Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Infrastruktura i Energetyka

Nasz zespół to najbardziej uznana i rozpoznawalna grupa wspierająca krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz sektor publiczny w ich kluczowych projektach.

Tym, co nas wyróżnia obok rzetelnej wiedzy, jest unikalne w skali krajowej doświadczenie obejmujące niezwykle szerokie spektrum realizowanych projektów. Lokalne korzenie zespołu pozwalają nam lepiej rozumieć krajową rzeczywistość gospodarczą i prawną, a wieloletnie kontakty z licznymi zagranicznymi partnerami umożliwiły wdrożenie najwyższych międzynarodowych standardów współpracy. Takie połączenie stało się źródłem nowych możliwości biznesowych dla naszych klientów oraz dało gwarancję sukcesu nawet najbardziej złożonych projektów. Pozwoliło nam także zbudować kompleksową ofertę usług doradczych świadczonych zarówno na potrzeby partnerów prywatnych, jak i podmiotów publicznych, we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Znajomość sektora publicznego, w którym swoje doświadczenia zawodowe zdobywali członkowie Praktyki, jego specyfiki i szczególnych potrzeb, stanowi o skuteczności i efektywności naszego działania. Potwierdzeniem tego są liczne projekty zrealizowane przez nas na zlecenie lub z udziałem podmiotów publicznych.

W centrum naszych profesjonalnych zainteresowań leżą projekty związane z infrastrukturąliniową, transportem kolejowym, lotniczym i drogowym, inwestycjami typu greenfield, gospodarką odpadami i gospodarką wodno-kanalizacyjną, rewitalizacją miast i budownictwem komunalnym, organizacją transportu publicznego oraz funduszami europejskimi.

Świadczymy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw i inwestorów w sektorze transportowym i energetycznym. Doradzamy w nabywaniu spółek oraz finansowaniu projektów energetycznych, a także przy inwestycjach w sektorze producentów energii, w tym farm wiatrowych. Przygotowujemy analizy prawne i uczestniczymy w transakcjach prywatyzacyjnych, fuzjach, przejęciach, restrukturyzacjach oraz projektach infrastrukturalnych realizowanych zarówno w oparciu o zamówienia publiczne, jak i w formule PPP czy koncesji.

artykuły powiązane

Konferencja Techniczna POWERPOL UTILITIES

27.11.2017 27 listopada odbędzie się kolejna edycja Powerpol Utilities pt. "Polityka środowiskowa a rozwój przemysłu i energetyki". Na konferencji wystąpią Grzegorz Filipowicz i Daniel Chojnacki.

cały tekst

IV Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa

23.11.2017 23-24 listopada odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa, podczas której nasz ekspert od prawa budowlanego - Jerzy Sawicki, wygłosi prelekcje "Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego w praktyce”.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Katowice

26.10.2017 26 października w Katowicach odbędzie się seminarium "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt". Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i dr hab. prof. UŚ Michał Kania.

cały tekst

III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

19.10.2017 W dniach 19-20 października odbędzie się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, gdzie tematem przewodnim będzie "Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości".

cały tekst

Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka

18.10.2017 Zapraszamy na śniadanie biznesowe "Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka". Spotkanie poprowadzą Tomasz Darowski, Michał Wojciechowski i Michał Skorupski, Dyrektor w KPMG.

cały tekst

Ku nowoczesnej i innowacyjnej ekonomii - seminarium w Madrycie

17.10.2017 17 października w Madrycie odbędzie się seminarium poświęcone możliwościom inwestycyjnym w Polsce. Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane inwestycjami na polskim rynku.

cały tekst

VI edycja Kongresu Transportu Publicznego

12.10.2017 W dniach 12-13 października odbędzie się Kongres Transportu Publicznego. W spotkaniu udział weźmie Anna Glapa, która wystąpi w panelu dotyczącym źródeł finansowania ekomobilności.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Warszawa

12.10.2017 12 października wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa organizujemy śniadanie biznesowe pt. "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt".

cały tekst

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

11.10.2017 Eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi spotkali się na debacie poświęconej funkcjonowaniu środków ochrony prawnej z zakresu PZP w Polsce oraz innych krajach UE.

cały tekst

XIV Kongres Nowego Przemysłu 2017

11.10.2017 11-12 października w Warszawie, w Hotelu Sheraton, odbędzie się Kongres Nowego Przemysłu - kolejna edycja ważnego wydarzenia dla sektora energetycznego w Polsce.

cały tekst

Ustawa inwestycyjna może stać się "matką" specustaw budowlanych

06.10.2017 Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury przekazało do konsultacji publicznych projekt tzw. ustawy inwestycyjnej, która ma uprościć proces inwestycyjno-budowlany. Komentuje Jerzy Sawicki.

cały tekst

Ust. inwestycyjna: matka specustaw dla inwestorów i samorządów

06.10.2017 Zawarte w ustawie inwestycyjnej rozwiązania mogą uprościć i przyspieszyć inwestycje. Pozwolą też oprzeć go na modelu zakładającym współpracę wszystkich zainteresowanych stron.

cały tekst

Coraz więcej samorządów przekonanych do PPP

02.10.2017 Obecna perspektywa finansowa pozwala JST na pozyskanie dotacji z UE na inwestycje infrastrukturalne, jednak już teraz wiadomo, że po 2020 środków unijnych na takie cele będzie mniej.

cały tekst

Brak wadium nie stanowi przeszkody do umowy z Pesą

02.10.2017 Pesa nie przedłużyła ważności wadium do oferty na dostawę tramwajów dla Krakowie. Zamawiający traci wyłącznie instrument nacisku, którym mógłby "zmotywować" wykonawcę do zawarcia umowy.

cały tekst

Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa

02.10.2017 2 października zapraszamy na spotkanie "Projekt nowej ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki”.

cały tekst

"Pakiet wierzycielski"- regulacje i możliwości dla rynku budowlanego

30.09.2017 27 kwietnia Prezydent podpisał tzw. "pakiet wierzycielski", tj. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Zmiany mają wejść w życie już 1 czerwca 2017 r.

cały tekst

Deszczówka w nowym Prawie wodnym

29.09.2017 1 stycznia wejdzie w życie większość przepisów Ustawy z 20.07.2017 Prawo wodne. Analiza posiedzeń komisji i podkomisji wskazuje, że prace na tym etapie były prowadzone w pośpiechu.

cały tekst

Nowy instrument planistyczny czy kolejna quasi-specustawa?

29.09.2017 Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury przekazało do konsultacji publicznych projekt kolejnej ustawy „towarzyszącej” projektowi Kodeksu urbanistyczno-budowalnego, tzw. ustawy inwestycyjnej.

cały tekst

Debata Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

28.09.2017 W czasie debaty prezentowany będzie raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE", a w wydarzeniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Żądanie gwarancji zapłaty zmorą samorządów

27.09.2017 Pomimo prawie dekady funkcjonowania przepisów KC w polskim systemie prawnym, przepisy dotyczące żądania gwarancji zapłaty w umowie o roboty budowlane wciąż budzą kontrowersje.

cały tekst

Magdalena Zabłocka o lotnisku w gminie Baranów

22.09.2017 W #RZECZoPRAWIE gościem Anny Wojdy była Magdalena Zabłocka, która mówiła o inwestycji w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów, którą mogą sparaliżować przepisy prawne.

cały tekst

Jakie zmiany w Specjalnych Strefach Ekonomicznych?

19.09.2017 Ministerstwo Rozwoju zamierza wkrótce rozpocząć procedurę uzgodnieniową nowej ustawy, dotyczącej systemu wspierania inwestycji w oparciu o SSE. Ma ona zastąpić dawne uregulowania.

cały tekst

Wsparcie dla farm wiatrowych w sytuacji problemów finansowych

18.09.2017 Śniadanie biznesowe, podczas którego nasi specjaliści, Rafał Hajduk, Magdalena Skowrońska oraz Michał Cecerko, opowiedzą jak zapobiegać niewypłacalności farm wiatrowych.

cały tekst

Konferencja "MIFID II w energetyce"

14.09.2017 14-15 września zapraszamy Państwa na konferencję "Praktyczne rozwiązania dla branży energetycznej w kontekście MIFID", w której wezmą udział nasi eksperci, Rafał Hajduk i Natalia Jankowska.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Gdynia

14.09.2017 14 września w Gdyni odbędzie seminarium dot. konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

cały tekst

Konferencja "Kompleksowa Gospodarka Odpadami"

05.09.2017 W dniach 5-7 września zapraszamy na XXI konferencję pt. "Kompleksowa Gospodarka Odpadami". Podczas spotkania Wojciech Hartung poprowadzi prezentację pt. "Zamówienia in-house"

cały tekst

Wadium w zamówieniach – zatrzymywać czy nie

01.09.2017 Jednym z zagadnień wywołujących kontrowersje w sferze zamówień jest zatrzymanie wadium wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów, do czego został wezwany przez zamawiającego.

cały tekst

Wina we wprowadzeniu w błąd - przesłana wykluczenia

30.08.2017 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-387/14 Esaprojekt komentują Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

Jednostkowe opłaty zastępcze OZE będą wyliczać sami przedsiębiorcy

28.08.2017 Nowelizacja ustawy OZE nie zawiera żadnych dodatkowych przepisów wskazujących podmiot zobowiązany do obliczania i ogłaszania kwoty jednostkowej opłaty zastępczej.

cały tekst

Ewidencja transportu odpadów – planowane zmiany

28.08.2017 Jak wynika z dokumentów opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji, Stały Komitet Rady Ministrów przyjął niedawno projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach i rekomendował go RM.

cały tekst

Udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie

24.08.2017 Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doświadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział.

cały tekst

Ustalanie warunkow udzialu w postępowaniu

21.08.2017 Co zrobić, aby warunki udziału nie stały się barierami dla (braku) udziału oferentów? Gdzie jest bezpieczna granica dająca pewność dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich?

cały tekst

Już wkrótce Kodeks urbanistyczno-budowlany

09.08.2017 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydają odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub wojewoda, każdorazowo na wniosek inwestora.

cały tekst

Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów

28.07.2017 Punktem wyjścia do rozważań na temat wyroku\ w sprawie C-387/14 powinno byç przypomnienie, że Trybunał interpretował zapisy nieobowiązującej już dzisiaj dyrektywy 2004/18/WE.

cały tekst

Najpierw badania naukowe, potem zakup produktów

28.07.2017 Tryb partnerstwa innowacyjnego został przewidziany w prawie unijnym w odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji zamawiających pochodzących ze wszystkich krajów UE.

cały tekst

Projekt dot. PPP budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

27.07.2017 DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne przy realizacji projektu PPP.

cały tekst

Tomasz Darowski Przewodniczącym Komitetu w PUiG

13.07.2017 Informujemy, iż Tomasz Darowski, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki został Przewodniczącym Komitetu ds. prawnych, celnych i podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej.

cały tekst

5 prawników dołącza do grona Partnerów DZP

03.07.2017 Miło nam poinformować, że 1 lipca 2017 roku, 5 prawników od lat związanych z naszą kancelarią, dołączyło do grona Partnerów. Przemku, Aniu, Agato, Pawle i José Luis - gratulujemy!

cały tekst

Warsztaty "Dyrektywa MIFID II i jej wpływ na rynek energii"

28.06.2017 28-29 czerwca zapraszamy na warsztaty "Dyrektywa MIFID II i jej wpływ na rynek energii", które poprowadzą Rafał Hajduk i Natalia Jankowska z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Doświadczenie konsorcjum a członków konsorcjum

27.06.2017 Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród wykonawców zamówień publicznych.

cały tekst

Nokia i Infracapital wspólnie dostarczą Internet

26.06.2017 Doradzaliśmy spółce Infracapital przy wspólnym przedsięwzięciu z Nokia. Firmy wygrały przetarg dot. projektu budowy oraz obsługi sieci światłowodowych, które zapewnią dostęp do Internetu.

cały tekst

Warsztaty "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki"

22.06.2017 22 czerwca zapraszamy Państwa na 2. warsztaty z dofinansowań projektów energetycznych ze środków krajowych i UE pt. "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki".

cały tekst

FBSerwis przejmuje spółki z grupy Trans-Formers

21.06.2017 Doradzaliśmy FBSerwis przy zakupie 100% udziałów Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej Trans-Formers Wrocław oraz 100% udziałów Trans-Formers Karpatia. Wartość transakcji wynosi 155 mln PLN.

cały tekst

Zmiany w nowelizacji do ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu

20.06.2017 Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu

20.06.2017 Podczas obrad Rady Ministrów w dniu 6 czerwca 2017 r., polski rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.

cały tekst

5. edycja Kongres Infrastruktury Polskiej

19.06.2017 19 czerwca odbędzie się Kongres Infrastruktury Polskiej. To największe w Polsce spotkanie przedstawicieli firm i instytucji związanych z sektorem infrastrukturalnym.

cały tekst

Unijny Trybunał może przemodelować polskie konsorcja

16.06.2017 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej spółki Esaprojekt (C-387/14) może istotnie wpłynąć na praktykę udziału konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne.

cały tekst

Projekt PPP dot. budowy i eksploatacji linii tramwajowej

14.06.2017 DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa doradztwo dot. przedsięwzięcia "Krakowski Szybki Tramwaj - etap IV".

cały tekst

Konferencja "Utrzymanie klienta w energetyce 2017"

08.06.2017 8-9 czerwca zapraszamy na konferencję "Utrzymanie klienta w energetyce 2017". Grzegorz Filipowicz poruszy temat "Prawa klienta odbiorcy końcowego w świetle najnowszych regulacji".

