Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Energetyka i surowce energetyczne

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów działających w sektorze energetyki konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej, dla spółek z branży kogeneracyjnej i ciepłowniczej oraz podmiotów działających w sektorze gazowym oraz paliw płynnych, w tym dla wiodących krajowych i międzynarodowych koncernów energetycznych.

W ramach specjalizacji zapewniamy:

  • pełne wsparcie prawne w realizacji inwestycji nowych i modernizacyjnych (budowa nowych bloków konwencjonalnych i jądrowych, źródeł odnawialnych, realizacja inwestycji sieciowych, a także inwestycji w obszarze upstream),
  • kompleksowe doradztwo regulacyjne, przede wszystkim w postępowaniach koncesyjnych, taryfowych, dotyczących odmowy zawarcia umów energetycznych oraz innych postępowaniach przed Prezesem URE, ARM, ARR, Ministrem Gospodarki, Ministrem Środowiska i innymi organami regulacyjnymi,
  • audyty prawne w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa energetycznego i ustaw powiązanych,
  • wsparcie prawne przy projektowaniu, negocjowaniu oraz implementacji umów dotyczących sprzedaży, przesyłu, dystrybucji paliw lub energii, umów o przyłączenie do sieci, umów związanych z magazynowaniem gazu i paliw, umów ticketowych oraz tollingowych, a także handlu uprawnieniami do emisji i prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia,
  • doradztwo restrukturyzacyjne dla firm energetycznych,
  • wsparcie prawne w procesie afiliacji klientów na towarowej giełdzie energii oraz w związku z transgranicznym handlem energią, gazem i paliwami płynnymi,
  • doradztwo przy zabezpieczaniu pozycji kontraktowych przy różnych transakcjach w energetyce,
  • obsługę transakcji M&A w energetyce,
  • ekspertyzy i opinie prawne w zakresie europejskiego prawa energetycznego i jego wpływu na działalność przedsiębiorstw energetycznych.

Od wielu lat, wspólnie z doradcami biznesowymi, finansowymi, podatkowymi oraz technicznymi, realizujemy kluczowe dla branży energetycznej projekty multidyscyplinarne.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP