Gdzie będę za dziesięć lat?

Kariera w DZP.

Aplikuj - przyszłe rekrutacje

Formularz

Dokumenty

Administratorem danych osobowych jest Domański Zakrzewski Palinka sp.k. („DZP”; adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa). DZP wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@dzp.pl.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu umieszczenia w bazie CV i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy – stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez DZP w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

DZP będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w przyszłych naborach. Dane osobowe przesłane poza aktualnie otwartymi procesami rekrutacyjnymi będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których DZP prowadzi rekrutacje.

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Aktualności HR

II EDYCJA STYPENDIUM DZP IM. PROF. GRZEGORZA DOMAŃSKIEGO - przesunięcie terminu przyjmowania zgłoszeń

06.09.2019
Ze względu na liczne prośby studentów termin przyjmowania zgłoszeń zostaje przesunięty o miesiąc.

cały tekst

 

II EDYCJA STYPENDIUM DZP IM. PROF. GRZEGORZA DOMAŃSKIEGO

01.08.2019
Miło nam poinformować, że rozpoczynamy II edycję programu stypendialnego DZP im. prof. Grzegorza Domańskiego.

cały tekst

 

więcej

Bądź na bieżąco z DZP