Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo żywnościowe

Świadczymy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność na rynku spożywczym, w tym producentów i dystrybutorów żywności ogólnego spożycia, żywności funkcjonalnej, w tym żywności wzbogacanej, suplementów diety, żywności dla niemowląt i małych dzieci, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz alkoholi.

Doradztwo w ramach specjalizacji dotyczy w szczególności:

 • wytwarzania produktów,
 • projektowania struktur obrotu,
 • reklamy produktów,
 • bezpieczeństwa żywności i żywienia,
 • kwalifikacji produktów, w tym tzw. produktów z pogranicza,
 • oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych,
 • postępowań przed organami nadzoru nad rynkiem żywnościowym, m.in. organami inspekcji sanitarnej, Inspekcją Handlową, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Weterynaryjnej,
 • postępowań spornych dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji,
 • negocjacji kontraktów z dostawcami surowców,
 • monitorowania procesu legislacyjnego dotyczącego szeroko pojętego rynku żywności oraz reprezentacji przedsiębiorców i ich zrzeszeń w ramach konsultacji społecznych,
 • rolnictwa ekologicznego, w tym oznaczeń "bio/eko",
 • żywności modyfikowanej genetycznie,
 • nowej żywności („novel food”),
 • zapobiegania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi (wstrzymania/wycofania produktów),
 • tworzenie i weryfikacja procedur wewnętrznych, w tym związanych z HACCP,
 • zatwierdzania zakładów produkujących żywność,
 • importu żywności z innych krajów UE oraz krajów trzecich oraz eksportu żywności,
 • analizy formulacji produktów z perspektywy wymagań dla składu żywności m.in. w zakresie dozwolonych dodatków do żywności oraz limitów zanieczyszczeń,
 • materiałów do kontaktu z żywnością.

Zespół prawa żywnościowego współpracuje z wiodącymi instytucjami naukowymi oraz indywidualnymi ekspertami w zakresie m.in. technologii żywności, analizy i oceny ryzyka, zdrowia publicznego, zdrowia niemowląt i małych dzieci, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, zanieczyszczeń, a także substancji roślinnych.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP