Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Ochrona środowiska

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie poszczególnych segmentów prawa ochrony środowiska, w tym prawnych aspektów ocen oddziaływania na środowisko, ochrony wód, ochrony powietrza, prawa klimatycznego, prawa odpadowego, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed uciążliwościami, wymagań administracyjnych czy też odpowiedzialności prawnej w zakresie ochrony środowiska.

Doświadczenia zebrane przez naszych prawników oraz współpraca między poszczególnymi praktykami kancelarii umożliwiają nam świadczenie usług doradztwa prawno-środowiskowego uwzględniających oczekiwania klienta oraz specyfikę określonej branży.

W ramach naszych usług:

  • sporządzamy analizy i opinie prawne dotyczące wybranych regulacji polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska oraz prawa odpadów,
  • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawno-środowiskowe podczas transakcji fuzji i przejęć lub podczas wprowadzenia podmiotu na giełdę, w tym przeprowadzamy audyty prawno-środowiskowe,
  • prowadzimy postępowania przed organami ochrony środowiska, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed sądami powszechnymi,
  • doradzamy w zleceniach typu compliance (zapewnienie zgodności dokumentów o międzynarodowym zakresie obowiązywania z przepisami polskimi i unijnymi),
  • sporządzamy lub opiniujemy projekty dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami (umowy, regulaminy, uchwały),
  • zapewniamy współpracę z renomowanymi doradcami techniczno-środowiskowymi.

artykuły powiązane

Revised draft act on electromobility & alternative fuels

15.12.2017 In September 2016, the Ministry of Energy announced a plan for the development of electromobility, with an initial draft act on electromobility and alternative fuels being announced on 27 April 2017.

cały tekst

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

04.12.2017 Ministerstwo Środowiska przygotowuje zmiany w regulacjach dotyczących ochrony powierzchni ziemi. Ma się m.in. rozstrzygnąć kwestia odpowiedzialności za zanieczyszczenia historyczne.

cały tekst

Wyzwania regulacyjno-prawne sektora energetycznego

29.11.2017 29 listopada zapraszamy na "Zmiany w energetyce 2017. Wyzwania regulacyjno-prawne sektora energetycznego". Wystąpią Daniel Chojnacki, Grzegorz Filipowicz i Maciej Białek.

cały tekst

Odstępstwa od konkluzji BAT jako element pozwoleń zintegrowanych

16.11.2017 17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania, zawierające restrykcyjne normy środowiskowe.

cały tekst

Nowe Prawo wodne a opłaty podwyższone

06.10.2017 Nie ulega wątpliwości, że wejście w życie Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne budzi szczególne zainteresowanie w związku z wprowadzeniem opłat za usługi wodne.

cały tekst

Rozporządzenia muszą pozostawać w zgodzie z ustawami

03.10.2017 Propozycja uznania za drewno energetyczne surowca drzewnego poddanego uprzednio obróbce chemicznej lub fizycznej jest jednym z punktów spornych projektowanego aktu.

cały tekst

Deszczówka w nowym Prawie wodnym

29.09.2017 1 stycznia wejdzie w życie większość przepisów Ustawy z 20.07.2017 Prawo wodne. Analiza posiedzeń komisji i podkomisji wskazuje, że prace na tym etapie były prowadzone w pośpiechu.

cały tekst

Konferencja "Kompleksowa Gospodarka Odpadami"

05.09.2017 W dniach 5-7 września zapraszamy na XXI konferencję pt. "Kompleksowa Gospodarka Odpadami". Podczas spotkania Wojciech Hartung poprowadzi prezentację pt. "Zamówienia in-house"

cały tekst

Ewidencja transportu odpadów – planowane zmiany

28.08.2017 Jak wynika z dokumentów opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji, Stały Komitet Rady Ministrów przyjął niedawno projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach i rekomendował go RM.

cały tekst

Nowy BAT dla energetyki i remediacja gruntu

29.05.2017 Pod koniec kwietnia media branżowe obiegła informacja o głosowaniu w sprawie konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. Sprzeciw Polski i innych krajów okazał się nieskuteczny.

cały tekst

Kiedy ustawa o elektroodpadach zacznie działać?

12.04.2017 Postulowanym rozwiązaniem byłoby opracowanie przez MŚ, na wzór regulacji obowiązujących w niektórych krajach unijnych, szczegółowych standardów przetwarzania zużytego sprzętu.

cały tekst

"Zanieczyszczenie ziemi - jak zmierzyć się z tym problemem?"

06.04.2017 6 kwietnia odbędzie się seminarium "Zanieczyszczenie ziemi - jak zmierzyć się z tym problemem?". Jest to już drugie spotkanie, poświęcone tej tematyce, które przygotowaliśmy.

cały tekst

Nawet 40 proc. elektroodpadów jest przetwarzanych w zły sposób

31.03.2017 Przepisy dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym mają uszczelnić rynek. Ustawa wprowadza możliwość niezapowiedzianego audytu firm przetwarzających zużyty sprzęt.

cały tekst

VI Forum of Biomass and Waste w Krakowie

09.03.2017 W dniach 9-10 marca odbędzie się 6. edycja międzynarodowej konferencji o wykorzystaniu biomasy i odpadów na cele energetyczne, którego DZP jest Partnerem Prawnym.

cały tekst

Eksperci od ochrony środowiska dostrzeżeni w raporcie BŚ

23.02.2017 W raporcie "Enabling the Business of Agriculture" prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki zostali wyróżnieni w zakresie reg. prawa wodnego i jego oddziaływania na sektor rolny.

cały tekst

Prawo (o) niskiej emisji

17.02.2017 Zarówno przepisy UE, jak i polskie nie regulują problematyki niskiej emisji jako odrębnego zjawiska względem pozostałych zanieczyszczeń powietrza. Nie oznacza to jednak, że ta kwestia w ogóle nie jest ujęta w naszym prawodawstwie.

cały tekst

Wnioski marszałka nieuzasadnione

15.02.2017 Na stronie Urzędu Marszałkowskiego ukazał się komunikat ws. skutków rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, który stwierdził nieważność uchwały Sejmiku ws. uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

cały tekst

DZP dołącza do Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

09.01.2017 Nasza kancelaria została przyjęta w poczet członków IGEiOŚ. Wierzymy w korzystną dla obu stron współpracę w działaniu na rzecz stabilnego rozwoju energetyki oraz ochrony środowiska.

cały tekst

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2016

05.12.2016 5 grudnia odbędzie się 2. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2016, którego DZP jest Partnerem. W spotkaniu wezmą też udział nasi eksperci.

cały tekst

Zwalczanie nadużywania pozycji organizacji ekologicznych niezgodne z prawem UE?

01.12.2016 Prace nad kodeksem budowlano-urbanistycznym nabierają tempa. Szczególnie interesujące wydają się zastrzeżenia MSZ na stronach RCL.

cały tekst

"Zanieczyszczenie ziemi – jak zmierzyć się z tym problemem?"

24.11.2016 24 listopada zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Zanieczyszczenie ziemi – jak zmierzyć się z tym problemem?". Spotkają się z Państwem Daniel Chojnacki i Damian Szczygielski.

cały tekst

Planowanie gospodarki odpadami sporym wyzwaniem dla prawników

23.11.2016 Realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym napotyka na szereg problemów i wymaga zaangażowania wszystkich bez wyjątku: od rządów państw członkowskich po lokalne przedsiębiorstwa – mówi Maciej Białek.

cały tekst

Spalarnie odpadów i circular economy - dofinansowanie

22.11.2016 30 października MŚ przypomniało, że od tego dnia do 30 grudnia 2016 r. NFOŚiGW przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

cały tekst

Warsztaty "Problematyczne aspekty oceny środowiskowej"

21.11.2016 W dniach 21-22 listopada odbędą się warsztaty "Problematyczne aspekty oceny środowiskowej w procesie pozyskiwania decyzji środowiskowych". Weźmie w nich udział Daniel Chojnacki.

cały tekst

Decyzje środowiskowe: to nie będą martwe przepisy

10.11.2016 Maksymalna kara, jaką będą mogły nałożyć organy kontrolne jest wysoka: nawet 1 mln zł. Z drugiej strony, widełki są bardzo szerokie, a przy tym istnieje spora doza uznaniowości.

cały tekst

Jak skarżyć niezaskarżalne - sądowe podważanie postanowień WPGO

10.11.2016 W jaki sposób można zakwestionować zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami? Czy w ogóle można zaskarżyć taką uchwałę do sądu? Odpowiadają Daniel Chojnacki i Agnieszka Łoniewska.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 3

08.11.2016 Od czego zależy możliwość wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na popełnienie deliktu przeciwko środowisku? - 3 część naszej serii artykułów.

cały tekst

NFOŚiGW szykuje wsparcie dla spalarni. A co z circular economy?

07.11.2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowe środki na gospodarkę odpadami komunalnymi. Wnioski o dofinansowanie można składać od 31 października.

cały tekst

"WPGO i ich aktualizacje – nie daj się pominąć, zadbaj o swój interes"

18.10.2016 18 października zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "WPGO i ich aktualizacje - nie daj się pominąć, zadbaj o swój interes". Spotyka się z Państwem Daniel Chojnacki, Agnieszka Łoniewska i Maciej Białek.

cały tekst

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

10.10.2016 W dniach 10-11 października odbędzie się XX Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. W wydarzeniu wezmą udział Wojciech Hartung i Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Prawo wodne wpłynie na przemysł chemiczny

05.10.2016 Przedstawiamy analizę projektu ustawy Prawo wodne w kontekście funkcjonowania przemysłu chemicznego w Polsce. To jeden z najważniejszych aktów prawnych, które aktualnie interesują branżę chemiczną.

cały tekst

Jak skarżyć wojewódzkie plany gospodarki odpadami

04.10.2016 Pominięcie przetwarzania odpadów w planach instalacji, uniemożliwi prowadzącemu ją podmiotowi uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środ. lub pozwolenia na budowę.

cały tekst

Konferencja "Kompleksowa gospodarka odpadami"

06.09.2016 W dniach 6-8 września zapraszamy Państwa na XX jubileuszową konferencję "Kompleksowa gospodarka odpadami", która odbędzie się w Hotelu Gołębiewskim w Białymstoku.

cały tekst

Wrocławskie Seminarium dla sektora przemysłowego

09.06.2016 Zapraszamy 9 czerwca seminarium dla sektora przemysłowego. Nasi eksperci poruszą kwestię pozwoleń środowiskowych, awarii przemysłowych czy szkód w środowisku.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "WPGO i ich aktualizacje"

12.05.2016 12 maja zapraszamy Państwa na śniadanie biznesowe. O aktualizacjach WPGO opowiedzą Państwu nasi eksperci, Daniel Chojnacki, Agnieszka Łoniewska i Maciej Białek.

cały tekst

Międzynarodowy Kongres "ENVICON Water"

10.05.2016 W dniach 10-11 maja odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Branży Wod-Kan ENVICON Water, poświęcony kluczowym zagadnieniom rynku wodociągowo-kanalizacyjnego.

cały tekst

V Forum of Biomass & Waste w Warszawie

13.04.2016 W dniach 13-14 kwietnia odbędzie się V Forum of Biomass & Waste. Daniel Chojnacki opowie o polskich regulacjach dotyczących odpadów wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej.

cały tekst

Odpowiedzialność podmiotów eksploatujących zak. chemiczne

06.04.2016 Eksploatacja zakładu chemicznego wiąże się z wieloma obowiązkami. Część wynika z przepisów środowiskowych, a ich przestrzeganie jest ważne nie tylko z punktu widzenia odpowiedzialności.

cały tekst

Kolejna transakcja FBSerwis przy wsparciu DZP

01.02.2016 Doradzaliśmy FBSerwis oraz Budimex przy zakupie 80% udziałów w spółce Amest Kamieńsk, będącej operatorem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz składowiska odpadów.

cały tekst

XIX Konferencja "Kompleksowa gospodarka odpadami"

22.07.2015 2-4 września w Bydgoszczy odbędzie się konferencja z cyklu "Kompleksowa gospodarka odpadami". Drugiego dnia, prelekcję pt. "Konkurencja a rynek gospodarki odpadami" wygłosi Wojciech Hartung.

cały tekst

BAT, czyli Bardzo Aktualny Temat z dziedziny emisji przemysłowych

19.09.2014 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa istotnie zmieniająca przepisy dotyczące ochrony środowiska. Z perspektywy polskiego przemysłu duże znaczenie będą miały zmiany w idei najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques – BAT).

cały tekst

Chambers Europe po raz kolejny rekomenduje DZP i jej ekspertów

25.04.2014 Wczoraj ukazała się europejska część rankingu Chambers & Partners. Mamy przyjemność poinformować, że zarówno kancelaria DZP jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 7 kategoriach.

cały tekst

Sąd nad śmieciową rewolucją

04.12.2013 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została skierowana przez Radę Miasta Świdnik oraz posłów SLD i PIS do TK. Jednym z podnoszonych problemów była kwestia wysokości stawek opłat nieregulowanych przepisami.

cały tekst

Sklep nie musi ważyć sprzętu AGD

18.07.2013 Nowa ustawa o odpadach wymusza, by firmy zajmujące się odpadami ze zużytych urządzeń RTV i AGD uzyskały wpis do rejestrów marszałków województw. Dziś są wpisane do rejestru głównego inspektora ochrony środowiska. Kiedy muszą być w nowym rejestrze?

cały tekst

Gminy, które nie zdążą z przetargami śmieciowymi muszą liczyć się z KIO

15.05.2013 Jak wynika z kwietniowych danych ministerstwa środowiska, tylko niewiele ponad 10 proc. z 2,5 tys. polskich gmin wyłoniło w przetargu firmę odbierającą śmieci od mieszkańców.

cały tekst

Śmieciowa rewolucja: czy falstart jest nieunikniony

15.05.2013 Z danych Ministerstwa Środowiska wynika, że wciąż bardzo duża grupa gmin nie rozstrzygnęła przetargów na odbiór odpadów, a wiele jest takich, które w ogóle nie ogłosiły postępowań.

cały tekst

Lepiej nie liczyć na wygaśnięcie

11.04.2013 Umowy odbiorców odpadów podpisane z mieszkańcami pozostaną ważne

cały tekst

Komentarz do ust. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

28.02.2013 Autorzy bloga "DZP dla środowiska" napisali komentarz do ust. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Porusza on kwestie zw. z nowelizacją UCPG uwzględniając zmiany obowiązujące od 06.03.2013.

cały tekst

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cz. 3)

30.01.2013 W tej części komentujemy przepisy od art. 7 do art. 9m włącznie. Przedmiotem naszych rozważań są więc wymagania formalne związane z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym zasady wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz przesłanki wykreślenia z tego rejestru.

cały tekst

Czy ustawodawca udzielił radom kompetencji do różnicowania stawek za odbiór śmieci w systemie, który zacznie funkcjonować od początku lipca 2013 roku?

09.01.2013 Uchwała rady gminy może wskazać tylko jedną metodę określania podstawy stawki. W obecnym stanie prawnym nie jest zatem dopuszczalne łączenie dwóch lub więcej metod (stawka hybrydowa), np. połączenie stawki opartej na powierzchni lokalu i liczbie osób.

cały tekst

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cz. 2)

19.12.2012 Mamy przyjemność przedstawić Państwu drugą część komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (pierwsza część komentarza ukazała się 28 listopada 2012 r., w dodatku Samorząd i Administracja).

cały tekst

Jak się tworzy prawo

10.12.2012 Projekty obywatelskich inicjatyw ustawodawczych w zakresie ochrony środowiska traktowane są przez prawodawcę tak jak każda inna legislacyjna inicjatywa obywatelska. W pierwszej kolejności wymagają, stosownie do art. 118 ust. 2 Konstytucji RP, poparcia przez grupę co najmniej 100 tys. obywateli RP mających bierne prawo wyborcze.

cały tekst

Ubezpieczenie szkód w środowisku

30.11.2012 Klauzule środowiskowe w standardowych ubezpieczeniach mienia i odpowiedzialności cywilnej, oferowanych przez ubezpieczycieli, nie do końca spełniają oczekiwania przedsiębiorców. Odpowiedzią na niedostatki standardowej oferty ubezpieczeniowej mogą być specjalistyczne ubezpieczenia szkód środowiskowych.

cały tekst

Seveso III – nowa dyrektywa, nowe obowiązki

11.11.2012 Parlament Europejski i Rada przyjęli tzw. dyrektywę Seveso III. Regulacje skierowane są do stosujących groźne chemikalia przedsiębiorstw, np. zakładów petrochemicznych, farmaceutycznych czy produkujących nawozy sztuczne.

cały tekst

Gospodarka odpadami wyzwaniem dla samorządów – relacja

26.07.2012 25 lipca gościliśmy ponad 100 uczestników na seminarium "Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wyzwania dla samorządów. Organizacja systemu. Odbiór odpadów".

