Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Zamówienia publiczne

Doradzamy zarówno wykonawcom jak i zamawiającym na wszystkich etapach postępowań o zamówienie publiczne, ppp i koncesyjnych, jak również w związku z późniejszą realizacją zawartych umów.

Nasze usługi na rzecz wykonawców obejmują m.in.:

 • analizy struktur prawnych skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w kontekście ich realizacji jako zamówienia publicznego, ppp, koncesji lub innego modelu współpracy publiczno-prywatnej,
 • analizy dotyczące ewentualnych naruszeń prawa przy realizacji przedsięwzięć opartych na współpracy publiczno-publicznej, w tym w formule in-house,
 • opracowanie strategii udziału w postępowaniu,
 • identyfikację i zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy,
 • wsparcie na wszystkich etapach postępowania (m.in. przygotowanie dokumentacji wymaganej w postępowaniu oraz odpowiedzi na wezwania zamawiającego),
 • wnoszenie środków ochrony prawnej, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne, ppp lub koncesyjnych (m.in. w zakresie dopuszczalnych zmian umowy),
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi,
 • ocenę ryzyk zamówieniowych w transakcjach M&A i restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • kompleksowe analizy i doradztwo prawne dot. interpretacji przepisów Prawa zamówień publicznych jak również innych ustaw powiązanych, w tym przepisów projektowanych na etapie prac legislacyjnych,
 • compliance w zamówieniach publicznych, w szczególności identyfikowanie i zapobieganie ryzykom (m.in. tym związanym z wykluczeniem wykonawcy z postępowania).

Nasze usługi na rzecz zamawiających obejmują m.in.

 • specjalistyczne opinie prawne i konsultacje z zakresu zamówień publicznych,
 • opracowanie optymalnych struktur prawnych dla realizacji skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. w ramach współpracy publiczno-publicznej,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, m.in. postępowań prowadzonych w trybach negocjacyjnych, dialogu konkurencyjnym oraz w trybie partnerstwa innowacyjnego, jak również postępowań prowadzonych w modelu PPP lub koncesyjnym,
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • reprezentację na etapie realizacji umów (m.in. w zakresie możliwych zmian umowy),
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami zamówień publicznych,
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • compliance w zamówieniach publicznych.

artykuły powiązane

Ocena zmiany przepisów w sprawie śmieci

Publikacja | 18.01.2018 Katarzyna Kuźma, radca prawny, partner w kancelarii DZP opowiada o zamówieniach in-house. Czy gminy mogą zlecać i zlecają swoim spółkom odbieranie odpadów bez przetargów?

cały tekst

KIO wytycza granice dla zamówień in-house

DZP doradza | 03.01.2018 Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung reprezentowali FBSerwis Karpatia przed KIO w sporze dot. postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Ryglice.

cały tekst

Ankieta nt. odwołań do KIO oraz skarg od wyroków KIO

Aktualność | 13.12.2017 Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych zachęca do zapoznania się i wypełnienia ankiety nt. kosztów związanych z wnoszeniem odwołań do KIO oraz skarg od wyroków KIO do sądów okręgowych.

cały tekst

IV Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa

Konferencja | 23.11.2017 23-24 listopada odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa, podczas której nasz ekspert od prawa budowlanego - Jerzy Sawicki, wygłosi prelekcje "Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego w praktyce”.

cały tekst

Przetargowe kontrowersje w ustawie antykorupcyjnej

Publikacja | 05.11.2017 Projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza dodatkową, nieznaną obecnie Prawu zamówień publicznych przesłankę wykluczenia z przetargów - komentuje Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Jakich dokumentów może żądać zamawiający

Publikacja | 02.11.2017 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają zamawiającym liczne deklaracje, np. że posiadają niezbędne doświadczenie, że są uczciwi.

cały tekst

Wykluczenie z przetargu bez realnych zarzutów

Publikacja | 30.10.2017 Projekt ustawy o jawności życia publicznego, w zakresie, w jakim ingeruje w zamówienia publiczne, wydaje się sprzeczny z prawem unijnym – pisze Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE"

Publikacja | 26.10.2017 Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym funkcjonowania środków ochrony prawnej w krajach Unii Europejskiej, przygotowanym przez ekspertów Stowarzyszenia PZP.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Katowice

Konferencja | 26.10.2017 26 października w Katowicach odbędzie się seminarium "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt". Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i dr hab. prof. UŚ Michał Kania.

cały tekst

Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka

Konferencja | 18.10.2017 Zapraszamy na śniadanie biznesowe "Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka". Spotkanie poprowadzą Tomasz Darowski, Michał Wojciechowski i Michał Skorupski, Dyrektor w KPMG.

cały tekst

Co zmieni specustawa dla inwestorów i samorządów?

Publikacja | 17.10.2017 W #RZECZoPRAWIE gościem Jolanty Ojczyk był Jerzy Sawicki, który mówił o projekcie tzw. ustawy inwestycyjnej i nowej instytucji, którą ma wprowadzić ustawa - obszarach zorganizowanego inwestowania.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Warszawa

Konferencja | 12.10.2017 12 października wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa organizujemy śniadanie biznesowe pt. "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt".

cały tekst

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Aktualność | 11.10.2017 Eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi spotkali się na debacie poświęconej funkcjonowaniu środków ochrony prawnej z zakresu PZP w Polsce oraz innych krajach UE.

cały tekst

Brak wadium nie stanowi przeszkody do umowy z Pesą

Publikacja | 02.10.2017 Pesa nie przedłużyła ważności wadium do oferty na dostawę tramwajów dla Krakowie. Zamawiający traci wyłącznie instrument nacisku, którym mógłby "zmotywować" wykonawcę do zawarcia umowy.

cały tekst

Debata Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Konferencja | 28.09.2017 W czasie debaty prezentowany będzie raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE", a w wydarzeniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Gdynia

Konferencja | 14.09.2017 14 września w Gdyni odbędzie seminarium dot. konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

cały tekst

Opportunities and threats for Chinese contractors

Konferencja | 12.09.2017 Together with the China Council for the Promotion of International Trade we are pleased to invite you to a business seminar on public procurement in Poland, which will be held on 12 September.

cały tekst

Wadium w zamówieniach – zatrzymywać czy nie

Publikacja | 01.09.2017 Jednym z zagadnień wywołujących kontrowersje w sferze zamówień jest zatrzymanie wadium wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów, do czego został wezwany przez zamawiającego.

cały tekst

Wina we wprowadzeniu w błąd - przesłana wykluczenia

Publikacja | 30.08.2017 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-387/14 Esaprojekt komentują Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

Udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie

Publikacja | 24.08.2017 Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doświadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział.

cały tekst

Ustalanie warunkow udzialu w postępowaniu

Publikacja | 21.08.2017 Co zrobić, aby warunki udziału nie stały się barierami dla (braku) udziału oferentów? Gdzie jest bezpieczna granica dająca pewność dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich?

cały tekst

Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów

Publikacja | 28.07.2017 Punktem wyjścia do rozważań na temat wyroku\ w sprawie C-387/14 powinno byç przypomnienie, że Trybunał interpretował zapisy nieobowiązującej już dzisiaj dyrektywy 2004/18/WE.

cały tekst

Najpierw badania naukowe, potem zakup produktów

Publikacja | 28.07.2017 Tryb partnerstwa innowacyjnego został przewidziany w prawie unijnym w odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji zamawiających pochodzących ze wszystkich krajów UE.

cały tekst

Dlaczego polscy przedsiębiorcy tak niechętnie biorą w nich udział?

Publikacja | 21.07.2017 Blisko 40% polskich przetargów kończy się złożeniem tylko jednej oferty - wynika z najnowszych danych UZP. A na braku konkurencji tracą nie tylko przedsiębiorcy, ale także gospodarka.

cały tekst

Doświadczenie konsorcjum a członków konsorcjum

Publikacja | 27.06.2017 Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród wykonawców zamówień publicznych.

cały tekst

Warsztaty "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki"

Konferencja | 22.06.2017 22 czerwca zapraszamy Państwa na 2. warsztaty z dofinansowań projektów energetycznych ze środków krajowych i UE pt. "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki".

cały tekst

Unijny Trybunał może przemodelować polskie konsorcja

Publikacja | 16.06.2017 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej spółki Esaprojekt (C-387/14) może istotnie wpłynąć na praktykę udziału konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne.

cały tekst

Prawnicy chcą pomóc w zmianach systemu zamówień publicznych

Publikacja | 29.05.2017 Nowelizacja prawa zamówień publicznych miała dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Czas zmienić system zamówień publicznych z uwzględnieniem polskiej specyfiki.

cały tekst

KIO potwierdziło wygraną klienta DZP w 2 przetargach

DZP doradza | 21.05.2017 Doradzaliśmy MEDCOM - na etapie przygotowywania oferty oraz przy postępowaniach odwoławczych przed KIO, w 2 przetargach na zakup infrastruktury dla autobusów elektrycznych.

cały tekst

Samorząd gospodarczy w zamówieniach publicznych

Publikacja | 19.05.2017 Ostatnio obserwujemy, że organizacje samorządu gospodarczego częściej korzystają z prawa do odwołania. Z drugiej strony KIO przez literalne stosowanie przepisów ogranicza taką możliwość.

cały tekst

Jak zabezpieczyć wykonawcę w relacjach z GDDKiA?

Konferencja | 17.05.2017 17 maja, wspólnie z KPMG, zapraszamy na spotkanie poświęcone tematyce wzoru umowy w formule "projektuj i buduj", który jest już stosowany przez GDDKiA w nowych przetargach drogowych.

cały tekst

Decyzję gminy o zamówieniu in-house należy uzasadnić

Publikacja | 15.05.2017 Prawo zamówień publicznych powinno być postrzegane jako narzędzie do realizacji zadań publicznych, dla których nadrzędnym celem powinno być efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Co wolno z wolnej ręki

Publikacja | 08.05.2017 Wykorzystując kontrolowaną przez siebie firmę, samorząd nie powinien nadużywać dominującej pozycji na rynku usług komunalnych. Komentuje Wojciech Hartung.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Konsorcjum - razem lepiej?"

Konferencja | 26.04.2017 26 kwietnia zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Konsorcjum - razem lepiej?". Spotkają się z Państwem: Katarzyna Kuźma, Tomasz Darowski, Paweł Lewandowski i Krzysztof Dyba.

cały tekst

Seminarium "Jak przeprowadzić procedurę zakupu taboru?"

Konferencja | 20.04.2017 W dniach 20 i 25 kwietnia organizujemy seminarium pt. "Jak skutecznie przeprowadzić procedurę zakupu taboru?", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

Aktualność | 13.04.2017 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje: 24 ekspertów w 15 specjalizacjach

Aktualność | 10.04.2017 Ukazała się rozszerzona część rankingu Ch&P. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych

Konferencja | 30.03.2017 W dniach 30-31 marca odbędzie się konferencja pt. "Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych - prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych".

cały tekst

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Konferencja | 29.03.2017 29 marca odbędzie się Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych. W spotkaniu udział weźmie Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Zamówienia in-house - brakuje definicji a interpretacje są różne

Publikacja | 27.03.2017 Rozmowa z Wojciechem Hartungiem, Counselem w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., nt. zamówień typu in-house.

cały tekst

Konferencja "Nowelizacja ustawy PZP"

Konferencja | 21.03.2017 21 marca w Warszawie odbędzie się konferencja "Nowelizacja ustawy Prawa Zamówień Publicznych - istotne zmiany i zastosowanie praktyczne przepisów w sektorze energetycznym".

cały tekst

Broszura MF dot. odwróconego obciążenia VAT usług budowlanych

Alert | 20.03.2017 W piątek, 17 marca 2017, ukazały się długo oczekiwane objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące zmian, które 1 stycznia 2017 r. dotknęły branżę budowlaną. 

cały tekst

Poszukiwanie nowych kryteriów pozacenowych

Publikacja | 15.03.2017 Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca, obserwujemy wśród zamawiających wzmożone poszukiwania pomysłów na pozacenowe kryteria oceny ofert.

cały tekst

Przepisami o zamówieniach nie naprawimy zła całego świata

Publikacja | 14.03.2017 W przypadku przetargów najważniejsze są dobre praktyki, a to z nimi dotychczas mieliśmy problem – zgodzili się uczestnicy debaty zorganizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną.

cały tekst

Nowe pomysły na walkę z dyktatem ceny w przetargach

Publikacja | 08.03.2017 W wyniku prac Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa, został opracowany katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert. Ma ma on stanowić wytyczne dla zamawiających.

cały tekst

Oferty S7 z Warszawy do Grójca poznamy pod koniec marca?

Publikacja | 07.03.2017 Terminy na złożenie ofert cenowych w trzech przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa – Grójec zostały po raz kolejny przesunięte.

cały tekst

Wojciech Hartung powołany do Rady Zamówień Publicznych

Aktualność | 06.03.2017 6 marca Wojciech Hartung otrzymał z rąk Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów, nominację na członka Rady Zamówień Publicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UZP.

cały tekst

Seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji"

Konferencja | 28.02.2017 28 lutego odbędzie się seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji - pierwsze doświadczenia z perspektywy wykonawców". W spotkaniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Debata "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy"

Konferencja | 28.02.2017 28 lutego w redakcji Dziennika Gazety Prawnej odbędzie się debata pt. "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy". W spotkaniu udział weźmie Wojciech Hartung.

cały tekst

Postępowania jednostopniowe – czy będzie krócej?

Publikacja | 20.02.2017 Z zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że nowo ogłaszane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg mają być jednoetapowe.

cały tekst

Śniadanie Działu Badań i Rozwoju w Warszawie

Konferencja | 10.02.2017 10 lutego zapraszamy na śniadanie "Udzielanie zamówień w trybie partnerstwa innowacyjnego a prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców - case study".

cały tekst

KIO: pierwszy spór o in-house na odpady wygrany przez gminę

Publikacja | 08.02.2017 7 lutego Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła skargę na prowadzone przez Tarnów postępowanie w sprawie udzielenia w trybie in – house zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

cały tekst

Reorganizacja spółki pozwala na udzielenie zamówień in-house

Publikacja | 08.02.2017 Urząd Miasta Tarnowa ma prawo przekazać z wolnej ręki zamówienie na wywóz odpadów własnej spółce komunalnej. To pierwszy wyrok dot. obowiązującej od początku roku procedury in-house.

cały tekst

Katarzyna Kuźma jedną z założycielek Stowarzyszenia PZP

Aktualność | 08.02.2017 3 lutego powstało Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkiem założycielem jest m.in. Katarzyna Kuźma, która została także Wiceprezesem Stowarzyszenia.

cały tekst

KIO: Przetarg na szczepionki przeciwko pneumokokom

DZP doradza | 30.01.2017 KIO oddaliła odwołanie wniesione przez PGF Urtica od wyniku przetargu na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom, ogłoszonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

cały tekst

Webinarium "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia"

Konferencja | 25.01.2017 25 stycznia zapraszamy na webinarium z cyklu Prawo Zamówień Publicznych pt. "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania ich braku w oparciu o formularz JEDZ".

cały tekst

Przetargi: zamówienia in-house a zasady konkurencji

Publikacja | 24.01.2017 Przyjęcie w Prawie zamówień publicznych rozwiązania, zgodnie z którym zamówienia in-house mogą być udzielane w trybie z wolnej ręki, nie oznacza całkowitej dowolności działania zamawiających.

cały tekst

Konferencja "Nowe Prawo ochrony środowiska"

Konferencja | 18.01.2017 W dniach 18-19 stycznia serdecznie zapraszamy na XI konferencję "Nowe Prawo ochrony środowiska". Pierwszego dnia wydarzenia prezentację wygłosi Wojciech Hartung.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Etat w końcu ważniejszy niż cena

Publikacja | 27.12.2016 Od nowego roku zamówienia będą bardziej humanitarne, ale ich ceny wzrosną nawet o 30 proc. Od 1 stycznia wchodzą w życie zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

cały tekst

Obowiązkowe umowy o pracę w przetargach publicznych

Publikacja | 20.12.2016 Zgodnie z nowelizacją PZP, zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane żądanie, aby wykonawca zatrudniał osoby na umowę o pracę.

cały tekst

Przewozy Regionalne kupują nowe elektryczne zespoły trakcyjne

DZP doradza | 19.12.2016 Zapewnialiśmy kompleksową obsługę prawną spółki Przewozy Regionalne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

cały tekst

Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich

Publikacja | 13.12.2016 Zamawiający powinien mieć dowolność w kształtowaniu opisu kryteriów selekcji oraz korzystania z potencjału podmiotów trzecich w zależności od specyfikacji danego zamówienia.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 5

Publikacja | 22.11.2016 Zastosowanie sankcji wykluczenia z postępowania, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie musi być automatyczne.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 4

Publikacja | 15.11.2016 Nawet nieumyślne podanie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia może skutkować wykluczeniem go z postępowania o zamówienie publiczne.

cały tekst

"Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanego PZP"

Konferencja | 14.11.2016 14 listopada zapraszamy na kolejne warsztaty organizowane w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 3

Publikacja | 08.11.2016 Od czego zależy możliwość wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na popełnienie deliktu przeciwko środowisku? - 3 część naszej serii artykułów.

cały tekst

Konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych"

Konferencja | 28.10.2016 28 października odbędzie się konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Praktyka stosowania przepisów". W spotkaniu udział weźmie nasza ekspertka, Katarzyna Kuźma.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz.2

Publikacja | 25.10.2016 Fakultatywne przesłanki wykluczenia w zakresie prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym zostały wprowadzone do PZP bez pogłębionej weryfikacji stosownych przepisów.

cały tekst

Firmy zainteresowane startem w przetargach zmieną swoją strategię

Publikacja | 24.10.2016 Znowelizowana w lipcu ustawa PZP modyfikuje m.in. zasady udzielania zamówień oraz sposób przygotowania i prowadzenia postępowań, promuje też pozaekonomiczne cele zamówień.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 1

Publikacja | 18.10.2016 Dzięki zmianom wprowadzonym nowelizacją ustawy PZP, która weszła w życie 28 lipca br., zamawiający uzyskał daleko idące uprawnienie do kształtowania warunków udziału w postępowaniu.

cały tekst

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Konferencja | 10.10.2016 W dniach 10-11 października odbędzie się XX Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. W wydarzeniu wezmą udział Wojciech Hartung i Katarzyna Kuźma.

cały tekst

"Zmiany w pzp z perspektywy kadry zarządzającej"

Konferencja | 04.10.2016 4 października zapraszamy Państwa na seminarium "Zmiany w prawie zamówień publicznych z perspektywy kadry zarządzającej”. Prelekcję tego dnia poprowadzi Wojciech Hartung.

cały tekst

Jest sposób, by nie płacić 13 zł od zleceń

Publikacja | 22.09.2016 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać przepisy o minimalnym wynagrodzeniu zleceniobiorców (osób świadczących usługi). Zmiany mają charakter zasadniczy - tłumaczy Agata Mierzwa.

cały tekst

Zmiana umowy o zamówienie pub. w toku realizacji zamówienia

Publikacja | 20.09.2016 Ugody zmieniające umowy o zamówienie publiczne są dopuszczalne, ale z uwzględnieniem zasad dotyczących zmian umowy - wskazuje Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Changes to public procurement - management staff perspective

Aktualność | 12.09.2016 We are pleased to invite you to a seminar on "Changes to public procurement - management staff perspective" which will be held on the 4th of October. The seminar will be led by Wojciech Hartung.

cały tekst

Trybunał podważa automatyzm korekt

Publikacja | 31.08.2016 Beneficjenci, którzy nie zastosowali się do przepisów o zamówieniach pub., a wobec których prowadzona jest kontrola, powinni żądać zbadania i wykazania, jakie skutki ma ewentualne naruszenie prawa.

cały tekst

Samo prawo nie odmieni zamówień publicznych w budownictwie

Publikacja | 22.08.2016 Przepisy znowelizowanej ustawy zaczęły obowiązywać pod koniec lipca. Zmiany były konieczne ze względu na wdrożenie unijnych dyrektyw - ocenił Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Nowe przesłanki wykluczenia

Publikacja | 19.08.2016 O kontrakty finansowane ze środków publicznych mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy, którzy dają gwarancję należytego wykonania umowy z podmiotem publicznym.

cały tekst

Miało być mniej formalności. Będzie i JEDZ, i stos dokumentów.

Publikacja | 02.08.2016 28 lipca 2016 r. weszła w życie mała nowelizacja prawa zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1020). Wdrożyła ona unijne dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE z zakresu zamówień publicznych.

cały tekst

PZP: kolejna rewolucja, ale czy dobre rozwiązania?

Publikacja | 15.07.2016 Dyskusję nad najnowszą, obszerną nowelizacją ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zdominowała kwestia in house.

cały tekst

PZP: Pęknie worek z unijnymi przetargami

Publikacja | 15.07.2016 Prezydent 11 lipca podpisał bowiem ustawę z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - PZP oraz niektórych innych ustaw, która wdroży do polskiego prawa przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych.

cały tekst

PZP: In house to nie tylko prawo zamówień

Publikacja | 15.07.2016 Regulacje w ustawie dot. wyłącznie wyboru wykonawcy usługi. Nie tworzą zamkniętego i kompletnego zestawu przepisów regulujących kwestię powierzania określonych zadań spółkom pub.

cały tekst

Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego

Konferencja | 12.07.2016 12 lipca zapraszamy na kolejne warsztaty "Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego po nowelizacji PZP – praktyczne wskazówki dla wykonawców".

cały tekst

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Publikacja | 31.05.2016 Opracowanie przygotowane przez PROFITIA i kancelarię DZP z okazji konferencji "Najlepsze praktyki zakupowe w świetle nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych".

cały tekst

Spotkanie eksperckie dot. nowelizacji pzp

Konferencja | 31.05.2016 31 maja w Ambasadzie Brytyjskiej odbędzie się spotkanie eksperckie organizowane przez BPCC pt. "Dobre praktyki zakupowe w świetle nowelizacji prawa zamówień publicznych".

cały tekst

Prawne aspekty Best Value Procurement (BVP)

Publikacja | 20.05.2016 Istotą modelu BVP jest wybranie wykonawcy, który najlepiej rozumie potrzeby zamawiającego, dzięki swojej eksperckiej wiedzy będzie potrafił wykluczyć lub minimalizować ryzyka.

cały tekst

Zamówienia teleinformatyczne po nowelizacji

Konferencja | 10.05.2016 10 maja odbędzie się konferencja "Zamówienia teleinformatyczne po nowelizacji 2016". W wydarzeniu weźmie udział Wojciech Hartung, który wygłosi prelekcję nt. JEDZ.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje DZP w 16 specjalizacjach

Aktualność | 26.04.2016 Ukazała się europejska część rankingu Chambers&Partners. W uzupełnieniu opublikowanych w marcu wyników Global Guide, zarówno kancelaria, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Zamówienia in-house: za i przeciw - relacja z debaty

Publikacja | 20.04.2016 Możliwość zlecania zadań spółkom komunalnym czy celowym bez przetargów musi poprzedzić rzetelna analiza - relacja z debarty zorganizowanej przez Rzeczpospolitą.

cały tekst

Zamówienia publiczne 2016. Kierunki wprowadzania zmian

Konferencja | 14.04.2016 W dniach 14-15 kwietnia odbędą się warsztaty poświęcone ostatnim zmianom w zamówieniach publicznych. Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung poprowadzą sesję ćwiczeniową!

cały tekst

Legal 500 EMEA 2016 rekomenduje DZP

Aktualność | 13.04.2016 Ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Dispute Resolution i Insurance, a jako indywidualnie zostali wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, i Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Benchmarking Public Procurement 2016

Publikacja | 30.03.2016 Assessing public procurement systems in 77 economies all over the world - the World Bank Report includes the Polish perspective with i.e. DZP law firm 's lawyers insight.

cały tekst

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Publikacja | 24.03.2016 Zmiany w prawie zamówień publicznych komentuje Wojciech Hartung w audycji "Raport Gospodarczy" Radia TOK FM, której gospodarzem jest Aleksandra Dziadykiewicz.

cały tekst

Co się zmieni w zamówieniach publicznych?

Publikacja | 15.03.2016 Przedstawiciele samorządów w przeważającej mierze sprowadzają dyskusję na temat nowego Prawa zamówień publicznych do zagadnień związanych z in house.

cały tekst

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016

Konferencja | 14.03.2016 14 marca odbędzie się konferencja pt. "Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016 - trudności i wątpliwości praktyki". W spotkaniu weźmie udział Wojciech Hartung.

cały tekst

Zmiany w zamówieniach publicznych - jak się przygotować?

Konferencja | 10.03.2016 Zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego omówimy najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przewidujemy trzy terminy spotkań - 10, 16 i 23 marca.

cały tekst

Pierwsze warsztaty w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne"

Aktualność | 16.02.2016 15 lutego w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyły się warsztaty "Co zmieni się w zamówieniach publicznych po 18.04.2016 r.?", które poprowadzili Wojciech Hartung i Michał Bagłaj.

cały tekst

Czy można rozpisać przetarg na program lekowy, którego nie ma?

Publikacja | 03.02.2016 W przypadku, gdy publiczne podmioty, w szczególności szpitale, potrzebują skorzystać z niezbędnych im usług lub uzupełnić zapasy towarów, bardzo często podlegają przepisom ustawy PZP.

cały tekst

Polski Kongres Gospodarczy w Warszawie

Konferencja | 27.01.2016 27 stycznia w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Polskiego Kongresu Gospodarczego, który w tym roku będzie przebiegał pod hasłem "Stop biurokratyzmowi!".

cały tekst

Przetargi: będzie krótka nowelizacja

Publikacja | 31.12.2015 Nie będzie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Rząd zdecydował się na nowelizację, która ma jedynie implementować to, co konieczne z prawa unijnego. 

cały tekst

Przetargi: co trzeba zmienić od kwietnia

Publikacja | 21.12.2015 Ciągle ważą się losy prawa zamówień publicznych. Aby implementować unijne dyrektywy, wystarczy przyjąć małą nowelę – zwracają uwagę eksperci. Proponują dłuższą debatę nad nową ustawą.

cały tekst

Pociągi Flirt i Dart w barwach PKP IC

DZP doradza | 18.12.2015 Kompleksowa obsługa spółki PKP Intercity w zakresie 2 kontraktów na dostawę nowoczesnych pociągów. Dostawcami pociągów Flirt jest konsorcjum Stadler-Newag, a pociągi Dart dostarcza Pesa.

cały tekst

Zamówienia publiczne: najpierw implemendacja, potem prace nad ustawą

Aktualność | 11.12.2015 11 grudnia odbyła się konferencja prasowa Lewiatana i DZP poświęcona m.in. kwestii implementacji dyrektyw UE dotyczących udzielania zamówień publicznych do polskiego porządku prawnego.

cały tekst

Już dziś można zmieniać umowy zgodnie z dyrektywami

Publikacja | 01.12.2015 Chociaż dyrektywy dotyczące zamówień publicznych nie zostały jeszcze implementowane do polskiego porządku prawnego, w pewnym zakresie można je stosować.

cały tekst

Unijne dyrektywy można już stosować choć nie są wdrożone

Publikacja | 01.12.2015 Zdaniem ekspertów, choć nie wdrożyliśmy jeszcze unijnych norm dotyczących zamówień publicznych, niektóre z nich można już stosować. Mamy czas do kwietnia.

cały tekst

Zamówienia in-house wymagają porządnej analizy

Publikacja | 26.11.2015 Zasłaniając się prawem unijnym i tym, czego Unia od nas wymaga, zapominamy, co w kwestii zamówień publicznych rzeczywiście jest konieczne i potrzebne – pisze ekspert.

cały tekst

Samorządy mają kłopoty z wadium i protokołami

Publikacja | 23.11.2015 W 2014 r. regionalne izby obrachunkowe wykryły 1517 błędów dotyczących zamówień publicznych. To mniej niż w latach poprzednich. Samorządy mają największe problemy z wadium.

cały tekst

Co w zamówieniach publicznych zmienią unijne dyrektywy?

Publikacja | 23.11.2015 Co w zamówieniach publicznych zmienią unijne dyrektywy? wyjaśnia Wojciech Hartung w audycji Aleksandry Dziadykiewicz Raport Gospodarczy w Radiu TOK FM.

cały tekst

MSP chcą prostszych zamówień publicznych

Publikacja | 20.11.2015 Podstawową przeszkodą zniechęcającą sektor MSP do większego zaangażowania się w kontrakty publiczne jest nadmierna biurokratyzacja i wysoce sformalizowane procedury.

cały tekst

Blisko - nie znaczy w granicach administracyjnych

Publikacja | 04.11.2015 Wyznaczenie jako jednego z kryteriów zamówienia publicznego lokalizacji szpitala w określonej gminie jest niezgodne z unijnymi przepisami. Tak uznał TSUE.

cały tekst

Komentarz do Dyrektywy 2014/24/UE w spr. zamówień publicznych już w księgarniach

Aktualność | 30.10.2015 Książka naszych ekspertów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki - "Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz" już w księgarniach.

cały tekst

DZP z Bankiem Światowym analizują zamówienia publiczne

Aktualność | 23.10.2015 Informujemy, że 19 października Bank Światowy opublikował raport pt."Benchmarking Public Procurement 2016", którego współautorami są eksperci Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Proporcjonalne korekty dotyczą także samorządów

Publikacja | 21.10.2015 Czy samorządy, podobnie jak przedsiębiorcy, są zobligowane do proporcjonalnego zwrotu dotacji unijnej w razie niewykonania części zadań przewidzianych umową o wsparcie?

cały tekst

In house, czyli model organizacji rynku zadań publicznych

Publikacja | 26.09.2015 Wiele emocji wzbudzają tzw. zamówienia in house, będące elementem nowo przyjętych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych.

cały tekst

Nowe prawo o przetargach, czyli papier jest cierpliwy

Publikacja | 28.05.2015 Gdy nie definiujemy oczekiwań, łatwo mówić o ich zaspokojeniu. Pokazuje to projekt o zamówieniach publicznych- pisze ekspert Wojciech Hartung.

cały tekst

Lepszy mądry wykonawca niż tania bylejakość

Publikacja | 22.04.2015 Kryterium najniższej ceny w przetargach powoduje coraz poważniejsze problemy ekonomiczne i inwestycyjne. Wykazał to choćby niedawny raport NIK. A zgodnie z wyrokiem TSUE warto promować m.in. kompetencje.

cały tekst

E-zamówienia coraz mniej wirtualne, coraz bardziej realne

Publikacja | 09.04.2015 Na rynku zamówień publicznych w Polsce króluje forma papierowa. Wkrótce, za sprawą unijnych przepisów, zastąpi ją procedura elektroniczna- piszą Wojciech Hartung i Michał Wojciechowski

cały tekst

Sieci przesyłowe niebezpieczne dla wykonawców?

Publikacja | 23.11.2014 Sceptycznie podchodzimy do sprawności wykonawców na tych inwestycjach i uważamy, że jest możliwy negatywny scenariusz podobny do tego, który miał miejsce przy budowie autostrad

cały tekst

Co nowelizacja zmienia w przetargach

Publikacja | 01.10.2014 Sejm 29 sierpnia 2014 r. przyjął kolejną nowelizację ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy, stare nawyki. Przełomu nie będzie.

cały tekst

Problemática básica de los derechos de los consumidores

Konferencja | 25.09.2014 Junto con la Cámara de Comercio Polaco Española, les invitamos al desayuno "Problemática básica de los derechos de los consumidores en el contexto de la transposición de la directiva 2011/83/UE".

cały tekst