Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Infrastruktura i Energetyka

Nasz zespół to najbardziej uznana i rozpoznawalna grupa wspierająca krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz sektor publiczny w ich kluczowych projektach.

Tym, co nas wyróżnia obok rzetelnej wiedzy, jest unikalne w skali krajowej doświadczenie obejmujące niezwykle szerokie spektrum realizowanych projektów. Lokalne korzenie zespołu pozwalają nam lepiej rozumieć krajową rzeczywistość gospodarczą i prawną, a wieloletnie kontakty z licznymi zagranicznymi partnerami umożliwiły wdrożenie najwyższych międzynarodowych standardów współpracy. Takie połączenie stało się źródłem nowych możliwości biznesowych dla naszych klientów oraz dało gwarancję sukcesu nawet najbardziej złożonych projektów. Pozwoliło nam także zbudować kompleksową ofertę usług doradczych świadczonych zarówno na potrzeby partnerów prywatnych, jak i podmiotów publicznych, we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Znajomość sektora publicznego, w którym swoje doświadczenia zawodowe zdobywali członkowie Praktyki, jego specyfiki i szczególnych potrzeb, stanowi o skuteczności i efektywności naszego działania. Potwierdzeniem tego są liczne projekty zrealizowane przez nas na zlecenie lub z udziałem podmiotów publicznych.

W centrum naszych profesjonalnych zainteresowań leżą projekty związane z infrastrukturąliniową, transportem kolejowym, lotniczym i drogowym, inwestycjami typu greenfield, gospodarką odpadami i gospodarką wodno-kanalizacyjną, rewitalizacją miast i budownictwem komunalnym, organizacją transportu publicznego oraz funduszami europejskimi.

Świadczymy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw i inwestorów w sektorze transportowym i energetycznym. Doradzamy w nabywaniu spółek oraz finansowaniu projektów energetycznych, a także przy inwestycjach w sektorze producentów energii, w tym farm wiatrowych. Przygotowujemy analizy prawne i uczestniczymy w transakcjach prywatyzacyjnych, fuzjach, przejęciach, restrukturyzacjach oraz projektach infrastrukturalnych realizowanych zarówno w oparciu o zamówienia publiczne, jak i w formule PPP czy koncesji.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP