Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Cybersecurity of 5G Networks. EU Toolbox of Risk Mitigating Measures – Practical Consequences of the Approach Taken

12.11.2020

Autorzy:
Paweł Gruszecki

Przedmiotem niniejszej analizy jest zbadanie, w jaki sposób z prawnego punktu widzenia kwestie strategiczne zostały poruszone w dokumencie "Cyberbezpieczeństwo sieci 5G. EU Toolbox of Risk Mitigation Measures (ETRM)", który został przyjęty i opublikowany przez Grupę Współpracy NIS (NCG) w styczniu 2020 roku. W kontekście niniejszej publikacji kwestie strategiczne należy rozumieć jako zagrożenia tego rodzaju oraz środki ich łagodzenia. Analiza powyższego dokumentu w tym zakresie jest konieczna z czterech powodów.

Po pierwsze, pomaga ocenić zakres dozwolonych działań w doborze i zastosowaniu strategicznych środków łagodzących, zidentyfikowanych w ETRM, które państwa członkowskie UE podejmą zarządzając dwoma strategicznymi scenariuszami ryzyka (np. ingerencja państwa w łańcuch dostaw 5G, zależność od jednego dostawcy w ramach poszczególnych sieci lub brak różnorodności w skali kraju), o których mowa również w ETRM. Po drugie, potrzeba przedstawienia tego zagadnienia wynika również z faktu, że w trakcie dyskusji publicznej na temat szeregu decyzji poszczególnych państw członkowskich UE dotyczących zarządzania tymi strategicznymi scenariuszami ryzyka nie było mowy o tym, że decyzje te miały swoje źródło właśnie w ETRM.

Dalsza część artykułu "Cybersecurity of 5G Networks. EU Toolbox of Risk Mitigating Measures – Practical Consequences of the Approach Taken" w języku angielskim, autorstwa Pawła Gruszeckiego, Counsel z Praktyki IP&TMT, jest dostępna na łamach The European Cybersecurity Journal (ECJ).

Bądź na bieżąco z DZP