Jak prawo może pomóc w rozwoju mojego biznesu?

Badamy możliwości rynku i elastyczność branży.

O kancelarii

W złożonym otoczeniu rynkowym istotne są kompleksowe i skuteczne rozwiązania. Dostęp do informacji i wiedza przynoszą realne korzyści jedynie wtedy, gdy Twoje decyzje podejmowane są z uwzględnieniem wielu aspektów i niuansów biznesowych.
To właśnie jest dla nas "więcej niż prawo". Nasi klienci darzą nas zaufaniem również dlatego, że uwzględniamy ekosystem branży i rynku na którym działają. Nasza kancelaria oferuje dalece skuteczne rozwiązania prawne, wspólnie wypracowane podczas realizacji projektów.

Krzysztof Zakrzewski, Partner Zarządzający

Tworzymy największą polską kancelarię prawniczą. Od 1993 roku nasi eksperci doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki. Obecnie w naszych biurach pracuje 180 ekspertów różnych specjalizacji.

11 praktyk i 40 specjalizacji | Biura w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu
Liczne rekomendacje i wysoka pozycja w międzynarodowych rankingach
Ponad 90 krajów w sieci relacji biznesowych

Klienci

Sprawy klientów rozpatrywane są kompleksowo przez wielozadaniowe zespoły. Jeśli projekt tego wymaga, korzystamy z ekspertyz zewnętrznych, m.in. zagranicznych kancelarii prawniczych oraz specjalistów z firm doradczych.

cały tekst

Pozycja na rynku

Od lat pracujemy nad utrzymaniem dobrej reputacji i prestiżu zawodowego. Pomaga nam w tym wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy złożonych projektach, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań oraz praca z bardzo wymagającymi klientami.

cały tekst

Współpraca międzynarodowa

Od lat tworzymy sieć powiązań i relacji z zagranicznymi kancelariami i firmami doradczymi. Działamy w organizacjach prawniczych. Kontakty z firmami partnerskimi dają nam dostęp do ekspertyz prawnych oraz rozwiązań z całego świata.

cały tekst

Więcej niż doradztwo

Nigdy dotąd znajomość zagadnień prawniczych związanych z prowadzonym biznesem, nie miała tak wielkiego wpływu na firmy. Wysoka kultura prawna jest wyznacznikiem dobrej kondycji. Z tą myślą, prowadzimy działania edukacyjne.

cały tekst

Kariera

Nasza kancelaria oferuje możliwości rozwoju zawodowego prawnikom, którzy chcą zdobyć doświadczenie oraz doskonalić umiejętności w ramach jednej z naszych dziewięciu praktyk. Jesteśmy szczególnym miejscem.

cały tekst

Pro Bono

Funkcjonowanie na rynku to nie tylko sprawne przeprowadzanie działań biznesowych. Efektywna działalność wiąże się również z działaniami na rzecz organizacji, lokalnych społeczności czy pojedynczych osób.

cały tekst

Org. pozarządowe i prospołeczne

Efektywna działalność wiąże się również z działaniami na rzecz organizacji, lokalnych społeczności czy pojedynczych osób. Społeczna odpowiedzialność jest wkładem w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

cały tekst

Działalność charytatywna

Tworzymy bliskie i otwarte relacje niosąc pomoc na rzecz organizacji i osób prywatnych. Budujemy wśród naszych pracowników kulturę opartą na otwartości na potrzeby innych. Od wielu lat prowadzimy działalność charytatywną.

cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP