Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne - ogólny zakres doradztwa

Nasze doradztwo obejmuje problematykę związaną z produktami leczniczymi, suplementami diety, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi.

Prawo farmaceutyczne - w czym może pomóc nasza kancelaria

 • projektowanie struktur obrotu, w tym struktur międzynarodowych (w szczególności regulacje cenowe i refundacyjne),
 • przygotowanie umów dystrybucyjnych i marketingowych, uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń na wytwarzanie i wprowadzenie do obrotu, doradztwo w trakcie dystrybucji hurtowej oraz sprzedaży detalicznej prowadzonej dla aptek,
 • wycofywanie produktów medycznych z obrotu,
 • wsparcie procesów fuzji i przejęć pomiędzy podmiotami działającymi na rynku farmaceutycznym i spożywczym,
 • konstruowanie procedur wewnętrznych kompleksowo regulujących działania marketingowe i minimalizujących ryzyka prawne wiążące się z bieżącą działalnością firmy i kontaktami pracowników firmy z pracownikami służby zdrowia,
 • bieżącą współpracę w zakresie oceny komunikatów reklamowych i promocyjnych oraz prawidłowości oznakowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, także w kwestiach podatkowych,
 • wsparcie w postępowaniach związanych z umieszczeniem produktów w wykazach leków refundowanych oraz z ustaleniem ich ceny urzędowej,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie regulacji prawnych dla przedstawicieli medycznych i kierowników regionalnych, pracowników działów marketingu oraz osób zarządzających firmą farmaceutyczną,
 • doradztwo dla organizacji branżowych, w szczególności w zakresie procesu legislacyjnego,
 • wsparcie w organizacji i bieżącym prowadzeniu badań klinicznych, w tym przygotowaniu umów, wniosków oraz korespondencji z organami nadzoru,
 • wsparcie merytoryczne i reprezentację w sporach z organami władzy publicznej nadzorującymi branżę farmaceutyczną, m.in. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, terenowymi organami inspekcji sanitarnej, wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP