Gdzie będę za dziesięć lat?

Kariera w DZP.

Aplikuj - przyszłe rekrutacje

Formularz

Dokumenty

Administratorem danych osobowych jest Domański Zakrzewski Palinka sp.k. („DZP”; adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa). DZP wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@dzp.pl.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu umieszczenia w bazie CV i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy – stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez DZP w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

DZP będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w przyszłych naborach. Dane osobowe przesłane poza aktualnie otwartymi procesami rekrutacyjnymi będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których DZP prowadzi rekrutacje.

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Aktualności HR

Warsztat on-line dla Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Ius et Medicina".

22.06.2020
25 czerwca 2020 r. o godz. 18.30 odbył się kolejny warsztat (tym razem w formule on-line) organizowany we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Ius et Medicina".

cały tekst

 

Kolejne spotkanie z Kołem Naukowym Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina”

28.02.2020
27 lutego 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z członkami i sympatykami KN PMiF „Ius et Medicina” - Compliance w praktyce – jak wykrywać nadużycia wewnętrzne?

cały tekst

 

więcej

Bądź na bieżąco z DZP