Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Zamówienia publiczne

Doradzamy zarówno wykonawcom jak i zamawiającym na wszystkich etapach postępowań o zamówienie publiczne, ppp i koncesyjnych, jak również w związku z późniejszą realizacją zawartych umów.

Nasze usługi na rzecz wykonawców obejmują m.in.:

 • analizy struktur prawnych skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w kontekście ich realizacji jako zamówienia publicznego, ppp, koncesji lub innego modelu współpracy publiczno-prywatnej,
 • analizy dotyczące ewentualnych naruszeń prawa przy realizacji przedsięwzięć opartych na współpracy publiczno-publicznej, w tym w formule in-house,
 • opracowanie strategii udziału w postępowaniu,
 • identyfikację i zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy,
 • wsparcie na wszystkich etapach postępowania (m.in. przygotowanie dokumentacji wymaganej w postępowaniu oraz odpowiedzi na wezwania zamawiającego),
 • wnoszenie środków ochrony prawnej, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne, ppp lub koncesyjnych (m.in. w zakresie dopuszczalnych zmian umowy),
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi,
 • ocenę ryzyk zamówieniowych w transakcjach M&A i restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • kompleksowe analizy i doradztwo prawne dot. interpretacji przepisów Prawa zamówień publicznych jak również innych ustaw powiązanych, w tym przepisów projektowanych na etapie prac legislacyjnych,
 • compliance w zamówieniach publicznych, w szczególności identyfikowanie i zapobieganie ryzykom (m.in. tym związanym z wykluczeniem wykonawcy z postępowania).

Nasze usługi na rzecz zamawiających obejmują m.in.

 • specjalistyczne opinie prawne i konsultacje z zakresu zamówień publicznych,
 • opracowanie optymalnych struktur prawnych dla realizacji skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. w ramach współpracy publiczno-publicznej,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, m.in. postępowań prowadzonych w trybach negocjacyjnych, dialogu konkurencyjnym oraz w trybie partnerstwa innowacyjnego, jak również postępowań prowadzonych w modelu PPP lub koncesyjnym,
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • reprezentację na etapie realizacji umów (m.in. w zakresie możliwych zmian umowy),
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami zamówień publicznych,
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • compliance w zamówieniach publicznych.

artykuły powiązane

IV Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa

23.11.2017 23-24 listopada odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa, podczas której nasz ekspert od prawa budowlanego - Jerzy Sawicki, wygłosi prelekcje "Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego w praktyce”.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Katowice

26.10.2017 26 października w Katowicach odbędzie się seminarium "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt". Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i dr hab. prof. UŚ Michał Kania.

cały tekst

Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka

18.10.2017 Zapraszamy na śniadanie biznesowe "Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka". Spotkanie poprowadzą Tomasz Darowski, Michał Wojciechowski i Michał Skorupski, Dyrektor w KPMG.

cały tekst

Co zmieni specustawa dla inwestorów i samorządów?

17.10.2017 W #RZECZoPRAWIE gościem Jolanty Ojczyk był Jerzy Sawicki, który mówił o projekcie tzw. ustawy inwestycyjnej i nowej instytucji, którą ma wprowadzić ustawa - obszarach zorganizowanego inwestowania.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Warszawa

12.10.2017 12 października wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa organizujemy śniadanie biznesowe pt. "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt".

cały tekst

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

11.10.2017 Eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi spotkali się na debacie poświęconej funkcjonowaniu środków ochrony prawnej z zakresu PZP w Polsce oraz innych krajach UE.

cały tekst

Brak wadium nie stanowi przeszkody do umowy z Pesą

02.10.2017 Pesa nie przedłużyła ważności wadium do oferty na dostawę tramwajów dla Krakowie. Zamawiający traci wyłącznie instrument nacisku, którym mógłby "zmotywować" wykonawcę do zawarcia umowy.

cały tekst

Debata Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

28.09.2017 W czasie debaty prezentowany będzie raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE", a w wydarzeniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Gdynia

14.09.2017 14 września w Gdyni odbędzie seminarium dot. konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

cały tekst

Opportunities and threats for Chinese contractors

12.09.2017 Together with the China Council for the Promotion of International Trade we are pleased to invite you to a business seminar on public procurement in Poland, which will be held on 12 September.

cały tekst

Wadium w zamówieniach – zatrzymywać czy nie

01.09.2017 Jednym z zagadnień wywołujących kontrowersje w sferze zamówień jest zatrzymanie wadium wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów, do czego został wezwany przez zamawiającego.

cały tekst

Wina we wprowadzeniu w błąd - przesłana wykluczenia

30.08.2017 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-387/14 Esaprojekt komentują Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

Udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie

24.08.2017 Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doświadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział.

cały tekst

Ustalanie warunkow udzialu w postępowaniu

21.08.2017 Co zrobić, aby warunki udziału nie stały się barierami dla (braku) udziału oferentów? Gdzie jest bezpieczna granica dająca pewność dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich?

cały tekst

Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów

28.07.2017 Punktem wyjścia do rozważań na temat wyroku\ w sprawie C-387/14 powinno byç przypomnienie, że Trybunał interpretował zapisy nieobowiązującej już dzisiaj dyrektywy 2004/18/WE.

cały tekst

Najpierw badania naukowe, potem zakup produktów

28.07.2017 Tryb partnerstwa innowacyjnego został przewidziany w prawie unijnym w odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji zamawiających pochodzących ze wszystkich krajów UE.

cały tekst

Doświadczenie konsorcjum a członków konsorcjum

27.06.2017 Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród wykonawców zamówień publicznych.

cały tekst

Warsztaty "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki"

22.06.2017 22 czerwca zapraszamy Państwa na 2. warsztaty z dofinansowań projektów energetycznych ze środków krajowych i UE pt. "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki".

cały tekst

Unijny Trybunał może przemodelować polskie konsorcja

16.06.2017 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej spółki Esaprojekt (C-387/14) może istotnie wpłynąć na praktykę udziału konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne.

cały tekst

Prawnicy chcą pomóc w zmianach systemu zamówień publicznych

29.05.2017 Nowelizacja prawa zamówień publicznych miała dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Czas zmienić system zamówień publicznych z uwzględnieniem polskiej specyfiki.

cały tekst

KIO potwierdziło wygraną klienta DZP w 2 przetargach

21.05.2017 Doradzaliśmy MEDCOM - na etapie przygotowywania oferty oraz przy postępowaniach odwoławczych przed KIO, w 2 przetargach na zakup infrastruktury dla autobusów elektrycznych.

cały tekst

Samorząd gospodarczy w zamówieniach publicznych

19.05.2017 Ostatnio obserwujemy, że organizacje samorządu gospodarczego częściej korzystają z prawa do odwołania. Z drugiej strony KIO przez literalne stosowanie przepisów ogranicza taką możliwość.

cały tekst

Jak zabezpieczyć wykonawcę w relacjach z GDDKiA?

17.05.2017 17 maja, wspólnie z KPMG, zapraszamy na spotkanie poświęcone tematyce wzoru umowy w formule "projektuj i buduj", który jest już stosowany przez GDDKiA w nowych przetargach drogowych.

cały tekst

Decyzję gminy o zamówieniu in-house należy uzasadnić

15.05.2017 Prawo zamówień publicznych powinno być postrzegane jako narzędzie do realizacji zadań publicznych, dla których nadrzędnym celem powinno być efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Konsorcjum - razem lepiej?"

26.04.2017 26 kwietnia zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Konsorcjum - razem lepiej?". Spotkają się z Państwem: Katarzyna Kuźma, Tomasz Darowski, Paweł Lewandowski i Krzysztof Dyba.

cały tekst

Seminarium "Jak przeprowadzić procedurę zakupu taboru?"

20.04.2017 W dniach 20 i 25 kwietnia organizujemy seminarium pt. "Jak skutecznie przeprowadzić procedurę zakupu taboru?", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

13.04.2017 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje: 24 ekspertów w 15 specjalizacjach

10.04.2017 Ukazała się rozszerzona część rankingu Ch&P. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych

30.03.2017 W dniach 30-31 marca odbędzie się konferencja pt. "Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych - prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych".

cały tekst

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

29.03.2017 29 marca odbędzie się Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych. W spotkaniu udział weźmie Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Zamówienia in-house - brakuje definicji a interpretacje są różne

27.03.2017 Rozmowa z Wojciechem Hartungiem, Counselem w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., nt. zamówień typu in-house.

cały tekst

Konferencja "Nowelizacja ustawy PZP"

21.03.2017 21 marca w Warszawie odbędzie się konferencja "Nowelizacja ustawy Prawa Zamówień Publicznych - istotne zmiany i zastosowanie praktyczne przepisów w sektorze energetycznym".

cały tekst

Broszura MF dot. odwróconego obciążenia VAT usług budowlanych

20.03.2017 W piątek, 17 marca 2017, ukazały się długo oczekiwane objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące zmian, które 1 stycznia 2017 r. dotknęły branżę budowlaną. 

cały tekst

Poszukiwanie nowych kryteriów pozacenowych

15.03.2017 Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca, obserwujemy wśród zamawiających wzmożone poszukiwania pomysłów na pozacenowe kryteria oceny ofert.

cały tekst

Przepisami o zamówieniach nie naprawimy zła całego świata

14.03.2017 W przypadku przetargów najważniejsze są dobre praktyki, a to z nimi dotychczas mieliśmy problem – zgodzili się uczestnicy debaty zorganizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną.

cały tekst

Nowe pomysły na walkę z dyktatem ceny w przetargach

08.03.2017 W wyniku prac Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa, został opracowany katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert. Ma ma on stanowić wytyczne dla zamawiających.

cały tekst

Oferty S7 z Warszawy do Grójca poznamy pod koniec marca?

07.03.2017 Terminy na złożenie ofert cenowych w trzech przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa – Grójec zostały po raz kolejny przesunięte.

cały tekst

Wojciech Hartung powołany do Rady Zamówień Publicznych

06.03.2017 6 marca Wojciech Hartung otrzymał z rąk Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów, nominację na członka Rady Zamówień Publicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UZP.

cały tekst

Seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji"

28.02.2017 28 lutego odbędzie się seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji - pierwsze doświadczenia z perspektywy wykonawców". W spotkaniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Debata "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy"

28.02.2017 28 lutego w redakcji Dziennika Gazety Prawnej odbędzie się debata pt. "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy". W spotkaniu udział weźmie Wojciech Hartung.

cały tekst

Postępowania jednostopniowe – czy będzie krócej?

20.02.2017 Z zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że nowo ogłaszane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg mają być jednoetapowe.

cały tekst

Śniadanie Działu Badań i Rozwoju w Warszawie

10.02.2017 10 lutego zapraszamy na śniadanie "Udzielanie zamówień w trybie partnerstwa innowacyjnego a prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców - case study".

cały tekst

Katarzyna Kuźma jedną z założycielek Stowarzyszenia PZP

08.02.2017 3 lutego powstało Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkiem założycielem jest m.in. Katarzyna Kuźma, która została także Wiceprezesem Stowarzyszenia.

cały tekst

KIO: Przetarg na szczepionki przeciwko pneumokokom

30.01.2017 KIO oddaliła odwołanie wniesione przez PGF Urtica od wyniku przetargu na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom, ogłoszonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

cały tekst

Webinarium "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia"

25.01.2017 25 stycznia zapraszamy na webinarium z cyklu Prawo Zamówień Publicznych pt. "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania ich braku w oparciu o formularz JEDZ".

cały tekst

Przetargi: zamówienia in-house a zasady konkurencji

24.01.2017 Przyjęcie w Prawie zamówień publicznych rozwiązania, zgodnie z którym zamówienia in-house mogą być udzielane w trybie z wolnej ręki, nie oznacza całkowitej dowolności działania zamawiających.

cały tekst

Konferencja "Nowe Prawo ochrony środowiska"

18.01.2017 W dniach 18-19 stycznia serdecznie zapraszamy na XI konferencję "Nowe Prawo ochrony środowiska". Pierwszego dnia wydarzenia prezentację wygłosi Wojciech Hartung.

cały tekst

Obowiązkowe umowy o pracę w przetargach publicznych

20.12.2016 Zgodnie z nowelizacją PZP, zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane żądanie, aby wykonawca zatrudniał osoby na umowę o pracę.

cały tekst

Przewozy Regionalne kupują nowe elektryczne zespoły trakcyjne

19.12.2016 Zapewnialiśmy kompleksową obsługę prawną spółki Przewozy Regionalne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

cały tekst

Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich

13.12.2016 Zamawiający powinien mieć dowolność w kształtowaniu opisu kryteriów selekcji oraz korzystania z potencjału podmiotów trzecich w zależności od specyfikacji danego zamówienia.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 5

22.11.2016 Zastosowanie sankcji wykluczenia z postępowania, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie musi być automatyczne.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 4

15.11.2016 Nawet nieumyślne podanie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia może skutkować wykluczeniem go z postępowania o zamówienie publiczne.

cały tekst

"Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanego PZP"

14.11.2016 14 listopada zapraszamy na kolejne warsztaty organizowane w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 3

08.11.2016 Od czego zależy możliwość wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na popełnienie deliktu przeciwko środowisku? - 3 część naszej serii artykułów.

cały tekst

DZP doradza przy modernizacji nowej siedziby Ambasady RP w Wilnie

01.11.2016 Eksperci z kancelarii DZP doradzają spółce Warbud SA przy adaptacji XVII-wiecznego Pałacu Paców w Wilnie na nową siedzibę Ambasady RP na Litwie.

cały tekst

Konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych"

28.10.2016 28 października odbędzie się konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Praktyka stosowania przepisów". W spotkaniu udział weźmie nasza ekspertka, Katarzyna Kuźma.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz.2

25.10.2016 Fakultatywne przesłanki wykluczenia w zakresie prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym zostały wprowadzone do PZP bez pogłębionej weryfikacji stosownych przepisów.

cały tekst

Firmy zainteresowane startem w przetargach zmieną swoją strategię

24.10.2016 Znowelizowana w lipcu ustawa PZP modyfikuje m.in. zasady udzielania zamówień oraz sposób przygotowania i prowadzenia postępowań, promuje też pozaekonomiczne cele zamówień.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 1

18.10.2016 Dzięki zmianom wprowadzonym nowelizacją ustawy PZP, która weszła w życie 28 lipca br., zamawiający uzyskał daleko idące uprawnienie do kształtowania warunków udziału w postępowaniu.

cały tekst

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

10.10.2016 W dniach 10-11 października odbędzie się XX Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. W wydarzeniu wezmą udział Wojciech Hartung i Katarzyna Kuźma.

cały tekst

"Zmiany w pzp z perspektywy kadry zarządzającej"

04.10.2016 4 października zapraszamy Państwa na seminarium "Zmiany w prawie zamówień publicznych z perspektywy kadry zarządzającej”. Prelekcję tego dnia poprowadzi Wojciech Hartung.

cały tekst

Jest sposób, by nie płacić 13 zł od zleceń

22.09.2016 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać przepisy o minimalnym wynagrodzeniu zleceniobiorców (osób świadczących usługi). Zmiany mają charakter zasadniczy - tłumaczy Agata Mierzwa.

cały tekst

Zmiana umowy o zamówienie pub. w toku realizacji zamówienia

20.09.2016 Ugody zmieniające umowy o zamówienie publiczne są dopuszczalne, ale z uwzględnieniem zasad dotyczących zmian umowy - wskazuje Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Trybunał podważa automatyzm korekt

31.08.2016 Beneficjenci, którzy nie zastosowali się do przepisów o zamówieniach pub., a wobec których prowadzona jest kontrola, powinni żądać zbadania i wykazania, jakie skutki ma ewentualne naruszenie prawa.

cały tekst

Samo prawo nie odmieni zamówień publicznych w budownictwie

22.08.2016 Przepisy znowelizowanej ustawy zaczęły obowiązywać pod koniec lipca. Zmiany były konieczne ze względu na wdrożenie unijnych dyrektyw - ocenił Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Nowe przesłanki wykluczenia

19.08.2016 O kontrakty finansowane ze środków publicznych mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy, którzy dają gwarancję należytego wykonania umowy z podmiotem publicznym.

cały tekst

Miało być mniej formalności. Będzie i JEDZ, i stos dokumentów.

02.08.2016 28 lipca 2016 r. weszła w życie mała nowelizacja prawa zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1020). Wdrożyła ona unijne dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE z zakresu zamówień publicznych.

cały tekst

PZP: kolejna rewolucja, ale czy dobre rozwiązania?

15.07.2016 Dyskusję nad najnowszą, obszerną nowelizacją ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zdominowała kwestia in house.

cały tekst

PZP: Pęknie worek z unijnymi przetargami

15.07.2016 Prezydent 11 lipca podpisał bowiem ustawę z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - PZP oraz niektórych innych ustaw, która wdroży do polskiego prawa przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych.

cały tekst

PZP: In house to nie tylko prawo zamówień

15.07.2016 Regulacje w ustawie dot. wyłącznie wyboru wykonawcy usługi. Nie tworzą zamkniętego i kompletnego zestawu przepisów regulujących kwestię powierzania określonych zadań spółkom pub.

cały tekst

Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego

12.07.2016 12 lipca zapraszamy na kolejne warsztaty "Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego po nowelizacji PZP – praktyczne wskazówki dla wykonawców".

cały tekst

Zmiany w prawie zamówień publicznych

31.05.2016 Opracowanie przygotowane przez PROFITIA i kancelarię DZP z okazji konferencji "Najlepsze praktyki zakupowe w świetle nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych".

cały tekst

Spotkanie eksperckie dot. nowelizacji pzp

31.05.2016 31 maja w Ambasadzie Brytyjskiej odbędzie się spotkanie eksperckie organizowane przez BPCC pt. "Dobre praktyki zakupowe w świetle nowelizacji prawa zamówień publicznych".

cały tekst

Prawne aspekty Best Value Procurement (BVP)

20.05.2016 Na czym oparty jest model BVP?

cały tekst

Zamówienia teleinformatyczne po nowelizacji

10.05.2016 10 maja odbędzie się konferencja "Zamówienia teleinformatyczne po nowelizacji 2016". W wydarzeniu weźmie udział Wojciech Hartung, który wygłosi prelekcję nt. JEDZ.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje DZP i jej ekspertów w 16 specjalizacjach

26.04.2016 Ukazała się rozszerzona, czyli europejska, część rankingu Chambers and Partners. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria DZP, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Co się zmieni w zamówieniach publicznych?

14.04.2016 Przedstawiciele samorządów w przeważającej mierze sprowadzają dyskusję na temat nowego Prawa zamówień publicznych do zagadnień związanych z in house.

cały tekst

Zamówienia publiczne 2016. Kierunki wprowadzania zmian

14.04.2016 W dniach 14-15 kwietnia odbędą się warsztaty poświęcone ostatnim zmianom w zamówieniach publicznych. Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung poprowadzą sesję ćwiczeniową!

cały tekst

Legal 500 EMEA 2016 rekomenduje DZP

13.04.2016 Ukazała się nowa edycja publikacji i rankingu Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Dispute Resolution i Insurance, a jako Leading Individuals zostali wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, i Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Benchmarking Public Procurement 2016

30.03.2016 Assessing public procurement systems in 77 economies all over the world - the World Bank Report includes the Polish perspective with i.e. DZP law firm 's lawyers insight.

cały tekst

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016

14.03.2016 14 marca odbędzie się konferencja pt. "Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016 - trudności i wątpliwości praktyki". W spotkaniu weźmie udział Wojciech Hartung.

cały tekst

Zmiany w zamówieniach publicznych - jak się przygotować?

10.03.2016 Zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego omówimy najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przewidujemy trzy terminy spotkań - 10, 16 i 23 marca.

cały tekst

Pierwsze warsztaty w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne"

16.02.2016 15 lutego w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyły się warsztaty "Co zmieni się w zamówieniach publicznych po 18.04.2016 r.?", które poprowadzili Wojciech Hartung i Michał Bagłaj.

cały tekst

Czy można rozpisać przetarg na program lekowy, którego jeszcze nie ma?

