Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo farmaceutyczne

Nasze doradztwo obejmuje problematykę związaną z produktami leczniczymi, suplementami diety, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, w tym:

 • projektowanie struktur obrotu, w tym struktur międzynarodowych (w szczególności regulacje cenowe i refundacyjne),
 • przygotowanie umów dystrybucyjnych i marketingowych, uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń na wytwarzanie i wprowadzenie do obrotu, doradztwo w trakcie dystrybucji hurtowej oraz sprzedaży detalicznej prowadzonej dla aptek,
 • wycofywanie produktów medycznych z obrotu,
 • wsparcie procesów fuzji i przejęć pomiędzy podmiotami działającymi na rynku farmaceutycznym i spożywczym,
 • konstruowanie procedur wewnętrznych kompleksowo regulujących działania marketingowe i minimalizujących ryzyka prawne wiążące się z bieżącą działalnością firmy i kontaktami pracowników firmy z pracownikami służby zdrowia,
 • bieżącą współpracę w zakresie oceny komunikatów reklamowych i promocyjnych oraz prawidłowości oznakowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, także w kwestiach podatkowych,
 • wsparcie w postępowaniach związanych z umieszczeniem produktów w wykazach leków refundowanych oraz z ustaleniem ich ceny urzędowej,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie regulacji prawnych dla przedstawicieli medycznych i kierowników regionalnych, pracowników działów marketingu oraz osób zarządzających firmą farmaceutyczną,
 • doradztwo dla organizacji branżowych, w szczególności w zakresie procesu legislacyjnego,
 • wsparcie w organizacji i bieżącym prowadzeniu badań klinicznych, w tym przygotowaniu umów, wniosków oraz korespondencji z organami nadzoru,
 • wsparcie merytoryczne i reprezentację w sporach z organami władzy publicznej nadzorującymi branżę farmaceutyczną, m.in. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, terenowymi organami inspekcji sanitarnej, wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

artykuły powiązane

13 edycja Forum Rynku Zdrowia 2017

23.10.2017 Zapraszamy na Forum Rynku Zdrowia. DZP ponownie jest Partnerem jednej z najbardziej prestiżowych, publicznych i wielowątkowych debat o systemie ochrony zdrowia w Polsce.

cały tekst

Webinarium | ZSMOPL a SAP: zagadnienia prawne, wyzwania IT

12.10.2017 Zapraszamy na webinarium, które poprowadzą: Walery Arnaudow (Associate w kancelarii DZP) oraz Grzegorz Kęstowicz (architekt rozwiązania "BCC Integracja SAP i ZSMOPL").

cały tekst

Market Access - istniejące ograniczenia i nowe możliwości

10.10.2017 Wspólnie z PEX PharmaSequence zapraszamy 10 października na konferencję refundacyjną "Market Access - istniejące ograniczenia i nowe możliwości. Wyzwania dla rynku farmaceutycznego w 2018 roku".

cały tekst

XXX Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

28.09.2017 28 września odbędzie się Ogólnopolski Kongres POLFARM, podczas którego Walery Arnaudow, poprowadzi wykład i poruszy kwestie związane m.in. z zagrożeniami dla przedsiębiorców.

cały tekst

Inauguracja Think-Tank-u "Innowacje dla Zdrowia"

05.09.2017 Wczoraj w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki odbyła się inauguracja Think-Tank-u "Innowacje dla Zdrowia", Fundacji powołanej przez 6 instytutów badawczych działających w ochronie zdrowia.

cały tekst

W programach lekowych potrzeba przyspieszenia

03.08.2017 Programy lekowe są coraz istotniejszą formę zapewnienia dostępu do terapii. Liczba chorych włączanych do nich znacznie rośnie w stosunku do innych dwóch kanałów dostępności leków.

cały tekst

Wspólnie z Uczelnią Łazarskiego tworzymy studia podyplomowe

27.07.2017 We współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego stworzyliśmy nowy program "Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym". Pierwsza edycja już tej jesieni!

cały tekst

Medicinal product regulation and product liability in Poland

01.07.2017 The Q&A gives a high level overview of key issues including pricing and state funding, manufacturing, marketing, clinical trials, advertising, labelling, and product recall and liability.

cały tekst

Pharmaceutical IP and competition law in Poland: overview

01.07.2017 The Q&A gives a high level overview of key issues including patents, trade marks, competition law, patent licensing, generic entry, abuse of dominance and parallel imports.

cały tekst

Zapobiegać czy leczyć? Compliance w branży farmaceutycznej

26.06.2017 Tam, gdzie chodzi o zdrowie i życie ludzkie, nie ma miejsca na kompromisy. Chociaż brzmi to banalnie, to ze stwierdzenia tego wynika wiele poważnych konsekwencji. Szczególnie w branży farmaceutycznej.

cały tekst

Kontrole od A do Z: Odwołanie od wyników kontroli

15.06.2017 Przedsiębiorcy oferujący produkty kosmetyczne lub detergenty muszą liczyć się z kontrolami organów państwowych badających, czy wszystkie wymogi bezpieczeństwa są respektowane.

cały tekst

Suplementy diety – realia i wyzwania

29.05.2017 Ostatnie wydarzenia na kanwie suplementów diety odbiły się szerokim echem zarówno na poziomie rządowym, czyli w Ministerstwie Zdrowia i organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

cały tekst

10. edycja Kongresu Rynku FMCG w Warszawie

23.05.2017 23 maja odbędzie się Kongres Rynku FMCG - kluczowe dla branży spożywczej, drogeryjnej i aptecznej spotkanie gromadzące przedstawicieli rynku polskiego oraz rynków europejskich.

cały tekst

Jaki będzie wpływ nowelizacji procedury admn. na refundację?

22.05.2017 1 czerwca 2017 wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego, która wprowadza do procedury administracyjnej wiele nowych mechanizmów.

cały tekst

Warsztaty Refundacyjne DZP oraz PEX PharmaSequence

18.05.2017 Zapraszamy firmy i ich przedstawicieli odpowiedzialnych za pricing, market access i strategię refundacyjną, do udziału w kolejnym wydarzeniu poświęconym refundacji.

cały tekst

Reforma regulacji wyrobów medycznych na poziomie UE

18.04.2017 05.04.2017 Parlament UE przyjął tekst rozporządzenia o wyrobach medycznych. Nowa regulacja zakłada gruntowną reformę zasad wprowadzania na rynek i obrotu wyrobami medycznymi.

cały tekst

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

13.04.2017 Wyroby chemiczne przed dopuszczeniem ich na rynek muszą spełnić wiele wymogów. Jednak ryzyka powstania szkód w związku z ich użytkowaniem nie można całkowicie wykluczyć.

cały tekst

Najważniejsze instytucje prawa farmaceutycznego w Polsce

13.04.2017 Rynek farmaceutyczny w Polsce jest ściśle regulowany przez liczne przepisy prawa, w celu zapewnienia wysokiego profilu bezpieczeństwa prowadzenia obrotu i stosowania produktów leczniczych.

cały tekst

Potrzebna lekcja legislacji: Apteka pod ściętym kasztanem

11.04.2017 Na posiedzeniu sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji 23 marca 2017 r. wprowadzono zmiany w projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego, określanego jako „Apteka dla aptekarza".

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje: 24 ekspertów w 15 specjalizacjach

10.04.2017 Ukazała się rozszerzona część rankingu Ch&P. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Mała nowelizacja ustawy o refundacji na kolejnym etapie

04.04.2017 6 kwietnia 2017 r. odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

cały tekst

Ranking kancelarii regulacyjnych z 5 wyróżnieniami dla DZP

24.03.2017 23 marca 2017 r. Polityka Insight ogłosiła wyniki drugiej edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2017. Miło nam poinformować, że nasza kancelaria została wyróżnia w 5 spośród 6 kategorii.

cały tekst

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji - aktualizacja

19.03.2017 W nawiązaniu do poprzedniego alertu chcielibyśmy przedstawić zmiany, które pojawiły się w nowym projekcie tzw. Dużej nowelizacji ustawy o refundacji tj. projekcie z dnia 8 marca 2017 r.

cały tekst

Nowa ustawa o refundacji oznacza więcej uprawnień dla pacjentów

22.02.2017 Ministerstwo Zdrowia planuje kompleksową zmianę zasad finansowania leków. Najbardziej zaawansowany wydaje się projekt zawierający ratunkowy dostęp do technologii lekowych.

cały tekst

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – co czeka nas w 2017?

09.02.2017 08.02.2017 do dalszej fazy uzgodnień przekazany został projekt tzw. Dużej nowelizacji ustawy o refundacji. Projekt jest bardzo podobny do propozycji analizowanej we wcześniejszych alertach.

cały tekst

KIO: Przetarg na szczepionki przeciwko pneumokokom

30.01.2017 KIO oddaliła odwołanie wniesione przez PGF Urtica od wyniku przetargu na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom, ogłoszonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

cały tekst

System obsługi list refundacyjnych (SOLR)

03.01.2017 01.01.2017 w życie weszły przepisy dotyczące Systemu Obsługi List Refundacyjnych, czyli systemu, w którym przetwarzane są dane niezbędne do wydania decyzji o objęciu refundacją.

cały tekst

Zmiany w RSS - noworoczny alert prawny

30.12.2016 Instrumenty dzielenia ryzyka są jednym z najważniejszych elementów wprowadzania leków na wykaz refundacyjny, ponieważ pozwalają na zaproponowanie płatnikowi publicznemu warunków refundacji.

cały tekst

Przemysł kosmetyczny: Czy kosmetyki znikną z aptek?

21.12.2016 Apteki kojarzą się przede wszystkim jako punkt zakupów produktów leczniczych. Jednak w świetle obowiązujących regulacji, w aptekach znaleźć można także inne produkty, np. kosmetyki i suplementy.

cały tekst

Mała nowelizacja ustawy o refundacji

16.12.2016 4 grudnia projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany na Stały Komitet Rady Ministrów.

cały tekst

Apteka ma być tylko dla aptekarza. A co zostanie dla pacjenta?

02.12.2016 Czy planowane przez posłów ograniczenia zakładania nowych placówek mogą wpłynąć na ceny leków? Czy sprzedaż leków to misja, czy biznes? Jak projektowane zmiany przełożą się na sytuację farmaceutów?

cały tekst

Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

28.11.2016 W dniu 25 lipca br. zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu nowelizacji ustawy o refundacji, która wprowadza szeroki zakres refundacji wyrobów medycznych.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o refundacji dla wyrobów medycznych

23.11.2016 17.11.2016 opublikowany został zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Nowela wyrobowa wprowadza istotne zmiany również dla leków

13.11.2016 17.11.2016 Resort Zdrowia opublikował zaktualizowany, po opiniowaniu i konsultacjach publicznych, projekt nowelizacji ustawy o refundacji w zakresie finansowania wyrobów medycznych.

cały tekst

Distribution and marketing of drugs in Poland: overview

01.11.2016 Overview of distribution and marketing of drugs law (pre-conditions for distribution, licensing, wholesale distribution, marketing to consumers and professionals and engagement with patient organisations).

cały tekst

Commercialisation of healthcare in Poland: overview

01.11.2016 Overview of the regulatory framework for the commercialisation of medical products in Poland (requirements for drugs, medical devices, biological products and natural health products).

cały tekst

Komentarze do Ustawy o zmianie ust. o działalności leczniczej cz. 3

19.10.2016 Ustawa z 10.06.2016 o zmianie ust. o działalności leczniczej, której przepisy weszły w życie 15.07.2016, wprowadziła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia.

cały tekst

Cienka granica - kosmetyk upiększający a dermokosmetyk

02.10.2016 Przyglądamy się polskim oraz europejskim regulacjom dotyczącym kosmetyków, a przede wszystkim ich sprzedaży w aptekach. W jaki sposób prowadzić aptekę, by nie łamać obowiązujących przepisów?

cały tekst

Komentarze do Ustawy o zmianie ust. o działalności leczniczej cz. 2

28.09.2016 Ustawa z 10.06.2016 o zmianie ust. o działalności leczniczej, której przepisy weszły w życie 15.07.2016, wprowadziła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia.

cały tekst

Rewolucja w refundacji - co nas czeka w 2017 roku?

12.09.2016 Zapraszamy na konferencję "Rewolucja w refundacji co nas czeka w 2017 roku?", która odbędzie się 12 września. Szczegóły spotkania znajdą Państwo w poniższym zaproszeniu!

cały tekst

Ustawa o refundacji – projekt przekazany do konsultacji

10.09.2016 23 września do konsultacji społecznych przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – co nas czeka?

26.08.2016 Na początku sierpnia do konsultacji został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Komentarze do Ustawy o zmianie ust. o działalności leczniczej cz. 1

24.08.2016 Ustawa z 10.06.2016 o zmianie ust. o działalności leczniczej, której przepisy weszły w życie 15.07.2016, wprowadziła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia.

cały tekst

Minister nie zaingerował w preferencje pacjentów

03.08.2016 Oceniając zakres produktów objętych opublikowanym w poniedziałek projektem listy „S”, należy wskazać, iż minister zdrowia zaproponował z jednej strony wykaz nieco zachowawczy.

cały tekst

Rewolucja w refundacji wyrobów medycznych

03.08.2016 15 czerwca 2016 r. światło dzienne ujrzał istotny projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

USP Zdrowie kupiło polsko-szwedzką Grupę Naturell

18.07.2016 Grupa USP Zdrowie przejęła 100% akcji Grupy Naturell. Byliśmy głównym doradcą i podmiotem koordynującym polsko-szwedzki zespół prawników, doradców podatkowych i finansowych.

cały tekst

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne

05.07.2016 5 lipca w BIP Rady Ministrów zostały opublikowane założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. Treść projektu nowelizacji nie jest jeszcze dostępna publicznie.

cały tekst

Nowe wyzwania w zakresie refundacji wyrobów medycznych

29.06.2016 W imieniu kancelarii DZP zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Nowe wyzwania w zakresie refundacji wyrobów medycznych". Spotkanie odbędzie się 29 czerwca w Warszawie.

cały tekst

Compliance na rynku wyrobów medycznych

20.06.2016 Lekarze najczęściej decydują o zastosowaniu odpowiednich wyrobów w napotykanych przypadkach. To powoduje, że branża medyczna jest jedną z najbardziej podatnych na korupcję.

cały tekst

Refundacja wyrobów medycznych - alert prawny

17.06.2016 15 czerwca został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Zakres kontroli prowadzonej przez Inspekcję Handlową i Państwową Inspekcję Sanitarną

05.06.2016 Przedsiębiorcy posiadający w swojej ofercie produkty kosmetyczne lub detergentowe mogą spodziewać się kontroli przeprowadzanej przez Inspekcję Handlową (IH) lub Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS).

cały tekst

Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016

28.04.2016 28 kwietnia zapraszamy na Kongres "Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016", który poświęcony będzie compliance w branży medycznej i transparentność procesu refundacji.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje DZP i jej ekspertów w 16 specjalizacjach

26.04.2016 Ukazała się rozszerzona, czyli europejska, część rankingu Chambers and Partners. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria DZP, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Nowe Ministerstwo Zdrowia - nowe przepisy o refundacji leków

20.04.2016 20 kwietnia zapraszamy Państwa na śniadanie pt. "Nowe Ministerstwo Zdrowia - nowe przepisy o refundacji leków. Jak wprowadzane zmiany wpłyną na rynek - pierwsze oceny".

cały tekst

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej - alert prawny

11.04.2016 Na przełomie roku pojawiły się liczne doniesienia medialne o możliwych zmianach w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które stały się przedmiotem publicznej debaty.

cały tekst

Duże zmiany w refundacji - alert prawny

30.03.2016 Niezależnie od planów wprowadzenia dużej nowelizacji przepisów Ustawy o refundacji w zapowiedziach Resortu pojawiały się informacje o mniejszych, wynikających z potrzeby chwili, modyfikacjach.

cały tekst

Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress

18.02.2016 W dniach 18-20 lutego w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, odbędzie się pierwsza edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress.

cały tekst

DZP wyróżnione w I edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2016

29.01.2016 28 stycznia 2016 r. Polityka Insight ogłosiła wyniki pierwszej edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych 2016. DZP zostało wyróżnione w 3 spośród 5 kategorii: Farmaceutyce, Bankowości i Energetyce.

cały tekst

Reklama wyrobów medycznych – wolność całkowita czy ograniczona?

22.01.2016 Reklama wyrobów medycznych jest tematem poruszanym dość rzadko. Wynika to z faktu, iż w porównaniu do produktów leczniczych czy suplementów diety, reklama wyrobów medycznych została uregulowana znacznie mniej szczegółowo.

cały tekst

Kiedy dopuszczalne jest przyjmowanie korzyści

20.01.2016 Zagadnienie przekazywania korzyści osobom uprawnionym do preskrypcji lub prowadzącym obrót produktami budzi leczniczymi budzi od długiego czasu wiele emocji i często utożsamiane z praktykami wątpliwymi etycznie.

cały tekst

Finansowanie świadczeń zdrowotnych i refundacja leków

10.12.2015 10 grudnia zapraszamy Państwa na konferencję "Finansowanie świadczeń zdrowotnych i refundacja leków - diagnoza potrzeb priorytetowych", którą organizujemy wspólnie z firmą Sequence.

cały tekst

Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych

27.11.2015 24 listopada odbyła się konferencja „Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych w świetle nowelizacji obowiązujących przepisów oraz praktyki właściwych organów”.

cały tekst

Rękojmię prowadzenia apteki zapewnia zespół cech jej kierownika

12.11.2015 Kierownikiem apteki może być jedynie farmaceuta posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece i specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

cały tekst

Sąd niweczy cele postępowania refundacyjnego

12.11.2015 Uchwały KE dot. refundacji leków nie wymagają uzasadnienia. Czy wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie stoi w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem?

cały tekst

Zapraszamy na konferencję "Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych"

02.11.2015 24 listopada w hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się konferencja dla branży medycznej i farmaceutycznej organizowana przez DZP o temacie "Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych w świetle nowelizacji obowiązujących przepisów oraz praktyki właściwych organów".

cały tekst

Właściciele firmy farmaceutycznej łączą się z liderem na rynku FMCG

23.10.2015 Grupa Maspex Wadowice kupiła udziały Sequoia sp. z o.o. sprzedawane przez mniejszościowego udziałowca - fundusz inwestycyjny Sorabot. Reprezentowaliśmy wspólników większościowych Sequoia.

cały tekst

Kiedy kosmetyk przestaje być bezpieczny?

14.10.2015 Produkty kosmetyczne są zasadniczo postrzegane jako towary bezpieczne – ich nadmierne stosowanie nie powinno mieć negatywnego wpływu na organizm. Czy tak jest zawsze?

cały tekst

Life sciences w publikacji Thomson Reuters - aktualny stan prawny

08.09.2015 Właśnie ukazała się publikacja "Distribution and marketing of drugs in Poland: overview" przygotowana przez ekspertów Praktyki Life Sciences: Marcina Matczaka, Tomasza Kaczyńskiego i Krzysztofa Kumalę.

cały tekst

Czy od stycznia 2016 znów zabraknie leków dla polskich pacjentów?

01.08.2015 Delisting produktów objętych refundacją – czy Minister Zdrowia może swobodnie decydować o odmowie kontynuacji refundacji dla finansowanych dotychczas technologii?

cały tekst

Aptekarz łatwiej straci zezwolenie, a trudniej odzyska

14.07.2015 Najnowsza nowelizacja prawa farmaceutycznego ma ograniczyć wywóz leków z kraju. Przy okazji zwiększy także obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców

cały tekst

DZP koordynuje trzyczęściową transakcję GSK i Novartis

26.05.2015 Doradzaliśmy GlaxoSmithKline przy przeprowadzeniu trzyczęściowej transakcji warunkowej z firmą Novartis AG, obejmującą środki ochrony zdrowia, szczepionki i leki onkologiczne.

cały tekst

Raport DZP dot. tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego

02.04.2015 W lutym został opublikowany raport regulacyjny sporządzony pod przewodnictwem ekspertów z Praktyki Life Sciences na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej.

cały tekst

Raport regulacyjny dot. pakietu onkologicznego i kolejkowego

02.03.2015 Raport regulacyjny w sprawie oceny konstytucyjności ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

cały tekst

Raport na temat ustawy refundacyjnej – ocena skutków regulacji

08.10.2014 Kancelaria DZP wspólnie z Sequence HC Partners Sp. z o.o. przygotowała raport dla Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA pt. "Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną”.

cały tekst

Relacja z konferencji "Ustawa refundacyjna – teraźniejszość i przyszłość"

16.06.2014 12 czerwca w hotelu Westin w Warszawie nasza kancelaria zorganizowała konferencję "Ustawa refundacyjna – teraźniejszość i przyszłość. Dyskusja środowisk", poświęconą ustawie refundacyjnej i jej wpływowi na uczestników systemu refundacyjnego.

cały tekst

Dyskusja środowisk nt. Ustawy refundacyjnej – zaproszenie na konferencję

13.05.2014 Już 12 czerwca zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. "Ustawa refundacyjna – teraźniejszość i przyszłość. Dyskusja środowisk", która odbędzie się w Hotelu Westin w Warszawie i jest organizowana przez Praktykę Life Sciences kancelarii DZP.

cały tekst

Pharmacovigilance - kolejna konferencja już w listopadzie

28.10.2013 20 listopada zapraszamy Państwa do Hotelu Westin na konferencję "Pharmacovigilance. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej?". DZP jest wraz z firmą Pharma Solutions Group, organizatorem tego wydarzenia.

cały tekst

Eksperci o pharmacovigilance i planowanych zmianach w prawie farmaceutycznym

14.05.2013 11 czerwca w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Pharmacovigilance i planowane zmiany w prawie farmaceutycznym". DZP jest organizatorem tego wydarzenia, a swój udział w gronie prelegentów potwierdzili przedstawiciele administracji publicznej.

cały tekst

Chambers Europe nagradza kancelarię DZP

25.04.2013 W najnowszym rankingu firm prawniczych Chambers Europe 2013 trzeci raz z rzędu zostaliśmy uhonorowani nagrodą Poland Law Firm of the Year - National. Nagroda Chambers Europe Awards for Excellence trafia w nasze ręce po raz czwarty.

cały tekst

DZP kolejny raz laureatem rankingu Rzeczpospolitej

18.04.2013 17 kwietnia dziennik Rzeczpospolita po raz kolejny nagrodziła największe i najlepsze kancelarie prawnicze. Zajęliśmy 2. miejsce pod względem liczby adwokatów i radców prawnych oraz 3. miejsce w kategorii ogólnej liczby prawników pracujących w firmie.

cały tekst

Life Sciences Law Blog w konkursie "Blog Roku 2012”

24.01.2013 Nasz blog o prawie farmaceutycznym i biotechnologii bierze udział w konkursie „Blog Roku 2012” w kategorii „Blogi Firmowe i Profesjonalne”.

cały tekst

DZP po raz kolejny liderem rankingu Rzeczpospolitej

11.05.2010 Informujemy Państwa, że nasza Kancelaria po raz ósmy z rzędu zajęła pierwsze miejsce w czołowym rankingu firm prawniczych opublikowanym 11 maja br. w dzienniku Rzeczpospolita.

cały tekst