Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Ochrona środowiska

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie poszczególnych segmentów prawa ochrony środowiska, w tym prawnych aspektów ocen oddziaływania na środowisko, ochrony wód, ochrony powietrza, prawa klimatycznego, prawa odpadowego, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed uciążliwościami, wymagań administracyjnych czy też odpowiedzialności prawnej w zakresie ochrony środowiska.

Doświadczenia zebrane przez naszych prawników oraz współpraca między poszczególnymi praktykami kancelarii umożliwiają nam świadczenie usług doradztwa prawno-środowiskowego uwzględniających oczekiwania klienta oraz specyfikę określonej branży.

W ramach naszych usług:

  • sporządzamy analizy i opinie prawne dotyczące wybranych regulacji polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska oraz prawa odpadów,
  • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawno-środowiskowe podczas transakcji fuzji i przejęć lub podczas wprowadzenia podmiotu na giełdę, w tym przeprowadzamy audyty prawno-środowiskowe,
  • prowadzimy postępowania przed organami ochrony środowiska, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed sądami powszechnymi,
  • doradzamy w zleceniach typu compliance (zapewnienie zgodności dokumentów o międzynarodowym zakresie obowiązywania z przepisami polskimi i unijnymi),
  • sporządzamy lub opiniujemy projekty dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami (umowy, regulaminy, uchwały),
  • zapewniamy współpracę z renomowanymi doradcami techniczno-środowiskowymi.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP