Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Energetyka i surowce energetyczne

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów działających w sektorze energetyki konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej, dla spółek z branży kogeneracyjnej i ciepłowniczej oraz podmiotów działających w sektorze gazowym oraz paliw płynnych, w tym dla wiodących krajowych i międzynarodowych koncernów energetycznych.

W ramach specjalizacji zapewniamy:

 • pełne wsparcie prawne w realizacji inwestycji nowych i modernizacyjnych (budowa nowych bloków konwencjonalnych i jądrowych, źródeł odnawialnych, realizacja inwestycji sieciowych, a także inwestycji w obszarze upstream),
 • kompleksowe doradztwo regulacyjne, przede wszystkim w postępowaniach koncesyjnych, taryfowych, dotyczących odmowy zawarcia umów energetycznych oraz innych postępowaniach przed Prezesem URE, ARM, ARR, Ministrem Gospodarki, Ministrem Środowiska i innymi organami regulacyjnymi,
 • audyty prawne w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa energetycznego i ustaw powiązanych,
 • wsparcie prawne przy projektowaniu, negocjowaniu oraz implementacji umów dotyczących sprzedaży, przesyłu, dystrybucji paliw lub energii, umów o przyłączenie do sieci, umów związanych z magazynowaniem gazu i paliw, umów ticketowych oraz tollingowych, a także handlu uprawnieniami do emisji i prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia,
 • doradztwo restrukturyzacyjne dla firm energetycznych,
 • wsparcie prawne w procesie afiliacji klientów na towarowej giełdzie energii oraz w związku z transgranicznym handlem energią, gazem i paliwami płynnymi,
 • doradztwo przy zabezpieczaniu pozycji kontraktowych przy różnych transakcjach w energetyce,
 • obsługę transakcji M&A w energetyce,
 • ekspertyzy i opinie prawne w zakresie europejskiego prawa energetycznego i jego wpływu na działalność przedsiębiorstw energetycznych.

Od wielu lat, wspólnie z doradcami biznesowymi, finansowymi, podatkowymi oraz technicznymi, realizujemy kluczowe dla branży energetycznej projekty multidyscyplinarne.

artykuły powiązane

 • Konferencja Polish Energy Market 2023

  Konferencja | 11.05.2023 Rafał Hajduk, Partner i Szef zespołu prawa energetycznego, podczas konferencji omówi kwestie związane z aktualnym otoczeniem prawnym dla spółek obrotu energią.

  cały tekst

 • Katarzyna Kuźma nominowana do nagrody Women in Business Law Awards 2023

  Aktualność | 08.05.2023 Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, znalazła się wśród wiodących prawniczek z regionu EMEA nominowanych w konkursie Women in Business Law Awards 2023.

  cały tekst

 • Nowelizacja ustawy 10H

  Alert | 27.04.2023 Praktyka Infrastruktury i Energetyki przygotowała alert, analizujący zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Najważniejszą z nich jest liberalizacja zakazu budowania elektrowni na lądzie w odległości liczonej jako dziesięciokrotność wysokości masztu turbiny wiatrowej i łopaty wirnika od zabudowań mieszkalnych.

  cały tekst

 • DZP umacnia swoją pozycję w rankingu Legal 500 EMEA

  Aktualność | 12.04.2023 W najnowszym rankingu Legal 500 EMEA kancelaria DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni. Wśród kryteriów oceny znalazły się doświadczenie i zrealizowane projekty oraz relacje z klientami, których opinia jest jednym z najistotniejszych czynników.

  cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP