Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Infrastruktura i Energetyka

Nasz zespół to najbardziej uznana i rozpoznawalna grupa wspierająca krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz sektor publiczny w ich kluczowych projektach.

Tym, co nas wyróżnia obok rzetelnej wiedzy, jest unikalne w skali krajowej doświadczenie obejmujące niezwykle szerokie spektrum realizowanych projektów. Lokalne korzenie zespołu pozwalają nam lepiej rozumieć krajową rzeczywistość gospodarczą i prawną, a wieloletnie kontakty z licznymi zagranicznymi partnerami umożliwiły wdrożenie najwyższych międzynarodowych standardów współpracy. Takie połączenie stało się źródłem nowych możliwości biznesowych dla naszych klientów oraz dało gwarancję sukcesu nawet najbardziej złożonych projektów. Pozwoliło nam także zbudować kompleksową ofertę usług doradczych świadczonych zarówno na potrzeby partnerów prywatnych, jak i podmiotów publicznych, we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Znajomość sektora publicznego, w którym swoje doświadczenia zawodowe zdobywali członkowie Praktyki, jego specyfiki i szczególnych potrzeb, stanowi o skuteczności i efektywności naszego działania. Potwierdzeniem tego są liczne projekty zrealizowane przez nas na zlecenie lub z udziałem podmiotów publicznych.

W centrum naszych profesjonalnych zainteresowań leżą projekty związane z infrastrukturąliniową, transportem kolejowym, lotniczym i drogowym, inwestycjami typu greenfield, gospodarką odpadami i gospodarką wodno-kanalizacyjną, rewitalizacją miast i budownictwem komunalnym, organizacją transportu publicznego oraz funduszami europejskimi.

Świadczymy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw i inwestorów w sektorze transportowym i energetycznym. Doradzamy w nabywaniu spółek oraz finansowaniu projektów energetycznych, a także przy inwestycjach w sektorze producentów energii, w tym farm wiatrowych. Przygotowujemy analizy prawne i uczestniczymy w transakcjach prywatyzacyjnych, fuzjach, przejęciach, restrukturyzacjach oraz projektach infrastrukturalnych realizowanych zarówno w oparciu o zamówienia publiczne, jak i w formule PPP czy koncesji.

artykuły powiązane

Szara Strefa&Oleje Przepracowane – propozycje regulacji

Konferencja | 03.07.2019 Podczas konferencji zostanie m.in. zaprezentowany raport "Gospodarka olejami zużytymi", w którym zawarte są propozycje zmian do ustaw w zakresie gospodarowania odpadami,

cały tekst

Problematyka odstąpienia od umowy o roboty budowalne

Konferencja | 27.06.2019 27 czerwca zapraszamy na kameralne śniadanie biznesowe, które poprowadzą Beata Cieszyńska i Kamil Pociecha.

cały tekst

Przy kawie o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

Konferencja | 26.06.2019 Wraz z British Polish Chamber of Commerce serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 26 czerwca w poznańskim biurze DZP.

cały tekst

Struktura organizacyjna Wód Polskich – szykują się zmiany

Publikacja | 24.06.2019 Ku zaskoczeniu osób zainteresowanych pracami nad projektem nowelizacji Prawa wodnego, 12 czerwca na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano kolejną jego wersję.

cały tekst

W oczekiwaniu na regulacje dotyczące magazynowania energii

Publikacja | 24.06.2019 Istnieje duży potencjał rozwoju rynku magazynowania energii w Polsce. Tymczasem wciąż oczekujemy na uchwalenie zapowiadanych zmian ustawy Prawo energetyczne regulujących działalność magazynowania energii.

cały tekst

Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

Publikacja | 24.06.2019 Celem publikacji jest przedstawienie przebiegu procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

cały tekst

III Forum Liderów PPP

Konferencja | 19.06.2019 19 czerwca odbędzie się konferencja, która będzie dotyczyć dwóch sektorów – infrastruktury transportowej oraz usług transportowych. Podczas wydarzenia wystąpią Michał Przychoda i Marcin Krakowiak.

cały tekst

Na czym powinna polegać fakultatywność przesłanek wykluczenia z przetargu

Publikacja | 19.06.2019 Czy swoboda zamawiającego w stosowaniu przesłanek fakultatywnych ogranicza się wyłącznie do etapu przygotowania postępowania?

cały tekst

Profesjonalna rejestracja - szansą dla branży?

Konferencja | 18.06.2019 18 czerwca wraz z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconemu problematyce profesjonalnej rejestracji.

cały tekst

Ochrona przeciwpożarowa w gospodarce odpadami – krok naprzód?

Publikacja | 17.06.2019 Opublikowano nowy projekt dotyczący wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

cały tekst

Międzynarodowy Kongres "ENVICON Water"

Konferencja | 17.06.2019 17-18.06 odbędzie się czwarta edycja kongresu, podczas którego zostaną przedstawione najnowsze trendy w branży wod-kan, kierunki w działaniach legislacyjnych oraz obowiązujące już rozwiązania prawne.

cały tekst

Czwarty pakiet kolejowy a obecne umowy PSC w przewozach pasażerskich

Konferencja | 17.06.2019 Podczas konferencji nasi eksperci omówią kwestię umów PSC w kolejowym transporcie pasażerskim w kontekście zmian wynikających z wdrożenia czwartego pakietu kolejowego.

cały tekst

Doradztwo spółce Tramwaje Warszawskie przy obsłudze przetargu na dostawę tramwajów

DZP doradza | 12.06.2019 Zarząd Spółki Tramwaje Warszawskie podpisał z koreańskim koncernem Hyundai Rotem Company umowę o wartości ponad 1,8 mld zł na dostawę 213 tramwajów.

cały tekst

Warsaw Humanitarian Expo – Międzynarodowe Targi Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej (WHE 2019)

Konferencja | 11.06.2019 W ramach targów odbędzie się Warsaw Procurement Forum 2019, podczas którego wystąpi Katarzyna Kuźma.

cały tekst

XI Konferencja Finansów Komunalnych

Konferencja | 10.06.2019 10 czerwca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji, która w tym roku nosi podtytuł "Finansowanie oświaty i gospodarki komunalnej przez samorządy”.

cały tekst

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Uzbrojenie 2019

Konferencja | 10.06.2019 Celem konferencji będzie szeroka prezentacja dorobku naukowego i myśli technicznej zaplecza naukowo-badawczego w zakresie systemów uzbrojenia i technologii bezpieczeństwa.

cały tekst

Wykorzystanie „przetargowych” świadectw efektywności energetycznej – ostatni dzwonek

Publikacja | 03.06.2019 30 czerwca upływa termin wykonania obowiązku uzyskania oszczędności energii. Wygasa też możliwość rozliczenia przedmiotowego obowiązku poprzez wykorzystanie tzw. przetargowych świadectw efektywności energetycznej.

cały tekst

Gospodarka odpadami komunalnymi. Rewolucja 2.0?

Konferencja | 22.05.2019 22 maja zapraszamy na spotkanie, na którym przedstawimy zmiany dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

cały tekst

Waloryzacja kontraktów budowlanych - strategie prawne oraz metodyka przygotowania roszczeń

Konferencja | 17.05.2019 17 maja wraz z firmą CAS serdecznie zapraszamy na seminarium prawne, które odbędzie się w naszym warszawskim biurze.

cały tekst

Elektronizacja zamówień: czy oferta złożona w formie skanu jest ważna

Publikacja | 15.05.2019 Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej a następnie przekształconą do postaci elektronicznej, powinno się uznać za dokument elektroniczny.

cały tekst

17. Konferencja Postępowanie z odpadami medycznymi

Konferencja | 14.05.2019 W dniach 14-16 maja odbędzie się konferencja, której celem jest pokazanie, jak w kompleksowy sposób można postępować z odpadami medycznymi na przykładzie konkretnych rozwiązań.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2019 rekomenduje DZP

Aktualność | 11.04.2019 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Dispute Resolution, Energy & Natural Resources, Public Law i Healthcare and Life Sciences. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

cały tekst

Śniadanie "Udział w przetargach a prawo karne – najbliższa perspektywa prawna"

Konferencja | 09.04.2019 9 kwietnia zapraszamy do udziału w drugim z cyklu spotkań poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

cały tekst

Usterkowy czy bezusterkowy odbiór robót budowlanych?

Publikacja | 08.04.2019 Odbiór robót budowlanych niejednokrotnie stanowi najbardziej znaczący moment w realizacji umowy o roboty budowlane, gdyż pociąga za sobą szereg różnych skutków prawnych.

cały tekst

TK ponownie o janosikowym

Publikacja | 08.04.2019 Trybunał Konstytucyjny po blisko 4 latach od złożenia wniosku przez gminę Międzyzdroje o zbadanie konstytucyjności jednego z elementów tzw. janosikowego orzekł o jego niezgodności.

cały tekst

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2019

Konferencja | 08.04.2019 W dniach 8-9 kwietnia odbędzie się VII już edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2019.

cały tekst

Waloryzacja kontraktów budowlanych - strategie prawne oraz metodyka przygotowania roszczeń

Konferencja | 03.04.2019 3 kwietnia w Poznaniu wraz z firmą CAS serdecznie zapraszamy na seminarium prawne, które poprowadzą nasi eksperci.

cały tekst

Zamówienia in-house, czyli co i dlaczego wymaga zmiany

Publikacja | 02.04.2019 Przedstawiony pod koniec stycznia br. projekt nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych w zasadzie powiela dotychczasowe rozwiązania dotyczące zamówień in-house.

cały tekst

Janosikowe - czy adekwatnie uszczupla i zasila dochody samorządów

Publikacja | 02.04.2019 Dyskusja nad kształtem obecnie funkcjonującego mechanizmu wyrównania poziomego dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prowadzona jest od kilkunastu lat.

cały tekst

Konferencja Label Innovations „Co mówi twoje opakowanie?”

Konferencja | 02.04.2019 Eko, które kupi konsument, czyli o ekoinnowacjach w opakowaniach i etykietach - to myśl przewodnia konferencji, która odbędzie się podczas targów opakowaniowych Packaging Innovations. 

cały tekst

Rozszerzona odpowiedzialność producentów plastiku

Publikacja | 29.03.2019 Na podwórku krajowym emocje rozgrzewają kolejne wersje projektów zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prace nad przepisami wykonawczymi do znowelizowanej już ustawy o odpadach.

cały tekst

Śniadanie dla przedstawicieli dystrybutorów wyrobów medycznych

Konferencja | 27.03.2019 W związku z opublikowanym w styczniu projektem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, zapraszamy na śniadanie biznesowe przedstawicieli dystrybutorów wyrobów medycznych.

cały tekst

Dom maklerski i cel hedgingowy nie zwalnia handlujących EUA z MIFID-owych obowiązków

Publikacja | 26.03.2019 Najprawdopodobniej jedyną możliwością uchronienia się przed nadzorem KNF jest korzystanie z wyłączenia spod obowiązku pełnego stosowania dyrektywy MIFID 2.

cały tekst

Wzrost cen uzasadnia waloryzację umów z wykonawcami inwestycji

Publikacja | 25.03.2019 Najważniejsze, aby obie strony usiadły do negocjacji – przekonują Katarzyna Kuźma i dr Wojciech Hartung w rozmowie o zagrożonych przerwaniem inwestycjach autostradowych i kolejowych.

cały tekst

Nowe myśliwce dla polskiej armii – jak sfinansować ich zakup

Publikacja | 22.03.2019 Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie wieloletniego programu przez Radę Ministrów, opartego na właściwej strategii rozwoju.

cały tekst

Zielone zamówienia publiczne - kryteria ekologiczne

Publikacja | 19.03.2019 Sposób wykorzystania pozacenowych kryteriów oceny ofert zależy nie tylko od przedmiotu zamówienia, ale również od celów, jakie zamawiający zamierza zrealizować za pomocą tego zamówienia.

cały tekst

Zamówienia publiczne versus niewypłacalność

Konferencja | 14.03.2019 Jak wygrać przetarg publiczny i wykonać umowę, gdy partner biznesowy stoi na krawędzi bankructwa? Na te pytanie odpowiemy podczas pierwszego z cyklu warsztatów organizowanych 14 marca.

cały tekst

Wsparcie dla kogeneracji w Polsce

Konferencja | 11.03.2019 11 marca odbędzie się szkolenie, którego celem jest omówienie nowej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

cały tekst

Ważny głos Trybunału w debacie o janosikowym

Publikacja | 07.03.2019 Trybunał Konstytucyjny po blisko 4 latach od złożenia wniosku przez gminę Międzyzdroje o zbadanie konstytucyjności jednego z elementów tzw. janosikowego.

cały tekst

Zielone zamówienia publiczne – czy mogą być wdrażane z sukcesem?

Publikacja | 05.03.2019 W krajach UE można wskazać liczne przykłady dobrych praktyk w stosowaniu zielonych zamówień, z których polskie instytucje publiczne mogą, a nawet powinny skorzystać.

cały tekst

Waloryzacja kontraktów budowlanych.

Publikacja | 04.03.2019 Rysujący się scenariusz potencjalnej fali upadłości w budownictwie sprawia, że waloryzacja nierentownych kontraktów pozostaje źródłem niekończących się dyskusji.

cały tekst

Dodatkowe obowiązki dla handlujących CO2

Alert | 04.03.2019 Od początku 2018 r. stosuje się w UE dyrektywę MIFID 2 w sprawie rynków instrumentów finansowych i teraz wszystkie umowy i transakcje dotyczące uprawnień do emisji CO2 stały się instrumentem finansowym.

cały tekst

Prawo wodne – nowy przepis skierowany do organów wykonawczych gmin i powiatów

Publikacja | 28.02.2019 20 września 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722).

cały tekst

Lotos Kolej w ramach ugody z Newagiem kupi od niego pięć lokomotyw za 80 mln zł

DZP doradza | 28.02.2019 Lotos Kolej Sp.o.o. zawarł 28 lutego w wyniku mediacji sądowej ugodę ze spółką Newag S.A. obejmującą dostawę i serwis pięciu lokomotyw. Wsparcie DZP dla Lotos Kolej obejmowało doradztwo oraz reprezentację spółki w postępowaniu sądowym oraz mediacji, zakończonej zawarciem ugody.

cały tekst

II Kongres Czystego Powietrza

Konferencja | 27.02.2019 Samorząd Województwa Mazowieckiego w porozumieniu z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. organizuje 27 lutego 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie II Kongres Czystego Powietrza.

cały tekst

Relacje OSD i spółek obrotu w świetle nowelizacji Prawa energetycznego

Konferencja | 25.02.2019 Min. Energii opracowało nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”. W imieniu organizatora, MMC Polska, zapraszamy w dniach 25-26 lutego na konferencję poświęconą nadchodzącym zmianom.

cały tekst

Rewolucja w zamówieniach czy stare po nowemu? Relacja z debaty

Aktualność | 21.02.2019 Dr Wojciech Hartung z Praktyki Infrastruktury i Energetyki reprezentował DZP w debacie Rzeczpospolitej poświęconej nowemu Prawu zamówień publicznych.

cały tekst

Prawo zamówień publicznych dla branży farmaceutycznej

Konferencja | 20.02.2019 Mając na względzie istotne znaczenie projektowanej ustawy dla zamówień publicznych w branży farmaceutycznej zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 20 lutego w siedzibie kancelarii.

cały tekst

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych - proponowane zmiany

Konferencja | 19.02.2019 Ze względu na duże zainteresowanie, 19 lutego zapraszamy na drugie spotkanie, na którym omówimy planowane przepisy.

cały tekst

Ochrona środowiska w zamówieniach publicznych - wyzwanie dla Polski

Publikacja | 19.02.2019 "Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi – oba te cele mogą ze sobą współgrać"- komentuje dla Rzeczpospolitej Weronika Jędrzejewska z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Uprawnienia do emisji. Wyższa cena i nowe obciążenia regulacyjne dla przemysłu

Publikacja | 14.02.2019 Obrotowi uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EUA) towarzyszy coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców, instytucji państwowych i mediów.

cały tekst

Jak zmienią się zamówienia publiczne? Nowa ustawa PZP

Konferencja | 12.02.2019 12 lutego zapraszamy na spotkanie, którego celem jest omówienie kluczowych zagadnień i skutków planowanych przepisów.

cały tekst

Izba Koncyliacyjna, czyli rewolucjonizowanie rynku na siłę

Publikacja | 12.02.2019 Należałoby doprecyzować przepisy i jednoznacznie wskazać, że Krajowa Izba Odwoławcza orzeka również co do zgodności ewentualnych zmian w umowach z prawem zamówień publicznych.

cały tekst

Waloryzacja kontraktów budowlanych - strategie prawne oraz metodyka przygotowania roszczeń

Konferencja | 07.02.2019 7 lutego w Katowicach wraz z firmą CAS serdecznie zapraszamy na seminarium prawne.

cały tekst

Handel EUA a MIFID 2

Publikacja | 06.02.2019 Jeżeli operator instalacji EU ETS zamierza w 2019 r. handlować kontraktami pochodnymi na EUA, to w pierwszym kwartale musi przeprowadzić testy weryfikujące czy może nimi handlować bez zezwolenia KNF na prowadzenie działalności maklerskiej.

cały tekst

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych

Alert | 30.01.2019 24 stycznia został opublikowany i przekazany do konsultacji publicznych projekt nowej ustawy ‑ Prawo zamówień publicznych. Które z proponowanych zmian są najistotniejsze dla wykonawców? Szczegóły w alercie DZP.

cały tekst

Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów

Konferencja | 29.01.2019 W dniach 29-31 stycznia 2019 w Rzeszowie roku odbędzie się kolejna, już 15. edycja konferencji, podczas której wystąpi Maciej Białek.

cały tekst

Prekwalifikacja wykonawców w postępowaniu PPP a doświadczenie podmiotów trzecich

Publikacja | 27.01.2019 Tomasz Michalczyk wskazuje możliwe interpretacje zawiłych przepisów PZP.

cały tekst

Seminarium Enel X

Konferencja | 24.01.2019 24 stycznia odbędzie się sesja informacyjna Enel X: Optymalizacja strategii energetycznych - Rynek Mocy, Programy DSR, Zakup mediów energetycznych.

cały tekst

Waloryzacja kontraktów budowlanych – perspektywa wykonawcy

Publikacja | 23.01.2019 Sytuacja branży budowlanej w wyniku niekorzystnych czynników ekonomicznych staje się coraz trudniejsza.

cały tekst

Inwestycje budowlane w samorządach a waloryzacja wynagrodzenia wykonawców

Publikacja | 23.01.2019 Specyfika inwestycji budowlanych powoduje, że ich realizacja wiąże się ze znacznym ryzykiem finansowym dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego.

cały tekst

Wojciech Hartung szefem zespołu ds. zamówień publicznych RDS

Aktualność | 15.01.2019 Z przyjemnością informujemy, że Wojciech Hartung został nowym przewodniczącym doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego.

cały tekst

XIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

Konferencja | 14.01.2019 Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu jest "Rok 2019: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”.

cały tekst

DZP doradcą przy zakupie udziałów w PEWIK Gdynia przez fundusz z grupy PFR

DZP doradza | 11.01.2019 W ramach transakcji Fundusz Inwestycji Samorządowych nabył ok. 25% udziałów PEWIKu, a także zawarł wraz z jego dotychczasowymi wspólnikami oraz samą spółką umowę inwestycyjną.

cały tekst

Prekwalifikacja wykonawców w postępowaniu PPP a doświadczenie podmiotów trzecich

Publikacja | 03.01.2019 Zaprezentowane przez KIO podejście wydaje się zdroworozsądkowe w szczególności w kontekście charakteru i specyfiki postępowania, którego celem jest wybór partnera prywatnego.

cały tekst

Webinarium: Eksport w Polsce

Konferencja | 27.12.2018 27 grudnia zapraszamy na webinarium o eksporcie w Polsce, które skierowane jest przede wszystkim do zagranicznych firm planujących lub działających już na polskim rynku.

cały tekst

Róże Energetyki dla zasłużonych Kobiet wręczone

Aktualność | 13.12.2018 Miło nam poinformować, iż Katarzyna Kuźma otrzymała nagrodę Różę Energetyki przyznawaną za zasługi i dorobek w rozwój sektora energetycznego.

cały tekst

O kolejnej nowelizacji Prawa wodnego, czyli kontrowersyjne wsparcie dla Wód Polskich

Publikacja | 12.12.2018 Pomimo że Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne obowiązuje dopiero od 11 miesięcy, prawodawca nie ustaje w wysiłkach nad opracowywaniem kolejnych propozycji zmian tego aktu prawnego.

cały tekst

MIFID 2: Energetyka bez taryfy (ulgowej) od 2019 r.

