Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Annual Privacy Forum 2022

23.06.2022

Autorzy:

Dr Bartosz Marcinkowski
Marek Laskowski

Praktyka:

Prawo Spółek, Fuzje i Przejęcia

Specjalizacje:

Ochrona danych osobowych
Technologie, media, telekomunikacja

Gwałtowny rozwój technologii internetowej na przestrzeni ostatnich lat spowodował podwyższenie ryzyka wykorzystania naszych danych osobowych, co z kolei zwiększa potrzebę wzmocnienia ich ochrony w sieci. Sposób przetwarzania tych danych, bardzo często poza kontrolą jakichkolwiek organów, staje się coraz mniej przejrzysty i zrozumiały, i tym samym może prowadzić do narażenia naszej prywatności.

23-24 czerwca w Warszawie odbędzie się Annual Privacy Forum 2022, wydarzenie poświęcone zagadnieniom ochrony i przetwarzania danych osobowych w sieci. Organizatorami forum są Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), Komisja Europejska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademia Leona Koźmińskiego. Podczas wydarzenia przedstawiciele ww. instytucji wraz z zaproszonymi ekspertami m.in. z Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) i Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) podejmą dyskusję na temat nadchodzących zmian w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych, a także wymienią się dotychczasowymi doświadczeniami.

Z ramienia DZP w wydarzeniu wezmą udział Bartosz Marcinkowski, Partner i szef zespołu ochrony danych osobowych oraz Marek Laskowski, Dyrektor Działu IT. Nasi eksperci wezmą udział w sesji panelowej „Privacy by Design and Cookies”, podczas której Bartosz skupi się na omówieniu funkcjonowania zasad privacy by design oraz privacy by default zapewniających ochronę prywatności od początku procesu związanego z przetwarzaniem danych, natomiast Marek omówi temat pod kątem zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

W wydarzeniu, obok ekspertów DZP, swoje stanowiska zaprezentują m.in. przedstawiciele Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa, Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Całe spotkanie otworzy przedstawicielka Komisji Europejskiej Lorena Boix Alonso z Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii.

Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej. Szczegółowy program oraz link do rejestracji są dostępne na stronie forum.

Bądź na bieżąco z DZP