka komunalna),
  • analizą możliwości i zasadami realizacji zadania zgodnie z systemem dotyczącym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,
  • tworzeniem i przekształcaniem jednostek organizacyjnych samorządu (m.in. likwidacja jednostek, przekształcenie zakładu budżetowego),
  • oceną transakcji, w tym przedsięwzięć realizowanych na zasadach PPP, z punktu widzenia kwalifikacji do długu publicznego (charakter gwarancyjny zobowiązań finansowych),
  • zagadnieniami związanymi z taryfami i odpłatnością za usługi użyteczności publicznej,
  • sprawami dotyczącymi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP