Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Multidyscyplinarny zespół. Różne punkty widzenia. Rozwiązanie skrojone na miarę.

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

Pomoc prawna dla zadłużonego przedsiębiorstwa

Kryzys zadłużenia w przedsiębiorstwie to ryzyka, ale i szanse. DZP oferuje swoim klientom pomoc w uniknięciu tych pierwszych oraz wykorzystaniu tych ostatnich.

Na problemy firm patrzymy wieloaspektowo, ponieważ przyczyny niewypłacalności leżą w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z tego powodu, właściwa reakcja na utrudnienia i skuteczna restrukturyzacja biznesu mogą wymagać zaangażowania profesjonalistów z wielu dziedzin.

Prowadzenie spraw związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców

Doradztwo w projektach z elementami niewypłacalności świadczy dedykowana grupa specjalistów reprezentujących różne Praktyki DZP. Każdy z nich posiada głęboką wiedzę ekspercką, oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu swojej dyscypliny związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców. Każdy projekt koordynowany jest przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego, który stoi na czele zespołu ekspertów specjalizujących się w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

W ten sposób zespół doradzający klientowi jest zawsze skrojony na miarę i dostępny pod jednym adresem. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie pomóc przedsiębiorcy w zarządzeniu jego problemami dobierając precyzyjnie dopasowane rozwiązania dla poszczególnych kwestii. Zwracamy uwagę na detale i jasno określamy, które ryzyka można zaakceptować, a które mogą zagrozić realizacji celu klienta.

Świadczymy usługi dla różnych interesariuszy procesów restrukturyzacji i upadłości:

Usługi dla dłużników i ich zarządów oraz właścicieli firm zagrożonych upadłością:

 • przygotowujemy strategie restrukturyzacji lub wyjścia z nierentownego biznesu
 • negocjujemy z wierzycielami w związku z restrukturyzacją sądową i poza nią, renegocjujemy finansowanie bankowe
 • reprezentujemy dłużników w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • doradzamy przy restrukturyzacji zatrudnienia
 • doradzamy przy uzyskaniu pomocy publicznej
 • doradzamy, jak prewencyjnie chronić zarządy przed odpowiedzialnością osobistą
 • reprezentujemy członków zarządu w postępowaniach karnych, cywilnych i podatkowych
 • doradzamy, jak chronić majątek podmiotów powiązanych z dłużnikiem

Usługi dla wierzycieli i kontrahentów przedsiębiorców zagrożonych upadłością:

 • doradzamy przy zabezpieczeniu interesów na wypadek niewypłacalności kontrahenta
 • przygotowujemy strategie dochodzenia wierzytelności w restrukturyzacji, upadłości i egzekucji
 • doradzamy w relacjach z kontrahentami w restrukturyzacji sądowej
 • pomagamy w ocenie propozycji układowych i planów restrukturyzacyjnych
 • reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • reprezentujemy członków rady wierzycieli

Usługi dla inwestorów:

 • przygotowujemy strategie typu loan-to-own
 • negocjujemy umowy w upadłościach z pre-pack
 • doradzamy przy nabyciu aktywów od syndyków, zarządców i komorników
 • negocjujemy w procesach inwestycyjnych z dłużnikami w restrukturyzacji i ich właścicielami


Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe - obszary prawne

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

Marek Świątkowski | Michał Cecerko | Damian Cieśla | Oliwia Dziamecka | Michał Klimowicz

Restrukturyzacja zadłużenia kredytowego | zabezpieczenia należności

Magdalena Skowrońska | Tomasz Kalicki

Odpowiedzialność karna i majątkowa managerów

Paweł Lewandowski | Rafał Karbowniczek

Odpowiedzialność podatkowa managerów | podatki w restrukturyzacji i upadłości

Paweł Suchocki

Pomoc publiczna w restrukturyzacji zadłużenia

Tomasz Zielenkiewicz

Restrukturyzacja zatrudnienia | zwolnienia grupowe

Agata Mierzwa

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP