Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Energetyka i surowce energetyczne

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów działających w sektorze energetyki konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej, dla spółek z branży kogeneracyjnej i ciepłowniczej oraz podmiotów działających w sektorze gazowym oraz paliw płynnych, w tym dla wiodących krajowych i międzynarodowych koncernów energetycznych.

W ramach specjalizacji zapewniamy:

  • pełne wsparcie prawne w realizacji inwestycji nowych i modernizacyjnych (budowa nowych bloków konwencjonalnych i jądrowych, źródeł odnawialnych, realizacja inwestycji sieciowych, a także inwestycji w obszarze upstream),
  • kompleksowe doradztwo regulacyjne, przede wszystkim w postępowaniach koncesyjnych, taryfowych, dotyczących odmowy zawarcia umów energetycznych oraz innych postępowaniach przed Prezesem URE, ARM, ARR, Ministrem Gospodarki, Ministrem Środowiska i innymi organami regulacyjnymi,
  • audyty prawne w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa energetycznego i ustaw powiązanych,
  • wsparcie prawne przy projektowaniu, negocjowaniu oraz implementacji umów dotyczących sprzedaży, przesyłu, dystrybucji paliw lub energii, umów o przyłączenie do sieci, umów związanych z magazynowaniem gazu i paliw, umów ticketowych oraz tollingowych, a także handlu uprawnieniami do emisji i prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia,
  • doradztwo restrukturyzacyjne dla firm energetycznych,
  • wsparcie prawne w procesie afiliacji klientów na towarowej giełdzie energii oraz w związku z transgranicznym handlem energią, gazem i paliwami płynnymi,
  • doradztwo przy zabezpieczaniu pozycji kontraktowych przy różnych transakcjach w energetyce,
  • obsługę transakcji M&A w energetyce,
  • ekspertyzy i opinie prawne w zakresie europejskiego prawa energetycznego i jego wpływu na działalność przedsiębiorstw energetycznych.

Od wielu lat, wspólnie z doradcami biznesowymi, finansowymi, podatkowymi oraz technicznymi, realizujemy kluczowe dla branży energetycznej projekty multidyscyplinarne.

artykuły powiązane

Konferencja Techniczna POWERPOL UTILITIES

27.11.2017 27 listopada odbędzie się kolejna edycja Powerpol Utilities pt. "Polityka środowiskowa a rozwój przemysłu i energetyki". Na konferencji wystąpią Grzegorz Filipowicz i Daniel Chojnacki.

cały tekst

III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

19.10.2017 W dniach 19-20 października odbędzie się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, gdzie tematem przewodnim będzie "Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości".

cały tekst

XIV Kongres Nowego Przemysłu 2017

11.10.2017 11-12 października w Warszawie, w Hotelu Sheraton, odbędzie się Kongres Nowego Przemysłu - kolejna edycja ważnego wydarzenia dla sektora energetycznego w Polsce.

cały tekst

Wsparcie dla farm wiatrowych w sytuacji problemów finansowych

18.09.2017 Śniadanie biznesowe, podczas którego nasi specjaliści, Rafał Hajduk, Magdalena Skowrońska oraz Michał Cecerko, opowiedzą jak zapobiegać niewypłacalności farm wiatrowych.

cały tekst

Konferencja "MIFID II w energetyce"

14.09.2017 14-15 września zapraszamy Państwa na konferencję "Praktyczne rozwiązania dla branży energetycznej w kontekście MIFID", w której wezmą udział nasi eksperci, Rafał Hajduk i Natalia Jankowska.

cały tekst

Konferencja "Kompleksowa Gospodarka Odpadami"

05.09.2017 W dniach 5-7 września zapraszamy na XXI konferencję pt. "Kompleksowa Gospodarka Odpadami". Podczas spotkania Wojciech Hartung poprowadzi prezentację pt. "Zamówienia in-house"

cały tekst

Jednostkowe opłaty zastępcze OZE będą wyliczać sami przedsiębiorcy

28.08.2017 Nowelizacja ustawy OZE nie zawiera żadnych dodatkowych przepisów wskazujących podmiot zobowiązany do obliczania i ogłaszania kwoty jednostkowej opłaty zastępczej.

