Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Finanse publiczne i gospodarka komunalna

Doradzamy podmiotom związanym z sektorem finansów publicznych w kwestiach dotyczących realizacji zadań publicznych, w szczególności związanych z:

  • wyborem formy realizacji zadania, w tym zasadami powierzenia go przedsiębiorcom prywatnym lub podmiotom wewnętrznym zgodnie z doktryną "in-house" (zakład budżetowy, spółka komunalna),
  • analizą możliwości i zasadami realizacji zadania zgodnie z systemem dotyczącym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,
  • tworzeniem i przekształcaniem jednostek organizacyjnych samorządu (m.in. likwidacja jednostek, przekształcenie zakładu budżetowego),
  • oceną transakcji, w tym przedsięwzięć realizowanych na zasadach PPP, z punktu widzenia kwalifikacji do długu publicznego (charakter gwarancyjny zobowiązań finansowych),
  • zagadnieniami związanymi z taryfami i odpłatnością za usługi użyteczności publicznej,
  • sprawami dotyczącymi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

artykuły powiązane

Już wkrótce Kodeks urbanistyczno-budowlany

09.08.2017 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydają odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub wojewoda, każdorazowo na wniosek inwestora.

cały tekst

FBSerwis przejmuje spółki z grupy Trans-Formers

21.06.2017 Doradzaliśmy FBSerwis przy zakupie 100% udziałów Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej Trans-Formers Wrocław oraz 100% udziałów Trans-Formers Karpatia. Wartość transakcji wynosi 155 mln PLN.

cały tekst

Aktualności SAS: Samorządy bardziej ugodowe?

25.05.2017 7 kwietnia Sejm przyjął zmieniony przez Senat tzw. "pakiet wierzycielski", ułatwiający dochodzenie wierzytelności. Ustawa, która czeka już tylko na podpis Prezydenta, wprowadza modyfikacje.

cały tekst

KIO potwierdziło wygraną klienta DZP w 2 przetargach

21.05.2017 Doradzaliśmy MEDCOM - na etapie przygotowywania oferty oraz przy postępowaniach odwoławczych przed KIO, w 2 przetargach na zakup infrastruktury dla autobusów elektrycznych.

cały tekst

Mierzeja Wiślana: Łatanie dziur specustawami

01.05.2017 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa dotycząca budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, w skrócie specustawa w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej.

cały tekst

Podmioty publiczne bardziej ugodowe?

13.04.2017 7 kwietnia br. Sejm przyjął zmieniony przez Senat tzw. „pakiet wierzycielski”, ułatwiający przedsiębiorcom dochodzenie wierzytelności. Zmiany wejdą w życie już 1 czerwca br.

cały tekst

Sukces naukowy Wojciecha Hartunga

11.04.2017 11 kwietnia 2017 r. Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Wojciech obronił pracę doktorską z wyróżnieniem.

cały tekst

Planowanie gospodarki odpadami sporym wyzwaniem dla prawników

23.11.2016 Realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym napotyka na szereg problemów i wymaga zaangażowania wszystkich bez wyjątku: od rządów państw członkowskich po lokalne przedsiębiorstwa – mówi Maciej Białek.

cały tekst

Spalarnie odpadów i circular economy - dofinansowanie

22.11.2016 30 października MŚ przypomniało, że od tego dnia do 30 grudnia 2016 r. NFOŚiGW przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

cały tekst

Decyzje środowiskowe: to nie będą martwe przepisy

10.11.2016 Maksymalna kara, jaką będą mogły nałożyć organy kontrolne jest wysoka: nawet 1 mln zł. Z drugiej strony, widełki są bardzo szerokie, a przy tym istnieje spora doza uznaniowości.

cały tekst

Jak skarżyć niezaskarżalne - sądowe podważanie postanowień WPGO

10.11.2016 W jaki sposób można zakwestionować zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami? Czy w ogóle można zaskarżyć taką uchwałę do sądu? Odpowiadają Daniel Chojnacki i Agnieszka Łoniewska.

cały tekst

NFOŚiGW szykuje wsparcie dla spalarni. A co z circular economy?

07.11.2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowe środki na gospodarkę odpadami komunalnymi. Wnioski o dofinansowanie można składać od 31 października.

cały tekst

Jak skarżyć wojewódzkie plany gospodarki odpadami

04.10.2016 Pominięcie przetwarzania odpadów w planach instalacji, uniemożliwi prowadzącemu ją podmiotowi uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środ. lub pozwolenia na budowę.

cały tekst

DZP | EKG 2016 | Kolejna udana edycja już za nami

30.05.2016 Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach była dla DZP bardzo satysfakcjonująca. Ponownie mieliśmy okazję współtworzyć wydarzenie istotne dla rozwoju polskiej gospodarki.

cały tekst

Kolejna transakcja FBSerwis przy wsparciu DZP

01.02.2016 Doradzaliśmy FBSerwis oraz Budimex przy zakupie 80% udziałów w spółce Amest Kamieńsk, będącej operatorem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz składowiska odpadów.

cały tekst

Komentarz do ustawy z 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

28.02.2013 Autorzy bloga "DZP dla środowiska" napisali komentarz wydany przez Dziennik Gazetę Prawną do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach („UCPG”). Porusza on kwestie związane z nowelizacją UCPG uwzględniając zmiany obowiązujące od 6 marca 2013 r.

cały tekst