Gdzie będę za dziesięć lat?

Kariera w DZP.

Joanna Schubel prelegentką na Międzynarodowym Kongresie Prawa Spółek Handlowych

13.04.2021

Autorzy:
Dr Joanna Schubel

14 i 15 kwietnia odbył się Międzynarodowy Kongres Prawa Spółek Handlowych, organizowany w formule online przez Koło Naukowe Prawa Spółek działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z ramienia DZP w wydarzeniu wzieła udział Joanna Schubel, Senior Associate w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, która podczas pierwszego dnia Kongresu wygłosiła wykład pt. „Przyszłość porozumień koncernowych w świetle projektu prawa grup spółek”.

Prelegentami podczas tegorocznej edycji Kongresu byli specjaliści z zakresu prawa handlowego, przedstawiciele nauki prawa z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Akademii Leona Koźmińskiego, a także praktycy, działający zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Problematyka poruszana w ramach Kongresu koncentrowała się m.in. na refleksjach związanych z istotnymi, szerokimi zmianami w zakresie materii Kodeksu spółek handlowych, znajdującymi się na różnych etapach ścieżki legislacyjnej.

Podczas wydarzenia omówione zostały m.in. następujące kwestie:

  • Grupy kapitałowe - Polska a perspektywa zagraniczna
  • Nowe podmioty prawa handlowego - prosta spółka akcyjna
  • Zrównoważony rozwój i obowiązki członków zarządu

aktualności

Bądź na bieżąco z DZP