Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Energetyka i surowce energetyczne

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów działających w sektorze energetyki konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej, dla spółek z branży kogeneracyjnej i ciepłowniczej oraz podmiotów działających w sektorze gazowym oraz paliw płynnych, w tym dla wiodących krajowych i międzynarodowych koncernów energetycznych.

W ramach specjalizacji zapewniamy:

  • pełne wsparcie prawne w realizacji inwestycji nowych i modernizacyjnych (budowa nowych bloków konwencjonalnych i jądrowych, źródeł odnawialnych, realizacja inwestycji sieciowych, a także inwestycji w obszarze upstream),
  • kompleksowe doradztwo regulacyjne, przede wszystkim w postępowaniach koncesyjnych, taryfowych, dotyczących odmowy zawarcia umów energetycznych oraz innych postępowaniach przed Prezesem URE, ARM, ARR, Ministrem Gospodarki, Ministrem Środowiska i innymi organami regulacyjnymi,
  • audyty prawne w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa energetycznego i ustaw powiązanych,
  • wsparcie prawne przy projektowaniu, negocjowaniu oraz implementacji umów dotyczących sprzedaży, przesyłu, dystrybucji paliw lub energii, umów o przyłączenie do sieci, umów związanych z magazynowaniem gazu i paliw, umów ticketowych oraz tollingowych, a także handlu uprawnieniami do emisji i prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia,
  • doradztwo restrukturyzacyjne dla firm energetycznych,
  • wsparcie prawne w procesie afiliacji klientów na towarowej giełdzie energii oraz w związku z transgranicznym handlem energią, gazem i paliwami płynnymi,
  • doradztwo przy zabezpieczaniu pozycji kontraktowych przy różnych transakcjach w energetyce,
  • obsługę transakcji M&A w energetyce,
  • ekspertyzy i opinie prawne w zakresie europejskiego prawa energetycznego i jego wpływu na działalność przedsiębiorstw energetycznych.

Od wielu lat, wspólnie z doradcami biznesowymi, finansowymi, podatkowymi oraz technicznymi, realizujemy kluczowe dla branży energetycznej projekty multidyscyplinarne.

artykuły powiązane

Wsparcie dla kogeneracji w Polsce

Konferencja | 11.03.2019 11 marca odbędzie się szkolenie, którego celem jest omówienie nowej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

cały tekst

Zielone zamówienia publiczne – czy mogą być wdrażane z sukcesem?

Publikacja | 05.03.2019 W krajach UE można wskazać liczne przykłady dobrych praktyk w stosowaniu zielonych zamówień, z których polskie instytucje publiczne mogą, a nawet powinny skorzystać.

cały tekst

Dodatkowe obowiązki dla handlujących CO2

Alert | 04.03.2019 Od początku 2018 r. stosuje się w UE dyrektywę MIFID 2 w sprawie rynków instrumentów finansowych i teraz wszystkie umowy i transakcje dotyczące uprawnień do emisji CO2 stały się instrumentem finansowym.

cały tekst

Relacje OSD i spółek obrotu w świetle nowelizacji Prawa energetycznego

Konferencja | 25.02.2019 Min. Energii opracowało nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”. W imieniu organizatora, MMC Polska, zapraszamy w dniach 25-26 lutego na konferencję poświęconą nadchodzącym zmianom.

cały tekst

Uprawnienia do emisji. Wyższa cena i nowe obciążenia regulacyjne dla przemysłu

Publikacja | 14.02.2019 Obrotowi uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EUA) towarzyszy coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców, instytucji państwowych i mediów.

cały tekst

Handel EUA a MIFID 2

Publikacja | 06.02.2019 Jeżeli operator instalacji EU ETS zamierza w 2019 r. handlować kontraktami pochodnymi na EUA, to w pierwszym kwartale musi przeprowadzić testy weryfikujące czy może nimi handlować bez zezwolenia KNF na prowadzenie działalności maklerskiej.

cały tekst

Seminarium Enel X

Konferencja | 24.01.2019 24 stycznia odbędzie się sesja informacyjna Enel X: Optymalizacja strategii energetycznych - Rynek Mocy, Programy DSR, Zakup mediów energetycznych.

cały tekst

XIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

Konferencja | 14.01.2019 Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu jest "Rok 2019: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”.

cały tekst

Róże Energetyki dla zasłużonych Kobiet wręczone

Aktualność | 13.12.2018 Miło nam poinformować, iż Katarzyna Kuźma otrzymała nagrodę Różę Energetyki przyznawaną za zasługi i dorobek w rozwój sektora energetycznego.

cały tekst

MIFID 2: Energetyka bez taryfy (ulgowej) od 2019 r.