03.02.2016 W przypadku, gdy publiczne podmioty, w szczególności szpitale, potrzebują skorzystać z niezbędnych im usług lub uzupełnić zapasy towarów, bardzo często podlegają przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

cały tekst

Polski Kongres Gospodarczy w Warszawie

27.01.2016 27 stycznia w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Polskiego Kongresu Gospodarczego, który w tym roku będzie przebiegał pod hasłem "Stop biurokratyzmowi!".

cały tekst

Pociągi Flirt i Dart w barwach PKP IC

18.12.2015 Kompleksowa obsługa spółki PKP Intercity w zakresie 2 kontraktów na dostawę nowoczesnych pociągów. Dostawcami pociągów Flirt jest konsorcjum Stadler-Newag, a pociągi Dart dostarcza Pesa.

cały tekst

Zamówienia publiczne - najpierw implementacja dyrektyw, a następnie prace nad ustawą

11.12.2015 11 grudnia 2015 r. odbyła się konferencja prasowa Lewiatana i DZP poświęcona m.in. kwestii implementacji unijnych dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych. W konferencji udział wzięli Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Już dziś można zmieniać umowy zgodnie z dyrektywami

01.12.2015 Chociaż dyrektywy dotyczące zamówień publicznych nie zostały jeszcze implementowane do polskiego porządku prawnego, w pewnym zakresie można je stosować.

cały tekst

Zamówienia in-house wymagają porządnej analizy

26.11.2015 Zasłaniając się prawem unijnym i tym, czego Unia od nas wymaga, zapominamy, co w kwestii zamówień publicznych rzeczywiście jest konieczne i potrzebne – pisze ekspert.

cały tekst

Blisko - nie znaczy w granicach administracyjnych

04.11.2015 Wyznaczenie jako jednego z kryteriów zamówienia publicznego lokalizacji szpitala w określonej gminie jest niezgodne z unijnymi przepisami. Tak uznał TSUE.

cały tekst

Komentarz do Dyrektywy 2014/24/UE w spr. zamówień publicznych już w księgarniach

29.10.2015 Ukazała się książka pt. "Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz" autorstwa ekspertów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung, Michał Bagłaj, Tomasz Michalczyk, Michał Wojciechowski oraz Jakub Krysa.

cały tekst

DZP z Bankiem Światowym analizują zamówienia publiczne

23.10.2015 Informujemy 19 października Bank Światowy opublikował raport "Benchmarking Public Procurement 2016", którego współautorami są eksperci Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Proporcjonalne korekty dotyczą także samorządów

21.10.2015 Czy samorządy, podobnie jak przedsiębiorcy, są zobligowane do proporcjonalnego zwrotu dotacji unijnej w razie niewykonania części zadań przewidzianych umową o wsparcie?

cały tekst

In house, czyli model organizacji rynku zadań publicznych

26.09.2015 Wiele emocji wzbudzają tzw. zamówienia in house, będące elementem nowo przyjętych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych.

cały tekst

Chambers Europe 2015 po raz kolejny rekomenduje DZP i jej ekspertów

27.04.2015 Ukazała się rozszerzona wersja rankingu Chambers & Partners - Chambers Europe. Informormujemy że zarówno kancelaria DZP jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 10 kategoriach.

cały tekst

Chambers Global 2015 wyróżnia DZP

12.03.2015 W opublikowanym właśnie rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business kancelaria DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Konferencja poświęcona pamięci prof. Michała Kuleszy

08.01.2015 13 stycznia 2015 r. w dniu drugiej rocznicy śmierci prof. Michała Kuleszy, odbyła się konferencja "Wspomnienie prof. Michała Kuleszy w drugą rocznicę śmierci. Reforma samorządu terytorialnego: ocena przeszłości i spojrzenie w przyszłość", na którą serdecznie zapraszamy.

cały tekst

Chambers Europe nagradza kancelarię DZP

25.04.2013 W najnowszym rankingu firm prawniczych Chambers Europe 2013 trzeci raz z rzędu zostaliśmy uhonorowani nagrodą Poland Law Firm of the Year - National. Nagroda Chambers Europe Awards for Excellence trafia w nasze ręce po raz czwarty.

cały tekst

Chambers Europe ponownie wyróżnia DZP i jej ekspertów

25.04.2013 Pod koniec kwietnia opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2013. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 13 kategoriach.

cały tekst

Angielskie tłumaczenie "Prawa zamówień publicznych" dostępne na rynku

15.01.2013 Pojawiło się tłumaczenie Prawa zamówień publicznych, Ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym oraz Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przygotowane przez ekspertów z naszej kancelarii we współpracy z wydawnictwem C.H. Beck.

cały tekst

DZP ponownie rekomendowane przez Chambers Europe

09.05.2012 W maju 2012 roku opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2012. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 14 kategoriach.

cały tekst