cały tekst

W pułapkach P.o.ś

29.06.2012 Dlaczego brak pojedynczego badania jakości ścieków może kosztować miliony złotych? Czy zapisy zawarte w art. 305a ustawy Prawo ochrony środowiska nie są zbyt restrykcyjne? Czy nie naruszają przepisów Konstytucji RP?

cały tekst

Gospodarka odpadami na nowym blogu DZP dla środowiska

21.05.2012 Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka uruchomiła kolejny specjalistyczny blog "DZP dla środowiska", który jest prowadzony przez prawników z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Dopuszczalność sytuowania elementów instalacji regionalnej w zakładach

30.03.2012 Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw powszechnie określa się jako rewolucję w gospodarce odpadami komunalnymi.

cały tekst

Definicja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

28.03.2012 Definicja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wprowadzona do ustawy o odpadach przez nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Poniższy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na niektóre z nich.

cały tekst

Rewolucja w odpadach

13.03.2012 Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zaostrzone regulacje prawne oraz zmienia zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Tym samym stawia samorządy oraz przedsiębiorstwa komunalne w niezwykle trudnej sytuacji.

cały tekst

Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko- Planowane zmiany

12.12.2011 Ministerstwo Środowiska opublikowało na swoich stronach internetowych projekt założeń dotyczących zmian w ustawie z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa w dalszej części zwana jest także „ustawą OOŚ”) oraz w niektórych innych ustawach.

cały tekst

Udział organizacji ekologicznych w procedurach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

10.12.2011 Rozmowa z Danielem Chojnackim z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. o planowanych zmianach w przepisach dotyczących procedury oceny oddziaływania na środowisko.

cały tekst

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

13.11.2011 W czerwcu br. Ministerstwo Środowiska opublikowało na swoich stronach internetowych projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (ustawa w dalszej części zwana jest także „ustawą OOŚ”).

cały tekst

Odpady komunalne- zmiany w systemie gospodarowania

07.11.2011 Nowe przepisy mają oczyścić Polskę

cały tekst

Ochrona gleby w dyrektywie IED

30.10.2011 Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych zawiera pierwszą w prawie unijnym definicję gleby oraz wprowadza trzy nowe instrumenty jej ochrony. Przepisy tego aktu prawnego winny być zaimplementowane do prawa krajowego do 7 stycznia 2013 r.

cały tekst

Niepewność w zakresie darmowego przydziału uprawnień do emisji CO2 w energetyce zawodowej

27.10.2011 Korzystając z przyznanej w art. 10c Dyrektywy 2003/87/WE możliwości wnioskowania do Komisji Europejskiej o dokonanie przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, rząd polski złożył do 30 września 2011 roku wniosek derogacyjny.

cały tekst

Revolución en el sistema de gestión de residuos sólidos

06.10.2011 Ante la inminencia de la aplicación de un nuevo sistema de recogida y gestión de residuos sólidos urbanos en Polonia, hemos decidido impulsar un evento que sea del interés de las empresas del sector.

cały tekst

Jaki jest cel zmian dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

28.09.2011 Zasadniczym celem jest poprawa funkcjonowania instytucji ocen oddziaływania na środowisko.

cały tekst

Gospodarka odpadami komunalnymi po nowelizacji

09.09.2011 W dniu 15 lipca 2011 r., po ponad półrocznej pracy parlamentu nad projektem, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”). Publikacja w Dzienniku Ustaw miała miejsce 25 lipca br.

cały tekst

Jakich instalacji dotyczyć mają nowe regulacje odorowe?

28.07.2011 Przez uciążliwość zapachową rozumie się stan dyskomfortu, subiektywnie odczuwany przez człowieka w sferze fizycznej i psychicznej, spowodowany zapachem substancji występującej w powietrzu.

cały tekst

Ochrony gleby w dyrektywie IED

04.05.2011 Najistotniejszym instrumentem ochrony gleby i wód podziemnych mają być tzw. sprawozdania bazowe.

cały tekst

COP16 w Cancún – analiza prawna

30.03.2011 16. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzonej w Nowym Jorku 9 maja 1992 r. (Konwencja UNFCCC) odbyła się w dniach 29 listopada – 10(11) grudnia 2010 r. w Cancún, Meksyku.

cały tekst