Publikacja | 11.12.2018 Co ona oznacza dla przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, gazowym, paliwowym dyrektywa MIFID2? Odpowiada Natalia Jankowska.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o OZE - zmiany w systemie aukcyjnym, biomasa, zmiany w zakresie pomoc publicznej

Konferencja | 23.10.2018 15.10 w Katowicach i 23.10 w Warszawie odbędzie się szkolenie, które poprowadzi Grzegorz Filipowicz.

cały tekst

II Kongres Innowacji

Konferencja | 11.10.2018 11 października zapraszamy na wydarzenie, podczas którego z tematem "Cyberbezpieczeństwo - nowe regulacje wyzwaniem dla energetyki" wystąpi Aleksandra Auleytner.

cały tekst

IV edycja Kongresu Energetycznego

Konferencja | 19.09.2018 19–20 września odbędzie się kongres, podczas którego nasi eksperci – Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk zasiądą w panelach poświęconych polityce jądrowej oraz OZE.

cały tekst

Wpływ rynku mocy na działalność przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych energii elektrycznej

Publikacja | 06.09.2018 W dniu 18 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.

cały tekst

Ranking Kancelarii Prawniczych 2018

Aktualność | 24.04.2018 Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka znalazła się w ścisłej czołówce Rankingu Kancelarii Prawniczych 2018, organizowanego przez Rzeczpospolitą.

cały tekst

Ustawa o promowaniu kogeneracji to szansa na pozytywny impuls inwestycyjny

Publikacja | 17.04.2018 Certyfikaty nie motywowały do angażowania środków w rozwój nowych instalacji. Mają to zmienić przepisy gwarantujące niezmienność wsparcia w określonym przedziale czasu.

cały tekst

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2017

Konferencja | 16.04.2018 16-17 kwietnia w Gdańsku odbędzie się VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2017. W trakcie spotkania nasz ekspert dr Paweł Grzejszczak poprowadzi panel otwarcia.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2018 rekomenduje DZP

Aktualność | 12.04.2018 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Energy&natural resources i Dispute Resolution. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

cały tekst

Nie można przespać implementacji MIFID 2

Publikacja | 09.04.2018 6.04.2018 r., została opublikowana nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jakie znaczenie ma ten akt prawny dla firm energetycznych i przemysłowych?

cały tekst

Pozyskanie inwestora dla nowego bloku energetycznego dla spółki Tauron

DZP doradza | 30.03.2018 Doradzaliśmy spółce Tauron przy zawarciu umów określających warunki zaangażowania się Funduszy Inwestycyjnych w budowę bloku energetycznego w Jaworznie.

cały tekst

Final draft amending the RES Act approved by the Polish government

Publikacja | 20.03.2018 Rafał Hajduk and Grzegorz Filipowicz comment the final draft act amending the Renewable Energy Sources Act which was approved by the Polish government.

cały tekst

Będzie obowiązek sprzedaży prądu z OZE na giełdzie?

Publikacja | 14.03.2018 W omówieniach proponowanej nowelizacji mało uwagi poświęca się art.72 a ustawy o OZE, który wprowadza obowiązek sprzedaży na giełdzie energii elektrycznej wytworzonej do końca 2020 r.

cały tekst

Chambers Europe ponownie rekomenduje 22 naszych ekspertów w 12 specjalizacjach

Aktualność | 12.03.2018 Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym, europejskim wydaniu rankingu Chambers & Partners nasza kancelaria oraz eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Zmiany na rynku OZE a kryzys zadłużenia projektów wiatrowych

Konferencja | 20.02.2018 Już 20 lutego zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnym śniadaniu biznesowym dotyczącym zmian na rynku na rynku OZE i kryzysu zadłużenia projektów wiatrowych.

cały tekst

Prace nad nowym systemem wsparcia kogeneracji

Publikacja | 27.12.2017 W końcu sierpnia 2017 r. Departament Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii opublikował dokument prezentujący "Nowy Mechanizm wsparcia wysokosprawnej kogeneracji".

cały tekst

Enea Wytwarzanie otwiera nowy blok energetyczny

DZP doradza | 20.12.2017 19 grudnia został podpisany protokół przejęcia do eksploatacji bloku energetycznego 1075 MW zbudowanego w Elektrowni Kozienice należącej do spółki Enea Wytwarzanie.

cały tekst

DZP colabora con la Warsaw Latin Convention

Konferencja | 18.12.2017 El Spanish desk de DZP recibió a más de 15 de alumnos de Derecho y Economía procedente de Chile y de Polonia, fruto de un intercambio estudiantil organizado por la Warsaw Latin Convention.

cały tekst

Revised draft act on electromobility & alternative fuels

Publikacja | 15.12.2017 In September 2016, the Ministry of Energy announced a plan for the development of electromobility, with an initial draft act on electromobility and alternative fuels being announced on 27 April 2017.

cały tekst

Derogations freely given - a Polish perspective on BAT conclusions

Publikacja | 15.12.2017 The main piece of EU legislation regulating the environmental impact of large industrial installations is Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010.

cały tekst

Relacja: Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Konferencja | 14.12.2017 Grzegorz Filipowicz, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki był prelegentam podczas konferencji "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne", która odbyła się 11 grudnia.

cały tekst

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Konferencja | 11.12.2017 11 grudnia odbędzie się konferencja "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2017". W regulacyjno-prawnej części konferencji wystąpi Grzegorz Filipowicz.

cały tekst

Zmiany w energetyce 2017 - relacja z konferencji

Konferencja | 01.12.2017 Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji "Zmiany w energetyce 2017- wyzwania sektora regulacyjno-prawne sektora energetycznego", która odbyła się 29 listopada.

cały tekst

Wyzwania regulacyjno-prawne sektora energetycznego

Konferencja | 29.11.2017 29 listopada zapraszamy na "Zmiany w energetyce 2017. Wyzwania regulacyjno-prawne sektora energetycznego". Wystąpią Daniel Chojnacki, Grzegorz Filipowicz i Maciej Białek.

cały tekst

III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

Konferencja | 19.10.2017 W dniach 19-20 października odbędzie się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, gdzie tematem przewodnim będzie "Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości".

cały tekst

XIV Kongres Nowego Przemysłu 2017

Konferencja | 11.10.2017 11-12 października w Warszawie, w Hotelu Sheraton, odbędzie się Kongres Nowego Przemysłu - kolejna edycja ważnego wydarzenia dla sektora energetycznego w Polsce.

cały tekst

Wsparcie dla farm wiatrowych w sytuacji problemów finansowych

Konferencja | 18.09.2017 Śniadanie biznesowe, podczas którego nasi specjaliści, Rafał Hajduk, Magdalena Skowrońska oraz Michał Cecerko, opowiedzą jak zapobiegać niewypłacalności farm wiatrowych.

cały tekst

Konferencja "MIFID II w energetyce"

Konferencja | 14.09.2017 14-15 września zapraszamy Państwa na konferencję "Praktyczne rozwiązania dla branży energetycznej w kontekście MIFID", w której wezmą udział nasi eksperci, Rafał Hajduk i Natalia Jankowska.

cały tekst

Konferencja "Kompleksowa Gospodarka Odpadami"

Konferencja | 05.09.2017 W dniach 5-7 września zapraszamy na XXI konferencję pt. "Kompleksowa Gospodarka Odpadami". Podczas spotkania Wojciech Hartung poprowadzi prezentację pt. "Zamówienia in-house"

cały tekst

Jednostkowe opłaty zastępcze OZE będą wyliczać sami przedsiębiorcy

Publikacja | 28.08.2017 Nowelizacja ustawy OZE nie zawiera żadnych dodatkowych przepisów wskazujących podmiot zobowiązany do obliczania i ogłaszania kwoty jednostkowej opłaty zastępczej.

cały tekst

5 prawników dołącza do grona Partnerów DZP

Aktualność | 03.07.2017 Miło nam poinformować, że 1 lipca 2017 roku, 5 prawników od lat związanych z naszą kancelarią, dołączyło do grona Partnerów. Przemku, Aniu, Agato, Pawle i José Luis - gratulujemy!

cały tekst

Warsztaty "Dyrektywa MIFID II i jej wpływ na rynek energii"

Konferencja | 28.06.2017 28-29 czerwca zapraszamy na warsztaty "Dyrektywa MIFID II i jej wpływ na rynek energii", które poprowadzą Rafał Hajduk i Natalia Jankowska z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Warsztaty "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki"

Konferencja | 22.06.2017 22 czerwca zapraszamy Państwa na 2. warsztaty z dofinansowań projektów energetycznych ze środków krajowych i UE pt. "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki".

cały tekst

Zmiany w nowelizacji do ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu

Publikacja | 20.06.2017 Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu

Publikacja | 20.06.2017 Podczas obrad Rady Ministrów w dniu 6 czerwca 2017 r., polski rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.

cały tekst

Konferencja "Utrzymanie klienta w energetyce 2017"

Konferencja | 08.06.2017 8-9 czerwca zapraszamy na konferencję "Utrzymanie klienta w energetyce 2017". Grzegorz Filipowicz poruszy temat "Prawa klienta odbiorcy końcowego w świetle najnowszych regulacji".