cały tekst

5 prawników dołącza do grona Partnerów DZP

03.07.2017 Miło nam poinformować, że 1 lipca 2017 roku, 5 prawników od lat związanych z naszą kancelarią, dołączyło do grona Partnerów. Przemku, Aniu, Agato, Pawle i José Luis - gratulujemy!

cały tekst

Warsztaty "Dyrektywa MIFID II i jej wpływ na rynek energii"

28.06.2017 28-29 czerwca zapraszamy na warsztaty "Dyrektywa MIFID II i jej wpływ na rynek energii", które poprowadzą Rafał Hajduk i Natalia Jankowska z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Warsztaty "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki"

22.06.2017 22 czerwca zapraszamy Państwa na 2. warsztaty z dofinansowań projektów energetycznych ze środków krajowych i UE pt. "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki".

cały tekst

Zmiany w nowelizacji do ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu

20.06.2017 Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu

20.06.2017 Podczas obrad Rady Ministrów w dniu 6 czerwca 2017 r., polski rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.

cały tekst

Konferencja "Utrzymanie klienta w energetyce 2017"

08.06.2017 8-9 czerwca zapraszamy na konferencję "Utrzymanie klienta w energetyce 2017". Grzegorz Filipowicz poruszy temat "Prawa klienta odbiorcy końcowego w świetle najnowszych regulacji".

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Przyszłość OZE w Polsce"

31.05.2017 31 maja zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Przyszłość OZE w Polsce w świetle nowych regulacji". Spotkanie poprowadzą Rafał Hajduk, Grzegorz Filipowicz i Daniel Chojnacki.

cały tekst

Nowy BAT dla energetyki i remediacja gruntu

29.05.2017 Pod koniec kwietnia media branżowe obiegła informacja o głosowaniu w sprawie konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. Sprzeciw Polski i innych krajów okazał się nieskuteczny.

cały tekst

Dostęp do ogólnodostępnych punktów ładowania

18.05.2017 ME publikując 27 kwietnia projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych rozpoczęło proces konsultacji społecznych, zachęcając podmioty do składania uwag.

cały tekst

DZP na EKG 2017 | Kolejna udana edycja już za nami

15.05.2017 Tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy był dla DZP bardzo satysfakcjonujący. Uczestniczyliśmy w wielu owocnych dyskusjach zarówno z panelistami, jak i uczestnikami Kongresu.

cały tekst

IX Europejski Kongres Gospodarczy 2017

10.05.2017 W dniach 10-12 maja odbędzie się IX Europejski Kongres Gospodarczy stanowiący trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem 8000 gości z Polski, krajów europejskich oraz z Azji i Afryki.

cały tekst

Propozycje regulacji dotyczących magazynowania energii

04.05.2017 W dniu 27 kwietnia br. Ministerstwo Energii ogłosiło projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: "Projekt") i rozpoczęło etap konsultacji społecznych.

cały tekst

Nord Stream 2 wciąż można powstrzymać prawem UE

28.04.2017 Pomimo zmian prawnych w udziale spółek zachodnich w inwestycji, można wykazać niezgodność działań Rosjan i ich europejskich partnerów z unijnym prawem konkurencji.

cały tekst

SBB Energy kupiło pakiet kontrolny ELMAX

18.04.2017 Doradzaliśmy SBB Energy przy nabyciu ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym ELMAX oraz pomogliśmy określić warunki nabycia pozostałych udziałów, w kolejnych latach.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

13.04.2017 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje: 24 ekspertów w 15 specjalizacjach

10.04.2017 Ukazała się rozszerzona część rankingu Ch&P. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Wzmacniamy zespół doradztwa dla sektora energetycznego

02.04.2017 Do grona Partnerów DZP dołączył Rafał Hajduk, który będzie kierował zespołem prawa energetycznego, w ramach Praktyki Infrastruktury i Energetyki. Wraz z Rafałem dołączyło do nas 4 prawników.

cały tekst

Ranking kancelarii regulacyjnych z 5 wyróżnieniami dla DZP

24.03.2017 23 marca 2017 r. Polityka Insight ogłosiła wyniki drugiej edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2017. Miło nam poinformować, że nasza kancelaria została wyróżnia w 5 spośród 6 kategorii.

cały tekst

VI Forum of Biomass and Waste w Krakowie

09.03.2017 W dniach 9-10 marca odbędzie się 6. edycja międzynarodowej konferencji o wykorzystaniu biomasy i odpadów na cele energetyczne, którego DZP jest Partnerem Prawnym.

cały tekst

XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy

11.01.2017 W dniach 11-12 stycznia serdecznie zapraszamy Państwa na XVII edycję Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, którego jesteśmy Partnerem.

cały tekst

Budowa bloku energetycznego w Kozienicach

22.12.2016 Doradzaliśmy spółce Enea Wytwarzanie przy negocjacjach z konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz Polimex-Mostostal aneksu do umowy na budowę bloku o mocy 1075 MW.

cały tekst

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

12.12.2016 12 grudnia odbędzie się VII edycja konferencji "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2016". W spotkaniu udział weźmie nasz ekspert, Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Komisja Europejska akceptuje pomoc dla sektora węglowego

20.11.2016 Nasi prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki doradzali przy uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej pomocy państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018.

cały tekst

V Emission and Energy Trading Summit

26.10.2016 26 października odbędzie się spotkanie branży poświęcone tematyce handlu energią pt. "Emission and Energy Trading Summit"w którym weźmie udział Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Kolejna edycja Kongresu Nowego Przemysłu

19.10.2016 W dniach 19-20 października odbędzie się XIII Kongres Nowego Przemysłu. W centrum debaty znajdzie się energia. Dyskusja będzie toczyła się wokół wspólnej polityki energetycznej UE.

cały tekst

Prawo wodne wpłynie na przemysł chemiczny

05.10.2016 Przedstawiamy analizę projektu ustawy Prawo wodne w kontekście funkcjonowania przemysłu chemicznego w Polsce. To jeden z najważniejszych aktów prawnych, które aktualnie interesują branżę chemiczną.

cały tekst

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa, Chemia, Gaz

04.07.2016 4 lipca odbędzie się Kongres PETROBIZNES Paliwa, Chemia, Gaz, którego jesteśmy Partnerem Prawnym, a Paweł Grzejszczak będzie moderował dyskusję.

cały tekst

DZP | EKG 2016 | Kolejna udana edycja już za nami

30.05.2016 Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach była dla DZP bardzo satysfakcjonująca. Ponownie mieliśmy okazję współtworzyć wydarzenie istotne dla rozwoju polskiej gospodarki.

cały tekst

Prognozy dla polskiego węgla

24.05.2016 Jak będą wyglądać relacje pomiędzy energetyką a górnictwem w obecnej sytuacji gospodarczej, po utworzeniu Polskiej Grupy Górniczej?

cały tekst

Warsztaty "Efektywne zarządzanie modernizacją majątku sieciowego"

23.05.2016 W dniach 23-24 maja w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędą się warsztaty "Efektywne zarządzanie modernizacją majątku sieciowego" dedykowane głównie branży energetycznej.

cały tekst

VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

18.05.2016 W dniach 18-20 maja odbędzie się VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem gości z Polski, krajów Europy oraz z Azji i Afryki.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje DZP i jej ekspertów w 16 specjalizacjach

26.04.2016 Ukazała się rozszerzona, czyli europejska, część rankingu Chambers and Partners. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria DZP, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Polska ma podstawy do blokowania Nord Streamu 2

08.03.2016 Budowa Nord Streamu 2 jest krytykowana przez licznych specjalistów. Czy jednak inwestycję prywatnych firm można próbować zablokować, na co się powoływać, jakie wysuwać argumenty - mówi portalowi wnp.pl Maciej Białek, prawnik z zespołu ochrony środowiska z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka.

cały tekst

EU-Länderbericht: Der Markt für Energiedienstleistungen

26.02.2016 W dniach 25-26 lutego odbędzie się konferencja energetyczna organizowana przez stowarzyszenie Forum Contracting e.V. Wydarzenie gromadzi ekspertów z sektora energetycznego.

cały tekst

DZP wyróżnione w I edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2016

29.01.2016 28 stycznia 2016 r. Polityka Insight ogłosiła wyniki pierwszej edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2016. DZP zostało wyróżnione w 3 spośród 5 kategorii: Farmaceutyce, Bankowości i Energetyce.

cały tekst

Prawo energetyczne - Rozporządzenie REMIT

29.10.2015 29 października 2015 roku wchodzi w życie najnowsza nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (PE), której celem jest implementacja Rozporządzenia REMIT - alert prawny.

cały tekst

Strategiczny alians MEDCOM i Mitsubishi Electric

15.10.2015 Podpisano umowę strategicznego partnerstwa między MEDCOM a Mitsubishi Electric (MELCO) w ramach której, MELCO kupi mniejszościowy pakiet (49%) udziałów w MEDCOM.

cały tekst

Finansowanie budowy elektrociepłowni w Toruniu

30.09.2015 EDF Polska SA i Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych podpisały umowę inwestycyjną-wspólników na finansowanie budowy nowej elektrociepłowni gazowej.

cały tekst

Chambers Europe 2015 po raz kolejny rekomenduje DZP i jej ekspertów

27.04.2015 Ukazała się rozszerzona wersja rankingu Chambers & Partners - Chambers Europe. Informormujemy że zarówno kancelaria DZP jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 10 kategoriach.

cały tekst

Doradzaliśmy przy programie rabatowym PGNiG SA

20.04.2015 Nasza kancelaria doradzała Polskiemu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w związku z wprowadzeniem pierwszego w historii programu rabatowego dla strategicznych odbiorców gazu.

cały tekst

Chambers Europe po raz kolejny rekomenduje DZP i jej ekspertów

25.04.2014 Wczoraj ukazała się rozszerzona wersja rankingu Chambers & Partners: Chambers Europe. Mamy przyjemność poinformować, że zarówno kancelaria DZP jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 7 kategoriach.

cały tekst

Chambers Europe nagradza kancelarię DZP

25.04.2013 W najnowszym rankingu firm prawniczych Chambers Europe 2013 trzeci raz z rzędu zostaliśmy uhonorowani nagrodą Poland Law Firm of the Year - National. Nagroda Chambers Europe Awards for Excellence trafia w nasze ręce po raz czwarty.

cały tekst

Chambers Europe ponownie wyróżnia DZP i jej ekspertów

25.04.2013 Pod koniec kwietnia opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2013. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 13 kategoriach.

cały tekst

DZP kolejny raz laureatem rankingu Rzeczpospolitej

18.04.2013 17 kwietnia dziennik Rzeczpospolita po raz kolejny nagrodziła największe i najlepsze kancelarie prawnicze. Zajęliśmy 2. miejsce pod względem liczby adwokatów i radców prawnych oraz 3. miejsce w kategorii ogólnej liczby prawników pracujących w firmie.

cały tekst

Ankieta "Perspektywy rozwoju firm z sektora energii i zasobów naturalnych w Polsce"

20.02.2013 W imieniu DZP oraz firmy Deloitte zapraszamy Państwa do udziału w 1. edycji projektu badawczego skierowanego do przedstawicieli firm z sektora energii i zasobów naturalnych w Polsce na temat kondycji i kluczowych wyzwań, przed którymi stoją firmy z tej branży.

cały tekst

DZP ponownie rekomendowane przez Chambers Europe

09.05.2012 W maju 2012 roku opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2012. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 14 kategoriach.

cały tekst

Energetyka wiatrowa w Polsce - prezentacja raportu

22.11.2010 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka i firma TPA Horwath mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prezentującą raport na temat energetyki wiatrowej.

cały tekst

Doradztwo dla Branży Energetycznej - nowy Partner

02.08.2010 Informujemy, iż realizując strategię rozwoju firmy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, kancelaria DZP rozbudowuje Zespół Doradztwa dla Branży Energetycznej. Z dniem 2 sierpnia do grona partnerów kancelarii dołączył Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Energetyka wiatrowa w Polsce - prezentacja raportu

19.11.2009 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka i firma TPA Horwath mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prezentującą raport na temat energetyki wiatrowej.  

cały tekst