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Przyszłość OZE w Polsce"

31.05.2017 31 maja zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Przyszłość OZE w Polsce w świetle nowych regulacji". Spotkanie poprowadzą Rafał Hajduk, Grzegorz Filipowicz i Daniel Chojnacki.

cały tekst

Prawnicy chcą pomóc w zmianach systemu zamówień publicznych

29.05.2017 Nowelizacja prawa zamówień publicznych miała dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Czas zmienić system zamówień publicznych z uwzględnieniem polskiej specyfiki.

cały tekst

Nowy BAT dla energetyki i remediacja gruntu

29.05.2017 Pod koniec kwietnia media branżowe obiegła informacja o głosowaniu w sprawie konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. Sprzeciw Polski i innych krajów okazał się nieskuteczny.

cały tekst

Aktualności SAS: Samorządy bardziej ugodowe?

25.05.2017 7 kwietnia Sejm przyjął zmieniony przez Senat tzw. "pakiet wierzycielski", ułatwiający dochodzenie wierzytelności. Ustawa, która czeka już tylko na podpis Prezydenta, wprowadza modyfikacje.

cały tekst

KIO potwierdziło wygraną klienta DZP w 2 przetargach

21.05.2017 Doradzaliśmy MEDCOM - na etapie przygotowywania oferty oraz przy postępowaniach odwoławczych przed KIO, w 2 przetargach na zakup infrastruktury dla autobusów elektrycznych.

cały tekst

Samorząd gospodarczy w zamówieniach publicznych

19.05.2017 Ostatnio obserwujemy, że organizacje samorządu gospodarczego częściej korzystają z prawa do odwołania. Z drugiej strony KIO przez literalne stosowanie przepisów ogranicza taką możliwość.

cały tekst

Dostęp do ogólnodostępnych punktów ładowania

18.05.2017 ME publikując 27 kwietnia projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych rozpoczęło proces konsultacji społecznych, zachęcając podmioty do składania uwag.

cały tekst

Jak zabezpieczyć wykonawcę w relacjach z GDDKiA?

17.05.2017 17 maja, wspólnie z KPMG, zapraszamy na spotkanie poświęcone tematyce wzoru umowy w formule "projektuj i buduj", który jest już stosowany przez GDDKiA w nowych przetargach drogowych.

cały tekst

DZP na EKG 2017 | Kolejna udana edycja już za nami

15.05.2017 Tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy był dla DZP bardzo satysfakcjonujący. Uczestniczyliśmy w wielu owocnych dyskusjach zarówno z panelistami, jak i uczestnikami Kongresu.

cały tekst

Decyzję gminy o zamówieniu in-house należy uzasadnić

15.05.2017 Prawo zamówień publicznych powinno być postrzegane jako narzędzie do realizacji zadań publicznych, dla których nadrzędnym celem powinno być efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

cały tekst

IX Europejski Kongres Gospodarczy 2017

10.05.2017 W dniach 10-12 maja odbędzie się IX Europejski Kongres Gospodarczy stanowiący trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem 8000 gości z Polski, krajów europejskich oraz z Azji i Afryki.

cały tekst

Propozycje regulacji dotyczących magazynowania energii

04.05.2017 W dniu 27 kwietnia br. Ministerstwo Energii ogłosiło projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: "Projekt") i rozpoczęło etap konsultacji społecznych.

cały tekst

Mierzeja Wiślana: Łatanie dziur specustawami

01.05.2017 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa dotycząca budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, w skrócie specustawa w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej.

cały tekst

Nord Stream 2 wciąż można powstrzymać prawem UE

28.04.2017 Pomimo zmian prawnych w udziale spółek zachodnich w inwestycji, można wykazać niezgodność działań Rosjan i ich europejskich partnerów z unijnym prawem konkurencji.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Konsorcjum - razem lepiej?"

26.04.2017 26 kwietnia zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Konsorcjum - razem lepiej?". Spotkają się z Państwem: Katarzyna Kuźma, Tomasz Darowski, Paweł Lewandowski i Krzysztof Dyba.

cały tekst

Konferencja "IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim"

20.04.2017 20 kwietnia odbędzie się konferencja pt. "IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym". W spotkaniu weźmie udział Marcin Krakowiak i Anna Glapa.

cały tekst

Seminarium "Jak przeprowadzić procedurę zakupu taboru?"

20.04.2017 W dniach 20 i 25 kwietnia organizujemy seminarium pt. "Jak skutecznie przeprowadzić procedurę zakupu taboru?", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

13.04.2017 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Podmioty publiczne bardziej ugodowe?

13.04.2017 7 kwietnia br. Sejm przyjął zmieniony przez Senat tzw. „pakiet wierzycielski”, ułatwiający przedsiębiorcom dochodzenie wierzytelności. Zmiany wejdą w życie już 1 czerwca br.

cały tekst

Kiedy ustawa o elektroodpadach zacznie działać?

12.04.2017 Postulowanym rozwiązaniem byłoby opracowanie przez MŚ, na wzór regulacji obowiązujących w niektórych krajach unijnych, szczegółowych standardów przetwarzania zużytego sprzętu.

cały tekst

Sukces naukowy Wojciecha Hartunga

11.04.2017 11 kwietnia 2017 r. Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Wojciech obronił pracę doktorską z wyróżnieniem.

cały tekst

Spór o wyłączenie środków pieniężnych z masy upadłości

11.04.2017 Nasza kancelaria reprezentowała OHL w precedensowym sporze, w którym spółka domagała się wyłączenia z masy upadłości Hydrobudowy Polska (HBP) środków pieniężnych przynależnych OHL.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje: 24 ekspertów w 15 specjalizacjach

10.04.2017 Ukazała się rozszerzona część rankingu Ch&P. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

"Zanieczyszczenie ziemi - jak zmierzyć się z tym problemem?"

06.04.2017 6 kwietnia odbędzie się seminarium "Zanieczyszczenie ziemi - jak zmierzyć się z tym problemem?". Jest to już drugie spotkanie, poświęcone tej tematyce, które przygotowaliśmy.

cały tekst

Wzmacniamy zespół doradztwa dla sektora energetycznego

02.04.2017 Do grona Partnerów DZP dołączył Rafał Hajduk, który będzie kierował zespołem prawa energetycznego, w ramach Praktyki Infrastruktury i Energetyki. Wraz z Rafałem dołączyło do nas 4 prawników.

cały tekst

Nawet 40 proc. elektroodpadów jest przetwarzanych w zły sposób

31.03.2017 Przepisy dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym mają uszczelnić rynek. Ustawa wprowadza możliwość niezapowiedzianego audytu firm przetwarzających zużyty sprzęt.

cały tekst

Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych

30.03.2017 W dniach 30-31 marca odbędzie się konferencja pt. "Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych - prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych".

cały tekst

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

29.03.2017 29 marca odbędzie się Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych. W spotkaniu udział weźmie Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym

28.03.2017 Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego zamawiający będą zobowiązani do oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia PPP. Projekt w konsultacjach społecznych.

cały tekst

Zamówienia in-house - brakuje definicji a interpretacje są różne

27.03.2017 Rozmowa z Wojciechem Hartungiem, Counselem w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., nt. zamówień typu in-house.

cały tekst

Ranking kancelarii regulacyjnych z 5 wyróżnieniami dla DZP

24.03.2017 23 marca 2017 r. Polityka Insight ogłosiła wyniki drugiej edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2017. Miło nam poinformować, że nasza kancelaria została wyróżnia w 5 spośród 6 kategorii.

cały tekst

Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora

20.03.2017 Zakończyły się prace nad tzw. pakietem wierzycielskim, który modyfikuje m.in. odpowiedzialność solidarną inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom.

cały tekst

Partnerstwo dla lokalnych przedsięwzięć

20.03.2017 Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Magdalena Zabłocka ocenia zaproponowane w nim zmiany.

cały tekst

Broszura MF dot. odwróconego obciążenia VAT usług budowlanych

20.03.2017 W piątek, 17 marca 2017, ukazały się długo oczekiwane objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące zmian, które 1 stycznia 2017 r. dotknęły branżę budowlaną. 

cały tekst

Europejskie Forum Taborowe w Warszawie

15.03.2017 Zapraszamy na Europejskie Forum Taborowe. Organizatorem jest TOR konferencje, a Partnerem nasza kancelaria. W spotkaniu udział wezmą Marcin Krakowiak i Krzysztof Fliszkiewicz.

cały tekst

Poszukiwanie nowych kryteriów pozacenowych

15.03.2017 Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca, obserwujemy wśród zamawiających wzmożone poszukiwania pomysłów na pozacenowe kryteria oceny ofert.

cały tekst

Przepisami o zamówieniach nie naprawimy zła całego świata

14.03.2017 W przypadku przetargów najważniejsze są dobre praktyki, a to z nimi dotychczas mieliśmy problem – zgodzili się uczestnicy debaty zorganizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną.

cały tekst

VI Forum of Biomass and Waste w Krakowie

09.03.2017 W dniach 9-10 marca odbędzie się 6. edycja międzynarodowej konferencji o wykorzystaniu biomasy i odpadów na cele energetyczne, którego DZP jest Partnerem Prawnym.

cały tekst

Nowe pomysły na walkę z dyktatem ceny w przetargach

08.03.2017 W wyniku prac Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa, został opracowany katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert. Ma ma on stanowić wytyczne dla zamawiających.

cały tekst

Oferty S7 z Warszawy do Grójca poznamy pod koniec marca?

07.03.2017 Terminy na złożenie ofert cenowych w trzech przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa – Grójec zostały po raz kolejny przesunięte.

cały tekst

Wojciech Hartung powołany do Rady Zamówień Publicznych

06.03.2017 6 marca Wojciech Hartung otrzymał z rąk Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów, nominację na członka Rady Zamówień Publicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UZP.

cały tekst

Seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji"

28.02.2017 28 lutego odbędzie się seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji - pierwsze doświadczenia z perspektywy wykonawców". W spotkaniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Debata "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy"

28.02.2017 28 lutego w redakcji Dziennika Gazety Prawnej odbędzie się debata pt. "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy". W spotkaniu udział weźmie Wojciech Hartung.

cały tekst

Eksperci od ochrony środowiska dostrzeżeni w raporcie BŚ

23.02.2017 W raporcie "Enabling the Business of Agriculture" prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki zostali wyróżnieni w zakresie reg. prawa wodnego i jego oddziaływania na sektor rolny.

cały tekst

Postępowania jednostopniowe – czy będzie krócej?

20.02.2017 Z zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że nowo ogłaszane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg mają być jednoetapowe.

cały tekst

Prawo (o) niskiej emisji

17.02.2017 Zarówno przepisy UE, jak i polskie nie regulują problematyki niskiej emisji jako odrębnego zjawiska względem pozostałych zanieczyszczeń powietrza. Nie oznacza to jednak, że ta kwestia w ogóle nie jest ujęta w naszym prawodawstwie.

cały tekst

Wnioski marszałka nieuzasadnione

15.02.2017 Na stronie Urzędu Marszałkowskiego ukazał się komunikat ws. skutków rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, który stwierdził nieważność uchwały Sejmiku ws. uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

cały tekst

Śniadanie Działu Badań i Rozwoju w Warszawie

10.02.2017 10 lutego zapraszamy na śniadanie "Udzielanie zamówień w trybie partnerstwa innowacyjnego a prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców - case study".

cały tekst

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa: DZP Doradcą Roku

09.02.2017 Po raz drugi wręczono Diamenty Infrastruktury i Budownictwa. DZP otrzymało nagrodę "Doradca Roku". Nagrody przyznawane są za osiągnięcia w branży infrastruktury i budownictwa.

cały tekst

Katarzyna Kuźma jedną z założycielek Stowarzyszenia PZP

08.02.2017 3 lutego powstało Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkiem założycielem jest m.in. Katarzyna Kuźma, która została także Wiceprezesem Stowarzyszenia.

cały tekst

KIO: Przetarg na szczepionki przeciwko pneumokokom

30.01.2017 KIO oddaliła odwołanie wniesione przez PGF Urtica od wyniku przetargu na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom, ogłoszonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

cały tekst

Webinarium "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia"

25.01.2017 25 stycznia zapraszamy na webinarium z cyklu Prawo Zamówień Publicznych pt. "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania ich braku w oparciu o formularz JEDZ".

cały tekst

Przetargi: zamówienia in-house a zasady konkurencji

24.01.2017 Przyjęcie w Prawie zamówień publicznych rozwiązania, zgodnie z którym zamówienia in-house mogą być udzielane w trybie z wolnej ręki, nie oznacza całkowitej dowolności działania zamawiających.

cały tekst

Seminarium "Nowe przetargi kolejowe ogłaszane przez PKP PLK"

18.01.2017 18 stycznia zapraszamy na seminarium pt. "Nowe przetargi kolejowe ogłaszane przez PKP PLK". Spotka się z Państwem nasz specjalista od inwestycji infrastrukturalnych - Jerzy Sawicki.

cały tekst

Konferencja "Nowe Prawo ochrony środowiska"

18.01.2017 W dniach 18-19 stycznia serdecznie zapraszamy na XI konferencję "Nowe Prawo ochrony środowiska". Pierwszego dnia wydarzenia prezentację wygłosi Wojciech Hartung.

cały tekst

Inwestycje kolejowe w projekcie KUB

17.01.2017 Projekt KUB zrywa z modelem regulacji kluczowych inwestycji w drodze "specustaw" i wprowadza jednolitą regulację kodeksową w zakresie planowania i realizacji inwestycji.

cały tekst

XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy

11.01.2017 W dniach 11-12 stycznia serdecznie zapraszamy Państwa na XVII edycję Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, którego jesteśmy Partnerem.

cały tekst

DZP dołącza do Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

08.01.2017 Nasza kancelaria została przyjęta w poczet członków IGEiOŚ. Wierzymy w korzystną dla obu stron współpracę w działaniu na rzecz stabilnego rozwoju energetyki oraz ochrony środowiska.

cały tekst

Budowa bloku energetycznego w Kozienicach

22.12.2016 Doradzaliśmy spółce Enea Wytwarzanie przy negocjacjach z konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz Polimex-Mostostal aneksu do umowy na budowę bloku o mocy 1075 MW.

cały tekst

Przewozy Regionalne kupują nowe elektryczne zespoły trakcyjne

19.12.2016 Zapewnialiśmy kompleksową obsługę prawną spółki Przewozy Regionalne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

cały tekst

Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich

13.12.2016 Zamawiający powinien mieć dowolność w kształtowaniu opisu kryteriów selekcji oraz korzystania z potencjału podmiotów trzecich w zależności od specyfikacji danego zamówienia.

cały tekst

Rekordowe odszkodowanie dla PKP Intercity od dostawcy Pendolino

12.12.2016 Reprezentowaliśmy PKP Intercity w sporze dot. zapłaty kary umownej przez Alstom z tytułu opóźnienia w dostawie pociągów Pendolino. Sąd zasądził na rzecz PKP Intercity 42,3 mln EUR z odsetkami.

cały tekst

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

12.12.2016 12 grudnia odbędzie się VII edycja konferencji "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2016". W spotkaniu udział weźmie nasz ekspert, Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2016

05.12.2016 5 grudnia odbędzie się 2. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2016, którego DZP jest Partnerem. W spotkaniu wezmą też udział nasi eksperci.

cały tekst

Zwalczanie nadużywania pozycji organizacji ekologicznych niezgodne z prawem UE?

01.12.2016 Prace nad kodeksem budowlano-urbanistycznym nabierają tempa. Szczególnie interesujące wydają się zastrzeżenia MSZ na stronach RCL.

cały tekst

"Zanieczyszczenie ziemi – jak zmierzyć się z tym problemem?"

24.11.2016 24 listopada zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Zanieczyszczenie ziemi – jak zmierzyć się z tym problemem?". Spotkają się z Państwem Daniel Chojnacki i Damian Szczygielski.

cały tekst

Planowanie gospodarki odpadami sporym wyzwaniem dla prawników

23.11.2016 Realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym napotyka na szereg problemów i wymaga zaangażowania wszystkich bez wyjątku: od rządów państw członkowskich po lokalne przedsiębiorstwa – mówi Maciej Białek.

cały tekst

Kolejna edycja Kongresu Kolejowego w Gdańsku

22.11.2016 W dniach 22- 23 listopada odbędzie się VI Kongres Kolejowy. Nasza kancelaria jest Partnerem Merytorycznym tego wydarzenia a Marcin Krakowiak i Anna Glapa wezmą w nim udział.

cały tekst

Spalarnie odpadów i circular economy - dofinansowanie

22.11.2016 30 października MŚ przypomniało, że od tego dnia do 30 grudnia 2016 r. NFOŚiGW przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 5

22.11.2016 Zastosowanie sankcji wykluczenia z postępowania, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie musi być automatyczne.

cały tekst

Warsztaty "Problematyczne aspekty oceny środowiskowej"

21.11.2016 W dniach 21-22 listopada odbędą się warsztaty "Problematyczne aspekty oceny środowiskowej w procesie pozyskiwania decyzji środowiskowych". Weźmie w nich udział Daniel Chojnacki.

cały tekst

Komisja Europejska akceptuje pomoc dla sektora węglowego

20.11.2016 Nasi prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki doradzali przy uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej pomocy państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018.

cały tekst

"Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanego PZP"

14.11.2016 14 listopada zapraszamy na kolejne warsztaty organizowane w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

Decyzje środowiskowe: to nie będą martwe przepisy

10.11.2016 Maksymalna kara, jaką będą mogły nałożyć organy kontrolne jest wysoka: nawet 1 mln zł. Z drugiej strony, widełki są bardzo szerokie, a przy tym istnieje spora doza uznaniowości.

cały tekst

Jak skarżyć niezaskarżalne - sądowe podważanie postanowień WPGO

10.11.2016 W jaki sposób można zakwestionować zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami? Czy w ogóle można zaskarżyć taką uchwałę do sądu? Odpowiadają Daniel Chojnacki i Agnieszka Łoniewska.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 3

08.11.2016 Od czego zależy możliwość wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na popełnienie deliktu przeciwko środowisku? - 3 część naszej serii artykułów.

cały tekst

NFOŚiGW szykuje wsparcie dla spalarni. A co z circular economy?

07.11.2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowe środki na gospodarkę odpadami komunalnymi. Wnioski o dofinansowanie można składać od 31 października.

cały tekst

DZP doradza przy modernizacji nowej siedziby Ambasady RP w Wilnie

01.11.2016 Eksperci z kancelarii DZP doradzają spółce Warbud SA przy adaptacji XVII-wiecznego Pałacu Paców w Wilnie na nową siedzibę Ambasady RP na Litwie.

cały tekst

V Emission and Energy Trading Summit

26.10.2016 26 października odbędzie się spotkanie branży poświęcone tematyce handlu energią pt. "Emission and Energy Trading Summit"w którym weźmie udział Paweł Grzejszczak.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz.2

25.10.2016 Fakultatywne przesłanki wykluczenia w zakresie prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym zostały wprowadzone do PZP bez pogłębionej weryfikacji stosownych przepisów.

cały tekst

Firmy zainteresowane startem w przetargach zmieną swoją strategię

24.10.2016 Znowelizowana w lipcu ustawa PZP modyfikuje m.in. zasady udzielania zamówień oraz sposób przygotowania i prowadzenia postępowań, promuje też pozaekonomiczne cele zamówień.

cały tekst

DZP doradza Toyocie przy nowych inwestycjach w Polsce

21.10.2016 Nasi prawnicy doradzają koncernowi w procesie pozyskania pomocy publicznej dla tych inwestycji w postaci wsparcia finansowego zaoferowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów.

cały tekst

Kolejna edycja Kongresu Nowego Przemysłu

19.10.2016 W dniach 19-20 października odbędzie się XIII Kongres Nowego Przemysłu. W centrum debaty znajdzie się energia. Dyskusja będzie toczyła się wokół wspólnej polityki energetycznej UE.

cały tekst

"WPGO i ich aktualizacje – nie daj się pominąć, zadbaj o swój interes"

18.10.2016 18 października zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "WPGO i ich aktualizacje - nie daj się pominąć, zadbaj o swój interes". Spotyka się z Państwem Daniel Chojnacki, Agnieszka Łoniewska i Maciej Białek.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 1

18.10.2016 Dzięki zmianom wprowadzonym nowelizacją ustawy PZP, która weszła w życie 28 lipca br., zamawiający uzyskał daleko idące uprawnienie do kształtowania warunków udziału w postępowaniu.

cały tekst

Prawo wodne wpłynie na przemysł chemiczny

05.10.2016 Przedstawiamy analizę projektu ustawy Prawo wodne w kontekście funkcjonowania przemysłu chemicznego w Polsce. To jeden z najważniejszych aktów prawnych, które aktualnie interesują branżę chemiczną.

cały tekst

"Zmiany w pzp z perspektywy kadry zarządzającej"

04.10.2016 4 października zapraszamy Państwa na seminarium "Zmiany w prawie zamówień publicznych z perspektywy kadry zarządzającej”. Prelekcję tego dnia poprowadzi Wojciech Hartung.

cały tekst

Jak skarżyć wojewódzkie plany gospodarki odpadami

04.10.2016 Pominięcie przetwarzania odpadów w planach instalacji, uniemożliwi prowadzącemu ją podmiotowi uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środ. lub pozwolenia na budowę.

cały tekst

Zmiana umowy o zamówienie pub. w toku realizacji zamówienia

20.09.2016 Ugody zmieniające umowy o zamówienie publiczne są dopuszczalne, ale z uwzględnieniem zasad dotyczących zmian umowy - wskazuje Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Konferencja "Kompleksowa gospodarka odpadami"

06.09.2016 W dniach 6-8 września zapraszamy Państwa na XX jubileuszową konferencję "Kompleksowa gospodarka odpadami", która odbędzie się w Hotelu Gołębiewskim w Białymstoku.

cały tekst

Trybunał podważa automatyzm korekt

31.08.2016 Beneficjenci, którzy nie zastosowali się do przepisów o zamówieniach pub., a wobec których prowadzona jest kontrola, powinni żądać zbadania i wykazania, jakie skutki ma ewentualne naruszenie prawa.

cały tekst

Samo prawo nie odmieni zamówień publicznych w budownictwie

22.08.2016 Przepisy znowelizowanej ustawy zaczęły obowiązywać pod koniec lipca. Zmiany były konieczne ze względu na wdrożenie unijnych dyrektyw - ocenił Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Nowe przesłanki wykluczenia

19.08.2016 O kontrakty finansowane ze środków publicznych mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy, którzy dają gwarancję należytego wykonania umowy z podmiotem publicznym.

cały tekst

Miało być mniej formalności. Będzie i JEDZ, i stos dokumentów.

02.08.2016 28 lipca 2016 r. weszła w życie mała nowelizacja prawa zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1020). Wdrożyła ona unijne dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE z zakresu zamówień publicznych.

cały tekst

Eksperci DZP w grupie roboczej ds. polityki PPP, powołanej przy Ministerstwie Rozwoju

18.07.2016 7 lipca 2016 r. Magdalena Zabłocka oraz Wojciech Hartung zostali powołani na członków grupy roboczej utworzonej przez Ministerstwo Rozwoju w celu przeglądu prawa dotyczącego PPP oraz opracowania polityki Rządu w tym zakresie.

cały tekst

PZP: kolejna rewolucja, ale czy dobre rozwiązania?

15.07.2016 Dyskusję nad najnowszą, obszerną nowelizacją ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zdominowała kwestia in house.

cały tekst

PZP: Pęknie worek z unijnymi przetargami

15.07.2016 Prezydent 11 lipca podpisał bowiem ustawę z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - PZP oraz niektórych innych ustaw, która wdroży do polskiego prawa przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych.

cały tekst

Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego

12.07.2016 12 lipca zapraszamy na kolejne warsztaty "Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego po nowelizacji PZP – praktyczne wskazówki dla wykonawców".

cały tekst

Śniadanie DZP dla sektora obronnego

05.07.2016 5 lipca zapraszamy na śniadanie! Porozmawiamy na temat offsetu i wyłączeń stosowania PZP. Prelekcje poprowadzą Katarzyna Kuźma, Małgorzata Darowska i Wojciech Hartung.

cały tekst

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa, Chemia, Gaz

04.07.2016 4 lipca odbędzie się Kongres PETROBIZNES Paliwa, Chemia, Gaz, którego jesteśmy Partnerem Prawnym, a Paweł Grzejszczak będzie moderował dyskusję.

cały tekst

IV Międzynarodowy Kongres Morski

08.06.2016 W dniach 8-10 czerwca w Szczecinie odbywać się będzie Międzynarodowy Kongres Morski, którego jesteśmy Partnerem Merytorycznym. W wydarzeniu wezmą udział nasi eksperci.

cały tekst

Spotkanie eksperckie dot. nowelizacji pzp

31.05.2016 31 maja w Ambasadzie Brytyjskiej odbędzie się spotkanie eksperckie organizowane przez BPCC pt. "Dobre praktyki zakupowe w świetle nowelizacji prawa zamówień publicznych".

cały tekst

DZP | EKG 2016 | Kolejna udana edycja już za nami

30.05.2016 Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach była dla DZP bardzo satysfakcjonująca. Ponownie mieliśmy okazję współtworzyć wydarzenie istotne dla rozwoju polskiej gospodarki.

cały tekst

Wrocławskie Seminarium dla sektora przemysłowego

24.05.2016 Zapraszamy 9 czerwca seminarium dla sektora przemysłowego. Nasi eksperci poruszą kwestię pozwoleń środowiskowych, awarii przemysłowych czy szkód w środowisku.

cały tekst

Prognozy dla polskiego węgla

24.05.2016 Jak będą wyglądać relacje pomiędzy energetyką a górnictwem w obecnej sytuacji gospodarczej, po utworzeniu Polskiej Grupy Górniczej?

cały tekst

Warsztaty "Efektywne zarządzanie modernizacją majątku sieciowego"

23.05.2016 W dniach 23-24 maja w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędą się warsztaty "Efektywne zarządzanie modernizacją majątku sieciowego" dedykowane głównie branży energetycznej.

cały tekst

Prawne aspekty Best Value Procurement (BVP)

20.05.2016 Na czym oparty jest model BVP?

cały tekst

Nowy lepszy blog DZP

20.05.2016 Wystartował odświeżony blog DZP tworzony przez naszych prawników. Zachęcamy do odwiedzenia go pod adresem http://blog.dzp.pl/ i, jak zwykle, do czytania, komentowania, udostępniania naszych wpisów.

cały tekst

VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

18.05.2016 W dniach 18-20 maja odbędzie się VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem gości z Polski, krajów Europy oraz z Azji i Afryki.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "WPGO i ich aktualizacje"

12.05.2016 12 maja zapraszamy Państwa na śniadanie biznesowe. O aktualizacjach WPGO opowiedzą Państwu nasi eksperci, Daniel Chojnacki, Agnieszka Łoniewska i Maciej Białek.

cały tekst

Śniadanie biznesowe dla sektora obronnego

11.05.2016 11 maja odbędzie się kolejne śniadanie dla sektora obronnego. Porozmawiamy o zamówieniach publicznych w sektorze obronnym w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.

cały tekst

Międzynarodowy Kongres "ENVICON Water"

10.05.2016 W dniach 10-11 maja odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Branży Wod-Kan ENVICON Water, poświęcony kluczowym zagadnieniom rynku wodociągowo-kanalizacyjnego.

cały tekst

Zamówienia teleinformatyczne po nowelizacji

10.05.2016 10 maja odbędzie się konferencja "Zamówienia teleinformatyczne po nowelizacji 2016". W wydarzeniu weźmie udział Wojciech Hartung, który wygłosi prelekcję nt. JEDZ.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje DZP i jej ekspertów w 16 specjalizacjach

26.04.2016 Ukazała się rozszerzona, czyli europejska, część rankingu Chambers and Partners. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria DZP, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Polish-Swiss Innovation Day 2016 w Warszawie

20.04.2016 20 kwietnia odbędzie się Polish-Swiss Innovation Day 2016. Celem tego spotkania jest rozwijanie platformy dialogu na temat innowacyjności pomiędzy Szwajcarią a Polską.

cały tekst

Katarzyna Kuźma ponownie wybrana na wiceprezesa PHIG

15.04.2016 Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki oraz szef Spanish Desk, ponownie została wybrana na 2-letnią kadencję wiceprezesa Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.

cały tekst

Zamówienia publiczne 2016. Kierunki wprowadzania zmian

14.04.2016 W dniach 14-15 kwietnia odbędą się warsztaty poświęcone ostatnim zmianom w zamówieniach publicznych. Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung poprowadzą sesję ćwiczeniową!

cały tekst

Co się zmieni w zamówieniach publicznych?

14.04.2016 Przedstawiciele samorządów w przeważającej mierze sprowadzają dyskusję na temat nowego Prawa zamówień publicznych do zagadnień związanych z in house.

cały tekst

V Forum of Biomass & Waste w Warszawie

13.04.2016 W dniach 13-14 kwietnia odbędzie się V Forum of Biomass & Waste. Daniel Chojnacki opowie o polskich regulacjach dotyczących odpadów wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2016 rekomenduje DZP

13.04.2016 Ukazała się nowa edycja publikacji i rankingu Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Dispute Resolution i Insurance, a jako Leading Individuals zostali wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, i Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Benchmarking Public Procurement 2016

30.03.2016 Assessing public procurement systems in 77 economies all over the world - the World Bank Report includes the Polish perspective with i.e. DZP law firm 's lawyers insight.

cały tekst

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016

14.03.2016 14 marca odbędzie się konferencja pt. "Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016 - trudności i wątpliwości praktyki". W spotkaniu weźmie udział Wojciech Hartung.

cały tekst

Zmiany w zamówieniach publicznych - jak się przygotować?

10.03.2016 Zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego omówimy najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przewidujemy trzy terminy spotkań - 10, 16 i 23 marca.

cały tekst

Polska ma podstawy do blokowania Nord Streamu 2

08.03.2016 Budowa Nord Streamu 2 jest krytykowana przez licznych specjalistów. Czy jednak inwestycję prywatnych firm można próbować zablokować, na co się powoływać, jakie wysuwać argumenty - mówi portalowi wnp.pl Maciej Białek, prawnik z zespołu ochrony środowiska z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka.

cały tekst

EU-Länderbericht: Der Markt für Energiedienstleistungen

26.02.2016 W dniach 25-26 lutego odbędzie się konferencja energetyczna organizowana przez stowarzyszenie Forum Contracting e.V. Wydarzenie gromadzi ekspertów z sektora energetycznego.

cały tekst

Konferencja "Infrastruktura w Polsce"

19.02.2016 19 lutego odbędzie się konferencja "Infrastruktura w Polsce". W dyskusji panelowej weźmie udział Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki naszej kancelarii.

cały tekst

Pierwsze warsztaty w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne"

16.02.2016 15 lutego w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyły się warsztaty "Co zmieni się w zamówieniach publicznych po 18.04.2016 r.?", które poprowadzili Wojciech Hartung i Michał Bagłaj.

cały tekst

Kolejna transakcja FBSerwis przy wsparciu DZP

01.02.2016 Doradzaliśmy FBSerwis oraz Budimex przy zakupie 80% udziałów w spółce Amest Kamieńsk, będącej operatorem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz składowiska odpadów.

cały tekst

Ugoda w sprawie trasy tramwajowej w Poznaniu przy wsparciu DZP

29.01.2016 Doradzali Konsorcjum w składzie PORR Polska Infrastructure SA, ZUE SA oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w sporze z Miastem Poznań - ZTM oraz spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie.

cały tekst

DZP wyróżnione w I edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2016

29.01.2016 28 stycznia 2016 r. Polityka Insight ogłosiła wyniki pierwszej edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2016. DZP zostało wyróżnione w 3 spośród 5 kategorii: Farmaceutyce, Bankowości i Energetyce.

cały tekst

Polski Kongres Gospodarczy w Warszawie

27.01.2016 27 stycznia w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Polskiego Kongresu Gospodarczego, który w tym roku będzie przebiegał pod hasłem "Stop biurokratyzmowi!".

cały tekst

Success fee dla spółek z grupy Uriel Inversiones

15.01.2016 Reprezentowaliśmy dwie spółki należące do hiszpańskiej grupy kapitałowej Uriel Inversiones w sporze dotyczącym zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Sprawa zakończyła się sukcesem naszego klienta.

cały tekst

Pociągi Flirt i Dart w barwach PKP IC

18.12.2015 Kompleksowa obsługa spółki PKP Intercity w zakresie 2 kontraktów na dostawę nowoczesnych pociągów. Dostawcami pociągów Flirt jest konsorcjum Stadler-Newag, a pociągi Dart dostarcza Pesa.

cały tekst

Zamówienia publiczne - najpierw implementacja dyrektyw, a następnie prace nad ustawą

11.12.2015 11 grudnia 2015 r. odbyła się konferencja prasowa Lewiatana i DZP poświęcona m.in. kwestii implementacji unijnych dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych. W konferencji udział wzięli Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Współpraca pomiędzy OSD a spółkami obrotu

09.12.2015 W dniach 9-10 grudnia odbędą się warsztaty "Problematyczne aspekty współpracy pomiędzy OSD a spółkami obrotu", w trakcie których wygłosi wygłosi prelekcję Katarzyna Radzewicz.

cały tekst

Już dziś można zmieniać umowy zgodnie z dyrektywami

01.12.2015 Chociaż dyrektywy dotyczące zamówień publicznych nie zostały jeszcze implementowane do polskiego porządku prawnego, w pewnym zakresie można je stosować.

cały tekst

Zamówienia in-house wymagają porządnej analizy

26.11.2015 Zasłaniając się prawem unijnym i tym, czego Unia od nas wymaga, zapominamy, co w kwestii zamówień publicznych rzeczywiście jest konieczne i potrzebne – pisze ekspert.

cały tekst

Blisko - nie znaczy w granicach administracyjnych

04.11.2015 Wyznaczenie jako jednego z kryteriów zamówienia publicznego lokalizacji szpitala w określonej gminie jest niezgodne z unijnymi przepisami. Tak uznał TSUE.

cały tekst

Prawo energetyczne - Rozporządzenie REMIT

29.10.2015 29 października 2015 roku wchodzi w życie najnowsza nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (PE), której celem jest implementacja Rozporządzenia REMIT - alert prawny.

cały tekst

Komentarz do Dyrektywy 2014/24/UE w spr. zamówień publicznych już w księgarniach

29.10.2015 Ukazała się książka pt. "Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz" autorstwa ekspertów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung, Michał Bagłaj, Tomasz Michalczyk, Michał Wojciechowski oraz Jakub Krysa.

cały tekst

DZP z Bankiem Światowym analizują zamówienia publiczne

23.10.2015 Informujemy 19 października Bank Światowy opublikował raport "Benchmarking Public Procurement 2016", którego współautorami są eksperci Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Proporcjonalne korekty dotyczą także samorządów

21.10.2015 Czy samorządy, podobnie jak przedsiębiorcy, są zobligowane do proporcjonalnego zwrotu dotacji unijnej w razie niewykonania części zadań przewidzianych umową o wsparcie?

cały tekst

Finansowanie budowy elektrociepłowni w Toruniu

30.09.2015 EDF Polska SA i Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych podpisały umowę inwestycyjną-wspólników na finansowanie budowy nowej elektrociepłowni gazowej.

cały tekst

In house, czyli model organizacji rynku zadań publicznych

26.09.2015 Wiele emocji wzbudzają tzw. zamówienia in house, będące elementem nowo przyjętych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych.

cały tekst

Chambers Europe 2015 po raz kolejny rekomenduje DZP i jej ekspertów

27.04.2015 Ukazała się rozszerzona wersja rankingu Chambers & Partners - Chambers Europe. Informormujemy że zarówno kancelaria DZP jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 10 kategoriach.

cały tekst

Doradzaliśmy przy programie rabatowym PGNiG SA

20.04.2015 Nasza kancelaria doradzała Polskiemu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w związku z wprowadzeniem pierwszego w historii programu rabatowego dla strategicznych odbiorców gazu.

cały tekst

Katarzyna Kuźma uhonorowana Złotą Odznaką KIG

20.04.2015 Informujemy, że 16 kwietnia Katarzyna Kuźma podczas uroczystości w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Madrycie, odebrała Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego.

cały tekst

Konferencja poświęcona pamięci prof. Michała Kuleszy

08.01.2015 13 stycznia 2015 r. w dniu drugiej rocznicy śmierci prof. Michała Kuleszy, odbyła się konferencja "Wspomnienie prof. Michała Kuleszy w drugą rocznicę śmierci. Reforma samorządu terytorialnego: ocena przeszłości i spojrzenie w przyszłość", na którą serdecznie zapraszamy.

cały tekst

Chambers Europe nagradza kancelarię DZP

25.04.2013 W najnowszym rankingu firm prawniczych Chambers Europe 2013 trzeci raz z rzędu zostaliśmy uhonorowani nagrodą Poland Law Firm of the Year - National. Nagroda Chambers Europe Awards for Excellence trafia w nasze ręce po raz czwarty.

cały tekst

Chambers Europe ponownie wyróżnia DZP i jej ekspertów

25.04.2013 Pod koniec kwietnia opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2013. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 13 kategoriach.

cały tekst

DZP kolejny raz laureatem rankingu Rzeczpospolitej

18.04.2013 17 kwietnia dziennik Rzeczpospolita po raz kolejny nagrodziła największe i najlepsze kancelarie prawnicze. Zajęliśmy 2. miejsce pod względem liczby adwokatów i radców prawnych oraz 3. miejsce w kategorii ogólnej liczby prawników pracujących w firmie.

cały tekst

Komentarz do ustawy z 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

28.02.2013 Autorzy bloga "DZP dla środowiska" napisali komentarz wydany przez Dziennik Gazetę Prawną do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach („UCPG”). Porusza on kwestie związane z nowelizacją UCPG uwzględniając zmiany obowiązujące od 6 marca 2013 r.

cały tekst

Ankieta "Perspektywy rozwoju firm z sektora energii i zasobów naturalnych w Polsce"

20.02.2013 W imieniu DZP oraz firmy Deloitte zapraszamy Państwa do udziału w 1. edycji projektu badawczego skierowanego do przedstawicieli firm z sektora energii i zasobów naturalnych w Polsce na temat kondycji i kluczowych wyzwań, przed którymi stoją firmy z tej branży.

cały tekst

Angielskie tłumaczenie "Prawa zamówień publicznych" dostępne na rynku

15.01.2013 Pojawiło się tłumaczenie Prawa zamówień publicznych, Ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym oraz Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przygotowane przez ekspertów z naszej kancelarii we współpracy z wydawnictwem C.H. Beck.

cały tekst

Gospodarka odpadami w przepisach na nowym blogu "DZP dla środowiska"

21.05.2012 Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka uruchomiła kolejny specjalistyczny blog "DZP dla środowiska", który jest prowadzony przez prawników z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

DZP ponownie rekomendowane przez Chambers Europe

09.05.2012 W maju 2012 roku opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2012. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 14 kategoriach.

cały tekst

Katarzyna Kuźma dołączyła do grona Partnerów DZP

01.01.2012 Partnerzy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka mają przyjemność poinformować, że z dniem 1 stycznia 2012 roku do ich grona dołączyła mec. Katarzyna Kuźma (Praktyka Infrastruktury i Energetyki).

cały tekst

DZP ponownie rekomendowane przez Chambers Europe

09.06.2011 W maju 2011 roku ukazała się nowa edycja publikacji Chambers Europe 2011. Miło nam poinformować, że tak jak w zeszłym roku, zarówno nasza kancelaria, jak i Partnerzy DZP zostali rekomendowani.

cały tekst

Energetyka wiatrowa w Polsce - prezentacja raportu

22.11.2010 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka i firma TPA Horwath mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję prezentującą raport na temat energetyki wiatrowej.

cały tekst

Doradztwo dla Branży Energetycznej - nowy Partner

02.08.2010 Informujemy, iż realizując strategię rozwoju firmy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, kancelaria DZP rozbudowuje Zespół Doradztwa dla Branży Energetycznej. Z dniem 2 sierpnia do grona partnerów kancelarii dołączył Paweł Grzejszczak.

cały tekst