Publikacja | 11.12.2018 Co ona oznacza dla przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, gazowym, paliwowym dyrektywa MIFID2? Odpowiada Natalia Jankowska.

cały tekst

Kierunek Wschód: Potencjał dla Biznesu

Konferencja | 05.12.2018 Wydarzenie adresowane jest do firm zainteresowanych rozwojem handlu oraz realizacją projektów inwestycyjnych na rynkach wschodnich.

cały tekst

Działania DZP w ramach Szczytu Klimatycznego (COP 24)

Aktualność | 05.12.2018 Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy wyróżnienie za wkład w walkę ze smogiem oraz działania antykorupcyjne. Zachęcamy też do zapoznania się z raportem opracowanym merytorycznie przez zespół ochrony środowiska.

cały tekst

Znaczenie dialogu technicznego dla samorządowych inwestycji w elektromobilność

Publikacja | 04.12.2018 Zasada jest prosta: im bardziej złożona lub bardziej innowacyjna inwestycja, tym większe wiążą się z nią wyzwania dla inwestora.

cały tekst

Metody wynagradzania w PPP - wywiad z Michałem Przychodą

Publikacja | 03.12.2018 O tym, jakie można wskazać metody wynagrodzenia dla inwestora prywatnego w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego opowiada Michał Przychoda.

cały tekst

Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment

Konferencja | 28.11.2018 W dniach 28-30 listopada zapraszamy na kongres, podczas którego odbędzie się kilka sesji obejmujących najważniejsze tematy ochrony środowiska.

cały tekst

Waloryzacja wynagrodzenia w kontraktach budowlanych w świetle najnowszego orzecznictwa

Publikacja | 27.11.2018 Sytuacja branży budowlanej w wyniku niekorzystnych czynników ekonomicznych staje się coraz trudniejsza.

cały tekst

Elektronizacja zamówień publicznych

Konferencja | 26.11.2018 26 listopada we Wrocławiu i 27 listopada w Gdańsku odbędzie się seminarium prawne, które poprowadzą Mateusz Brzeziński i Michał Gajdek.

cały tekst

V edycja Konferencji Arbitrażowej

Konferencja | 22.11.2018 W dniach 22-23 listopada odbędzie się konferencja pt. "Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia”. Tematyka wiąże się z aktualną sytuacją na rynku budowlanym.

cały tekst

Infrastructure projects and financing opportunities for Ukrainian business in Poland

Konferencja | 21.11.2018 Asters and DZP has a pleasure of inviting you to business breakfast which will be held 21 November 2018.

cały tekst

E-przetargi publiczne przy zamówieniach podprogowych

Publikacja | 15.11.2018 Zamawiający może prowadzić postępowania podprogowe w takiej samej formule i postaci jak dotychczas, jednak wybór formy elektronicznej może być korzystniejsze.

cały tekst

Ukraine & Belarus as export destinantion: opportunities and advantages

Konferencja | 13.11.2018 13 listopada zapraszamy na nasze seminarium biznesowe organizowane wspólnie z kancelarią SDM Partners i REVERA.

cały tekst

IFLR1000 rekomenduje 13 naszych ekspertów

Aktualność | 08.11.2018 Miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu opublikowanym przez wydawnictwo IFLR1000 nasza kancelaria oraz eksperci ponownie znaleźli się w czołówce.

cały tekst

VIII Kongres Kolejowy

Konferencja | 07.11.2018 Jest to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie konferencyjne w branży transportu szynowego organizowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

cały tekst

Polska strefa inwestycji – nowe możliwości inwestycyjne dla zagranicznych inwestorów

Konferencja | 05.11.2018 5 listopada wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu serdecznie zapraszamy na warsztaty prawne.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o OZE - zmiany w systemie aukcyjnym, biomasa, zmiany w zakresie pomoc publicznej

Konferencja | 23.10.2018 15.10 w Katowicach i 23.10 w Warszawie odbędzie się szkolenie, które poprowadzi Grzegorz Filipowicz.

cały tekst

Przyszłość specustaw nadal bezpieczna?

Publikacja | 22.10.2018 16.10 symbolicznie rozpoczęto budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie specustawy w sprawie „przekopu Mierzei Wiślanej”.

cały tekst

Elektronizacja zamówień publicznych

Konferencja | 16.10.2018 16 października zapraszamy do siedziby naszej kancelarii na śniadanie biznesowe, które poprowadzą Michał Wojciechowski, Mateusz Brzeziński i Michał Gajdek.

cały tekst

Gospodarka odpadami - czas na radykalne zmiany

Konferencja | 10.10.2018 W imieniu Stowarzyszenie Polski Recykling serdecznie zapraszamy na konferencję dotyczącą ustawy o odpadach, organizowaną 10 października Warszawie.

cały tekst

Polish investment zone - new investment opportunities for foreign investors

Konferencja | 10.10.2018 We would like to invite you to a seminar prepared specially for Japanese investors interested in investment in Poland.

cały tekst

In-house Procurement – How it is Implemented and Applied in Poland

Publikacja | 09.10.2018 This article discusses the issue of in-house procurement under Polish regulations and how they are applied by local authorities.

cały tekst

Wykluczenie wykonawcy z powodu nieprawdziwych informacji

Publikacja | 05.10.2018 W polskim systemie prawnym przewidziano instytucję przesłanek obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy.

cały tekst

XV Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Konferencja | 03.10.2018 Zapraszamy na spotkanie, na którym Daniel Chojnacki wygłosi prelekcje na temat wybranych problemów oddziaływania na środowisko zakładów chemicznych.

cały tekst

Polska strefa inwestycji – nowe możliwości inwestycyjne

Konferencja | 03.10.2018 W ostatnim czasie zmieniły się zasady wspieranie inwestorów. Serdecznie zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego nasi eksperci omówią nowe rozwiązania.

cały tekst

Zmiany w procedurze uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Publikacja | 01.10.2018 29.08 weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, zmieniająca w sposób istotny procedurę uznawania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

cały tekst

Infrastructure projects in the Baltics: Lithuania, Latvia, Estonia

Konferencja | 26.09.2018 26 września zapraszamy na śniadanie biznesowe organizowane wspólnie z kancelarią Cobalt. Udział w spotkaniu weźmie Katarzyna Kuźma.

cały tekst

IV edycja Kongresu Energetycznego

Konferencja | 19.09.2018 19–20 września odbędzie się kongres, podczas którego nasi eksperci – Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk zasiądą w panelach poświęconych polityce jądrowej oraz OZE.

cały tekst

Marcin Krakowiak uczestnikiem międzynarodowych konferencji w Chinach

Aktualność | 14.09.2018 W dniach 14-21.09. Marcin Krakowiak, jako gość Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, brał udział w konferencjach poświęconych budowaniu relacji biznesowych pomiędzy UE a Chinami.

cały tekst

Nowelizacja przepisów odpadowych i ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

Konferencja | 13.09.2018 13 września zapraszamy do siedziby naszej kancelarii na seminarium "Nowelizacja przepisów odpadowych i ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska".

cały tekst

III Ogólnopolski Kongres Meblarski

Konferencja | 12.09.2018 12 września w Poznaniu odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Meblarski: Globalne standardy - Globalna konkurencja, w którym wezmą udział nasi eksperci.

cały tekst

Nowelizacja Prawa wodnego z perspektywy samorządu gminnego

Publikacja | 12.09.2018 Choć ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne obowiązuje od początku 2018 r., w pierwszą rocznicę jej uchwalenia dokonano kolejnej nowelizacji tego aktu prawnego.

cały tekst

Wpływ rynku mocy na działalność przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych energii elektrycznej

Publikacja | 06.09.2018 W dniu 18 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.

cały tekst

Aspekty i uwarunkowania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP

Konferencja | 04.09.2018 4 września zapraszamy na konferencję "Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP".

cały tekst

Uprawnienia budowlane dla cudzoziemców

Publikacja | 29.08.2018 Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. („PrBud”) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane.

cały tekst

Poprawiony pakiet odpadowy

Publikacja | 16.08.2018 Zmiany w przepisach o odpadach mają ograniczyć szarą strefę w Polsce. Są odpowiedzią na liczne pożary składowisk, niekoniecznie przypadkowe. Niestety, szybkie tempo zmian legislacyjnych grozi wejściem w życie prawa, które będzie wymagać natychmiastowej poprawy.

cały tekst

Nie ma pełnej kontroli nad przywożonymi odpadami

Publikacja | 07.08.2018 Generalny Inspektor Ochrony Środowiska może tylko częściowo kontrolować ilość przywożonych odpadów, jednak jedynie w odniesieniu do odpadów, do których zastosowanie ma procedura zgłoszenia i zgody, poprzez zgłaszanie sprzeciwów.

cały tekst

Aktualny projekt nowej specustawy zniechęci wykonawców do realizacji inwestycji drogowych

Publikacja | 06.08.2018 Przewidziane rozwiązania nie poprawią sytuacji uczestników procesu budowlanego, a jedynie zniechęci wykonawców do realizacji inwestycji drogowych.

cały tekst

Granice wynagrodzenia ryczałtowego w umowie o roboty budowlane

Publikacja | 01.08.2018 Wynagrodzenie jest nie tylko jednym z najbardziej newralgicznych elementów umowy o roboty budowlane, ale również jej elementem koniecznym.

cały tekst

Monografia: Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych

Aktualność | 24.07.2018 24 lipca na rynku wydawniczym ukazała się wyjątkowa monografia prawnicza Wojciecha Hartunga.

cały tekst

Prowadzenie działalności budowlanej w Polsce. Od A do Z.

Konferencja | 19.07.2018 19 lipca zapraszamy na webinarium, podczas którego nasza ekspertka Tatyana Koryakina opowie o zasadach funkcjonowania polskiego rynku budowlanego.

cały tekst

Gospodarka odpadami – prace nad nowelizacją przepisów postępują

Publikacja | 05.07.2018 W reakcji na serię pożarów miejsc magazynowania i składowania odpadów, z początkiem czerwca Ministerstwo Środowiska ruszyło z ofensywą legislacyjną.

cały tekst

Jak zamawiający ma punktować „pożyczone” doświadczenie wykonawcy

Publikacja | 04.07.2018 Punktowanie potencjału podmiotów trzecich do ustalenia listy kandydatów kwalifikujących się do kolejnego etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

cały tekst

Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych

Konferencja | 27.06.2018 27 czerwca wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego zapraszamy na seminarium, które będzie poświęcone systemom compliance w zamówieniach publicznych.

cały tekst

Seminario Grow with Poland

Aktualność | 21.06.2018 Lo scorso 21 di giugno, si e' tenuto seminario Grow with Poland, in cui istituzioni e consulenti hanno analizzato l'attuale situazione e delineato profili di reciproche collaborazioni future.

cały tekst

Czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzenia w już zawartej umowie?

Konferencja | 20.06.2018 20 czerwca zapraszamy na seminarium, w trakcie którego nasi specjaliści omówią zagadnienia związane z możliwością zmiany wynagrodzenia w już zawartej umowie.

cały tekst

Kto stoi za masowymi pożarami składowisk

Publikacja | 19.06.2018 Daniel Chojnacki w wywiadzie dla #RZECZoPRAWIE podkreśla, iż zaostrzenie kar nie zlikwiduje problemu masowo płonących składowisk odpadów. Problem mogłoby rozwiązać egzekwowanie obecnych przepisów.

cały tekst

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji – wyzwanie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów

Publikacja | 15.06.2018 Przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. wprowadziły do prawa polskiego nowy rodzaj opłaty za korzystanie z wód, tzn. opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

cały tekst

Tauron Polska Energia S.A. tworzy dwa fundusze CVC

DZP doradza | 13.06.2018 13 czerwca Tauron podpisał dwie umowy inwestycyjne, kreujące fundusze inwestycyjne typu corporate venture capital. Nasza kancelaria była doradcą prawnym w tym projekcie.

cały tekst

Elektromobilność – prawne, finansowe i techniczne aspekty wdrożenia nowych przepisów

Konferencja | 12.06.2018 12 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie seminarium, na którym wystąpią Anna Glapa, Michał Wojciechowski, Grzegorz Filipowicz i Tomasz Zielenkiewicz.

cały tekst

Prawo konkurencji i zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu

Konferencja | 12.06.2018 Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, którego wiceprezesem jest Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Beauty Innovations - Forum Branży Kosmetycznej

Konferencja | 12.06.2018 12 czerwca zapraszamy na Beauty Innovations - Forum Branży Kosmetycznej, podczas którego z tematem "Dobre praktyki reklamy kosmetyków" wystąpi Michał Tracz.

cały tekst

EME Aero i Warbud wybudują zakład dla lotniczych silników odrzutowych

DZP doradza | 12.06.2018 Zakres naszego doradztwa obejmował przygotowanie projektu umowy o roboty budowlane i reprezentację spółki w trakcie negocjacji i przy zawarciu tej umowy.

cały tekst

Czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane?

Konferencja | 11.06.2018 11.06 zapraszamy na spotkanie, na którym zostaną omówione zagadnienia związane z możliwością zmiany wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane.

cały tekst

Przetargi: koncepcja rodzi nadzieję, czekamy na przepisy

Publikacja | 08.06.2018 Jeżeli hasła zawarte w koncepcji nowego prawa zamówień publicznych uda się przekuć w zapisy ustawowe, to sytuację na rynku powinna się poprawić - uważa Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Nowe prawo na papierze nie ukróci celowych podpaleń wysypisk

Publikacja | 05.06.2018 Organy ochrony środowiska nie korzystają ze wszystkich możliwości, jakie dają im obowiązujące przepisy. Dlatego wiara, że nagle zaczną stosować nowe wydaje się być nieuzasadniona.

cały tekst

In-house „regionalny”- świadczenie usług w trybie in-house dla samorządów ościennych

Konferencja | 04.06.2018 W dniach 4-5 czerwca w Gdańsku odbędzie się Forum Gospodarki Odpadami, podczas którego wystąpią nasi eksperci - Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

International Association of Young Lawyers - AIJA

Konferencja | 23.05.2018 W dniach 23-26 maja 2018 w Warszawie zapraszamy na półroczną konferencję International Association of Young Lawyers–AIJA, podczas której wystąpi Katarzyna Kuźma.

cały tekst

International Association of Young Lawyers – AIJA- relacja

Aktualność | 23.05.2018 W dniach 23-26 maja 2018 w Warszawie odbyła się półroczna konferencja International Association of Young Lawyers–AIJA. Od środy do soboty gościła w Warszawie ponad 250 osób.

cały tekst

Ukraine: overview of legal environment and opportunities in selected business areas

Konferencja | 22.05.2018 22 maja zapraszamy na spotkanie poświęcone możliwościom współpracy pomiędzy polskimi a ukraińskimi przedsiębiorcami w sektorze infrastruktury i energetyki.

cały tekst

Nowy pomysł na nowoczesne czasy

Publikacja | 21.05.2018 Rząd wraca do pomysłu prostej spółki akcyjnej. Czym się różni od pierwotnego? Jakie są najważniejsze nowości? - odpowiada Michał Przychoda w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.

cały tekst

José Luis Villacampa Varea nowym członkiem Zarządu Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej

Aktualność | 18.05.2018 José Luis Villacampa Varea zastąpi dotychczas pełniącego tę funkcję Tomasza Darowskiego.

cały tekst

Seminarium Zrównoważone Miasta

Konferencja | 17.05.2018 17 maja zapraszamy na prelekcję na temat dobrych praktyk z punktu widzenia prawnego w sektorze infrastruktury w Polsce oraz budowania relacji z administracją publiczną.

cały tekst

Zmiany w zasadach wspierania nowych inwestycji

Alert | 10.05.2018 Coraz więcej wiadomo o systemie wsparcia zastępującym specjalne strefy ekonomiczne. Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji wszedł w kolejną fazę.

cały tekst

Rusza budowa spalarni w Gdańsku - podpisano umowę PPP

DZP doradza | 07.05.2018 7 maja 2018 r. spółka Zakład Utylizacyjny oraz wykonawcy podpisali umowa na zaprojektowanie, budowę i eksploatację zakładu termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku.

cały tekst

Inwestycje w ładowarki do samochodów elektrycznych - czy jest na co czekać

Publikacja | 04.05.2018 Przyjęta na początku stycznia tego roku ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych stworzyła ramy prawne dla (dalszego) rozwoju elektromobilności w Polsce.

cały tekst

Polska i Słowacja -możliwości rozwoju gospodarczego i kulturowego

Konferencja | 27.04.2018 27 kwietnia we Włoszech nasz ekspert - Alfio Mancani będzie prelegentem w konferencji pt. „Polska i Słowacja -możliwości rozwoju gospodarczego i kulturowego”.

cały tekst

Stacje ładowania pojazdów – bardziej elastyczne prawo

Publikacja | 24.04.2018 11 kwietnia do pierwszego czytania w Sejmie skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

cały tekst

Ranking Kancelarii Prawniczych 2018

Aktualność | 24.04.2018 Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka znalazła się w ścisłej czołówce Rankingu Kancelarii Prawniczych 2018, organizowanego przez Rzeczpospolitą.

cały tekst

Formalno-prawne podstawy systemu i procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego

Konferencja | 19.04.2018 19 kwietnia zapraszamy na spotkanie do siedziby naszej kancelarii, w trakcie którego omówimy w jaki sposób wojsko polskie pozyskuje sprzęt.

cały tekst

Ustawa o promowaniu kogeneracji to szansa na pozytywny impuls inwestycyjny

Publikacja | 17.04.2018 Certyfikaty nie motywowały do angażowania środków w rozwój nowych instalacji. Mają to zmienić przepisy gwarantujące niezmienność wsparcia w określonym przedziale czasu.

cały tekst

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2017

Konferencja | 16.04.2018 16-17 kwietnia w Gdańsku odbędzie się VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2017. W trakcie spotkania nasz ekspert dr Paweł Grzejszczak poprowadzi panel otwarcia.

cały tekst

Jak osiągnąć sukces w kontaktach gospodarczych z Ukrainą

Konferencja | 16.04.2018 16 kwietnia zapraszamy na seminarium organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. i Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie. Podczas spotkania prezentację poprowadzi Tatyana Koryakina.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2018 rekomenduje DZP

Aktualność | 12.04.2018 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Energy&natural resources i Dispute Resolution. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

cały tekst

PPP – dobrym sposobem na finansowanie inwestycji samorządowych

Konferencja | 11.04.2018 Zapraszamy na prelekcję „Projekty PPP - podział ryzyka i modele wynagrodzenia w praktyce rynku polskiego”, która odbędzie się podczas ZO Związku Powiatów Polskich.

cały tekst

Jak bronić się przed wykluczeniem z postępowania przetargowego?

Konferencja | 10.04.2018 10 kwietnia zapraszamy na szkolenie mające na celu zaprezentowanie środków, które pozwolą wykonawcom na wyeliminowanie lub obniżenie ryzyka wykluczenia z postępowania.

cały tekst

Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

Konferencja | 10.04.2018 10 kwietnia zapraszamy na spotkanie, na którym Daniel Chojnacki, Maciej Białek oraz Tymon Grabarczyk wyjaśnią co warto wiedzieć o nowym systemie opłat w Prawie wodnym.

cały tekst

Nie można przespać implementacji MIFID 2

Publikacja | 09.04.2018 6.04.2018 r., została opublikowana nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jakie znaczenie ma ten akt prawny dla firm energetycznych i przemysłowych?

cały tekst

Przesłanki wykluczenia z postępowania przetargowego

Publikacja | 04.04.2018 Dokonana w 2016 r. nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych wprowadziła istotne zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia z postępowania przetargowego.

cały tekst

Czy konsorcja sprawdzają się w partnerstwie publiczno-prywatnym

Publikacja | 04.04.2018 Przepisy Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane uniemożliwiają punktowanie doświadczeń udostępnionych wykonawcy przez podmioty trzecie.

cały tekst

Kary umowne nie zawsze idą w parze z rozsądkiem

Publikacja | 02.04.2018 W umowach w sprawie zamówień publicznych zamieszczane są coraz szersze katalogi kar umownych, a ich wysokość można ocenić jako nieadekwatną do wagi naruszeń.

cały tekst

Pozyskanie inwestora dla nowego bloku energetycznego dla spółki Tauron

DZP doradza | 30.03.2018 Doradzaliśmy spółce Tauron przy zawarciu umów określających warunki zaangażowania się Funduszy Inwestycyjnych w budowę bloku energetycznego w Jaworznie.

cały tekst

Spotkanie DZP z ukraińską kancelarią SDM Partners Law Firm

Aktualność | 23.03.2018 23 marca odbyło się spotkanie nt. rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych w kontekście kluczowych aspektów inwestycji w budownictwie i nieruchomości w Polsce.

cały tekst

Pierwszy krok w elektromobilność

Publikacja | 22.03.2018 Na ile przyjęta przez Sejm ustawa wpłynie na dalszy rozwój nowoczesnego i ekologicznego transportu oraz wykorzystanie paliw alternatywnych? - zastanawiają się eksperci Michał Wojciechowski oraz Tomasz Zielenkiewicz.

cały tekst

José Luis Villacampa Varea nowym członkiem Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej

Aktualność | 22.03.2018 22 marca odbyło się XVIII Walne Zgromadzenie Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej , na którym udzielono absolutorium ustępującym członkom Rady.

cały tekst

Final draft amending the RES Act approved by the Polish government

Publikacja | 20.03.2018 Rafał Hajduk and Grzegorz Filipowicz comment the final draft act amending the Renewable Energy Sources Act which was approved by the Polish government.

cały tekst

Będzie obowiązek sprzedaży prądu z OZE na giełdzie?

Publikacja | 14.03.2018 W omówieniach proponowanej nowelizacji mało uwagi poświęca się art.72 a ustawy o OZE, który wprowadza obowiązek sprzedaży na giełdzie energii elektrycznej wytworzonej do końca 2020 r.

cały tekst

Chambers Europe ponownie rekomenduje 22 naszych ekspertów w 12 specjalizacjach

Aktualność | 12.03.2018 Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym, europejskim wydaniu rankingu Chambers & Partners nasza kancelaria oraz eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Zamówienia publiczne w obronności pod unijną lupą

Publikacja | 08.03.2018 Komisja Europejska zarzuca Polsce, że zamawiając wyposażenie wojskowe, naruszała dyrektywę. Celem dyrektywy jest zapewnienie równego traktowania wykonawców.

cały tekst

Wokół nowej ustawy o elektromobilności

Publikacja | 08.03.2018 Gościem programu Tomasza Pietrygi #RZECZoPRAWIE był Tomasz Zielenkiewicz Praktyki Infrastruktury i Energetyki, który analizował ustawę o elektromobilności.

cały tekst

Zamówienia in-house w praktyce po roku stosowania przepisów

Konferencja | 01.03.2018 1 marca zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego porozmawiamy o perspektywie przedsiębiorcy po roku stosowania nowych przepisów o zamówieniach in-house.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Publikacja | 01.03.2018 W projekcie nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, warto zwrócić uwagę na przepisy, które mogą mieć duże znaczenie w przypadku uczestnictwa w tych postępowaniach.

cały tekst

Musimy patrzeć na odpady w perspektywie szerszej niż krajowa

Publikacja | 28.02.2018 Najpoważniejsze zmiany w prawie odpadowym wprowadzono na początku dziesięciolecia, w ramach reformy systemu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz przyjęcia ustawy o odpadach.

cały tekst

Granice wynagrodzenia ryczałtowego

Publikacja | 26.02.2018 Wynagrodzenie jest nie tylko jednym z najbardziej newralgicznych elementów umowy o roboty budowlane, ale również jej elementem koniecznym. W praktyce wyróżniamy dwa modele wynagrodzeń.

cały tekst

Ustawa o elektromobilności – udogodnienia dla pojazdów

Publikacja | 23.02.2018 22 lutego wchodzi w życie ustawa, której celem jest określenie zasad rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej wykorzystaniu paliw alternatywnych w transporcie.

cały tekst

Seminarium "Pakiet dla Miast Średnich"

Konferencja | 21.02.2018 21 lutego w Krakowie odbędzie się seminarium "Pakiet dla Miast Średnich", na którym omówimy co warto wiedzieć o transakcjach z Polskim Funduszem Rozwoju.

cały tekst

Zmiany na rynku OZE a kryzys zadłużenia projektów wiatrowych

Konferencja | 20.02.2018 Już 20 lutego zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnym śniadaniu biznesowym dotyczącym zmian na rynku na rynku OZE i kryzysu zadłużenia projektów wiatrowych.

cały tekst

Obowiązkowe wodomierze już za trzy lata

Publikacja | 20.02.2018 Kwestii problematycznych we wchodzącym w życie Prawie wodnym nie brakuje. Spośród całego zestawu zagadnień szczególne emocje budzi temat wodomierzy.

cały tekst

Możliwość podejmowania przedsięwzięć mających wpływ na stan wód

Publikacja | 20.02.2018 Wśród licznych zmian wprowadzonych przez nową ustawę uwadze komentatorów zdaje się umykać istotna modyfikacja zasad przyznawania ustępstw inwestycyjnych.

cały tekst

Raport: Zatrudnianie cudzoziemców - sytuacja prawna a potrzeby branży budowlanej

Publikacja | 14.02.2018 14 lutego odbyła się prezentacja raportu, który porusza problem deficytu pracowników w branży budowlanej. Jego współautorami są nasi eksperci.

cały tekst

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy krok po kroku

Konferencja | 12.02.2018 12 lutego w Warszawie i 15 lutego w Krakowie zapraszamy Państwa na praktyczne warsztaty, omawiające kwestie finansowe oraz prawne przygotowania nowego wniosku taryfowego.

cały tekst

Nie ma chętnych do ściągania opłat za foliówki, a z karami można iść do sądów

Publikacja | 09.02.2018 Ustawę należy szybko znowelizować. Z przepisów nie wynika jasno, że od bardzo lekkich toreb należy pobrać opłatę recyklingową.

cały tekst

Komentarz do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane

Aktualność | 08.02.2018 Na rynku wydawniczym ukazał się komentarz do ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, którego współautorem jest Magdalena Zabłocka.

cały tekst

PPP to nie jest działalność dobroczynna

Publikacja | 07.02.2018 Wywiad: W perspektywie kilku lat źródło unijnego finansowania wyschnie. Samorządy już teraz muszą się zastanowić, czy i w jaki sposób sfinansują swoją infrastrukturę.

cały tekst

2018 IFLR Project Finance Report for Poland

Publikacja | 05.02.2018 We are pleased to inform that the International Financial Law Review has published 2018 Project Finance Report. Our experts prepared the Polish chapter of the publication.

cały tekst

Nowi członkowie Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan

Aktualność | 31.01.2018 Z przyjemnością informujemy, iż Katarzyna Kuźma oraz dr Wojciech Hartung zostali opiekunami merytorycznymi Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

cały tekst

Ocena zmiany przepisów w sprawie śmieci

Publikacja | 18.01.2018 Katarzyna Kuźma, radca prawny, partner w kancelarii DZP opowiada o zamówieniach in-house. Czy gminy mogą zlecać i zlecają swoim spółkom odbieranie odpadów bez przetargów?

cały tekst

DZP doradcą przy inwestycji PFR w spółkę Sądeckie Wodociągi

DZP doradza | 18.01.2018 Doradzaliśmy Sądeckim Wodociągom oraz pięciu wspólnikom tej spółki w największej dotąd transakcji infrastrukturalnej w ramach programu "Pakiet dla miast średnich" realizowanego przez PFR.

cały tekst

Samorządowe dochody z opłat wodnych w nowym roku

Publikacja | 16.01.2018 Prawo wodne, cz II: Ustawodawca przesądził, że opłaty za korzystanie z wód są uiszczane na rachunek bankowy Wód Polskich i nie podlegają obowiązkowemu podziałowi.

cały tekst

KIO wytycza granice dla zamówień in-house

DZP doradza | 03.01.2018 Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung reprezentowali FBSerwis Karpatia przed KIO w sporze dot. postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Ryglice.

cały tekst

Odstępstwa inwestycyjne a planowanie gosp. wodami

Publikacja | 02.01.2018 Prawo wodne, cz I: Jednym z najbardziej interesujących wydarzeń legislacyjnych upływającego roku było przyjęcie ustawy z 20 lipca 2017 Prawo wodne. Większość jej przepisów weszła w życie 1 stycznia 2018.

cały tekst

Prace nad nowym systemem wsparcia kogeneracji

Publikacja | 27.12.2017 W końcu sierpnia 2017 r. Departament Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii opublikował dokument prezentujący "Nowy Mechanizm wsparcia wysokosprawnej kogeneracji".

cały tekst

Enea Wytwarzanie otwiera nowy blok energetyczny

DZP doradza | 20.12.2017 19 grudnia został podpisany protokół przejęcia do eksploatacji bloku energetycznego 1075 MW zbudowanego w Elektrowni Kozienice należącej do spółki Enea Wytwarzanie.

cały tekst

DZP doradza przy strategicznym aliansie na rynku transportu publicznego

DZP doradza | 18.12.2017 18 grudnia firma FlixBus ogłosiła integrację z Polskim Busem, należącym do spółki Souter Holdings Poland sp. z o.o. DZP doradzało przy tym strategicznym aliansie.

cały tekst

Revised draft act on electromobility & alternative fuels

Publikacja | 15.12.2017 In September 2016, the Ministry of Energy announced a plan for the development of electromobility, with an initial draft act on electromobility and alternative fuels being announced on 27 April 2017.

cały tekst

Derogations freely given - a Polish perspective on BAT conclusions

Publikacja | 15.12.2017 The main piece of EU legislation regulating the environmental impact of large industrial installations is Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010.

cały tekst

Relacja: Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Konferencja | 14.12.2017 Grzegorz Filipowicz, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki był prelegentam podczas konferencji "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne", która odbyła się 11 grudnia.

cały tekst

Anna Glapa: Cała Polska specjalną strefą

Publikacja | 14.12.2017 Wsparcie w postaci zwolnienia z podatku uzyskają przedsiębiorcy na terenie całego kraju, a nie tylko w wybranych lokalizacjach – zauważa Anna Glapa, partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP.

cały tekst

Nowe zasady wsparcia dla stref ekonomicznych

Publikacja | 13.12.2017 W najbliższym czasie czekają nas zmiany w zakresie wspierania inwestycji. Nowe regulacje będą zawarte w znowelizowanej ustawie o SSE, której uchwalenia należy się spodziewać na początku przyszłego roku.

cały tekst

Ankieta nt. odwołań do KIO oraz skarg od wyroków KIO

Aktualność | 13.12.2017 Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych zachęca do zapoznania się i wypełnienia ankiety nt. kosztów związanych z wnoszeniem odwołań do KIO oraz skarg od wyroków KIO do sądów okręgowych.

cały tekst

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Konferencja | 11.12.2017 11 grudnia odbędzie się konferencja "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2017". W regulacyjno-prawnej części konferencji wystąpi Grzegorz Filipowicz.

cały tekst

#RZECZoPRAWIE: Duża reforma stref ekonomicznych

Publikacja | 08.12.2017 Gościem programu Tomasza Pietrygi #RZECZoPRAWIE był Marcin Krakowiak, który opowiadał m.in. o rządowym programie zmian w specjalnych strefach ekonomicznych.

cały tekst

Wspólne przedsięwzięcie MTU Aero Engines i Lufthansa Technik

DZP doradza | 08.12.2017 Niemiecki producent zespołów napędowych dla lotnictwa wojskowego i cywilnego - MTU Aero Engines i największy przewoźnik Lufthansa utworzyły spółkę joint venture pod nazwą EME Aero.

cały tekst

Magazyn ekonomiczny: zmiany w specjalnych strefach ekonomicznych

Publikacja | 07.12.2017 Gościem Magazynu ekonomicznego w Radio dla Ciebie był Marcin Krakowiak, który opowiadał o zmianach w specjalnych strefach ekonomicznych.

cały tekst

Zmiany w energetyce 2017 - relacja z konferencji

Konferencja | 01.12.2017 Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji "Zmiany w energetyce 2017- wyzwania sektora regulacyjno-prawne sektora energetycznego", która odbyła się 29 listopada.

cały tekst

DZP wspiera Toyotę przy kolejnych inwestycjach

DZP doradza | 01.12.2017 Toyota Motor Manufacturing Poland rozpocznie w fabryce w Jelczu-Laskowicach nową inwestycję w linię produkcyjną nowej generacji silnika benzynowego o pojemności 1,5 litra.

cały tekst

Wyzwania regulacyjno-prawne sektora energetycznego

Konferencja | 29.11.2017 29 listopada zapraszamy na "Zmiany w energetyce 2017. Wyzwania regulacyjno-prawne sektora energetycznego". Wystąpią Daniel Chojnacki, Grzegorz Filipowicz i Maciej Białek.

cały tekst

Nowe instytucje planowania przestrzennego w gminach

Publikacja | 29.11.2017 W obliczu przedłużających się prac nad projektem KUB, Min. Infrastruktury i Budownictwa zdecydowało się w kilku ustawach wprowadzić najpilniejsze rozwiązania planowane w kodeksie. 

cały tekst

IV Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa

Konferencja | 23.11.2017 23-24 listopada odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa, podczas której nasz ekspert od prawa budowlanego - Jerzy Sawicki, wygłosi prelekcje "Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego w praktyce”.

cały tekst

VII edycja Kongresu Kolejowego - Warszawa 2017

Konferencja | 23.11.2017 23 listopada w Warszawie odbędzie się VII edycja Kongresu Kolejowego, którego DZP jest partnerem merytorycznym. W spotkaniu udział wezmą Marcin Krakowiak i Anna Glapa.

cały tekst

Zmiany w zasadach wspierania nowych inwestycji

Alert | 23.11.2017 20 października br. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Projektowana regulacja odpowiada na problemy dotykające inwestorów.

cały tekst

Odstępstwa od konkluzji BAT jako element pozwoleń zintegrowanych

Publikacja | 16.11.2017 17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania, zawierające restrykcyjne normy środowiskowe.

cały tekst

IV edycja Kongresu Rozwoju Transportu

Konferencja | 06.11.2017 6 listopada w Łodzi odbędzie się Kongres Rozwoju Transportu. Tegoroczna, czwarta już edycja, odbywa się pod hasłem przewodnim „Centralny Port Komunikacyjny(m) sercem Polski?”.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Katowice

Konferencja | 26.10.2017 26 października w Katowicach odbędzie się seminarium "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt". Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i dr hab. prof. UŚ Michał Kania.

cały tekst

Raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE"

Publikacja | 26.10.2017 Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym funkcjonowania środków ochrony prawnej w krajach Unii Europejskiej, przygotowanym przez ekspertów Stowarzyszenia PZP.

cały tekst

III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

Konferencja | 19.10.2017 W dniach 19-20 października odbędzie się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, gdzie tematem przewodnim będzie "Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości".

cały tekst

Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka

Konferencja | 18.10.2017 Zapraszamy na śniadanie biznesowe "Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka". Spotkanie poprowadzą Tomasz Darowski, Michał Wojciechowski i Michał Skorupski, Dyrektor w KPMG.

cały tekst

Ku nowoczesnej i innowacyjnej ekonomii - seminarium w Madrycie

Konferencja | 17.10.2017 17 października w Madrycie odbędzie się seminarium poświęcone możliwościom inwestycyjnym w Polsce. Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane inwestycjami na polskim rynku.

cały tekst

Co zmieni specustawa dla inwestorów i samorządów?

Publikacja | 17.10.2017 W #RZECZoPRAWIE gościem Jolanty Ojczyk był Jerzy Sawicki, który mówił o projekcie tzw. ustawy inwestycyjnej i nowej instytucji, którą ma wprowadzić ustawa - obszarach zorganizowanego inwestowania.

cały tekst

VI edycja Kongresu Transportu Publicznego

Konferencja | 12.10.2017 W dniach 12-13 października odbędzie się Kongres Transportu Publicznego. W spotkaniu udział weźmie Anna Glapa, która wystąpi w panelu dotyczącym źródeł finansowania ekomobilności.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Warszawa

Konferencja | 12.10.2017 12 października wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa organizujemy śniadanie biznesowe pt. "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt".

cały tekst

XIV Kongres Nowego Przemysłu 2017

Konferencja | 11.10.2017 11-12 października w Warszawie, w Hotelu Sheraton, odbędzie się Kongres Nowego Przemysłu - kolejna edycja ważnego wydarzenia dla sektora energetycznego w Polsce.

cały tekst

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Aktualność | 11.10.2017 Eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi spotkali się na debacie poświęconej funkcjonowaniu środków ochrony prawnej z zakresu PZP w Polsce oraz innych krajach UE.

cały tekst

Ustawa inwestycyjna może stać się "matką" specustaw budowlanych

Publikacja | 06.10.2017 Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury przekazało do konsultacji publicznych projekt tzw. ustawy inwestycyjnej, która ma uprościć proces inwestycyjno-budowlany. Komentuje Jerzy Sawicki.

cały tekst

Ust. inwestycyjna: matka specustaw dla inwestorów i samorządów

Publikacja | 06.10.2017 Zawarte w ustawie inwestycyjnej rozwiązania mogą uprościć i przyspieszyć inwestycje. Pozwolą też oprzeć go na modelu zakładającym współpracę wszystkich zainteresowanych stron.

cały tekst

Nowe Prawo wodne a opłaty podwyższone

Publikacja | 06.10.2017 Nie ulega wątpliwości, że wejście w życie Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne budzi szczególne zainteresowanie w związku z wprowadzeniem opłat za usługi wodne.

cały tekst

Rozporządzenia muszą pozostawać w zgodzie z ustawami

Publikacja | 03.10.2017 Propozycja uznania za drewno energetyczne surowca drzewnego poddanego uprzednio obróbce chemicznej lub fizycznej jest jednym z punktów spornych projektowanego aktu.

cały tekst

Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa

Konferencja | 02.10.2017 2 października zapraszamy na spotkanie "Projekt nowej ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki”.

cały tekst

Coraz więcej samorządów przekonanych do PPP

Publikacja | 02.10.2017 Obecna perspektywa finansowa pozwala JST na pozyskanie dotacji z UE na inwestycje infrastrukturalne, jednak już teraz wiadomo, że po 2020 środków unijnych na takie cele będzie mniej.

cały tekst

Brak wadium nie stanowi przeszkody do umowy z Pesą

Publikacja | 02.10.2017 Pesa nie przedłużyła ważności wadium do oferty na dostawę tramwajów dla Krakowie. Zamawiający traci wyłącznie instrument nacisku, którym mógłby "zmotywować" wykonawcę do zawarcia umowy.

cały tekst

"Pakiet wierzycielski"- regulacje i możliwości dla rynku budowlanego

Publikacja | 30.09.2017 27 kwietnia Prezydent podpisał tzw. "pakiet wierzycielski", tj. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Zmiany mają wejść w życie już 1 czerwca 2017 r.

cały tekst

Deszczówka w nowym Prawie wodnym

Publikacja | 29.09.2017 1 stycznia wejdzie w życie większość przepisów Ustawy z 20.07.2017 Prawo wodne. Analiza posiedzeń komisji i podkomisji wskazuje, że prace na tym etapie były prowadzone w pośpiechu.

cały tekst

Nowy instrument planistyczny czy kolejna quasi-specustawa?

Publikacja | 29.09.2017 Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury przekazało do konsultacji publicznych projekt kolejnej ustawy „towarzyszącej” projektowi Kodeksu urbanistyczno-budowalnego, tzw. ustawy inwestycyjnej.

cały tekst

Debata Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Konferencja | 28.09.2017 W czasie debaty prezentowany będzie raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE", a w wydarzeniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Żądanie gwarancji zapłaty zmorą samorządów

Publikacja | 27.09.2017 Pomimo prawie dekady funkcjonowania przepisów KC w polskim systemie prawnym, przepisy dotyczące żądania gwarancji zapłaty w umowie o roboty budowlane wciąż budzą kontrowersje.

cały tekst

Magdalena Zabłocka o lotnisku w gminie Baranów

Publikacja | 22.09.2017 W #RZECZoPRAWIE gościem Anny Wojdy była Magdalena Zabłocka, która mówiła o inwestycji w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów, którą mogą sparaliżować przepisy prawne.

cały tekst

Jakie zmiany w Specjalnych Strefach Ekonomicznych?

Publikacja | 19.09.2017 Ministerstwo Rozwoju zamierza wkrótce rozpocząć procedurę uzgodnieniową nowej ustawy, dotyczącej systemu wspierania inwestycji w oparciu o SSE. Ma ona zastąpić dawne uregulowania.

cały tekst

Wsparcie dla farm wiatrowych w sytuacji problemów finansowych

Konferencja | 18.09.2017 Śniadanie biznesowe, podczas którego nasi specjaliści, Rafał Hajduk, Magdalena Skowrońska oraz Michał Cecerko, opowiedzą jak zapobiegać niewypłacalności farm wiatrowych.

cały tekst

Konferencja "MIFID II w energetyce"

Konferencja | 14.09.2017 14-15 września zapraszamy Państwa na konferencję "Praktyczne rozwiązania dla branży energetycznej w kontekście MIFID", w której wezmą udział nasi eksperci, Rafał Hajduk i Natalia Jankowska.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Gdynia

Konferencja | 14.09.2017 14 września w Gdyni odbędzie seminarium dot. konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

cały tekst

Konferencja "Kompleksowa Gospodarka Odpadami"

Konferencja | 05.09.2017 W dniach 5-7 września zapraszamy na XXI konferencję pt. "Kompleksowa Gospodarka Odpadami". Podczas spotkania Wojciech Hartung poprowadzi prezentację pt. "Zamówienia in-house"

cały tekst

Wadium w zamówieniach – zatrzymywać czy nie

Publikacja | 01.09.2017 Jednym z zagadnień wywołujących kontrowersje w sferze zamówień jest zatrzymanie wadium wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów, do czego został wezwany przez zamawiającego.

cały tekst

Wina we wprowadzeniu w błąd - przesłana wykluczenia

Publikacja | 30.08.2017 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-387/14 Esaprojekt komentują Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

Jednostkowe opłaty zastępcze OZE będą wyliczać sami przedsiębiorcy

Publikacja | 28.08.2017 Nowelizacja ustawy OZE nie zawiera żadnych dodatkowych przepisów wskazujących podmiot zobowiązany do obliczania i ogłaszania kwoty jednostkowej opłaty zastępczej.

cały tekst

Ewidencja transportu odpadów – planowane zmiany

Publikacja | 28.08.2017 Jak wynika z dokumentów opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji, Stały Komitet Rady Ministrów przyjął niedawno projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach i rekomendował go RM.

cały tekst

Udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie

Publikacja | 24.08.2017 Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doświadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział.

cały tekst

Ustalanie warunkow udzialu w postępowaniu

Publikacja | 21.08.2017 Co zrobić, aby warunki udziału nie stały się barierami dla (braku) udziału oferentów? Gdzie jest bezpieczna granica dająca pewność dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich?

cały tekst

Już wkrótce Kodeks urbanistyczno-budowlany

Publikacja | 09.08.2017 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydają odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub wojewoda, każdorazowo na wniosek inwestora.

cały tekst

Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów

Publikacja | 28.07.2017 Punktem wyjścia do rozważań na temat wyroku\ w sprawie C-387/14 powinno byç przypomnienie, że Trybunał interpretował zapisy nieobowiązującej już dzisiaj dyrektywy 2004/18/WE.

cały tekst

Najpierw badania naukowe, potem zakup produktów

Publikacja | 28.07.2017 Tryb partnerstwa innowacyjnego został przewidziany w prawie unijnym w odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji zamawiających pochodzących ze wszystkich krajów UE.

cały tekst

Projekt dot. PPP budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

DZP doradza | 27.07.2017 DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne przy realizacji projektu PPP.

cały tekst

Tomasz Darowski Przewodniczącym Komitetu w PUiG

Aktualność | 13.07.2017 Informujemy, iż Tomasz Darowski, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki został Przewodniczącym Komitetu ds. prawnych, celnych i podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej.

cały tekst

5 prawników dołącza do grona Partnerów DZP

Aktualność | 03.07.2017 Miło nam poinformować, że 1 lipca 2017 roku, 5 prawników od lat związanych z naszą kancelarią, dołączyło do grona Partnerów. Przemku, Aniu, Agato, Pawle i José Luis - gratulujemy!

cały tekst

Warsztaty "Dyrektywa MIFID II i jej wpływ na rynek energii"

Konferencja | 28.06.2017 28-29 czerwca zapraszamy na warsztaty "Dyrektywa MIFID II i jej wpływ na rynek energii", które poprowadzą Rafał Hajduk i Natalia Jankowska z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Doświadczenie konsorcjum a członków konsorcjum

Publikacja | 27.06.2017 Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród wykonawców zamówień publicznych.

cały tekst

Nokia i Infracapital wspólnie dostarczą Internet

DZP doradza | 26.06.2017 Doradzaliśmy spółce Infracapital przy wspólnym przedsięwzięciu z Nokia. Firmy wygrały przetarg dot. projektu budowy oraz obsługi sieci światłowodowych, które zapewnią dostęp do Internetu.

cały tekst

Warsztaty "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki"

Konferencja | 22.06.2017 22 czerwca zapraszamy Państwa na 2. warsztaty z dofinansowań projektów energetycznych ze środków krajowych i UE pt. "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki".

cały tekst

FBSerwis przejmuje spółki z grupy Trans-Formers

DZP doradza | 21.06.2017 Doradzaliśmy FBSerwis przy zakupie 100% udziałów Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej Trans-Formers Wrocław oraz 100% udziałów Trans-Formers Karpatia. Wartość transakcji wynosi 155 mln PLN.

cały tekst

Zmiany w nowelizacji do ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu

Publikacja | 20.06.2017 Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu

Publikacja | 20.06.2017 Podczas obrad Rady Ministrów w dniu 6 czerwca 2017 r., polski rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.

cały tekst

5. edycja Kongres Infrastruktury Polskiej

Konferencja | 19.06.2017 19 czerwca odbędzie się Kongres Infrastruktury Polskiej. To największe w Polsce spotkanie przedstawicieli firm i instytucji związanych z sektorem infrastrukturalnym.

cały tekst

Unijny Trybunał może przemodelować polskie konsorcja

Publikacja | 16.06.2017 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej spółki Esaprojekt (C-387/14) może istotnie wpłynąć na praktykę udziału konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne.

cały tekst

Projekt PPP dot. budowy i eksploatacji linii tramwajowej

DZP doradza | 14.06.2017 DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa doradztwo dot. przedsięwzięcia "Krakowski Szybki Tramwaj - etap IV".

cały tekst

Konferencja "Utrzymanie klienta w energetyce 2017"

Konferencja | 08.06.2017 8-9 czerwca zapraszamy na konferencję "Utrzymanie klienta w energetyce 2017". Grzegorz Filipowicz poruszy temat "Prawa klienta odbiorcy końcowego w świetle najnowszych regulacji".

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Przyszłość OZE w Polsce"

Konferencja | 31.05.2017 31 maja zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Przyszłość OZE w Polsce w świetle nowych regulacji". Spotkanie poprowadzą Rafał Hajduk, Grzegorz Filipowicz i Daniel Chojnacki.

cały tekst

Prawnicy chcą pomóc w zmianach systemu zamówień publicznych

Publikacja | 29.05.2017 Nowelizacja prawa zamówień publicznych miała dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Czas zmienić system zamówień publicznych z uwzględnieniem polskiej specyfiki.

cały tekst

Nowy BAT dla energetyki i remediacja gruntu

Publikacja | 29.05.2017 Pod koniec kwietnia media branżowe obiegła informacja o głosowaniu w sprawie konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. Sprzeciw Polski i innych krajów okazał się nieskuteczny.

cały tekst

Aktualności SAS: Samorządy bardziej ugodowe?

Publikacja | 25.05.2017 7 kwietnia Sejm przyjął zmieniony przez Senat tzw. "pakiet wierzycielski", ułatwiający dochodzenie wierzytelności. Ustawa, która czeka już tylko na podpis Prezydenta, wprowadza modyfikacje.

cały tekst

KIO potwierdziło wygraną klienta DZP w 2 przetargach

DZP doradza | 21.05.2017 Doradzaliśmy MEDCOM - na etapie przygotowywania oferty oraz przy postępowaniach odwoławczych przed KIO, w 2 przetargach na zakup infrastruktury dla autobusów elektrycznych.

cały tekst

Samorząd gospodarczy w zamówieniach publicznych

Publikacja | 19.05.2017 Ostatnio obserwujemy, że organizacje samorządu gospodarczego częściej korzystają z prawa do odwołania. Z drugiej strony KIO przez literalne stosowanie przepisów ogranicza taką możliwość.

cały tekst

Dostęp do ogólnodostępnych punktów ładowania

Publikacja | 18.05.2017 ME publikując 27 kwietnia projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych rozpoczęło proces konsultacji społecznych, zachęcając podmioty do składania uwag.

cały tekst

Jak zabezpieczyć wykonawcę w relacjach z GDDKiA?

Konferencja | 17.05.2017 17 maja, wspólnie z KPMG, zapraszamy na spotkanie poświęcone tematyce wzoru umowy w formule "projektuj i buduj", który jest już stosowany przez GDDKiA w nowych przetargach drogowych.

cały tekst

Decyzję gminy o zamówieniu in-house należy uzasadnić

Publikacja | 15.05.2017 Prawo zamówień publicznych powinno być postrzegane jako narzędzie do realizacji zadań publicznych, dla których nadrzędnym celem powinno być efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

cały tekst

DZP na EKG 2017 | Kolejna udana edycja już za nami

Aktualność | 15.05.2017 Tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy był dla DZP bardzo satysfakcjonujący. Uczestniczyliśmy w wielu owocnych dyskusjach zarówno z panelistami, jak i uczestnikami Kongresu.

cały tekst

IX Europejski Kongres Gospodarczy 2017

Konferencja | 10.05.2017 W dniach 10-12 maja odbędzie się IX Europejski Kongres Gospodarczy stanowiący trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem 8000 gości z Polski, krajów europejskich oraz z Azji i Afryki.

cały tekst

Propozycje regulacji dotyczących magazynowania energii

Publikacja | 04.05.2017 W dniu 27 kwietnia br. Ministerstwo Energii ogłosiło projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: "Projekt") i rozpoczęło etap konsultacji społecznych.

cały tekst

Mierzeja Wiślana: Łatanie dziur specustawami

Publikacja | 01.05.2017 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa dotycząca budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, w skrócie specustawa w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej.

cały tekst

Nord Stream 2 wciąż można powstrzymać prawem UE

Publikacja | 28.04.2017 Pomimo zmian prawnych w udziale spółek zachodnich w inwestycji, można wykazać niezgodność działań Rosjan i ich europejskich partnerów z unijnym prawem konkurencji.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Konsorcjum - razem lepiej?"

Konferencja | 26.04.2017 26 kwietnia zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Konsorcjum - razem lepiej?". Spotkają się z Państwem: Katarzyna Kuźma, Tomasz Darowski, Paweł Lewandowski i Krzysztof Dyba.

cały tekst

Konferencja "IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim"

Konferencja | 20.04.2017 20 kwietnia odbędzie się konferencja pt. "IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym". W spotkaniu weźmie udział Marcin Krakowiak i Anna Glapa.

cały tekst

Seminarium "Jak przeprowadzić procedurę zakupu taboru?"

Konferencja | 20.04.2017 W dniach 20 i 25 kwietnia organizujemy seminarium pt. "Jak skutecznie przeprowadzić procedurę zakupu taboru?", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

Podmioty publiczne bardziej ugodowe?

Publikacja | 13.04.2017 7 kwietnia br. Sejm przyjął zmieniony przez Senat tzw. „pakiet wierzycielski”, ułatwiający przedsiębiorcom dochodzenie wierzytelności. Zmiany wejdą w życie już 1 czerwca br.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

Aktualność | 13.04.2017 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Kiedy ustawa o elektroodpadach zacznie działać?

Publikacja | 12.04.2017 Postulowanym rozwiązaniem byłoby opracowanie przez MŚ, na wzór regulacji obowiązujących w niektórych krajach unijnych, szczegółowych standardów przetwarzania zużytego sprzętu.

cały tekst

Sukces naukowy Wojciecha Hartunga

Aktualność | 11.04.2017 11 kwietnia 2017 r. Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Wojciech obronił pracę doktorską z wyróżnieniem.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje: 24 ekspertów w 15 specjalizacjach

Aktualność | 10.04.2017 Ukazała się rozszerzona część rankingu Ch&P. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

"Zanieczyszczenie ziemi - jak zmierzyć się z tym problemem?"

Konferencja | 06.04.2017 6 kwietnia odbędzie się seminarium "Zanieczyszczenie ziemi - jak zmierzyć się z tym problemem?". Jest to już drugie spotkanie, poświęcone tej tematyce, które przygotowaliśmy.

cały tekst

Wzmacniamy zespół doradztwa dla sektora energetycznego

Aktualność | 02.04.2017 Do grona Partnerów DZP dołączył Rafał Hajduk, który będzie kierował zespołem prawa energetycznego, w ramach Praktyki Infrastruktury i Energetyki. Wraz z Rafałem dołączyło do nas 4 prawników.

cały tekst

Nawet 40 proc. elektroodpadów jest przetwarzanych w zły sposób

Publikacja | 31.03.2017 Przepisy dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym mają uszczelnić rynek. Ustawa wprowadza możliwość niezapowiedzianego audytu firm przetwarzających zużyty sprzęt.

cały tekst

Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych

Konferencja | 30.03.2017 W dniach 30-31 marca odbędzie się konferencja pt. "Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych - prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych".

cały tekst

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Konferencja | 29.03.2017 29 marca odbędzie się Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych. W spotkaniu udział weźmie Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym

Publikacja | 28.03.2017 Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego zamawiający będą zobowiązani do oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia PPP. Projekt w konsultacjach społecznych.

cały tekst

Zamówienia in-house - brakuje definicji a interpretacje są różne

Publikacja | 27.03.2017 Rozmowa z Wojciechem Hartungiem, Counselem w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., nt. zamówień typu in-house.

cały tekst

Ranking kancelarii regulacyjnych z 5 wyróżnieniami dla DZP

Aktualność | 24.03.2017 23 marca 2017 r. Polityka Insight ogłosiła wyniki drugiej edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2017. Miło nam poinformować, że nasza kancelaria została wyróżnia w 5 spośród 6 kategorii.

cały tekst

Broszura MF dot. odwróconego obciążenia VAT usług budowlanych

Alert | 20.03.2017 W piątek, 17 marca 2017, ukazały się długo oczekiwane objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące zmian, które 1 stycznia 2017 r. dotknęły branżę budowlaną. 

cały tekst

Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora

Publikacja | 20.03.2017 Zakończyły się prace nad tzw. pakietem wierzycielskim, który modyfikuje m.in. odpowiedzialność solidarną inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom.

cały tekst

Partnerstwo dla lokalnych przedsięwzięć

Publikacja | 20.03.2017 Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Magdalena Zabłocka ocenia zaproponowane w nim zmiany.

cały tekst

Poszukiwanie nowych kryteriów pozacenowych

Publikacja | 15.03.2017 Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca, obserwujemy wśród zamawiających wzmożone poszukiwania pomysłów na pozacenowe kryteria oceny ofert.

cały tekst

Europejskie Forum Taborowe w Warszawie

Konferencja | 15.03.2017 Zapraszamy na Europejskie Forum Taborowe. Organizatorem jest TOR konferencje, a Partnerem nasza kancelaria. W spotkaniu udział wezmą Marcin Krakowiak i Krzysztof Fliszkiewicz.

cały tekst

Przepisami o zamówieniach nie naprawimy zła całego świata

Publikacja | 14.03.2017 W przypadku przetargów najważniejsze są dobre praktyki, a to z nimi dotychczas mieliśmy problem – zgodzili się uczestnicy debaty zorganizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną.

cały tekst

VI Forum of Biomass and Waste w Krakowie

Konferencja | 09.03.2017 W dniach 9-10 marca odbędzie się 6. edycja międzynarodowej konferencji o wykorzystaniu biomasy i odpadów na cele energetyczne, którego DZP jest Partnerem Prawnym.

cały tekst

Nowe pomysły na walkę z dyktatem ceny w przetargach

Publikacja | 08.03.2017 W wyniku prac Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa, został opracowany katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert. Ma ma on stanowić wytyczne dla zamawiających.

cały tekst

Oferty S7 z Warszawy do Grójca poznamy pod koniec marca?

Publikacja | 07.03.2017 Terminy na złożenie ofert cenowych w trzech przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa – Grójec zostały po raz kolejny przesunięte.

cały tekst

Wojciech Hartung powołany do Rady Zamówień Publicznych

Aktualność | 06.03.2017 6 marca Wojciech Hartung otrzymał z rąk Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów, nominację na członka Rady Zamówień Publicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UZP.

cały tekst

Seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji"

Konferencja | 28.02.2017 28 lutego odbędzie się seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji - pierwsze doświadczenia z perspektywy wykonawców". W spotkaniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Debata "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy"

Konferencja | 28.02.2017 28 lutego w redakcji Dziennika Gazety Prawnej odbędzie się debata pt. "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy". W spotkaniu udział weźmie Wojciech Hartung.

cały tekst

Eksperci od ochrony środowiska dostrzeżeni w raporcie BŚ

Aktualność | 23.02.2017 W raporcie "Enabling the Business of Agriculture" prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki zostali wyróżnieni w zakresie reg. prawa wodnego i jego oddziaływania na sektor rolny.

cały tekst

Postępowania jednostopniowe – czy będzie krócej?

Publikacja | 20.02.2017 Z zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że nowo ogłaszane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg mają być jednoetapowe.

cały tekst

Prawo (o) niskiej emisji

Publikacja | 17.02.2017 Zarówno przepisy UE, jak i polskie nie regulują problematyki niskiej emisji jako odrębnego zjawiska względem pozostałych zanieczyszczeń powietrza. Nie oznacza to jednak, że ta kwestia w ogóle nie jest ujęta w naszym prawodawstwie.

cały tekst

Wnioski marszałka nieuzasadnione

Publikacja | 15.02.2017 Na stronie Urzędu Marszałkowskiego ukazał się komunikat ws. skutków rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, który stwierdził nieważność uchwały Sejmiku ws. uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

cały tekst

Śniadanie Działu Badań i Rozwoju w Warszawie

Konferencja | 10.02.2017 10 lutego zapraszamy na śniadanie "Udzielanie zamówień w trybie partnerstwa innowacyjnego a prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców - case study".

cały tekst

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa: DZP Doradcą Roku

Aktualność | 09.02.2017 Po raz drugi wręczono Diamenty Infrastruktury i Budownictwa. DZP otrzymało nagrodę "Doradca Roku". Nagrody przyznawane są za osiągnięcia w branży infrastruktury i budownictwa.

cały tekst