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Przyszłość OZE w Polsce"

Konferencja | 31.05.2017 31 maja zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Przyszłość OZE w Polsce w świetle nowych regulacji". Spotkanie poprowadzą Rafał Hajduk, Grzegorz Filipowicz i Daniel Chojnacki.

cały tekst

Nowy BAT dla energetyki i remediacja gruntu

Publikacja | 29.05.2017 Pod koniec kwietnia media branżowe obiegła informacja o głosowaniu w sprawie konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. Sprzeciw Polski i innych krajów okazał się nieskuteczny.

cały tekst

Dostęp do ogólnodostępnych punktów ładowania

Publikacja | 18.05.2017 ME publikując 27 kwietnia projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych rozpoczęło proces konsultacji społecznych, zachęcając podmioty do składania uwag.

cały tekst

DZP na EKG 2017 | Kolejna udana edycja już za nami

Aktualność | 15.05.2017 Tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy był dla DZP bardzo satysfakcjonujący. Uczestniczyliśmy w wielu owocnych dyskusjach zarówno z panelistami, jak i uczestnikami Kongresu.

cały tekst

IX Europejski Kongres Gospodarczy 2017

Konferencja | 10.05.2017 W dniach 10-12 maja odbędzie się IX Europejski Kongres Gospodarczy stanowiący trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem 8000 gości z Polski, krajów europejskich oraz z Azji i Afryki.

cały tekst

Propozycje regulacji dotyczących magazynowania energii

Publikacja | 04.05.2017 W dniu 27 kwietnia br. Ministerstwo Energii ogłosiło projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: "Projekt") i rozpoczęło etap konsultacji społecznych.

cały tekst

Nord Stream 2 wciąż można powstrzymać prawem UE

Publikacja | 28.04.2017 Pomimo zmian prawnych w udziale spółek zachodnich w inwestycji, można wykazać niezgodność działań Rosjan i ich europejskich partnerów z unijnym prawem konkurencji.

cały tekst

SBB Energy kupiło pakiet kontrolny ELMAX

DZP doradza | 18.04.2017 Doradzaliśmy SBB Energy przy nabyciu ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym ELMAX oraz pomogliśmy określić warunki nabycia pozostałych udziałów, w kolejnych latach.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

Aktualność | 13.04.2017 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Wzmacniamy zespół doradztwa dla sektora energetycznego

Aktualność | 02.04.2017 Do grona Partnerów DZP dołączył Rafał Hajduk, który będzie kierował zespołem prawa energetycznego, w ramach Praktyki Infrastruktury i Energetyki. Wraz z Rafałem dołączyło do nas 4 prawników.

cały tekst

VI Forum of Biomass and Waste w Krakowie

Konferencja | 09.03.2017 W dniach 9-10 marca odbędzie się 6. edycja międzynarodowej konferencji o wykorzystaniu biomasy i odpadów na cele energetyczne, którego DZP jest Partnerem Prawnym.

cały tekst

XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy

Konferencja | 11.01.2017 W dniach 11-12 stycznia serdecznie zapraszamy Państwa na XVII edycję Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, którego jesteśmy Partnerem.

cały tekst

Budowa bloku energetycznego w Kozienicach

DZP doradza | 22.12.2016 Doradzaliśmy spółce Enea Wytwarzanie przy negocjacjach z konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz Polimex-Mostostal aneksu do umowy na budowę bloku o mocy 1075 MW.

cały tekst

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Konferencja | 12.12.2016 12 grudnia odbędzie się VII edycja konferencji "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2016". W spotkaniu udział weźmie nasz ekspert, Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Komisja Europejska akceptuje pomoc dla sektora węglowego

DZP doradza | 20.11.2016 Nasi prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki doradzali przy uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej pomocy państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018.

cały tekst

V Emission and Energy Trading Summit

Konferencja | 26.10.2016 26 października odbędzie się spotkanie branży poświęcone tematyce handlu energią pt. "Emission and Energy Trading Summit"w którym weźmie udział Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Kolejna edycja Kongresu Nowego Przemysłu

Konferencja | 19.10.2016 W dniach 19-20 października odbędzie się XIII Kongres Nowego Przemysłu. W centrum debaty znajdzie się energia. Dyskusja będzie toczyła się wokół wspólnej polityki energetycznej UE.

cały tekst

Prawo wodne wpłynie na przemysł chemiczny

Publikacja | 05.10.2016 Przedstawiamy analizę projektu ustawy Prawo wodne w kontekście funkcjonowania przemysłu chemicznego w Polsce. To jeden z najważniejszych aktów prawnych, które aktualnie interesują branżę chemiczną.

cały tekst

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa, Chemia, Gaz

Konferencja | 04.07.2016 4 lipca odbędzie się Kongres PETROBIZNES Paliwa, Chemia, Gaz, którego jesteśmy Partnerem Prawnym, a Paweł Grzejszczak będzie moderował dyskusję.

cały tekst

DZP | EKG 2016 | Kolejna udana edycja już za nami

Aktualność | 30.05.2016 Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach była dla DZP bardzo satysfakcjonująca. Ponownie mieliśmy okazję współtworzyć wydarzenie istotne dla rozwoju polskiej gospodarki.

cały tekst

EKG 2016: Prognozy dla polskiego węgla

Publikacja | 24.05.2016 Uczestnicy panelu "Energetyka oparta na węglu - co dalej?": udział węgla w produkcji energii będzie malał, ale mariaż pomiędzy energetyką a górnictwem może przynieść określone korzyści.

cały tekst

Warsztaty "Efektywne zarządzanie modernizacją majątku sieciowego"

Konferencja | 23.05.2016 W dniach 23-24 maja w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędą się warsztaty "Efektywne zarządzanie modernizacją majątku sieciowego" dedykowane głównie branży energetycznej.

cały tekst

VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Konferencja | 18.05.2016 W dniach 18-20 maja odbędzie się VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, którego ponownie jesteśmy partnerem.

cały tekst

Polska ma podstawy do blokowania Nord Streamu 2

Publikacja | 08.03.2016 Budowa Nord Streamu 2 jest krytykowana przez licznych specjalistów. Czy jednak inwestycję prywatnych firm można próbować zablokować? Na co się powoływać? Jakie wysuwać argumenty?

cały tekst

EU-Länderbericht: Der Markt für Energiedienstleistungen

Konferencja | 26.02.2016 W dniach 25-26 lutego odbędzie się konferencja energetyczna organizowana przez stowarzyszenie Forum Contracting e.V. Wydarzenie gromadzi ekspertów z sektora energetycznego.

cały tekst

DZP wyróżnione w Rankingu kancelarii regulacyjnych 2016

Aktualność | 29.01.2016 28 stycznia 2016 r. Polityka Insight ogłosiła wyniki pierwszej edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2016. DZP zostało wyróżnione w 3 spośród 5 kategorii: Farmaceutyce, Bankowości i Energetyce.

cały tekst

Prawo energetyczne - Rozporządzenie REMIT

Alert | 29.10.2015 29 października 2015 roku wchodzi w życie najnowsza nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (PE), której celem jest implementacja Rozporządzenia REMIT - alert prawny.

cały tekst

Desayuno en la Asociación Empresarial Eólica en Madrid

Konferencja | 16.10.2015 El próximo 16 de octubre, junto con la Asociación Empresarial Eólica, les invitamos al desayuno de trabajo titulado "El sector eólico en Polonia. El camino hacia una regulación estable".

cały tekst

Strategiczny alians MEDCOM i Mitsubishi Electric

DZP doradza | 15.10.2015 Podpisano umowę strategicznego partnerstwa między MEDCOM a Mitsubishi Electric (MELCO) w ramach której, MELCO kupi mniejszościowy pakiet (49%) udziałów w MEDCOM.

cały tekst

Finansowanie budowy elektrociepłowni w Toruniu

DZP doradza | 30.09.2015 EDF Polska SA i Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych podpisały umowę inwestycyjną-wspólników na finansowanie budowy nowej elektrociepłowni gazowej.

cały tekst

La nueva ley de energías renovables en Polonia y su impacto en la eólica

Publikacja | 21.05.2015 Tras casi cuatro años de intensas esperas, el pasado día 20 de febrero de 2015, el Parlamento polaco aprobó la Ley de fuentes renovables de energía.

cały tekst

Información sobre la Jornada de Trabajo en Madrid

Aktualność | 22.04.2015 El pasado día 15 de abril, DZP volvió a ser invitado para impartir una ponencia relativa a la nueva regulación de las energías renovables, en el ámbito de la Jornada "La nueva ley de Energías Renovables en Polonia".

cały tekst

Doradzaliśmy przy programie rabatowym PGNiG SA

DZP doradza | 20.04.2015 Nasza kancelaria doradzała Polskiemu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w związku z wprowadzeniem pierwszego w historii programu rabatowego dla strategicznych odbiorców gazu.

cały tekst

Jornada de Trabajo sobre la nueva ley de renovables de Polonia

Konferencja | 15.04.2015 Tras la aprobación de la ley de energías renovables en el Parlamento polaco, DZP ha vuelto a ser invitado para impartir una ponencia relativa a la nueva regulación de las energías renovables.

cały tekst

Desayuno en la Asociación Empresarial Eólica en Madrid

Konferencja | 16.10.2014 El próximo 16 de octubre, junto con la Asociación Empresarial Eólica, les invitamos al desayuno de trabajo titulado "El sector eólico en Polonia. El camino hacia una regulación estable".

cały tekst

DZP doradzało przy wyborze inżyniera kontraktu dla polskiego projektu jądrowego

DZP doradza | 22.09.2014 11 września spółka PGE EJ 1 sp. z o.o. powołana do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej podpisała umowę z doradcą technicznym – inżynierem kontraktu, brytyjską firmą AMEC Nuclear UK Limited.

cały tekst

BAT, czyli Bardzo Aktualny Temat z dziedziny emisji przemysłowych

Publikacja | 19.09.2014 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa istotnie zmieniająca przepisy dotyczące ochrony środowiska. Z perspektywy polskiego przemysłu duże znaczenie będą miały zmiany w idei najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques – BAT).

cały tekst

Chambers Europe po raz kolejny rekomenduje DZP i jej ekspertów

Aktualność | 25.04.2014 Wczoraj ukazała się europejska część rankingu Chambers & Partners. Mamy przyjemność poinformować, że zarówno kancelaria DZP jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 7 kategoriach.

cały tekst

Nowe otwarcie w budownictwie drogowym? Marne nadzieje

Publikacja | 23.04.2014 Oferty składane w nowych przetargach GDDKiA nadal są znacząco niższe budżetów zakładanych przez inwestora. Dlatego nie spodziewam się, aby nowy budżet unijny przyniósł znaczącą poprawę kondycji finansowej dla całego rynku budowlanego

cały tekst

Legal 500 EMEA 2014 rekomenduje DZP

Aktualność | 10.04.2014 Właśnie ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. Jak co roku, zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci, zostali wysoko ocenieni i rekomendowani w 10 kategoriach.

cały tekst

Nowoczesne metody zarządzania usługami publicznymi

Publikacja | 10.09.2013 Miasta przyszłości powinny w większym stopniu wykorzystywać do zarządzania i oferowania usług publicznych potencjał mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

cały tekst

Kazachstan – tu można zrobić udany biznes

Publikacja | 25.05.2013 Kazachstan to nie tylko surowce naturalne, lecz także szansa na współpracę w innych sektorach gospodarki. Konieczna jest jednak znajomość lokalnych uwarunkowań prawnych i biznesowych.

cały tekst

Dlaczego w Poznaniu się udało

Publikacja | 16.04.2013 Inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce mogą się powieść – zauważają prawnicy z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

cały tekst

Problemy z wyliczaniem odszkodowania za inwestycje sieciowe

Publikacja | 07.03.2013 Trwają prace nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych, jedną z najważniejszych trudności w trakcie prac jest ustalenie algorytmu wyliczania odszkodowań dla właścicieli nieruchomości.

cały tekst

Ustawy o korytarzach przesyłowych szybko nie będzie?

Publikacja | 21.02.2013 Trwają prace nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych. Dlaczego ta ustawa jest ważna dla firm sieciowych?

cały tekst

PGE EJ1 wybrało wykonawcę badań lokalizacyjnych i środowiskowych

DZP doradza | 07.02.2013 Kancelaria DZP pełniła rolę doradcy prawnego dla spółki projektowej PGE EJ1 Sp. z o.o., która 7 lutego podpisała umowę z konsorcjum WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc., WorleyParsons Group Inc. na przeprowadzenie badań lokalizacyjnych i środowiskowych związanych z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW.

cały tekst

DZP doradza Enea Wytwarzanie przy budowie największego w Europie bloku energetycznego

DZP doradza | 01.02.2013 DZP doradza Enea Wytwarzanie S.A. przy realizacji najnowocześniejszego w Europie bloku energetycznego o mocy 1075 MW brutto. Blok opalany węglem kamiennym powstaje w Świerżach Górnych k. Kozienic, a inwestycja jest warta 6,4 mld PLN.

cały tekst

DZP doradzała przy projekcie budowy instalacji redukcji NOx w Elektrowni Opole

DZP doradza | 01.02.2013 Praktyka Infrastruktury i Energetyki Domański Zakrzewski Palinka doradzała Przedsiębiorstwu Inwestycyjno-Remontowemu Energetyki i Przemysłu "Remak-Rozruch" S.A. w negocjacjach warunków współpracy w ramach konsorcjum z Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.

cały tekst

Precedensowa ugoda przed URE w sprawie przyłączenia parku wiatrowego do sieci przesyłowej

DZP doradza | 18.10.2012 18 października doszło do zawarcia przed Urzędem Regulacji Energetyki precedensowej ugody administracyjnej w sprawie ustalenia treści umowy o przyłączenie dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy 410 MW do sieci przesyłowej PSE Operator. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka była doradcą prawnym spółek inicjujących spór w tej sprawie przed Prezesem URE.

cały tekst

Pierwsza polska elektrownia jądrowa - doradztwo dla PGE EJ1

DZP doradza | 15.10.2012 W ostatnich miesiącach spółka projektowa realizująca projekt jądrowy PGE EJ 1 Sp. z o.o. rozstrzygnęła przetargi na strategiczne doradztwo prawne oraz doradztwo bieżące w projekcie jądrowym. Kancelaria DZP wygrała oba postępowania i podpisała umowy z Zamawiającym.

cały tekst

DZP participa en la Convención Eólica 2012 en Madrid

Konferencja | 12.06.2012 En la Convención Eólica 2012 José Luis Villacampa Varea presentará una ponencia sobre el sector eólico en los mercados de Europa del Este, con un especial enfoque en el mercado eólico polaco.

cały tekst

Prawo o podobnych standardach

Publikacja | 02.06.2012 Ostatnie dwie dekady przyniosły zarówno w Polsce, jak i w Kazachstanie radykalne zmiany ustrojowe, gospodarcze i prawne. W efekcie w obu krajach ukształtowało się otoczenie prawne sprzyjające prowadzeniu biznesu oraz wspierające jego rozwój.

cały tekst

Enterprise Investors kupuje farmę wiatrową

DZP doradza | 16.04.2012 Kancelaria DZP doradzała funduszowi Enterprise Investors w transakcji nabycia farmy wiatrowej w Polsce. Jest to jedna z pierwszych inwestycji o tak znacznych rozmiarach, realizowana przez fundusz inwestycyjny w sektorze energetyki wiatrowej w Polsce. Projekt był złożony - jedna transakcja de facto objęła dwie odrębne inwestycje.

cały tekst

Posibles cambios en la normativa energética polaca

Publikacja | 15.03.2012 El 22 de diciembre de 2011, el Ministerio de Economía de Polonia presentó tres borradores de anteproyectos de ley que, en caso de ser aprobados, regularán de forma integral todo el sector energético en Polonia.

cały tekst

W jakiej formule prowadzić ITPOK, czyli wybór optymalnej formy organizacyjno-prawnej przedsięwzięcia

Publikacja | 02.03.2012 Jednym z głównych celów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”) było stworzenie warunków do budowy nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

cały tekst

Seminario en Valencia sobre Energías Renovables en Polonia

Konferencja | 29.02.2012 DZP participará en el Seminario dedicado al mercado de las energías renovables en Polonia, organizado por el Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones de la Embajada de Polonia en España.

cały tekst

Energetyka wiatrowa w Polsce - prezentacja raportu 2011

Aktualność | 31.10.2011 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, kancelaria DZP i firma TPA Horwath mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prezentującą raport na temat energetyki wiatrowej.

cały tekst

Raport "Energetyka wiatrowa w Polsce"

Publikacja | 31.10.2011 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, kancelaria DZP i firma TPA Horwath prezentują raport na temat energetyki wiatrowej w Polsce.

cały tekst

Niepewność w zakresie darmowego przydziału uprawnień do emisji CO2 w energetyce zawodowej

Publikacja | 27.10.2011 Korzystając z przyznanej w art. 10c Dyrektywy 2003/87/WE możliwości wnioskowania do KE o dokonanie przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, rząd polski złożył wniosek derogacyjny.

cały tekst

Negocjacje z gminami w imieniu Energa Oświetlenie

DZP doradza | 30.09.2011 Kancelaria przeprowadziła audyt prawnych aspektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym, właścicielem infrastruktury oświetleniowej, a jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oświetlenia dróg, ulic i innych terenów otwartych w kontekście relacji z gminami uczestniczącymi w tzw. Porozumieniu Ciechocińskim.

cały tekst

Ustawa o efektywności energetycznej

Publikacja | 10.09.2011 Ze znacznym opóźnieniem w stosunku do wymogów przewidzianych w dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, nastąpiło uchwalenie pierwszej polskiej ustawy o efektywności energetycznej.

cały tekst

Przepisy blokują farmy wiatrowe

Publikacja | 01.09.2011 Trudno uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji w energetykę odnawialną - dr Bartłomiej Nowak, Counsel w Kancelarii DZP w rozmowie z Iloną Sądel-Bendkowską.

cały tekst

Pierwsza polska elektrownia jądrowa - doradztwo dla PGE EJ1

DZP doradza | 29.04.2011 Kancelaria prowadzi doradztwo prawne przy projekcie budowy przez PGE EJ1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy około 3.000 MW.

cały tekst

Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne

Publikacja | 08.04.2011 Wstrzymanie prywatyzacji nie poprawi suwerenności energetycznej Polski. Potrzebne są przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę

cały tekst

Energetyka wiatrowa w Polsce - prezentacja raportu 2010

Aktualność | 22.11.2010 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, kancelaria DZP i firma TPA Horwath mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prezentującą raport na temat energetyki wiatrowej.

cały tekst

Eldorado gazowe w Polsce?

Publikacja | 05.11.2010 - Wobec spodziewanego napływu zachodnich firm chcących szukać gazu łupkowego Polska powinna przygotować umowy określające warunki współpracy z nimi - piszą prawnicy Tomasz Darowski i Bartłomiej Nowak

cały tekst

Doradztwo dla Branży Energetycznej - nowy Partner

Aktualność | 02.08.2010 Informujemy, iż realizując strategię rozwoju firmy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, kancelaria DZP rozbudowuje Zespół Doradztwa dla Branży Energetycznej.

cały tekst

Konieczny powiew OZE w energetyce

Publikacja | 10.07.2010 W odróżnieniu od wielu krajów Unii Europejskiej, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej oparte jest na węglu, gazie, atomie oraz odnawialnych źródłach energii, w Polsce mamy do czynienia z monopolem węgla kamiennego i brunatnego. W 2009 r. udział tych źródeł w wytwarzaniu energii w naszym kraju wyniósł 90%. Był to najwyższy wskaźnik w krajach Wspólnoty.

cały tekst

Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu – znaczący czynnik zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego

Publikacja | 13.05.2010 Podstawowe założenia bezpieczeństwa energetycznego zarówno dla sektora gazu, energii elektrycznej, jak i ropy naftowej są znane: dywersyfikacja źródeł pozyskiwania nośników energii, ciągłość dostaw i dywersyfi kacja infrastruktury, czyli inaczej jej modernizacja i rozbudowa. A jednak...

cały tekst

Co dalej z projektem dyrektywy o emisjach przemysłowych?

Publikacja | 11.05.2010 W dniu 21 grudnia 2007 r. Komisja przyjęła projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych („Projekt”). Zakłada on połączenie w jeden akt regulacji dotychczas zawartych w siedmiu dyrektywach.

cały tekst

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski w kontekście budowy elektrowni jądrowych.

Publikacja | 15.04.2010 Wielowymiarowy charakter pojęcia „bezpieczeństwo energetyczne” nie pozwala na przedstawienie szczegółowej charakterystyki wszystkich elementów tego pojęcia w krótkim artykule.

cały tekst

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego

Publikacja | 31.03.2010 Przyjęty na szczycie w Brukseli w 2008 roku pakiet klimatyczno-energetyczny zakłada odejścia od wysokoemisyjnego węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz oszczędności energetycznej.

cały tekst

Obecny status polskiego KPRU 2008-2012

Publikacja | 17.03.2010 Odrzucenie przez Komisję Europejską Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012 („KPRU 2008-2012”), a wcześniej wydanie przez Sąd Pierwszej Instancji wyroku stwierdzającego nieważność decyzji Komisji ograniczającej limit uprawnień w KPRU 2008-2012 spowodowało powstanie wielu wątpliwości dotyczących obecnego stanu prawnego związanego z funkcjonowaniem systemu handlu uprawnieniami do emisji w Polsce.

cały tekst

Energetyka wiatrowa w Polsce - prezentacja raportu 2009

Aktualność | 19.11.2009 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, kancelaria DZP i firma TPA Horwath mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prezentującą raport na temat energetyki wiatrowej.  

cały tekst